Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методика соціальної роботи із неблагополучною сім’єю в центрах по роботі з дітьми (ID:17393)
| Размер: 15 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеМетодика соціальної роботи із неблагополучною сім’єю в центрах по роботі з дітьми
Список використаної літератури
Литература1. Родинний дім: Методичні матеріали „З досвіду роботи Бучацького районного центру соціальних служб для молоді”. – Тернопіль, 2002. – 33 с. 2. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – К., 2005. – № 1. 3. . Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. І. М. Григи, Т. В. Семигиної. – К,, 2003. – 128 с. 4. . Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навчальний посібник / Трубавіна І. М. – К.: ДЦССМ, 2003. – 132 с. 5. . Соціополіс і нова етика: Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю (Київ, 13 грудня 2001 року). – Київ, 2002. – 137 с. 6. . Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз / За заг. ред. С. Максименко – К.: Главник, 2005. – 112 с. – (Психол. інструментарій). У збірнику представлені основи теорії та методології тренінгового методу навчання, найбільш поширені технології, техніки та вправи, якими повинен володіти тренер для підготовки і проведення тренінгів. Матеріали збірника будуть корисні практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам. Студентам. А також усім. Хто прагне досягти успіхів у професійній діяльності. 7. . Трубавіна І. М. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю: Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001, – 72 с. 8. . Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / Упоряд. та заг. ред. О. М. Балакірєвої та О. О. Яременка. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 264 с. 9. . Якубова Ю. М. та ін. Проблемні сім’ї: діти і батьки. – К., 1998. – 137 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методи роботи соціального педагога з неблагополучною сім’єю
  Зміст Вступ 4 1. Неблагополучна сім’я як фактор дисгармонійного розвитку дитини 5 1.1 Типи неблагополучних сімей 5 1.2 Рекомендації щодо взаємодії соціального педагога з неблагополучною сім’єю 7 2. Діяльність соціального педагога по роботі з неблагополучною сім’єю 9 3. Методи роботи соціального педагога з кризовими сім’ями по попередженню появи „дітей вулиці” і соціально незахищених дітей 14 3.1 Підходи у надання соціально-педагогічної допомоги 14 3.2 Системна робота з орієнтацією на родину 15 3.3 Індивідуальна та групова робота за конкретними випадками 15 Висновок 18 Використана література 19 Метою написання роботи є проаналізувати та охарактеризувати методи роботи соціального педагога з неблагополучною сім’єю. Об’єкт нашого дослідження – діяльність соціального педагога. Предмет – методи роботи соціального педагога з неблагополучними сім’ями.

 2. Фостерінг як сучасний напрямок соціальної роботи з сімєю та дітьми
  Вступ 3 1. Значення родини для формування особистості дитини 5 2. Формування соціальної політики в контексті розвитку різних форм опіки та піклування 7 3. Міжнародний досвід у розвитку інституту прийомної сім’ї (фостерінгу) 12 4. Види фостерінгу 14 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З КОНФЛІКТНИМИ СІМ'ЯМИ
  Зміст Вступ 3 1. Соціальне консультування конфліктних сімей. 4 2. Профілактика конфліктних ситуацій в сім'ї 10 3. Методи корекції міжособистісних відносин у конфліктних сім'ях 16 Висновки 23 Література 25 Мета роботи. Метою роботи є розгляд форм та методів соціальної роботи з конфліктними сім’ями, тому що родина — найдавніший інститут людської взаємодії, унікальне явище. Її унікальність полягає в тому, що кілька людей самим тісним способом взаємодіють протягом тривалого часу, що нараховує десятки років, тобто протягом більшої частини людського життя. У такій системі інтенсивної взаємодії не можуть не виникати суперечки, конфлікти і кризи. Завданнями роботи є: розглянути особливості сімейного консультування; визначити основні принципи і методи профілактичної роботи по попередженню сімейних конфліктів; розглянути особливості корекційної роботи з конфліктними сім’ями. Об’єктом дослідження - являється процес соціально-педагогічної роботи з конфліктними сім’ями. Предметом дослідження - є методи соціально-педагогічної роботи з профілактики та корекції конфліктних сімейних взаємин . В якості інформаційної та методологічної бази використовувалися праці вітчизняних та зарубіжних фахівців.

 4. ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З КОНФЛІКТНИМИ СІМ'ЯМИ
  Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ СІМ'Ї 12 1.1. Сім'я як об'єкт системного аналізу 12 1.2. Типологія та функції сім'ї 20 1.3. Конфліктна сім'я як об'єкт соціальної роботи 29 РОЗДІЛ II. ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ 40 2.1. Соціально-психологічні деформації у сімейному вихованні дітей 40 2.2. Патологія сімейних відносин як чинник розвитку асоціальних нахилів у дитини 51 2.3. Емпіричне дослідження впливу конфліктних подружніх взаємин на характер дитини 56 РОЗДІЛ III. ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З КОНФЛІКТНИМИ СІМ'ЯМИ 67 3.1. Соціальне консультування конфліктних сімей 67 3.2. Профілактика конфліктних ситуацій в сім'ї 74 3.3. Методи корекції міжособистісних відносин у конфліктних сім'ях 80 Висновки 87 Список використаної літератури 92 Додатки 99-115 Додаток А. КАРТА РОДИНИ Додаток Б. Ключ до анкети опитувальника Лірі Додаток В. Текст опитувальника Лірі Додаток Г. Анкета для оцінки морально-психологічного клімату сім’ї підлітком Додаток Д. Текст методики оцінки конфліктності подружніх взаємин Додаток Е. Результати проведення анкетування на предмет виявлення можливих відхилень у розвитку особистості Додаток Є. Результати дослідження впливу морально-психологічного клімату сім’ї на розвиток особистості дитини Додаток Ж. Розрахункова таблиця для оцінки кореляції між оцінкою марально-психологічного клімату сім’ї на відхилення в характері та особистості дитини Додаток З. Розрахункова таблиця для перевірки істотності зв’язку між рівнем відхилень в розвитку особистості і рівнем конфліктності подружніх взаємин Додаток К. Групування конфліктних ситуації Об’єктом дослідження - являється процес соціально-педагогічної роботи з конфліктними сім’ями. Предметом дослідження - є методи соціально-педагогічної роботи у процесі дослідження конфліктних подружніх взаємин та їх впливу на характер і особливості розвитку дитини. Метою дослідження - виявити та обґрунтувати методи соціально-педагогічної роботи у конфліктних сім’ях та виявити особливості впливу конфліктних подружніх взаємин на характер і особливості розвитку дитини. Завдання, які вирішувалися в даній роботі, наступні: 1) провести аналіз особливостей сім’ї як соціальної системи; 2) узагальнити типологію та функції сім’ї, визначити її особливості як об’єкта виховання дитини; 3) розглянути методи соціально-педагогічної роботи з метою попередження конфліктів між подружжям та нейтралізації їх впливу на розвиток дитини; 4) дослідити теоретично та виявити експериментально особливості впливу конфліктних подружніх взаємин на характер і особливості дитини; 5) розробити пропозиції, щодо попередження сімейних конфліктів. Робота складається з вступу трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. У першому розділі розглядається сім’я, як один з головних чинників формування особистості дитини. Розглянуто основні функції сім’ї, її можливості і характер впливу на розвиток особистості дитини. Зроблено дослідження ролі та місця взаємовідносин між подружжям у формуванні морально-психологічного клімату сім’ї, проведено аналіз методів дослідження морально-психологічного клімату в сім’ї. Другий розділ присвячено практичному дослідженню впливу конфліктів у взаєминах між подружжям і розвитком особистості дитини. Викладено методику дослідження, проведено кореляційний аналіз між рівнем конфліктності та проблемами в розвитку особистості дитини, а також між оцінкою рівня конфліктності в сім’ї і розвитком дитини. В третьому розділі намічено шляхи по попередженню та корекції сімейних конфліктів. Методи дослідження - в роботі використовувалися наступні методики і методи: системний підхід, аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми, бесіда, спостереження, ретроспективний аналіз, анкетування, методика Лірі, тест-опитувальник рівня конфліктності подружніх взаємин, кількісна обробка результатів дослідження, кореляційний аналіз.

 5. Технології соціальної роботи з надання допомоги малозабезпеченим сім’ям
  Вступ 3 1. Сутність соціальних проблем сучасної сім’ї 4 2. Технології соціальної роботи з малозабезпеченими сім’ями 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 6. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми (колегами по роботі, виконавська ланка)
  Вступ 3 1. Конфліктна ситуація та напрями її подолання 4 2. Особливості роботи з проблемними людьми 8 Висновок 11 Література 12

 7. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми (колегами по роботі, середня ланка)
  Вступ 3 Основна частина 4 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 8. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми (колегами по роботі, виконавська ланка)
  1. Конфліктна ситуація та напрями її подолання 3 2. Особливості роботи з проблемними людьми 8 Література 13

 9. Причини і наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім`я"

 10. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми
  1. Організація роботи менеджера туристичного агентства при роботі із проблемними людьми (колегами по роботі, виконавська ланка) 2 Література 18

 11. Організація роботи менеджера при наявності авральних ситуацій у роботі (планування часу та розміщення пріоритетів)
  1. Організація роботи менеджера при наявності авральних ситуацій у роботі (планування часу та розміщення пріоритетів). 3 Література 19

 12. Характеристика основних форм роботи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в Україні
  Вступ 3 1. Загальна характеристика діяльності Центрів соціальних служб для дітей та молоді 4 2. Напрямки роботи соціальних служб 9 3. Характеристика методів соціальної роботи центрів соціальних служб для дітей та молоді 11 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 13. Технолог соціальної роботи з інвалідами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ІНВАЛІДАМИ 10 1.1. Основні характеристики та види технологій соціальної роботи 10 1.2. Категорія „інвалідність” в соціальній роботі та соціальні проблеми інвалідів 21 1.3. Нормативно-правове регулювання соціальної роботи з інвалідами 27 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 14. Правове забезпечення соціальної роботи
  Вступ 3 1. Соціальна робота і соціальний захист 4 2. Правове забезпечення соціальної роботи 7 3. Державні гарантії та соціальне забезпечення 10 4. Державні стандарти і контроль за здійсненням соціальної роботи 14 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 15. Концептуальні основи соціальної роботи за кордоном
  ВСТУП 3 1. Соціальний захист за кордоном 4 2. Соціальне страхування 7 3. Модель соціального забезпечення 14 4. Система захисту доходів 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua