Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ринок туристичних послуг (ID:17429)
| Размер: 63 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Характеристика сучасного стану ринку туристичних послуг 4
2. Сегментування ринку 9
3. Маркетинговий комплекс для цільового ринку 18
4. Шляхи диференціації послуг 20
5. Стандарт обслуговування 23
Висновки 23
Література 24

Литература1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний біз¬нес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - К.: Знання України, 2002. - 352 с. 2. Александрова А.Ю. Структура туристского рынка. - М.: Пресс-Соло, 2002. - 384 с. 3. Гук Н. Передумови формування ринку туристичних послуг в Україні // Зб. праць вчених. - Вип. 36. - К.: ІСЕМВ НАНУ, 2002. - С.25-31. 4. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. - Минск: ООО «Новое знание», 2001. - 495 с. 5. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства. - К., 2002. - 196с. 6. Карсєкін В.І., Хлопяк С.В. Теорія і практика побудови комплексного ме¬ханізму управління підприємствами туристичної сфери // Наукові запис¬ки КІТЕП. Щорічник. - Вип.2. - К.: Знання України, 2002. - С.83-94. 7. Король О.Д. Основи туристського маркетингу. - Чернівці: Рута, 2002. -110 с. 8. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - К.: Альтапрес, 2002. - 436 с. 9. Михайліченко Г.І. Удосконалення технології створення туристичного продукту // Вісник КДТЕУ. - 2000. - № 2. - С. 41-50. 10. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. - К.: Вища школа, 2002. - 195 с.160. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. - К.: Дніп¬ро, 2000. - 160 с. 11. http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish. 12. www.loda.gov.ua.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Формування маркетингової стратегії виходу українських туристичних компаній на європейський ринок туристичних послуг
  Вступ 3 Розділ 1. Передумови виходу туристичних компаній на європейський ринок 6 1.1. Особливості та фактори розвитку індустрії туризму в Європі та Україні 6 1.2. Характеристика кон'юнктури туристичного ринку Європи 15 1.3. Використання концепції стратегічного управління в індустрії туризму 25 Розділ II. Основні напрямки стратегії українських компаній на європейському ринку туристичних послуг 32 2.1. Дослідження європейського ринку туристичних послуг 32 2.2. Аналіз цільових ринків та вибір стратегії захвату 36 2.3. Вибір маркетингової стратегії 41 2.4. План стратегічного маркетингу ТОВ „Тур-сервіс” 46 2.5. Оцінка та контроль виконання маркетингового плану 65 Розділ III. Шляхи підвищення ефективності маркетингової стратегії підприємства ТОВ „Тур-сервіс” 68 3.1. Впровадження системи підтримки продаж 68 3.2. Прогнозування попиту та забезпечення конкурентоспроможності 73 3.3. Використання сучасних інформаційних технологій в просуванні турпродукту на європейському ринку 89 Висновок 96 Список використаної літератури 100 Додатки 107

 2. Інтеграція України в міжнародний ринок туристичних послуг
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг 8 1.1. Індустрія міжнародного ринку туристичних послуг та її розвиток в сучасних умовах 8 1.2. Туристичні послуги та туристичний продукт: характеристика та сутність 20 1.3. Передумови і напрями формування туристичного ринку в Україні 32 Розділ 2. Оцінка туристичного ринку України з метою інтенсифікації двохсторонніх зв’язків в сфері туризму 41 2.1. Нормативно-правова база туристичної діяльності в Україні 41 2.2. Динаміка та тенденції розвитку ринку туристичних послуг 47 Розділ 3. Шляхи інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг 69 3.1. Проблеми та шляхи пожвавлення сучасного національного ринку туризму 69 3.2. Укріплення позицій України на світовому ринку 80 3.3. Співробітництва України з Європейським Союзом у галузі туризму 91 Висновки 111 Список використаної літератури 114 Додатки 119-122 1. Фактори впливу на обсяги реалізації туристичних послуг підприємства 2. Статистика туризму Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розвиток теоретичних питань і розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення розвитку міжнародного туризму в Україні в умовах ринкових відносин, на основі аналізу й узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, а також дослідження стану і тенденцій інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Для досягнення зазначеної мети в дипломній роботі поставлено й вирішено такі задачі:  уточнено сутність понять: “туризм”, “туристичні послуги”, “туристичний продукт”;  виявлено основні функції міжнародного туризму, від яких залежить його розвиток;  визначено й охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму в існуючих економічних умовах;  проаналізовано сучасний стан туризму в Україні;  виявлено можливості та перспективи розвитку туризму на території України;  визначено напрямки інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Предмет дослідження – проблеми інтеграції України в міжнародний ринок туристичних послуг. Об'єкт дослідження – туристична галузь України. Хронологічними рамками роботи є 2001-2004 роки. Літературною базою служать підручники Антропова А.А. «Международный туризм в Украине: реалии и тенденции развития», Абукова К. Х. «Туризм сегодня и завтра», Барчукова Н.С. «Правовое регулирование международного туризма на многосторонней основе», Виноградської А. «Маркетингове дослідження туристичного бізнесу в Україні», Квартальнова В. «Международный туризм: политика развития». Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є результати досліджень в сфері туризму. У дослідженні використовувалися роботи закордонних і вітчизняних шкіл маркетингу, менеджменту, економіки. У процесі дослідження використовувалися історичний метод, метод системного аналізу і статистики, методи наукової класифікації, соціологічні методи, прийоми економічного аналізу (табличний, порівняння, угруповання, графічний). Структура й обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, 3 розділів, 8 підрозділів, висновків, загальним обсягом 120 сторінок, а також 5 рисунків і 13 таблиць, списку використаних джерел з 65 найменувань, 2 додатки

 3. Вибір постачальника туристичних послуг
  Вступ 3 1. Шляхи вибору постачальника 3 2. Вибір постачальника транспортних послуг для туристичної фірми 9 Висновок 16 Література 17

 4. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  ЗМІСТ 0 ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СИСТЕМИ ЯКОСТІ 6 1.1. Суть та поняття якості 6 1.2. Значення стандартизації та сертифікації 18 1.3. Менеджмент системи якості 30 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 46 2.1. Загальна характеристика підприємства 46 2.2. Аналіз системи управління якістю 52 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 61 3.1. Характеристика систем управління якістю підприємств даної галузі 61 3.2. Шляхи удосконалення менеджменту якості на підприємстві 76 ВИСНОВОК 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 107

 5. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 6. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 7. Формування собівартості туристичних послуг
  курсова - бакалавр ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність та основні характеристики собівартості туристичних послуг 7 1.2. Основні складові формування собівартості туристичних послуг 11 1.3. Методи розрахунку собівартості туристичних послуг 15 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 21 2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства 21 2.2. Динаміка витрат туристичного підприємства ТОВ «Назва» 36 2.3. Аналіз формування собівартості туристичних послуг на прикладі деяких турпродуктів 40 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «Назва» 49 3.1. Оцінка факторів, що вплинули на калькуляцію собівартості туристичних послуг 49 3.2. Шляхи зниження собівартості туристичних послуг ТОВ «Назва» 54 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 65 ДОДАТКИ 68-73

 8. Страхування міжнародних туристичних послуг
  Вступ 3 1. Поняття та особливості страхування туристичних послуг 4 2. Основні форми страхового обслуговування туристів 6 Висновки 8 Список використаної літератури 9

 9. Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку
  1.Конкурентоспроможність туристичних продуктів (послуг) на ринку 3 2.Принципи стратегічної доцільності дострокових управлінських рішень 9 3. Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику 11 Задача 24 Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Стратегічним планом розвитку підприємства на наступний рік визначено, що його товарні запаси становитимуть на 1 січня - 120 млн. грн., на 1 квітня - 150 млн. грн., на 1 липня - 200 млн. грн.., на 1 жовтня -250 млн. грн., на 1 січня наступного року - 235 млн. грн. Оборот має бути 3500 млн. грн. Необхідно визначити оборотність засобів, вкладених у товарні запаси у днях і кількості оборотів. ЛІТЕРАТУРА 26

 10. Сертифікація готельних та туристичних послуг в готелі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ М. КИЄВА 6 1.1. Сутність підприємств розміщення 6 1.2. Тенденції розвитку готельного господарства України 10 1.3. Сучасний стан розвитку матеріально-технічної бази готельного господарства м. Києва 17 РОЗДІЛ 2. ПРАВИЛА ОБОВ’ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 21 2.1. Коротка характеристика системи „зірок” 21 2.2. Правила здійснення сертифікації готелів 22 2.3. Порядок проведення робіт із сертиівкації готелю 25 РОЗДІЛ 3. ГАРМОНІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ГОТЕЛЬНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ 30 3.1. Гармонізація критеріїв готельної класифікації 30 3.2. Загальні вимоги до засобів розміщення різних категорій 32 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 43

 11. Сучасні тенденції рекламування туристичних послуг
  Вступ 3 Сучасні тенденції рекламування туристичних послуг 3 Висновок 10 Література 12

 12. Правова регламентація ринку туристичних послуг
  Предмет: міжнародне туристичне право ЗМІСТ Вступ 3 1. Вплив законодавчого та правового забезпечення 4 на підвищення ефективності туристичної діяльності в Україні. 4 2. Основні цілі та пріоритети державного регулювання туристичних послуг 7 3. Правова регламентація ринку туристичних послуг 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 13. Формування собівартості туристичних послуг (бакалавр)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність та основні характеристики собівартості туристичних послуг 7 1.2. Основні складові формування собівартості туристичних послуг 12 1.3. Методи розрахунку собівартості туристичних послуг 18 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НАЗВА» 30 2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства 30 2.2. Динаміка витрат туристичного підприємства ТОВ «Назва» 33 2.3. Аналіз формування собівартості туристичних послуг на прикладі деяких турпродуктів 36 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НАЗВА» 44 3.1. Оцінка факторів, що вплинули на калькуляцію собівартості туристичних послуг 44 3.2. Шляхи зниження собівартості туристичних послуг ТОВ «Назва» 51 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 63 ДОДАТКИ 66

 14. Відповідальність за організацію безпеки туристичних послуг
  з дисципліни «Міжнародне туристичне право» ЗМІСТ 1. Організація безпеки туристичних послуг 3 2. Відповідальність за організацію безпеки туристичних послуг 8 Список використаної літератури 11

 15. Організація та проведення дослідження туристичних послуг
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 5 1.1. Роль споживача в формуванні туристичного продукту 5 1.2. Особливості поведінки споживачів в залежності від групових сегментів 7 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 13 2.1. Поняття дослідження та його етапи 13 2.2. Методи проведення маркетингових досліджень 19 2.3. Напрями досліджень 23 РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ ТУРПІДПРИЄМСТВА „ЛАУРА” 26 3.1 Загальна характеристика підприємства 26 3.2 Проведення маркетингового дослідження 29 3.3 Шляхи вдосконалення іміджу 34 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua