Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Види контрактів у міжнародному туристичному бізнесі (ID:17208)
| Размер: 25 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Міжнародно-правове і національно-правове регулювання надання міжнародних туристських послуг 4
2. Види контрактів у міжнародному туристичному бізнесі 8
Висновок 14
Список використаних джерел: 16
Литература1. Аблезгова О.В., Лукин Е.Е. Шпаргалка по международному праву. - М.: Аллель-2000, 2005. — 64 с. 2. Бирюков П.Н., Галушко Д.В., Каюмова Ю.А. Правовое регулирование туристской деятельности. Учебное пособие Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2006. – 221 с. 3. Вавилова Е.В. Основы международного туризма. – М.: Гардарики, 2005. – 160 с. 4. Данильчук В. Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учеб. пособие. - Донецк, 2000. — 146 с. 5. Іваненко В.В. Туристична галузь на межі тисячоліть //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 38 (Частина ІІ),2002. С. 58-60. 6. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 299 с. 7. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 307 с. 8. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с. 9. Максименко С.В. Шенгенська конвенція і право людини на вільне пересування та вибір місця проживання // Право України. – 2000. - №5ю – с. 14-16, 36. 10. Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые авспекты. — О.: Латстар, 2001. — 173 с. 11. Организация международного туризма: учеб. пособие для сред. проф. образования / Под ред. проф. А.А. Скамницкого. – М.: Гардарики, 2008. – 250 с. 12. Плиева М.Р. Национально-правовое и международно-правовое регулирование оказания международных туристических услуг //Право и государство. - 2007. - № 5. - С. 82 – 88 13. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес: Учеб.-практ. пособие - М.: ПРИОР, 2001. - 236 с. 14. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с. 15. Сенин В. С. Организация международного туризма. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с. 16. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право (у запитаннях і відповідях). Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 336 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі
  Вступ 3 1. Етапи транснаціональної корпоративної консолідації 5 2. Процеси економічної концентрації в Європі 13 3. Транснаціоналізація у підприємницькій сфері 16 4. Шляхи формування відносин стратегічного партнерства між світовими ТНК та українськими компаніями 24 Висновки 27 Література 31

 2. Поглинання та злиття у міжнародному бізнесі
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу транснаціональної корпоративної консолідації 7 2. Особливості процесу транскордонного злиття і поглинання в умовах економічної глобалізації 20 3. Формування наднаціональної системи регулювання транскордонної корпоративної консолідації 29 4. Теоретичні основи фінансових стратегій ТНК 34 5. Аналіз впливу транскордонного ЗіП на рівень розвитку країн з перехідною економікою 40 6. Шляхи формування відносин стратегічного партнерства між світовими ТНК та українськими компаніями 52 Висновки 57 Література 61 В останні роки в Україні з’явилась значна кількість літератури з питань фінансових стратегій ТНК, фінансового менеджменту в ТНК, інвестиційної поведінки ТНК у глобальному середовищі. Вагомий внесок у розробку цих проблем зробили наступні вітчизняні вчені: О.Г. Білорус, Б.Д. Гаврилишин, А.С. Гальчинський, Б.В. Губський, Д.Г. Лук’яненко, Ю.Ф. Макогон, О.М. Мозговий, Є.Г. Панченко, Ю.М. Пахомов, А.М. Поручник, О.І. Рогач, В.М. Суторміна, А.С. Філіпенко та інші. Серед робіт російських економістів на увагу заслуговують роботи М.М. Богуславського, Д.І. Баркана, В.П. Караваєва, В.В. Круглова, А.І. Майзеля, С.Е. Пивоварова, Л.С. Тарасевича. Найавторитетнішими західними дослідниками в сфері фінансових стратегій ТНК та процесів міжнародного інвестування є Р. Вернон, Дж. Даннінг, Д. Ейтман, М. Кессон, Г. Марковіц, Ф. Модігліані, М. Міллер, М. Портер, А. Рагман, Дж. Сорос, А. Стоунхіл, А. Фрідман, У. Шарп. Сьогодні практика укладання угод про злиття чи поглинання компаній поширилась і на український бізнес. Це зумовило зростання інтересу до цієї проблеми з боку фінансових аналітиків, менеджерів компаній та інших фахівців, що і визначило мету даної роботи. Отже, мета даної роботи полягає в узагальненні теоретичних засад та практичних механізмів злиття і поглинання у міжнародному бізнесі. Об’єктом дослідження є провідні ТНК світу, які утворилися та продовжують перебувати в процесах злиття і поглинання. Предметом дослідження є причини, механізми та наслідки процесів злиття і поглинання у міжнародному бізнесі. Часовими рамками дослідження є період з кінця ХІХ ст. по наші дні

 3. Стратегії конкуренції в міжнародному бізнесі
  Предмет: міжнародний менеджмент Зміст Вступ 3 Визначення стратегії підприємства. 4 Фактори, що впливають на визначення загальної стратегії 5 Загальні конкурентні стратегії (за М. Портером) 8 Стратегія «лідирування на основі зниження витрат цін» 9 Стратегія диференціації 11 Стратегія фокусування 13 Стратегія концентрації 17 Висновок 18

 4. Рекламна акція і PR у Міжнародному Бізнесі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ РЕКЛАМНА АКЦІЯ, ЙОГО ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ 6 1.1. Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами 6 1.2. Методи визначення рекламного бюджету компанії. Шляхи зменшення витрат на рекламу 14 1.3. Нетрадиційні прийоми реклами 32 1.4. Медіа-планування. Сучасні погляди 36 РОЗДІЛ 2. PR, ЯК МИСТЕЦТВО НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ 44 2.1. Поняття зовнішнього PR та визначення його ефективності 44 2.2. Переваги технологій PR - бізнесу в порівнянні з іншими методами комунікацій 60 2.3. Ключові етапи PR - кампанії 66 РОЗДІЛ 3. ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РЕКЛАМИ ТА PR В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 79 3.1. Ефективні PR-акції із практики світового бізнесу 79 3.2. Інструменти реклами та зовнішнього PR українських банкірів 85 3.3. Механізми віртуального PR, як засіб розвитку міжнародного бізнесу 89 ВИСНОВКИ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102-107

 5. КОРПОРАТИВНЕ ПАРТНЕРСТВО В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
  1. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 3 2. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 8 3. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 12 Список використаних джерел 15

 6. Корпоративне партнерство в туристичному бізнесі
  1. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни) 3 2. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12 З. Види організаційних структур підприємства-туроператора 17 Література 25

 7. Корпоративне партнерство в туристичному бізнесі
  1.Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 4 2.Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 8 3.Порядок заснування підприємства-турагента 13 Список використаної літератури 20

 8. Управління лізинговими операціями в міжнародному бізнесі
  Зміст ВСТУП 3 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 11 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

 9. Роль та значення ліцензій в міжнародному бізнесі
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність ліцензування в міжнародному бізнесі 6 1.1. Характерні риси ліцензій та їх значення для міжнародної торговлі. 6 1.2. Класифікація ліцензій. 16 Розділ 2. Ліцензійна торгівля на сучасному етапі розвитку світової економіки. 2.1Особливості ліцензійної торгівлі на початку ХХI ст. 23 2.2. Тенденції ліцензійної торгівлі 25 2.3. Залучення України до процесу міжнародного науково-техничного обміну. 37 Розділ 3. Проблеми та перспективи України у міжнародній торгівлі ліцензіями. 46 Висновки 51 Список використаних джерел 55 Мета роботи полягає у вивченні теоретичних і практичних аспектів міжнародної ліцензійної торгівлі для забезпечення національної конкурентоспроможності в контексті сучасних тенденцій глобалізації та регіоналізації. Об’єктом дослідження є міжнародна ліцензійна торгівля як чинник міжнародної конкуренції та розвитку в системі світогосподарських відносин. Предметом дослідження виступають інструменти забезпечення конкурентної моделі відкритої економіки України в контексті її ефективної адаптації до механізму міжнародної ліцензійної торгівлі. Часовими межами дослідження є друга половина ХХ століття по теперішній час.

 10. Участь України в міжнародному туристичному співробітництві.
  Вступ 3 1. Діяльність Державної служби туризму і курортів України у сфері міжнародного туристичного співробітництва 4 2. Членство України у Всесвітній туристській організації (ЮНВТО) 6 3. Розвиток міжнародного співробітництва у форматі інших світових туристських організацій 10 Висновок 15 Список літератури 17

 11. Культура підприємницької діяльності в туристичному бізнесі
  ЗМІСТ Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНОГО ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРБІЗНЕСІ 5 1.1. Особливості управління туристичною фірмою 5 1.2. Особливості культури підприємницької діяльності зарубіжних партнерів. 9 1.3. Механізм формування культури управління в практиці туристичних підприємств 18 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРПІДПРИЄМСТВА «СВІТЛАНА» 23 2.1. Коротка організаційна характеристика діяльності туристичного підприємства „Світлана” 23 2.2. Аналіз та оцінка господарської фінансової діяльності туристичного підприємства „Світлана” 26 2.3. Практичні аспекти оволодіння ведення та управління туристичним підприємством „Світлана” 32 3. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 41 3.1. Визначення ключових факторів успіху туристичної організації 41 3.2. Шляхи вдосконалення управління сучасним туристичним підприємством 45 Висновок 51 Література 53 Додатки. Укрупнена логічна блок-схема управління продуктовою (виробничою) програмою туристичного підприємства.Штатна структура фірми. Професійно-кваліфікаційна модель керівника підприємства. 55 Метою даної роботи є: дослідити культуру підприємницької діяльності в туристичному бізнесі на сучасному етапі його розвитку. Завданням роботи є: визначити сутність складових культури підприємницької діяльності в туристичному бізнесі, подати характеристику туристичного підприємства, визначити проблеми та напрямки підвищення культури управління туристичною фірмою. Інформаційною базою слугуватимуть: - українські та зарубіжні видання підручників з основ менеджменту, економіки туристичного бізнесу та психології; - вітчизняні періодичні видання

 12. Культура підприємницької діяльності в туристичному бізнесі
  Вступ. 3 1. Професійна культура в діяльності туристичної фірми. 5 1.1 Суть і основні засади культури службового етикету. 5 1.2 Оцінка рівня організації культури на підприємстві туристичної галузі. 8 1.3 Особливості ведення ділових переговорів в закордонних країнах. 10 1.4 Ділова культура в рекламній діяльності. 20 2. Стан культури підприємницької діяльності туристичної фірми “Оріон”. 25 2.1 Культура службових відносин і спілкування. 25 2.2 Культура одягу. 27 3. Основні проблеми і заходи, щодо вдосконалення культури і етики діяльності підприємницької діяльності туристичної фірми. 29 Висновок. 32 Список використаних літературних джерел. 33

 13. Опціонні контракти в міжнародному бізнесі, характеристика й переваги
  Вступ 3 1.Визначення опціонних контрактів 4 2. Інвестиційні операції з опціонами 9 3. Біржова торгівля опціонами 13 4. Розрахунок ціни опціону 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 14. Ф’ючерсні й форвардні контракти в міжнародному бізнесі, порівняльна характеристика
  Зміст ВСТУП 3 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (приклади) 12 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

 15. Характеристика форвардних і ф’ючерсних контрактів як методів нейтралізації фінансових ризиків. Відмінність цих контрактів від опціонів
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та класифікація ф'ючерсних контрактів 5 2. Характеристика форвардних операцій 7 3. Використання форвардних і ф’ючерсних контрактів для нейтралізації фінансових ризиків 9 Висновки 14 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua