Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення, їх характеристика та особливості (ID:17244)
| Размер: 26 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття адміністративного правопорушення 4
2. Адміністративне правопорушення, його склад 9
3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці, їх характеристика та особливості 17
4. Адміністративні правопорушення в галузі здоров’я населення, їх характеристика та особливості 18
Висновки 22
Список джерел 23
Литература1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. від 07.12.1984. № 8073-X Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до № 51, ст.1122. 3. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. А37 [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Харьков: Право, 2003. — 576 с. 4. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 5. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / АЗІ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битя-ка. - Харків: Право, 2000. - 520 с. 6. Адміністративне право України. Навч. посібник – Тернопіль : Карт бланш, 2004. – 579 с. 7. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с. 8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк – К.: Юрінком Інтер. 2005. – 544 с. 9. Бюджетна система України. Навчальний посібник. Під ред. докт. економ. наук проф. Юрія С.І. та канд екон. наук Бескида Й.М. Київ. “НІОС” 2000. – 396 с. 10. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. - 668 с. 11. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер'янова. — К.: Факт, 2003. — 384 с. 12. Калаянов Д.П., Остюченко СМ., Аносенков A.A. Правова регламентація адміністративного затримання правопорушників міліцією України: Науково-практична розробка. — Вид. 2-е, доп. — Одеса: Одеський ін-т внутр. справ, 2002. — 42 с. 13. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с. 14. Кодекс про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: / Відп. Ред. Е.Ф. Демський: Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. 15. КолпаковВ.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер. 2003. – 736 с. 16. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі зв’язку
  Вступ 3 1. Організаційно-правові засади управління телекомунікаціями 3 2. Загальна характеристика та види адміністративних правопорушень в галузі зв`язку 5 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про телекомунікації та поштовий зв'язок 9 Висновок 12 Література 13

 2. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв’язку
  ВСТУП 3 1. Поняття, форми та засади державного управління транспортної діяльності та зв’язку в Україні………………………………………………...5 2. Суб’єкти правопорушень на транспорті в галузі шляхового господарства і зв’язку………………………………………………………….15 3. Загальна характеристика та види правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку……………………………………18 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25-26

 3. Адміністративні правопорушення в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності 4 2. Характеристика окремих адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності 7 Висновки 16 Список джерел 18

 4. Юридичний аналіз складу адміністративного правопорушення (ст. 135, 185 Кодексу про адміністративні правопорушення)
  1. Ст. 135 Кодексу про адміністративні правопорушення 3 2. Ст. 185 Кодексу про адміністративні правопорушення 4 Список використаної літератури 7

 5. Основи охорони праці Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
  Питання 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці 2 Питання 17. Заходи щодо профілактики виробничого травматизму 3 Питання 32. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини. Нормування випромінювання, захист 6 Питання 47. Вимоги техніки безпеки при експлуатації компресорів, трубопроводів, балонів для скраплених та стиснених газів 9 Задача 1. 16 Для проведення фактичного аналізу травматизму на виробництві виконати розрахунки відповідних коефіцієнтів частоти, тяжкості та втрат внаслідок випадків травмування робітників у кількості шт.. на підприємстві, яке нараховує працівників. Черех травми підприємство зазнало загальних втрат робочих днів протягом місяців Задача 2 17 Розрахувати економічний ефект за рахунок скорочення чисельності працівників у шкідливих умовах праці при відміні додаткової відпустки Середня заробітна плата Зс=1800 грн Скорочення чисельності працівників, зайнятих в шкідливих умовах праці N=10 чоловік Додаткова відпустка за роботу у шкідливих умовах праці Дд=6 днів Тривалість відпустки в умовах праці, приведених до санітарно-гігієничних норм Дс=18 днів Список використаної літератури 18 АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

 6. Теоретичні засади системи охорони праці в закладах охорони здоров’я
  1. Особливості охорони праці в медичних закладах 2 2. Нормативно-правове регулювання техніки безпеки в медичних установах України 12 Список використаної літератури….. 23

 7. Менеджмент в галузі охорони здоров’я
  Вступ 3 1. Система охорони здоров’я, її мета та завдання 4 2. Типи системи охорони здоров’я 7 3. Реформа системи охорони здоров’я 11 Висновки 17 Список використаної літератури 20

 8. Державна політика в галузі охорони здоров’я
  ВСТУП 2 1. ОБГРУНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 3 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ «МІКРОЛАЙФ УКРАЇНИ» В РАМКАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 11 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 9. Управління комерційною діяльностю підприємства (установи) в галузі охорони здоров’я
  Вступ 3 Розділ 1. Управління комерційною діяльністю підприємства як основа успіху в ринкових умовах (теоретичний аспект) 5 1.1. Роль та значення комерційної діяльності фармацевтичного підприємства в сучасних умовах 5 1.2. Організаційні засади управління комерційною діяльністю підприємства 9 1.3. Основні показники комерційної діяльності підприємства 14 1.4. Планування комерційної діяльності підприємства 18 Розділ 2. Аналіз комерційної діяльності фармацевтичного роздрібного підприємства КП “Фармація” аптека №7 м.Києва 29 2.1. Загальна характеристика та стан КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 29 2.2. Аналіз фінансових результатів КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 33 2.3. Аналіз конкурентів та асортиментної політики КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 43 Розділ 3. Удосконалення комерційної діяльності роздрібного фармацевтичного підприємства КП “Фармація” аптека №7 м. Києва 54 Висновки 61 Список використаної літератури 65 Додатки 68

 10. Права і обв’язки громадян України в галузі охорони здоров’я
  1. Конституційне право на охорону здоров’я 3 2. Про захист населення від шкідливого впливу шуму, 6 вібрації та інших фізичних факторів 6 3. Екологічні права та обов`язки громадян 8 Література 10

 11. Звіт з практики галузі соціальна медицина та організація охорони здоров'я (стоматологія)
  Резюме 3 1. Розробка установчих документів, характеристика діяльності підприємства 4 Розділ 2. Характеристика підприємства 23 2.1. Фінансова та господарська діяльність 23 2.2. Система планування 27 2.3. Організаційне керування 28 2.4. Аналіз процесу управління персоналом 31 2.5. Оцінка фінансового стану підприємства 34 2.6. Маркетинговий план 40 2.7. Оцінка ризиків 47 Висновки 57 Список використаної літератури 60

 12. Організація охорони здоров"я у країнах з розвиненою системою охорони здоров"я
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 5 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ 13 2.1. Система охорони здоров'я у Великобританії 13 2.2. Система охорони здоров'я в Канаді 16 2.3. Система охорони здоров'я в Німеччині 18 2.4. Система охорони здоров'я в Бельгії 20 2.5. Система охорони здоров'я в Австрії 22 2.6. Шведська система охорони здоров'я 24 2.7. Італійська система охорони здоров'я 26 РОЗДІЛ 3. РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ 28 ВИСНОВОК 36 ЛІТЕРАТУРА 38

 13. Формування системи стимуляції праці працівників закладу охорони здоров’я
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7 1.1. Генеза теорії мотивації: сутність та місце в системі менеджменту 7 1.2. Соціально-психологічні методи мотивації праці 19 1.3. Мотивація особистості як суб’єкта діяльності 31 1.4. Нормативно-правові основи системи стимуляції праці в закладах охорони здоров’я 41 ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 47 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ МЕДИЧНОЇ І ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ІНДИВІДУАЛЬНІ ЦІЛІ ПРАЦІВНИКІВ 49 2.1. Основні відомості про компанію " " 49 2.2. Аналіз матеріальної стимуляції в ТОВ " " 60 2.3. Організація системи стимулювання праці в ТОВ " " 66 ВИСНОВКИ З ДРУГОГО РОЗДІЛУ 84 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 86 3.1. Мотивація працівників в контексті загальної стратегії 86 3.2. Диверсифікація і умови раціонального застосування систем матеріального стимулювання продуктивності персоналу 95 3.3. Соціально-психологічна мотивація продуктивності персоналу як запорука зростання компанії 106 ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 111 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 112 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115 ДОДАТКИ 122

 14. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  1. Мета провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3 2. Нормативно-правові акти, які регулюють дане провадження. 6 3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 12 3.1. Навіщо готується нормативно-правовий акт. 19 3.2. Підготовка проекту нормативно-правового акта і його розділи. 22 3.3. Підписання нормативно-правового акта. 24 3.4. Виконання нормативно-правового акта. 29 4. Права і обов'язки суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення. 30 5. Адміністративно-процесуальні документи, які фігурують у цьому провадженні, їх форма, зміст і призначення. 31 Література 36

 15. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Вступ 3 1. Поняття та сутність провадження по адміністративних порушеннях 3 2. Порядок розгляду справ про адміністративні порушення 7 Висновок 13 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua