Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економіка праці Варіант 3 (ID:17422)
| Размер: 69 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание9. Безробіття: поняття, класифікація, наслідки 2
23. Економічна природа продуктивності праці. 7
Завдання 5 13
Годинна тарифна ставка робітника І розряду — 1,2 грн, тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,33. Норма часу на один виріб - 0,5 год. Робітнику необхідно виготовити за місяць 420 виробів. Премія передбачена у розмірі 20% тарифного заробітку.
Визначити місячний заробіток робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці.

Завдання 16 13
Визначити загальну заробітну плату спеціаліста, виходячи з таких даних. Посадовий оклад спеціаліста дорівнює 1160 грн за місяць. За нормальних умов праці спеціалісту нараховується премія, розмір якої становить 32% від посадового окладу. У розрахунковому місяці спеціаліст відпрацював 23 робочих дні, 2 дні перебував у відрядженні та один день у відпустці без збереження заробітної плати.
Завдання 30 14
Визначити заробітну плату при відрядно-прогресивній системі оплати праці, якщо працівник за місяць виготовив 220 виробів при завданні 180 шт. Вихідна база для нарахування доплат 110% від плану. Трудомісткість виготовлення виробу 1,1 н-год. Розряд робіт - IV, умови праці нормальні. Шкала для визначення проценту росту розцінки надається:
Процент перевиконання вихідної бази для нарахування доплат 0-10 11-25 26-40 Більше 40
Процент зростання розцінки 25 50 75 100

Література 16

Литература1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» №835-VI. 2. Білик В.О., Саблук П.Т., Шкарбан Д.В., Гойчук О. І., Орехівський Г. А. Економічна теорія. — К. : ННЦ ІАЕ, 2004. — 560с. 3. Бутук А. Экономическая теория. – К.: “Вікар”, 2003, с. 594-661. 4. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії електронний підручник, Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-28 від 22 січня 2001 р.) http://www.tnpu.edu.ua/kurs/301/index.htm 5. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 468-509. 6. Мочерный С., Симоненко В., Секретарюк В., Устименко А. Экономическая теория. – К.: Знання, 2003, с.560-640. 7. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 509-586. 8. Основи економічної теорії Підручник / А. А. Чухно, П. С Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; За ред. А. А. Чухна. — К.: Вища шк., 2001. — 606с. 9. Экономическая теория/ под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2004, с. 462-527.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економіка праці. Варіант 13
  16. Мобільність робочої сили та сегментація ринку праці. 2 33. Основні цілі та завдання соціальної політики. 7 Завдання 6 9 На дільниці масового виробництва на протязі року необхідно виробити 200 тис. виробів. Змінна норма виробітку складає 60 одиниць. Середній процент виконання норм на дільниці - 120%. Число робочих днів на протязі року складає 225 днів. Визначити планову чисельність робітників за нормами виробітку. Завдання 21 10 У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має працювати 20 робітників четвертого розряду. Тарифна ставка робітника четвертого розряду становить 96,5 коп. за годину. Річний фонд робочого часу одного робітника складає 1815 год. Коефіцієнт виконання виробничих норм у середньому очікується на рівні 1,2. Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху підприємства. Завдання 34 10 За даними визначити виконання плану продуктивності праці (годинної, денної, місячної): Показники План Фактично Обсяг виробництва за зміну, тис. грн 200 220 Середньоспискова чисельність робітників, чол. 150 156 Обсяг роботи, людино-днів 9500 9450 Середня тривалість робочого дня, годин 7,8 7,7 На основі аналізу рівня годинної, денної та місячної продуктивності праці зробіть висновок про можливі резерви виробництва. Література 12

 2. Економіка праці Варіант 1
  1. Завдання 2 3 Умова. За варіантом 1 – розрахунок за індивідуальною фотографією робочого дня (далі – ІФРД). Завдання з ІФРД: 1. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД (табл.1). 2. Звести результати спостереження в окрему таблицю. 3. Розрахувати: а) питому вагу оперативного часу; б) питому вагу втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни. Зробити висновки про можливість поліпшення організації праці на робочому місці. 2. Завдання 3 7 Умова. 1. Розрахувати заробітну плату п’яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п’ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати праці. Загальні вихідні дані для розрахунку Тарифні коефіцієнти Розряди І ІІ ІІІ ІV V VI Тарифні коефіцієнти 1 2,12 2,25 2,39 2,54 2,7 Коефіцієнти співвідношень тарифних ставок за галузями Галузь Коефіцієнт Лікерогорілочна 1,0 Пиво-безалкогольна 1,2 Кондитерська 1,4 Хлібопекарна 2,0 Цукрова 2,34 Доплати за роботу Доплати % від тарифу у вечірні години 20 у нічні години 40 у святкові дні 100 у шкідливих умовах 15 за вислугу років до 10 років 10 від 10 до 20 років 20 понад 20 років 30 Вихідні дані за варіантом 1. Працівники: 1, 11, 20, 21, 30. Галузь: пиво-безалкогольна. Місяць року: січень. Працівники, які працюють на підприємстві: 1. № 1- Директор, працює на окладі: оклад 1000 грн., премія 40% до окладу, стаж 15 років. 2. № 11 – оператор IІ розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 150 (вечірні - 45; нічні – 16; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду, умови праці – нешкідливі. 3. № 14 – оператор VІ розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 165 (вечірні - 0; нічні – 15; святкові - 0), премія 40 % від тарифного фонду, умови праці – шкідливі. 4. № 21 – слюсар ІІ розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 27 шт., фактично виготовлено 27 шт. (брак 5 шт.), норма часу на одиницю продукції 6,5 хв. 5. № 30 – електромонтажник VІ розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 98 шт., фактично виготовлено 105 шт. (брак 0 шт.), норма часу на одиницю продукції 1,5 хв, підвищення розцінки – 7% Список використаної літератури 11

 3. Економіка праці Варіант 14
  Варіант 14 3 За даними таблиці 1.1 проаналізуйте дані щодо динаміки середньомісячної заробітної плати по країнах СНД у 2000 - 2009 рр.: побудуйте графіки, діаграми, визначте тенденції, з’ясуйте закономірності, зробіть висновки. Для проведення додаткового аналізу із заданої теми використовуйте дані таблиць збірника «Праця в Україні». Перелік літератури 18

 4. Економіка праці Варіант № 9
  1. Функції ринку праці 3 2. Трудомісткість. Поняття і види 4 3. Робочий час. Тривалість робочого часу за різних умов праці та для вікових груп працівників 7 4. Практичне завдання 14 Завдання 1 Визначити норму штучно-калькуляційного часу, якщо основний час становить 12 хв., допоміжний час - 6 хв. Час на організаційне обслуговування складає 5% оперативного часу, час на технічне обслуговування - 3% оперативного часу, а підготовчо-заключний час - 25 хв. на зміну. Тривалість зміни - 480 хв. Завдання 2 Розрахувати як змінилась продуктивність праці в умовно-натуральних одиницях робітників підприємствах «Альфа» у звітному періоді за таких умов: Асортимент Плановий період Звітний період Трудомісткість, нормо-годин Обсяг виробництва, тис. шт.: Продукт А 25,0 15,0 2,4 Продукт Б 17,0 20,0 1,8 Продукт В 43,0 35,0 1,2 Чисельність робітників, чол. — 200 осіб Список використаної літератури 18

 5. Економіка праці Варіант 4
  8. Функції державної служби зайнятості в Україні. 2 24. Показники, методи виміру та фактори, що впливають на продуктивність праці. 4 Завдання 17 8 В акціонерному товаристві „Орбіта" на дільниці складання приладів створено виробничу програму робітників-складальників. На підставі наданих даних необхідно зробити економічні розрахунки ефективності застосування колективної організації праці. Показники Один, виміру Величина Виробнича програма бригади на рік тис.шт. 75 Комплексна норма часу на складання одного приладу: - до створення бригади — після створення бригади норма-год 1,05 0,89 Колективна розцінка за складання 1 приладу: — до створення бригади - після створення бригади норма-год 1,70 1,65 Абсолютне зниження втрат робочого часу після створення бригади норма-год 12400 Річний фонд робочого часу одного робітника год. 1830 Завдання 31 9 Розрахуйте економію чисельності при складанні бізнес-плану на 2007 рік, якщо обсяг виробництва порівняно з базовим періодом зростає на 6%, чисельність персоналу склала 3,0 тис. чол. та зросла на 3 %. Література 11

 6. Економіка праці. Варіант № 16
  13. Ринок праці в економічній системі. 2 36. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин. 10 Завдання 2 16 Облікова чисельність робітників заводу на початок місяця становила, чол.: 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 860 862 866 874 868 870 Визначити середньомісячну чисельність робітників у першому і другому кварталі та абсолютний приріст (зменшення) чисельності у другому кварталі порівняно з першим. Завдання 12 17 Обсяг виробничої програми підприємства у базовому періоді становив 368 млн. грн, і зросте у плановому періоді на 11%. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 2,3 млн. грн.. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 9 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих на підприємстві у плановому періоді. Завдання 2 5 18 На підприємстві склався такий баланс робочого часу на 1 працівника: Показники Звітний період Наступний період Календарний час, днів 365 365 у т.ч. святкові дні 8 9 ВИХІДНІ ДНІ 99 98 Неявки на роботу, всього, 31 29 у т.ч. відпустки працівникам 15 16 - студентам 2 2 по захворюванню 10 9 виконання державних обов'язків 2 2 неявки з дозволу адміністрації 1 - прогули 1 - цілодобові простої - - Номінальна тривалість робочої зміни 8,12 8,12 Перерви в роботі 0,01 0,01 Внутрізмінні простої 0,20 - Визначити: номінальний фонд робочого часу, явочний, фактичну тривалість робочого часу за зміну, корисний фонд робочого часу 1 працівника на рік. Література 20

 7. Контрольна робота Варіант 2. Економіка праці
  1. Сутність і характеристика категорії «трудові ресурси» 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показників зовнішнього руху кадрів 9 3. Задача 13 За даними табельного обліку на підприємстві за 20 робочих днів квітня зареєстровано людино-днів: 9462 явок; 5538 неявок, включаючи вихідні і свят-кові дні; 38 цілоденних простоїв. Визначити і прокоментувати показники чисельності робочої сили. Перелік використаної літератури 14

 8. Задача з предмету: «Економіка праці» Варіант 12
  1. Завдання 2 3 Умова. За варіантом 12 – розрахунок за індивідуальною фотографією робочого дня (далі – ІФРД). Завдання з ІФРД: 1. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД (табл.1). 2. Звести результати спостереження в окрему таблицю. 3. Розрахувати: а) питому вагу оперативного часу; б) питому вагу втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни. Зробити висновки про можливість поліпшення організації праці на робочому місці. Завдання з хронометражу: 1. Визначити тривалість прийомів і рухів за хронологічними рядами. 2. Перевірити ряди на стійкість. 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати: суму, середньоарифметичне значення, мінімальне і максимальне значення, моду. 4. Визначити: норму часу, норму виробітку, проектовану норму часу, можливий приріст продуктивності праці, проектовану норму виробітку. У завданні з хронометражу використані такі умовні скорочення: П – поточний час; Т – тривалість події; Трп – час регламентованих подій; Том – час обслуговування робочого місця; Тпз – час підготовчо-завершальної роботи. Таблиця 1 Варіант 12. Хронометраж укладання консервних банок у ящики № пор. Подія Час Кількість спостережень 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Взяття порожнього ящика П 0,03 0,34 1,05 1,40 2,14 2,47 3,18 3,51 Т 2 Вкладання банок в ящики П 0,27 0,58 1,31 2,05 2,41 3,09 3,42 4,15 Т 3 Підставляння ящика на транспортер П 0,31 1,03 1,37 2,09 2,45 3,15 3,48 4,99 Т Тр.п. = 24 хв., Тп.з. = 15 хв., То.м. = 25 хв. 2. Завдання 3 8 Умова. 1. Розрахувати заробітну плату п’яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п’ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати праці. Загальні вихідні дані для розрахунку Тарифні коефіцієнти Розряди І ІІ ІІІ ІV V VI Тарифні коефіцієнти 1 2,12 2,25 2,39 2,54 2,7 Коефіцієнти співвідношень тарифних ставок за галузями Галузь Коефіцієнт Лікерогорілочна 1,0 Пиво-безалкогольна 1,2 Кондитерська 1,4 Хлібопекарна 2,0 Цукрова 2,34 Доплати за роботу Доплати % від тарифу у вечірні години 20 у нічні години 40 у святкові дні 100 у шкідливих умовах 15 за вислугу років до 10 років 10 від 10 до 20 років 20 понад 20 років 30 Вихідні дані за варіантом 12. Працівники: 2, 13, 14, 27, 28. Галузь: цукрова. Місяць року: грудень. Працівники, які працюють на підприємстві: 1. № 2- Заступник директора, працює на окладі: оклад 950 грн., премія 35% до окладу, стаж 17 років. 2. № 13 – оператор IV розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 155 (вечірні - 40; нічні – 0; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду, умови праці – шкідливі. 3. № 14 – оператор V розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 165 (вечірні - 12; нічні – 45; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду. 4. № 27 – електромонтажник ІІІ розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 115 шт., фактично виготовлено 115 шт. (брак 4 шт.), норма часу на одиницю продукції 1,5 хв. 5. № 28 – електромонтажник ІV розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 50 шт., фактично виготовлено 50 шт. (брак 0 шт.), норма часу на одиницю продукції 3 хв. Список використаної літератури 12

 9. Аналітико-розрахункове завдання з предмету: «Економіка праці» Варіант 8
  Варіант 8 За даними таблиці 1 проаналізуйте дані щодо попиту на робочу силу за категоріями робочих місць та видами економічної діяльності: побудуйте графіки, діаграми, визначте тенденції, з’ясуйте закономірності, зробіть висновки. Для проведення додаткового аналізу із заданої теми використовуйте дані таблиць збірника «Праця в Україні». Таблиця 1 Попит на робочу силу за категоріями робочих місць та видами економічної діяльності у 2009 р. Показники Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) У тому числі на усього, тис. осіб у % до 2008р. Робіт-ничі місця посади служ-бовців місця, які не потребують професійної підготовки Усього 65,8 72,3 27,7 28,1 10,0 Сільське господарство, мис-ливство та лісове господарство 2,2 55,1 1,0 0,5 0,7 Промисловість 14,7 62,2 8,8 2,2 3,7 Добувна промисловість 0,8 32,2 0,7 0,1 0,0 Переробна промисловість 12,1 73,0 7,1 1,9 3,1 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 1,8 39,2 1,0 0,2 0,6 Будівництво 3,2 53,2 2,2 0,6 0,4 Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 7,7 86,7 4,4 2,4 0,9 Діяльність готелів та ресторанів 0,6 53,8 0,4 0,1 0,1 Діяльність транспорту та зв’язку 4,9 61,8 2,7 1,6 0,6 Фінансова діяльність 3,6 107,9 0,1 3,3 0,2 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 7,6 89,8 3,0 2,6 2,0 Державне управління 11,2 84,3 2,9 8,1 0,2 Освіта 1,5 45,4 0,3 0,9 0,3 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6,2 73,8 0,9 5,1 0,2 Інші види економічної діяльності 2,4 85,5 1,0 0,7 0,7

 10. Економіка праці
  Вступ 3 Завдання 1 5 Умови завдання. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД за допомогою таблиці 1.1. Таблиця 1.1. Вихідні умови № Подія Поточний час Тривалість Індекс Примітка год хв Хв. 1 2 3 4 5 6 7 1 Початок спостережень 7 00 0 - 2 Доставка порожніх коробок до робочого місця 7 15 15 Тп.з. Завдання 2 7 Умови завдання. Звести результати спостереження в окрему таблицю (див. Табл.2.1.). Табл.2.1. Результати спостережень Індекс Номер явища Тривалість, хв. % Тп.з. 2,5,7,8,10,11,13,17,18 227 47,3 Тд.р. 3,4,16 20 4,2 Завдання 3 9 3.1. Реєстрація спостережень, визначення тривалості прийомів. Таблиця 3.1. Реєстрація спостережень, визначення тривалості прийомів № Подія Кількість спостережнь, їх тривалість, хв. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Доставка коробок, вкладок у коробки, етикеток та цукерок 40 41 43 44 40 40 39 41 42 42 Висновок 12 Перелік літератури 13

 11. Економіка праці
  1. Державне регулювання зайнятості. 3 2. Суть тарифно-договірного регулювання оплати праці. 7 3. Перехід до соціального страхування населення в Україні. 10 Задача 14 Розрахувати планове зростання продуктивності праці за факторами, якщо вихідна чисельність становила 2300 осіб, а відносне вивільнення робочої сили за рахунок технічного розвитку виробництва – 70 осіб; покращення організації виробництва і праці – 50; зміни структури виробничої програми – 27 осіб. Список літератури

 12. Економіка праці
  1. Аналіз сучасного ринку праці України 3 2. Прогнози і перспективи ринку праці 18 Література 23

 13. Економіка праці
  І. Контрактна система найму 3 Вступ 3 1. Загальна характеристика контракту та сфера його застосування 4 2. Умови та строки дії контракту 5 3. Переваги контрактної системи найму 7 Висновки 10 ІІ. Практичні завдання 11 Завдання 2 Залежно від варіанта провести розрахунки за індивідуальною фотографією робочого дня (далі - ІФРД) або хронометажем. Завданая з ІФРД: 1. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД. 2. Звести результати спостереження в окрему таблицю. 3. Розрахувати : а) питому вагу оперативного часу; б) питому вагу втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний робочий час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни. Зробити висновки про можливість поліпшення організації праці на робочому місці. Завдання з хронометражу: 1. Визначити тривалість прийомів і рухів за хронологічними рядами. 2. Перевірити ряди на стійкість. 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати: суму, середньоарифметичне значення, мінімальне і максимальне значення, моду. 4. Визначити: норму часу, норму виробітку, проектовану норму часу, можливий приріст продуктивності праці, проектовану норму виробітку. У завданні з хронометражу використані такі умовні скорочення: П - поточний час; Т - тривалість події; Т рп - час регламентованих подій; Том - час обслуговування робочого місця; Тпз - час підготовчо-завершальноі роботи. Варіант 16. Хронометраж укладання пачок з печива в короби Завдання 3 Умова. 1. Розрахувати заробітну плату п’яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п’ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати праці. Загальні вихідні дані для розрахунку Тарифні коефіцієнти Розряди І ІІ ІІІ ІV V VI Тарифні коефіцієнти 1 2,12 2,25 2,39 2,54 2,7 Список використаної літератури 19

 14. Економіка праці
  1. Сутність і характеристика категорії «трудові ресурси». 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показників зовнішнього руху кадрів. 9 Список використаної літератури 16

 15. Економіка праці
  1. Економічна категорія «праця» та її основні характеристики 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показника виробітку 9 Перелік використаної літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua