Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Внутрішній трудовий розпорядок та основні трудові обов’язки сторін трудового договору (ID:17468)
| Размер: 33 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ. 5
1.1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці 5
1.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 7
1.3. Обов’язки сторін трудового договору 10
РОЗДІЛ ІІ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ПОРУШЕННІ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 14
2.1. Поняття дисциплінарного проступку 14
2.2. Дисциплінарна відповідальність та її види 17
2.3. Методи забезпечення трудової дисципліни 24
ВИСНОВОК 27
ЛІТЕРАТУРА 29

Литература1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Кодекс законів про працю України / Затв. Законом Української РСР від 10 грудня 1971 р. //Відомості Верховної Ради УРСР.-1971.-№ 50.- ст.. 375. 3. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року //ВВР № 3, 1993. 4. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року // ВВР № 5, 1994. 5. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року // ВВР № 6, 1993. 6. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту,- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 року № 55. 7. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 3-тє вид., — К.: Вікар, 2005. — 725 с. 8. Венедиктов В.С. Трудовое прово Украины. Учеб. пособие. – Харьков.: Консум, 2004. – 304 с. 9. Венедиктов В.С. Юридическая ответственность по советскому трудо¬вому праву. Уч. пособие. К. 1989. 10. Г.И. Чанышева, Н.Б, Болотина. Трудовое право. Харьков, - “Одиссей”, 1999 . 11. Гирич О.Г. Трудове право. Курс лекцій,- Київ 1999, “Вілбор” 12. Дисциплінарний статут прокуратури України затверджений постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року. 13. Егоров В.В. Право на труд рабочих и служащих: теория и практика. – М., 1986. 14. Зайкин А.Д. Российское трудовое право: Учебник для вузов. //Отв. ред. проф.— М.: Изд. группа ИНФРА-М — НОРМА 1997 15. Карлицький С. М. Трудове право України: Навчальний посібник – К.: Прецедент, 2004. – 216 с. 16. Карпенко О.І. Трудове право. Курс лекцій, - Київ 1999 17. Коментар Конституції України. –К., Інститут законодавства Верховної Ради України. 1998. 18. Коментарий к законодательству о труде. Симферополь. : «Таврія»1999. 19. Науково - практичний коментар до законодавсто України про працю. / За ред. Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С. 6-е вид. перероб. та доп. – К.: А.С.К. – 2005. – 976 с. 20. Прокопенко В.І. Трудове право України. -К., “Вентурі” 1996. 21. Прокопенко В.І. Трудове право України. Підручник. Харків, Фірма “Консум”, 1998. 22. Роїна О.М. Трудові правідносини: Практичний посібник. (2-е вид.). – К.: КНТ, 2005. – 348 с. 23. Ставцева А.И. Советское трудовое право.- Москва «Высшая школа» 1988г. 24. Статут про дисципліну працівників зв’язку, - постанова Кабінету Міністрів україни від 30 липня 1996року № 877. 25. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю – Харків, «Одиссей», 2003. – 628 с. 26. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців, затверджені Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20 липня 1984 року. 27. Трудове право України. Академ. курс: Підручник. А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; / За загальною редакцією Н.М. Хуторян. – К.: Видавництво А.С. К., 2004. – 608 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
  Вступ 3 1. Поняття, правові підстави та умови матеріальної відповідальності 4 2. Види матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 7 3. Визначення розміру шкоди та порядок її покриття 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 2. Права та обов’язки сторін при укладанні зовнішньоторговельних угод
  Вступ 3 1. Правове регулювання прав та обв’язків сторін при укладанні зовнішньоекономічних угод 4 2. Права та обовязки сторін, закладені безпосередньо в тексті угоди 6 3. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 3. Основні права, свободи та обов’язки іноземців в Україні
  Зміст: Вступ 3 1. Права, свободи та обовязки іноземців за законодавством України 4 2. Біженці як особлива категорія іноземців 11 Висновки 16 Перелік використаної літератури 17

 4. Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору
  Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору. 3 Практичне завдання. Скласти проект трудового договору. 10 Список використаної літератури. 13

 5. Порядок укладання, строк дії колективного договору та відповідальність сторін за його виконання
  1. Порядок укладання, строк дії колективного договору та відповідальність сторін за його виконання 3 2. Колективна (бригадна) відповідальність 8 Література: 13

 6. Конституційні права і обов’язки
  1. Правовий статус біженців і вимушених переселенців 3 2. Право на політичний притулок 6 Література 9

 7. Нотаріус. Права та обов’язки
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Нотаріус: поняття, вимоги 4 2. Права нотаріуса 7 3. Обов’язки нотаріуса 10 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 8. Майнові права та обов'язки подружжя
  Вступна частина Резолютивна частина Суд, на нашу думку, має винести наступне рішення: Література

 9. Екологічні права і обов'язки громадян
  Вступ 3 1. Поняття і види екологічних прав громадян 4 2. Обов'язки громадян у галузі екології 9 3. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян 14 Висновки 18 Використана література 19

 10. Припинення трудового договору
  Вступ 4 1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору 6 2. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника 13 3. Роль правової культури у формуванні правової, соціальної держави 18 4. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу 28 5. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями 30 Висновки 36 Список використаної літератури: 38

 11. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина
  Вступ 4 1. Загальна характеристика конституційних прав і свобод людини і громадянина 5 2. Культурно - духовні права та свободи 9 3. Конституційні обовязки громадян 13 Висновки 15 Список використаної літератури: 16

 12. Обов'язки платників податків і відповідальність за їх невиконання
  Вступ 3 1. Платники податків 4 2. Обов’язки платника податків 7 3. Відповідальність платників податків за невиконання своїх обов’язків 10 Ситуаційне завдання 14 Після закінчення робіт по ремонту об'єкту їх виконавець надіслав в ofi-слуговуючий його банк разом з розрахунковим документом платіжну вимогу-доручення. Через тиждень, оскільки кошти від платника не поступили, одер-жувач коштів написав скаргу голові правління обслуговуючого банку на ного працівника, вимагаючи покарання за затримання коштів. Відповіді скаржник не одержав. Що йому робити? Висновки 15 Перелік використаних джерел 16

 13. Конституційні свободи права та обов’язки громадян
  Вступ 3 1. Правовий статус людини і громадянина як інституту конституційного права. 4 2. Невтручання у сімейне й особисте життя. 11 3. Право брати участь у виборах 20 Висновок 25 Список використаної літератури 26

 14. Цивільний відповідач його права та обов’язки
  Вступ 3 1. Цивільний відповідач у системі суб’єктів кримінального процесу 6 1.1. Поняття суб’єктів кримінального процесу 6 1.2. Цивільний відповідач як особа, що має і відстоює самостійний інтерес у кримінальному процесі 8 2. Цивільний відповідач як суб’єкт цивільного позову у кримінальному процесі 11 2.1. Поняття та значення цивільного позову в кримінальному процесі як підстави притягнення цивільного відповідача до відповідальності 11 2.2. Цивільний позивач як основний опонент цивільного відповідача у кримінальному процесі 15 2.3. Характеристика процесуальних прав та обов’язків цивільного відповідача у кримінальному процесі 19 Висновок 28 Список використаної літератури 31-33 Метою даної роботи є дослідження правового статусу цивільного відповідача у кримінальному процесі, визначення та характеристики його основних прав та обов’язків.

 15. Компетенція (права й обов’язки) експерта-психолога
  Вступ 3 1. Обставини за наявності яких призначається психіатрична експертиза 4 2. Обов’язки та права експерта-психолога 7 Висновки 16 Список літератури 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua