Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Конвенція про права дитини 1989 (ID:17274)
| Размер: 32 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
Содержание
Вступ 3
1. Конвенція ООН про права дитини як міжнародний документ 5
2. Визначення основних прав дитини в Конвенції ООН та особливості їх реалізації в Україні 7
3. Механізми виміру ефективності дії Конвенції 19
4. Проблеми реалізації положень Конвенції ООН про права дитини в Україні 22
Висновки 26
Бібліографія 28

Литература1. Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції// ред.. В.С. Зеленецький, Н.Б. Сібільова - Харків: Страйд, 2006 - 784 с. 2. «Розгляд доповідей, які подаються державами-сторонами відповідно до статті 44 Конвенції», CRC/C/15/Add. 191, 2002 р., Розділ D 4 3. Бех М. Малята, захищаймося!: Сьогодні — Міжнародний день захисту дітей // “Україна молода» — 2006.- 1 черв.(№ 98). — С.3. 4. Ґудзик К. Дитяче право // «День» - №188, середа, 17 жовтня 2001 5. Дитинство в Укрїні: Права, гарантії, захист - Childhood in Ukraine: Rights, Guarantees, Protection: Зб. док. Ч.1 /М-во України у справах сім'ї та молоді; Укр. ін-т соц. досліджень.- К.: Столиця, 1998.- 245 с 6. На захист прав дитини// «Кримський діалог» - № 9, 5 червня 2004 року 7. Остащенко М. Била мене мати: Насильство над дітьми в Україні — поширена «практика виховання». // «Україна молода» — 2006.- 23 лют.(№ 35). — С. 7. 8. Права людини в Україні: інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини – Випуск 18: Права дитини – К., 1997 – 200 ст. 9. Права людини в Україні – 2004. Доповідь правозахисних організацій - К.: Фоліо, 2005
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Заява про усиновлення дитини
  1.До якого виду провадження належить розгляд відповідної заяви? 3 2. У чому особливості справ даної категорії? 6 3. Які документи слід додати до заяви в даному випадку? 10 Список використаних джерел 17

 2. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між інтелектом і порядком народжуваності дитини і розробити план її експериментальної перевірки
  1. Методологічна частина 3 1. Актуальність дослідження 2. Мета дослідження 3. Об'єкт дослідження 4. Предмет дослідження 5. Характеристика досліджуваних понять: 6. Гіпотези дослідження 7. Завдання дослідження: 8. Психологічна характеристика вибірки 2. Методична частина 7 Прогресивні Матриці Равена Б Л А Н К 3. Математична обробка отриманих даних 25 4. Формулювання висновків 25 Список використаної літератури 26

 3. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між стилем сімейного виховання і девіантною поведінкою дитини і розробити план її експериментальної перевірки
  Сформулювати гіпотезу про зв'язок між стилем сімейного виховання і девіантною поведінкою дитини і розробити план її експериментальної перевірки Гіпотеза: стиль сімейного виховання, який, певною мірою, є результатом взаємодії індивідуально-типових особливостей емоційності батьків та дитини, в свою чергу впливає на прояви емоційності дитини, підтримуючи чи маскуючи їх, спричинюючи девіантну поведінку дитини. Для реалізації поставленої мети й перевірки вірогідності гіпотези необхідно вирішити такі завдання: 1. На підставі теоретико-методологічного аналізу літератури обґрунтувати підходи до дослідження проблеми девіантної поведінки у співвідношенні зі стилями сімейного виховання, розглянути структуру цих явищ, їх психологічний зміст та специфіку проявів. 2. Розробити комплекс діагностичних методик, релевантних меті та завданням дослідження; створити психодіагностичний інструментарій, спрямований на вивчення девіантної поведінки дітей та їх батьків як членів однієї сімейної системи. 3. Емпірично дослідити якісні показники емоційності, широкий спектр властивостей особистості, характеристики стилю сімейного виховання та співвідношення між ними. 4. Визначити типи емоційності (комбінації емоційних модальностей) дітей та їх батьків і вивчити можливі варіанти їх сполучень. 5. Дослідити прояви психологічних властивостей особистості, в тому числі акцентуйованих рис, у дітей – представників різних типів емоційності. 6. Виявити стилі сімейного виховання та їх специфіку в сім’ях дітей, які розрізняються за типом емоційності.

 4. Загальна порівняльна характеристика законодавства України у сфері правової охорони авторського права та суміжних прав та закону Російської Федерації «Про захист авторського права та суміжних прав»
  Зміст 2 Загальна порівняльна характеристика законодавства України у сфері правової охорони авторського права та суміжних прав та закону Російської Федерації „Про захист авторського права та суміжних прав” 3 Список використаної літератури 19

 5. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України
  1. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України 3 2. Методи правового регулювання трудових відносин 9 Література: 15

 6. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення, їх права та обов’язки
  1. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення 3 2. Права та обов’язки учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення 8 Задача 11 Житель с. Лісне Городенківського р-ну Ковач звернувся до голови Івано-Франківської облдержадміністрації з заявою щодо визнання його учасником війни, як активного бійця руху опору в рядах УПА. Через місяць Ковач отримав відповідь інспектора управління соціального захисту області про відмову у розгляді його заяви, у зв’язку з тим, що по суті аналогічної заяви, він у свій час уже отримав вичерпну відповідь відділу соціального захисту Городенківського РДА. Зробіть правовий аналіз указаній ситуації. Список джерел 13

 7. Характеристика основних джерел права „Кутюми Бовезі”, „Про відправлення правосуддя”, „Чорний кодекс”
  ПЛАН Вступ 3 1. Кутюми, як джерела феодального права у Х-ХІV ст.ст. 5 2. Джерела права у ХV-XVII ст.ст. 11 3. “Чорний кодекс” як зразок джерела права Франції XVII-XVIIІ ст.ст. 12 Висновки 16 Література: 17

 8. Визначити фінансово-економічні передумови, які дозволять ініціювати справу про банкрутство, систематизувати перелік документів, які є підставою для подання заяви про ініціювання справи про банкрутство
  Визначити фінансово-економічні передумови, які дозволять ініціювати справу про банкрутство, систематизувати перелік документів, які є підставою для подання заяви про ініціювання справи про банкрутство. 2 Список використаної літератури 7

 9. Закон України про видавничу справу. Права та обов'язки видавця, суб'єкти та об'єкти видавничої справи
  ВСТУП 3 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ 4 2. СУБ’ЄКТИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 6 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИДАВЦЯ 9 4. ОБ'ЄКТ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 11 ВИСНОВКИ 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 10. Поняття про системи та використання теорії в науці про управління
  Вступ 3 1. Зародження та сутність теорії систем 4 2. Види і власності систем 8 3. Застосування теорії в практиці 12 4. Системний метод 14 5. Методи дослідження операцій 16 Висновки 20 Список використаної літератури 22

 11. Скласти проект заяви про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів
  1. Проект заяви про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів 4 Список використаної літератури: 7

 12. Підготовка дитини до школи
  Вступ 3 1. Розвиток дитини дошкільного віку 4 1. 2. Виховання уміння вчитися 5 1.3. Труднощі адаптації до школи 8 2. Методики вивчення і розвитку мислення дітей дошкільного віку 10 2.1. Оцінювання мислення дітей дошкільного віку 10 2.3. Методики роботи по розвитку мислення дітей дошкільного віку 12 1.3. Результати дослідження 18 2. Розвиток уваги та пам’яті в дошкільному віці 22 Висновки 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

 13. Принципи та форми ЗЕД у базових Законах України ("Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про митну справу в Україні" та ін.).
  ВСТУП 3 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності 5 2. Аналіз нормативної бази здійснення зовнішньоекономічної діяльності 11 3. Форми зовнішньоекономічної діяльності у базових Законах України 18 4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності у базових Законах України 23 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

 14. Формування внутрішньої відповідальності дитини
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження внутрішньої відповідальності 4 2. Специфіка формування внутрішньої відповідальності дитини 7 Висновок 12 Література 13

 15. Діагностика емоційно-особистісної сфери дитини
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичне обґрунтування досліджуваної теми 6 1. Емоції. Природа емоцій 6 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження емоційно особистісної сфери дітей 7 2.1. Дослідження емоційної сфери дітей за методикою «Неіснуюча тварина» 7 2.1. Аналіз отриманих результатів на основі діагностичного дослідження емоційної сфери дітей шкільного віку 10 (На основі даних діагностування порівняли відмінності психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку (6 – 10 років) та шкільного віку (11 – 16 років)) Висновки 14 Список використаної літератури: 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua