Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Національний банк України, його функції та грошово-кредитна політика (ID:17338)
| Размер: 25 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Структура, функції та операції Національного банку України 4
2. Роль Національного банку України у грошово-кредитній політиці України 7
3. Банківське регулювання і банківський нагляд Національного банку України 13
Висновки 16
Список використаної літератури 17
Литература1. Закон України „Про Національний банк України” № 679-ХІV від 20.05.1999р. 2. Закон України „Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року // Відомості ВРУ від 10.10.1999. – 1999, №29, стаття 238. 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. 4. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України. 5. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.;Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття) 6. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. Київ: Видавничий центр "Академія", 2001, 320 с. 7. Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України // Фінанси України.- 2006.- № 1.-C.94-101. 8. Грудзевич Я.В. Законодавче забезпечення незалежності Національного банку // Фінанси України.- 2003.- № 5.- C. 106-111. 9. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник Національного банку України.- 2003.- № 7.- C.64-68. 10. Карманов Є. Банківський кодекс України - об`єктивна необхідність // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 11.-C.44-46. 11. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика.- К.: Знання України, 2006.- 332 c. 12. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д- ра екон. наук, проф. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с. 13. Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.-C.166-168. 14. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник.–К.:Атіка, 2005.– 480 с. 15. Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149. 16. Шевцова О.Й. Банківська система в контексті економічного розвитку та економічної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.).- Суми: УАБС НБУ,2005.- C.8-10
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Національний банк України та його функції
  Вступ 3 1. Статус Національного банку України 4 2. Принципи організації та функціонування Національного банку України 6 3. Завдання Національного банку України 9 4. Основні функції НБУ як центрального банку країни 11 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 2. Національний банк України, його функції та завдання
  Вступ 3 1. Правовий статус Національного банку України 4 2. Завдання Національного банку України 8 3. Основні функції НБУ як центрального банку країни 10 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 3. Національний банк України, його функції та завдання
  Вступ 3 1. Правовий статус Національного банку України 4 2. Завдання Національного банку України 8 3. Основні функції НБУ як центрального банку країни 10 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 4. Кр центральний банк та грошово-кредитна політика
  Зміст 1. Ієрархічна структура цілей грошово-кредитної політики 3 Практичне завдання 10 Якщо швидкість обігу грошей - два оберти на рік, а номінальний ВНП прийняти за 100%, то яку суму становитимуть гроші, необхідні для обслуговування трансакцій. Перелік використаної літератури 11

 5. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
  Вступ 2 1. Проведення операцій з рефінансування банків 3 2. Проведення операцій репо 4 3. Операції Національного банку України з депозитними сертифікатами 7 4. Проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України 11 Висновок 13 Задача 14 Комерційний банк 1 березня 2002 р. залучив кошти на умовах субординованого боргу на сім років. З дозволу НБУ частина цього боргу в розмірі 500 тис. грн. вважається субординованим капіталом і входить до складу додаткового капіталу. Необхідно: – визначити розмір субординованого капіталу, який включатиметься в додатковий капітал щороку до настання строку погашення субординованого боргу; – навести визначення понять «субординований борг» та «субординований капітал». Список використаної літератури 15

 6. Задачі Центральний Банк і грошово-кредитна політика
  Задача 7 Згідно з наявними у НБУ даними через підприємства зв'язку в наступному кварталі прогнозуються такі обороти(дані умовні ): гр. од. 1. Реалізація послуг зв'язку населенню 70 2. Надходження торговельної виручки 120 3. Інші надходження 50 4. Виплати пенсій 80 5. Виплати переказів 30 6. Інші видатки 5 Визначити: - суму, яку буде відображено у прогнозованому розрахунку касових оборотів комерційних банків; - за якою позицією буде відображена ця сума у прогнозованому розрахунку оборотів готівки через банки. Література

 7. Питання до заліку центральний банк і грошово-кредитна політика
  ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Центральний банк і грошово-кредитна політика» _ 1. Призначення, статус та основи організації діяльності НБУ. 2. Основні напрями діяльності та операції НБУ. 3. Стан та організація готівкового грошового обороту в Україні. 4. Прогнозування готівкового грошового обороту (світовий досвід та досвід України). 5. Система й органи управління центральних банків (світовий досвід та досвід України). 6. Створення центральних банків (необхідність, шляхи) і форми їх організації. 7. Необхідність, сутність і методи кредитування центральними банками комерційних банків. 8. Центральний банк — «банк банків». 9. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками. 10.НБУ — емісійний центр готівкового грошового обороту. 11.Роль НБУ в забезпеченні функціонування платіжної системи країни. 12. Банківський нагляд: необхідність, завдання і форми здійснення. 13. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою CAMEL. 14. Система гарантування банківських депозитів (світовий досвід та досвід України). 15. Організація системи банківського регулювання і нагляду (світовий досвід та досвід України). 16. Сутність та порядок ліквідації комерційних банків. 17. Сутність та порядок реорганізації комерційних банків. 18. Порядок видачі банкам ліцензій і письмових дозволів на виконання операцій. 19. Зміст, типи і цільова спрямованість грошово-кредитної політики. 20. Місце грошово-кредитної політики в загальноекономічній політиці держави. 21. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики. 22. Процентна політика центрального банку (світовий досвід та досвід України). 23. Політика операцій на відкритому ринку (світовий досвід та досвід України). 24. Політика обов'язкових резервних вимог як інструмент грошово-кредитної політики (світовий досвід та досвід України). 25. Характеристика інструментів грошово-кредитної політики. 26. Інструменти валютного регулювання. 27. Курсова політика НБУ. 27. Роль НБУ на ринку державних цінних паперів. 28. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління. 29. НБУ — фінансовий агент уряду. 30. Проблеми формування і використання резервів на покриття кредитного ризику. 31. Проблеми формування і використання резервів на покриття ризику від проведення операцій з цінними паперами. 32. Роль НБУ у запровадженні Національної системи масових електронних платежів. 33. Державний борг України та роль НБУ в управлінні ним. 34. Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують капітальну базу банків (світовий досвід та досвід України). 35.Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують ліквідність банків (світовий досвід та досвід України). 36.Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують кредитний ризик банків (світовий досвід та досвід України). 37. Сутність, призначення та порядок розрахунку нормативів, що регламентують інвестиційний ризик та ризик відкритої валютної позиції банків (світовий досвід та досвід України). 38. Розвиток системи касового виконання державного бюджету в Україні і роль НБУ у забезпеченні функціонування цієї системи. 39. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства. 40. Нагляд НБУ за проблемними банками.

 8. Грошово-кредитна політика України
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти грошово-кредитної політики 5 2. Аналіз регулювання діючої грошово-кредитної політики в Україні 10 3. Проблеми та перспективи розвитку грошово-кредитної політики в Україні 16 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 9. Грошовий мультиплікатор та його характеристика Грошово-кредитна політика центрального банку
  5.1. Грошовий мультиплікатор та його характеристика 2 5.2. Грошово-кредитна політика центрального банку держави 7 5.3. Задача. 24 ТОВ «Експрес – люкс» займається перевезенням пасажирів. Штаб однієї з партій замовив для перевезення спостерігачів на виборах 20 автобусів. Вартість послуг, наданих фірмою, складе 4 тис. доларів. «Експрес –люкс» запропонував клієнтам послуги в кредит за умов: 1)Сплати спочатку 50% від вартості, а протягом тижня – решту суми рівними частками з урахуванням 0,1% за день. 2) Спочатку сплатит 30%, решту суми разово через тиждень з урахуванням 0,2 % за день. Який із запропонованих варіантів потрібно вибрати? Література 26

 10. Національний банк України та його роль в організації роботи банківської системи
  ВСТУП 3 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ - ЦЕНТР ГОТІВКОВОГО ОБІГУ 4 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 8 2.1. Механізм функціонування банківської системи 8 2.2. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ 13 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 18 3.1. Основні цілі та завдання розвитку банківської системи 18 3.2. Напрямки реформування банківської системи 22 ВИСНОВКИ 29 ЛІТЕРАТУРА 30 Метою роботи є визначення ролі НБУ у забезпечення функціонування платіжної системи. Завданнями роботи є розгляд НБУ як центру готівкового обігу країни, визначення особливостей формування готівкового обігу на підприємствах, організаціях, в комерційних банках, аналіз механізму організації системи електронних платежів. Предметом дослідження є механізм функціонування національної платіжної системи. Об’єктом дослідження виступає Національний банк України

 11. БАНК АНГЛІЇ: ЙОГО УТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  Зміст 1. Банк Англії: його утворення, організація діяльності 3 2. Функції банку Англії 6 3. Грошово-кредитна політика банку Англії 9 Список використаної літератури 19

 12. Грошово-кредитна політика
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття грошово-кредитної політики центрального банку та її основні типи 4 2. Характеристика основних засобів та методів грошово-кредитної політики 7 3. Характеристика грошово-кредитної політики та її елементів США, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та інших країн світу 12 4. Грошово-кредитної політики Національного банку України. Основні засади грошово-кредитної політики НБУ 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 13. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 4 1.1. Виникнення центральних банків, характеристика їх статусу 4 1.2. Створення Національного банку України і його статус 7 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 10 2.1. Функції Національного банку України 10 2.2. Механізм діяльності Національного банку України 14 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2009 РІК 22 ВИСНОВКИ 32 ЛІТЕРАТУРА 34

 14. Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 5 1.1. Сутність та значення грошово-кредитної політики 5 1.2. Характеристика основних засобів та методів грошово-кредитної політики 10 1.3. Роль Центрального банку в проведенні грошово-кредитної політики 13 1.3.1. Правове забезпечення діяльності НБУ на грошово-кредитному ринку 13 1.3.2. Інструменти грошово-кредитної політики 17 1.3.3. Зарубіжний досвід функціонування Центральних банків 21 РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 24 2.1. Валютний ринок та обмінний курс 24 2.2. Відсоткові ставки 25 2.3. Базові гроші та ліквідність банків 26 2.4. Грошова маса та її складові 28 2.5. Прогнозна оцінка розвитку грошово-кредитного ринку 31 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ НА 2009 РІК 32 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

 15. Грошово-кредитна політика в Україні, етапи становлення і сучасний стан розвитку
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичне дослідження грошово-кредитної політики 6 1.1 Сутність та необхідність регулювання грошово-кредитної сфери економіки 6 1.2 Основні цілі та інструментарій грошово-кредитної політики 11 Розділ 2. Аналіз грошово-кредитної політики України 18 2.1 Сучасний стан грошово-кредитного ринку України та оцінка монетарної політики 18 2.2 Розвиток грошово-кредитної політики в умовах фінансової нестабільності 28 Розділ 3. Підвищення ефективності грошово-кредитної політики в Україні 40 Висновки 46 Література 49

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua