Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Атмосфера подіумного видовища (модельний бізнес) (ID:17349)
| Размер: 50 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 10.06.2009 |
Содержание
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. АТМОСФЕРА, ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА 5
1.1. Характеристика та основні особливості поняття сценічної атмосфери 5
1.2 Атмосфера як частина виразних засобів 9
РОЗДІЛ ІІ. ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АТМОСФЕРИ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА 25
2.1 Основні складові атмосфери мистецької події 25
2.2 Засоби для створення атмосфери подіумного видовища 31
ВИСНОВОК 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

Литература1. Балдано И.Ц. Мода ХХ века: Энциклопедия. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 400с. 2. Безгін І.Д., Семашко О.М., Ковтуненко В.І. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності / Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого. — К. : Наука, 2002. — Бібліогр.: с. 243-254.Ч. 1 : Соціально-художні виміри українського театру: ретроспектива, стан, тенденції. — 336с. 3. Гусакова Н.М. Педагогічні умови формування творчої особистості режисера аматорського театрального об'єднання: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 1999. — 19с. 4. Єскіна Г.О. Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами аматорського театру: Дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2001. — 194арк. 5. Данчук Л.І. Таїни режисера. Без табу. — Житомир : Полісся, 2006. — 400с. 6. Дихнич Л.П. Феномен моди в соціокультурних процесах ХХ століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв — К., 2002. — 20с. 7. Дорогих Л.В. Аматорське мистецтво як історико- культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.): Дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв — К., 1998. — 182л. 8. Иншаков А.С. Философия в мире художественного образа: Учеб.-метод. пособие по философии и литературе. — М. : МГСХА, 1995. — 77с. 9. Коломієць Р.Г. Сергій Данченко. Портрет режисера в інтер'єрі часу. — К. : Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, 2001. — 142с. 10. Куц Г.М. Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16с. 11. Лановик М. Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах. — Т. : Економічна думка, 1998. — 145с. 12. Люди. Мода. Годы: Очерки истории Днепропетровской фирмы "Мрія" / Ю.И. Скирко (отв.ред.). — Д. : Пороги, 1998. — 187с. 13. Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик XX століття: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 19с. 14. Мельниченко В. Любов Б. - Актриса і режисер. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 224с. 15. Почему существует мода?: Размышления на тему. — М. : Благо, 2001. — 128с. 16. Ткаченко Л.П. Мода як естетичний феномен: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 1999. — 17с. 17. Чайковський Д.С. Шляхи розвитку режисури як професії: Навч. посібник для студ. режисерської спеціалізації ін- тів культури / Київський держ. ін-т культури. — Львів, 1997. — 140с. 18. Чехов М.А.. Литературное наследие / Российский архив литературы и искусства; Музей МХАТ. — М. : Искусство, 1995.Т. 1 : Воспоминания. Письма. — 542с. 19. Чехов М.А. Об искусстве актера. — М. : Искусство, 1999. — 271с. 20. Чехов Михаил Александрович. Путь актера. Жизнь и встречи. — М. : АСТ; Хранитель, 2007. — 555с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сонце та його атмосфера
  Вступ 3 1. Короткі відомості про будовe Сонця 4 2. Фотосфера 5 3 . Спектр і хімічний склад Сонця 9 4. Хромосфера 10 5. Корона 14 Висновки 16 Література 17

 2. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану
  Список літератури 1. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с. 2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. 3. Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М, 2003.

 3. Бізнес планування на прикладі кафе. Бізнес-план кафе
  1. Загальна характеристика закладу ресторанного господарства (кафе) 3 2. Виконавче резюме 4 3. Дослідження ринку продукції та послуг ресторанного господарства 5 4. План, стратегія маркетингу 6 5. Виробничий план 9 6. Організаційно-юридичний план 13 7. Фінансовий план 15 8. Оцінка і страхування ризику 18

 4. реферати Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства» Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства»
  Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства» Вступ 3 1. Сутнісна характеристика культури підприємницької діяльності. 4 2. Значення бізнес-культури підприємницької діяльності в Україні 7 Висновки 11 Література 13 Форми і моделі підприємницької діяльності Вступ 3 1. Сутність підприємництва 4 2. Форми здійснення підприємницької діяльності 6 3. Класична та інноваційна моделі підприємництва 13 Висновки 16 Література 17 Індивідуальне завдання з дисципліни «Підприємництво і бізнес – культура» Модуль 1 «Підприємництво» Зміст 1. Охарактеризуйте проблеми, що гальмують розвиток суб’єктів малого підприємництва 4 2. Охарактеризуйте можливі шляхи подолання проблем розвитку малого підприємництва 8 3. Дайте пояснення щодо ролі держави в вирішенні проблем розвитку малого підприємництва. 17 Література 23 Індивідуальне завдання з дисципліни «Підприємництво і бізнес – культура» Модуль 2 «Бізнес-культура» Зміст 1. Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу. 3 2. Бізнес-дизайн та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства 9 3. Необхідно надати коротку характеристику бізнес-культурі Англії з позиції наступних параметрів: співвідношення індивідуалізму і колективізму; дистанції влади; домінування матеріальних чи духовних цінностей; відношення до невизначеності 13 Література 18

 5. Малий бізнес
  Теоретичні питання 3 6. Дослідження тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні та їх впливу на фінансове забезпечення суб'єктів малого підприємництва. 16. Феномен малого бізнесу у контексті розвитку цілісної економічної системи Практичні задачі 11 Задача 6. Мале підприємство реалізувало продукції на суму 120000 грн. Сума податку на додану вартість склала 20000 грн., сума витрат – 50000 грн., у т.ч. ПДВ – 8300 грн. Розрахуйте податок на прибуток за Законом “Про оподаткування прибутку підприємств” та за спрощеною системою. Єдиний податок нарахувати з використанням ставок 6 та 10%. Задача 10. Керівництво товариства з обмеженою відповідальністю “Прогрес” розробляє стратегію росту виручки від реалізації продукції за рахунок збільшення витрат на рекламу. Визначте вигідність такого заходу, якщо передбачено збільшити витрати на рекламу на 8 тис. грн., очікуване збільшення виручки – 35 тис. грн., коефіцієнт маржинального прибутку підприємства – 0,7. Задача 17. Мале підприємство виробляє компакт-диски по ціні 10 грн. за одиницю. В поточному році було реалізовано 10000 компакт-дисків. Розрахункова величина змінних витрат на один компакт-диск становить 6 грн., а загальна величина постійних витрат – 5000 грн. Складіть модель звіту про фінансові результати підприємства, використовуючи систему управління витратами “директ-костинг”. Література 15

 6. БІЗНЕС-ПЛАН
  план описує організацію туристичного підприємства ЧАСТИНА 1. РЕЗЮМЕ 3 ЧАСТИНА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ГАЛУЗІ 4 ЧАСТИНА 3. ОПИС ПРОДУКТУ 4 ЧАСТИНА 4. ОПИС РИНКУ. ПРОГНОЗ ЗБУТУ 6 ЧАСТИНА 5. КОНКУРЕНЦІЯ 8 ЧАСТИНА 6. ПЛАН МАРКЕТИНГУ 13 ЧАСТИНА 7. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА 16 ЧАСТИНА 8. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 18 ЧАСТИНА 9. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 20 ЧАСТИНА 10. ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ГАРАНТІЇ 24

 7. Малий бізнес
  Теоретичні питання 3 1. Регуляторна політика у сфері малого бізнесу та напрямки дерегулювання підприємницької діяльності в Україні 3 2. Інтеграційна підтримка та самоорганізація малого підприємництва 17 Практичні задачі 24 Задача 9. Мале підприємство виробляє та продає 8000 одиниць продукції за місяць. Сумарні витрати за місяць складають 560000 грн., у т.ч. 160 000 – змінні, 400 000 – постійні. У підприємства є невикористані виробничі потужності для виконання одноразового замовлення в обсязі 2000 одиниць за місяць. Яка найменша із запропонованих цін буде прийнята компанією для цього замовлення? А. 17 грн. Б. 73 грн. В. 62 грн. Г. 21 грн. Задача 16. Максимально можливий обсяг суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи становить 1000 т. продукції на рік, фактично було випущено 700 т. Сума постійних витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією устаткування становить 6000 грн. Використовуючи можливості системи “директ-костинг” розподіліть витрати на корисні та некорисні. Задача 23. Мале виробниче підприємство випускає м'які кухонні куточки. Витрати, пов'язані з виробництвом меблів, становлять 1200 грн. за одиницю продукції, у т.ч. середні постійні – 500 грн., витрати на збут одиниці меблів - 100 грн., ціна – 2000 грн. Підприємство випускає 1000 куточків і на весь обсяг виробництва має замовлення. В той же час підприємство має додаткове замовлення на 10 куточків. Ціна запропонованої угоди 1600 грн. Необхідно визначити вигідність додаткового замовлення шляхом розрахунку можливого прибутку від виробництва 10 додаткових куточків. Список використаної літератури 28

 8. Малий бізнес
  1. Удосконалення моделі державного регулювання сфери малого бізнесу в Україні. 3 2. Правові основи взаємовідносин суб’єктів малого підприємництва з контролюючими органами. 7 Задача №1 11 Підприємство роздрібної торгівлі порушило термін сплати вартості торговельного патенту. Плату було внесено 20 числа місяця, що передує звітному. Яку відповідальність за таке порушення передбачає законодавство України про патентування? Відповідь обґрунтуйте розрахунками, в яких використайте максимальну вартість торговельного патенту для м. Києва та діючу облікову ставку НБУ. Задача №2 13 Сьомого березня 2002 року при поданні заявки на придбання торгівельного патенту на право надання побутових послуг внесено одноразову плату в сумі 320 грн., 10 березня отримано патент, чотирнадцятого березня внесено плату за наступний місяць – 320 грн., а 25 червня під час перевірки податковими органами було виявлено, що підприємець передав патент іншій особі. Яку відповідальність за таке порушення передбачає законодавство України про патентування. Відповідь обґрунтуйте розрахунками. Задача №3 14 Виробничі потужності малого підприємства задіяні на 75%, обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації і становить 9000 одиниць, ціна одиниці продукції – 32 грн., змінні витрати – 20 грн. На одиницю, а сумарні постійні 60000 грн. Для стимулювання попиту, який забезпечить 100% завантаження потужностей необхідно зменшити ціну на 15% та витратити додатково 15 тис. грн. на рекламну кампанію. Визначити вигідність такого заходу. Список використаної літератури. 15

 9. Малий бізнес
  1. Дослідження чинників, що впливають, на розвиток малого бізнесу в Україні 3 2. Розвиток малого бізнесу в країнах з перехідною економікою 9 Практична частина 14 Задача 7. У першому кварталі міні хлібопекарня випекла 10 000 булочок по ціні 50 копійок кожна. Постійні витрати підприємства становлять 1600 грн, а змінні на одиницю продукції - 30 копійок. У другому кварталі заплановано збільшити прибуток на 8% порівняно з першим. Скільки треба випекти булочок, щоб досягти бажаного прибутку. Задача 11. Підприємство реалізує продукцію по ціні 26грн. за одиницю, витрачаючи на виробництво одиниці продукції основних матеріалів на . суму 10 грн. Крім того зарплата основна та додаткова з відповідними нарахуваннями становить 6 грн у складі ціни, змінні виробничі накладні витрати — 3 грн. Вартість постійних виробничих накладних витрат за місяць становить 30000 грн, а обсяг виробництва - 8000 грн. Розрахуйте собівартість місячного обсягу виробництва у системах управління витратами "директ - костинг" та "абзорпшн - костинг". Поясніть різницю між ними, відповідні переваги та недоліки. Задача 26. Мале підприємство для стимулювання збуту встановило такий діапазон цін залежно від обсягів замовлення: від 1 до 20 одиниць товару ціна становить 40 грн., від 20 до 30 - 35 грн., від 30 і вище - 33 грн. Складіть прайс-аркуш замовлень підприємства та оцініть обґрунтованість знижок, якщо рентабельність продукції становить 10% від ціни. Література 17

 10. Бізнес-план
  Вступ 3 1. Розробка підготовчої стадії бізнес-плану розширення діяльності ВАТ «Київнафтопостач» 5 1.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 5 1.2 Ідея бізнес-плану розвитку компанії 8 1.3 Обгрунтовування економічної ефективності розширення і зниження енергетичних витрат на виробництво і реалізацію продукції 13 2. Ризики на підготовчій стадії бізнес-плану 24 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 11. Бізнес план
  1. Резюме 2 2.Товар 3 3. Цели и стратегии 8 4. Рынок сбыта 8 5. Конкуренты 11 6. План маркетинга 12 7. План продаж 13 8. Организация и управление 14 9. Правовой статус организации 14 10. Финансовый план 14 11. Программа инвестирования 17 12. Анализ рисков 17

 12. Бізнес – план
  Даний бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності організації м’ясопереробного комплексу ЗАТ "Українські продукти" (друга черга розвитку фірми) з метою залучення інвесторів для кредитування витрат на придбання технологічного устаткування Зміст: 1. Резюме 3 2. Загальний опис компанії 4 3. Опис продукції 7 4. Маркетинг-план 9 4.1. Аналіз ринку 9 4.2. Конкурентний аналіз 10 4.3. Стратегія маркетингу і характеристика споживачів 13 4.4. Сировинна база виробництва 15 5. Виробничий план 17 6. Організаційний графік виконання робіт 19 7. Управління й організаційна структура 20 8. Капітал і юридична форма компанії 20 9. Фінансовий план 21 9.1. Розрахунок обсягу кредиту 21 9.2. Розрахунок доходів 21 9.3. Розрахунок витрат 22 Список використаної літератури 27

 13. Бізнес як метод господарювання
  Вступ. 3 1. Потреба виникнення бізнесу 3 2. Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. 5 3. Типологія, середовище та активізація бізнесу. 9 Висновок. 13 Список використаної літератури. 15

 14. Основи бізнес-планування
  1. Формування інформаційного поля бізнес-плану 3 2. Цілі розробки і структура розділу «Дослідження ринку» 7 3. Структура розділу «Організаційний план» 12 Література 17

 15. Бізнес-план Аптеки
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 5 1.1. Сутність та функції бізнес-планування 5 1.2. Методологія розробки бізнес-плану 12 1.3. Зміст і структура бізнес-плану 17 РОЗДІЛ ІІ. ПРОЕКТ БІЗНЕС-ПЛАНУ 27 2.1. Резюме проекту 27 2.2. Аналіз стану галузі 27 2.3. Суть проекту 31 2.4. Виробничий план 33 2.5. План маркетингу 35 2.6. Організаційний план 37 2.7. Юридичний план 39 2.8. Оцінка ризику та страхування 41 2.9. Фінансовий план 42 2.10. Стратегія фінансування 44 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua