Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Особливості організації, обліку, аналізу та контролю в суб (ID:1738)
| Размер: 118 кб. | Объем: 81 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 07.06.2004 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Діяльність суб’єктів малого підприємництва як складова економіки держави 5
1.1. Роль малого підприємництва в економіці держави 5
1.2. Законодавче регулювання діяльності малого підприємництва 20
Розділ 2. Методика і організація обліку на малих підприємствах 24
2.2. Фінансовий облік на малому підприємстві 24
2.3. Управлінський облік та його роль в контролі виробничої діяльності малого підприємництва 35
2.4. Особливості складання фінансової звітності на малих підприємствах 39
2.5. Облік на малому підприємстві в умовах комп’ютерних інформаційних систем 44
Розділ 3. Аналіз та аудит на малих підприємствах 52
3.1 Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності малих підприємств 52
3.2. Методика аудиту звітності малого підприємства за окремими етапами перевірки 63
3.3. Особливості аналізу і аудиту з використанням комп’ютерної техніки 70
Висновки 76
Список використаних джерел 78
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Особливості організації керівниками службового обліку, контролю та аналізу в умовах автоматизованої системи обліку
  Зміст. Вступ. 3 1. Основні принципи побудови автоматизованих систем управління на підприємстві та їх особливості. 4 2. Загальна характеристика класифікації інформаційних систем обліку на підприємствах. 8 3. Технологія управлінського процесу при застосуванні автоматизованої системи управління. 10 Висновок. 12 Літературні джерела. 14

 2. Сутність організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу собівартості продукції в управлінні підприємства
  Вступ 3 Сутність організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу собівартості продукції в управлінні підприємства 4 1. Бухгалтерський облік, контроль та аналізу системі управління господарством 4 2. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз виробничої собівартості продукції. 6 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 3. Удосконалення обліку, економічного аналізу та контролю операцій з векселями
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ 7 1.1. Класифікація та сутність векселів. Регулювання операцій з векселями в Україні 7 1.2. Огляд та аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури про обіг векселів 20 1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства (ТОВ "Адора") 28 РОЗДІЛ 2 ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ "АДОРА" 37 2.1. Облік операцій з векселями на підприємстві, їх особливості 37 Облік виданих векселів 40 2.2. Особливості оподаткування операцій з векселями 44 Операції з векселями і податок на прибуток 45 2.3. Організація та аналіз вексельних операцій на підприємстві 54 2.4. Внутрішній контроль за рухом і погашенням векселів 70 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 78 3.1. Організація управлінського обліку операцій з векселями 78 3.2. Вдосконалення аналізу та контролю вексельних операцій 83 ВИСНОВКИ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91 ДОДАТКИ 95

 4. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та ревізії( на прикладі ДП „....”)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 6 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСТОВІРНОСТІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 6 1.1. Зміст, сутність та значення інвентаризації в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 6 1.2. Законодавчо-нормативна база щодо проведення інвентаризації на підприємствах 17 1.3. Організаційно-економічна характеристика ДП "Володимир-Волинське лісомисливське господарство" 25 1.4. Шляхи вдосконалення діючого законодавства щодо проведені інвентаризації і одержання її результатів 32 РОЗДІЛ 2 36 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДП „ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО”) 36 2.1. Облікова політика щодо організації і проведення інвентаризації на ДП „Володимир-Волинське лісомисливське господарство” 36 2.2. Документальний порядок оформлення інвентаризації за результатами перевірки 52 2.3. Бухгалтерський облік результатів проведення інвентаризації 67 2.3.1. Облік лишків товарно-матеріальних цінностей 67 2.3.2. Облік лишків основних засобів 71 2.3.3. Облік лишків нематеріальних активів 73 2.3.4. Облік лишків коштів в касі підприємства 74 2.3.5. Облік нестач і втрат 75 2.4. Аудит. Підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за результатами інвентаризації 85 2.5. Автоматизація процесу проведення інвентаризації 90 РОЗДІЛ 3 97 АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 97 3.1. Аналіз наявності майна підприємства, його вплив на результат діяльності 97 3.2. Шляхи вдосконалення методики проведення інвентаризації активів та зобов'язань 108 ВИСНОВКИ 119 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 123 ДОДАТКИ 129

 5. Методика і організація обліку, поточного контролю і аналізу оборотних активів підприємства
  Вступ 4 Розділ 1. Основи побудови обліку оборотних активів підприємства в сучасних умовах господарювання 7 1.1. Економічна сутність оборотних активів як об’єкту обліку 7 1.2. Класифікація оборотних активів підприємства та методи їх оцінки 16 1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку поточного контролю та аналізу оборотних активів підприємства 22 1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Растр” 29 Розділ 2. Методика і організація обліку оборотних активів підприємства ТОВ „Растр” 35 2.1. Облік запасів 35 2.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів 35 2.1.2. Облік незавершеного виробництва та готової продукції та товарів 41 2.2. Облік грошових коштів 51 2.2.1. Документальне оформлення та облік грошових коштів в касі підприємства ТОВ „Растр” 51 2.2.2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на рахунках в установах банку 57 2.3. Облік дебіторської заборгованості 59 Розділ 3. Методика і організація поточного контролю оборотних активів підприємства 66 3.1. Завдання, об`єкти, функції та система поточного контролю оборотних активів, як однієї із функцій управління 66 3.2. Контроль за наявністю та рухом виробничих запасів 70 3.3. Контроль за наявністю та рухом грошових коштів 75 3.4. Контроль за станом дебіторської заборгованості 80 Розділ 4. Методика аналізу оборотних активів підприємства 87 4.1. Система показників та методики, які використовують при аналізі оборотних активів підприємства ТОВ „Растр” 87 4.2. Аналіз структури і динаміки змін оборотних активів 96 4.3. Оцінка показників ефективності використання оборотних активів 101 Висновки та пропозиції 107 Список використаних джерел 110 Додатки 116-139 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, контролю та аналізу оборотних активів підприємства в сучасних умовах. Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку та контролю та аналізу оборотних активів підприємства. Суб'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку оборотних активів підприємства ТОВ „Растр”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Растр”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку, поточного контролю та аналізу оборотних активів підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.

 6. Організація внутрішньо - виробничого обліку, аналізу та контролю на прикладі ЗАТ “Автомобільні перевезення”
  ВСТУП 3 1. Сутність внутрішньовиробничого обліку, його об'єкти та завдання 7 1.1. Характеристика внутрішньовиробничого обліку 7 1.2. Об'єкти внутрішньовиробничого обліку та аналізу 21 1.3. Завдання та функції внутрішньовиробничого обліку та аналізу 26 2.Організація внутрішньовиробничого обліку, аналізу та контролю автотранспортного підприємства 32 2.1. Особливості організації внутрішньовиробничого обліку та аналізу транспортних витрат 32 2.2. Методи контролю витрат 40 2.3. Інформаційне забезпечення автоматизації та вихідні форми автоматизованого обліку в умовах АРМ бухгалтера 48 3. Методика внутрішньовиробничого обліку, аналізу та контролю транспортних послуг 52 3.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ЗАТ “Автомобільні перевезення”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 52 3.2. Облік операцій на внутрішньовиробничому рівні та калькулювання собівартості транспортних послуг 63 3.3. Аналіз витрат за центрами відповідальності та центрами формування витрат 69 3.4. Методика аудиту внутрішньовиробничого обліку 78 3.5. Автоматизація обліку, аналізу та контролю на автотранспортному підприємстві 84 ВИСНОВКИ 86 Список використаних джерел 90 Додатки 93

 7. Методика та організація обліку, аналізу, та контролю необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 7 1.1. Економічна сутність, визнання, класифікація та оцінка необоротних активів 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 22 1.3. Передумови організації та методології обліку та економічного аналізу необоротних активів 28 Висновки до розділу 1. 34 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 36 2.1. Інформаційні системи і технології фінансового обліку необоротних активів 36 2.2. Інформаційні системи узагальнення інформації про необоротні активи у звітності санаторію «xxx» 64 2.3. Інформаційні системи і технології управлінського обліку необоротних активів 68 2.4. Удосконалення організації обліку необоротних активів за умов застосування сучасних інформаційних систем 75 Висновки до розділу 2 81 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ТА НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 83 3.1. Джерела, основні показники та методи аналізу і контролю необоротних активів 83 3.2. Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій 90 3.3. Розробка та апробація методики контролю необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій 99 Висновки до розділу 3 109 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В САНАТОРІЇ «xxx» 111 4.1. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в санаторію «xxx» 111 4.2. Нормативно – правове забезпечення питань з техніки безпеки та охорони праці 123 4.3. Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці в санаторію «xxx» 130 Висновки до розділу 4 135 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 137 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 139 ДОДАТКИ 144

 8. Методика та організація обліку, аналізу, та контролю кредиторської заборгованості в умовах застосування інформаційних технологій
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 8 1.1. Економічна сутність, визнання, класифікація та оцінка кредиторської заборгованості 8 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 14 1.3. Передумови організації та методології обліку та економічного аналізу кредиторської заборгованості санаторію «ххх» 21 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 28 2.1. Організація обліку бюджетних та бюджетно-фінансових зобов’язань 28 2.2. Інформаційні системи узагальнення інформації про кредиторську заборгованість у звітності санаторію «ххх» 52 2.3. Удосконалення організації обліку кредиторської заборгованості за умов застосування сучасних інформаційних систем 55 Висновки до розділу 2 60 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ТА НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 62 3.1. Джерела, основні показники та методи аналізу і контролю кредиторської заборгованості 62 3.2. Розробка та апробація методики аналізу кредиторської заборгованості в умовах застосування інформаційних технологій 69 3.3. Розробка та апробація методики контролю кредиторської заборгованості в умовах застосування інформаційних технологій 74 Висновки до розділу 3 88 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В САНАТОРІЇ «ххх» 89 4.1. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в санаторію «ххх» 89 4.2. Нормативно – правове забезпечення питань з техніки безпеки та охорони праці 101 4.3. Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці в санаторію «ххх» 108 Висновки до розділу 4 113 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 115 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 119 ДОДАТКИ 125

 9. Організація системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності малих підприємств ( на прикладі ПП)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток малого підприємництва в Україні 6 1.1. Організаційно-правові засади функціонування малих підприємств в Україні 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності малих підприємств 16 1.3. Організаційна характеристика підприємства ПП „__” 21 РОЗДІЛ 2. Організація системи бухгалтерського обліку на малих підприємствах 27 2.1. Організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві ПП „__” 27 2.2. Методика формування доходів та витрат на малому підприємстві ПП „__” 35 2.3. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу 38 2.4. Методика складання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва 43 РОЗДІЛ 3. Методика та організація аналізу на малих підприємствах 50 3.1. Мета, задачі, методичні прийоми фінансового аналізу на малому підприємстві ПП „__” 50 3.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „__” 59 РОЗДІЛ 4. Організація контролю фінансово-господарської діяльності малого підприємства ПП „__” 80 4.1. Мета, задачі, основні методичні прийоми внутрішнього контролю на малому підприємстві ПП „__” 80 4.2. Організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємства ПП „__” 92 Висновки і пропозиції 102 Список використаних джерел 105 Додатки 109

 10. Облік у зарубіжних країнах Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку
  1. Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку. 3 2. Поняття, визначення й оцінка доходів відрізних видів діяльності. 9 3. Особливості обліку природних ресурсів на прикладі зарубіжних країн. 14 Список використаної літератури. 16

 11. Методи та організація обліку, аналізу і аудиту на підприємствах – суб’єкта малого бізнесу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 3.1. Система показників та методики, які використовують при аналізі на підприємствах – суб’єкта малого бізнесу 6 3.2. Аналіз активів та пасивів суб’єкта малого бізнесу 15 3.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності суб’єкта малого бізнесу 24 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 36 4.1. Організаційно-інформаційна модель аудиту суб’єкта малого бізнесу 36 4.2. Планування та порядок здійснення аудиту суб’єкта малого бізнесу 48 4.3. Узагальнення результатів аудиту суб’єкта малого бізнесу 58 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 68 Об'єктом розгляду у роботі є комерційне підприємство МП

 12. Методи і моделі прийняття рішень в організації обліку, аналізу та аудиту на малих підприємствах
  Вступ 3 1. Поняття та сутність управлінських рішень 4 2. Методологія і методи прийняття рішення 5 3. Особливості прийняття рішень в організації обліку, аналізу та аудиту на малих підприємствах 9 Висновки 15 Література 16

 13. Оцінка можливості удосконалення організації обліку, аналізу й аудиту готівкових розрахунків підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність грошового обліку і розрахунків та їх нормативно-правове регулювання 6 1.1. Характеристика касових операцій 6 1.2. Нормативне - правове регулювання касових операцій 18 1.3. Характеристика підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 23 Розділ 2. Облік готівкових розрахунків підприємства 27 2.1. Організація обліку касових операцій 27 2.2. Первинний облік касових операцій 35 2.3. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій 42 2.5. Особливості обліку касових операцій в умовах використання комп'ютерної техніки 45 Розділ 3. Аналіз діяльності підприємства та готівкових розрахунків 51 3.1. Аналіз основних економічних показників підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 51 3.1. Методичні прийоми проведення аналізу готівкових розрахунків 57 3.2. Аналіз надходження грошових коштів в касу 71 3.3. Аналіз цільового використання готівкових грошових коштів 76 3.4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 82 3.5. Аудит готівкових розрахунків підприємства 89 Висновки 98 Список використаних джерел 103 Додатки 109

 14. Особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ. Кошторис доходів та видатків, порядок та правила складання
  Вступ 3 1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації 4 2. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків 9 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 15. Особливості організації бух обліку бюджетних установ. Кошторис доходів та видатків, порядок та правила складання
  Вступ 3 Особливості організації бух обліку бюджетних установ. Кошторис доходів та видатків, порядок та правила складання 4 1. Особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ 4 2. Кошторис доходів та видатків, порядок та правила складання 10 Висновки 19 Література 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua