Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Контракт, як особлива форма трудового договору (ID:17495)
| Размер: 42 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ КОНТРАКТУ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 5
1.1. Зміст трудового контракту 5
1.2. Вимоги до укладання контракту 14
1.3. Закони, що передбачають укладення контракту. 17
РОЗДІЛ ІІ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ 21
РОЗДІЛ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ 25
3.1. Підстави припинення дії трудового контракту. 25
3.2. Розірвання трудового контракту на вимогу працівника 26
3.3. Розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця 29
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
ДОДАТКИ 38

Литература1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 р. – Офіц. вид. — К.: Преса України, 1996. — 80 с. 2. Кодекс законів про працю України затверджений Законом N 322-VIII від 10.12.71 зі змінами та доповненнями. — К. : Школа, 2009. — 112с. 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19 березня 1994 р. N 170 4. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 №170. – ЗПУ . – 1994. - №7. – Ст.172. – Із змін станом на 01.03.2008 5. Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 №203. – Зібрання законодавства України. – т.6, 6 (ПКМ) 23. – Із змін. Від 26.07.2001. 6. Законодавство України про працю: Збірник законодавчих та нормативних актів: Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Оплата праці. Охорона праці. Трудові спори (конфлікти) / Микола Ілліч Камлик (упоряд.). — К., 2003. — 944с. 7. Бабаскін А. Ю., Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В., Зуб І. В., Карпенко Д. О. Трудове право України: Академічний курс:Підручник / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Н.М. Хуторян (заг.ред.). — К. : А.С.К., 2004. — 607с. Бойко М.Д. Трудове право України. — К., 2006. — 312с. 8. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник. — 5-те вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 860с. 9. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій. — К. : ТП Прес, 2003. — 208с. 10. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: Курс лекцій / Інститут післядипломної освіти Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К. : ІПО КУ ім. Тараса Шевченка, 2001. — 164с. 11. Карлицький С.М. Трудове право України: Навч. посіб.. — 2. вид., перероб. — К. : Прецедент, 2006. — 210с. 12. Лавріненко О.В. Інститут трудового договору за законодавством України про працю: теоретико- прикладні аспекти / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. — Донецьк : Норд-Пресс, 2007. — 164c. 13. Лавріненко О.В. Трудове право України: практикум:у 2 ч. / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. — Донецьк : Вебер, Донецька філія, 2007. — Ч. 1 — 390с. 14. Лавріненко О.В. Трудове право: Курс лекцій:У 2 ч. / Маріупольський ін-т Міжрегіональної академії управління персоналом. — Донецьк : Норд-Прес, 2006. — Ч. 2— 280с. 15. Наровська К.Б., Пастухов В.П., Тищенко О.В., Чорноус С.М. Трудове право України: порядок ведення та офрмлення кадрових документів: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Академія адвокатури України / Володимир Павлович Пастухов (заг.ред.). — К. : Алерта, 2005. — 279с. 16. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С.Стичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань. – 4-те видання, допов.і перероб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1024с. – (Нормативні документи та коментарі) 17. Павлик П.М. Трудове право України. — К. : Університет "Україна", 2006. — 466с. 18. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М., Якушев І.М. Трудове право України: Академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закл. / Пилип Данилович Пилипенко (ред.). — 3. вид., переробл. та доп. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. — 536c. 19. Прокопенко В.І. Трудове право України. — Х., 2002. — 528с. 20. Процевський В.О. Трудове право України: навч. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл. України / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х. : ХНПУ, 2006. — 264с. 21. Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань/. 4-те вид., доп. та переробл. - К.: Видавництво А.С.К., 2003, - 1024 с. 22. Трудове право: Основні нормативно-правові акти України / Харківський національний економічний ун-т / В.Д. Понікаров (уклад.). — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. — 248с. 23. Шумляєва І.Д. Трудове право України: Навч. посіб. — Д. : ДРІДУ НАДУ, 2004. — 140с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контракт, як особлива форма трудового договору
  Вступ 3 Розділ І Поняття трудового контракту як особливого виду трудового договору. 7 1.1. Особливості змісту трудового контракту. 7 1.2. Форма і строки в контракті. 22 1.3. Значення правильного оформлення трудового контракту. 25 Розділ ІІ Сфера застосування трудового контракту. 29 2.1. Обов’язкове застосування трудового контракту. 29 2.2. Сфера застосування контракту за угодою сторін. 38 Розділ ІІІ Припинення дії трудового контракту. 47 3.1. Підстави припинення дії трудового контракту. 47 3.2. Розірвання трудового контракту на вимогу працівника. 51 3.3. Розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця. 54 Висновки і пропозиції. 74 Cписок використаної літератури. 79

 2. Контракт як особлива форма трудового договору
  ВСТУП 2 1. КОНТРАКТ ЯК РІЗНОВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 3 2. ПОНЯТТЯ КОНТРАКТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО УКЛАДАННЯ З РІЗНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 6 3. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ КОНТРАКТУ 15 4. ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ШЛЯХОМ УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ 24 ВИСНОВОК 27 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 28 Додаток

 3. Контракт — особливий вид трудового договору
  Вступ 3 1. Сфера застосування контракту 4 2. Закони, що передбачають укладення контракту. 7 3. Вимоги до укладання контракту 10 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 4. Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору
  Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору. 3 Практичне завдання. Скласти проект трудового договору. 10 Список використаної літератури. 13

 5. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу
  Вступ 3 1. Сутність франчайзингу, його переваги та недоліки. 4 2. Види франчайзингу 7 3. Франчайзинг в Україні 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 6. Застосування норми права як особлива форма її реалізації
  Вступ 3 1. Реалізація права як категорія теорії держави і права 5 1.1. Поняття реалізації права у різних типах праворозуміння 5 1.2. Загальна характеристика реалізації норм права 9 2. Особливості застосування як форми реалізації норм права 14 2.1. Застосування норми права: поняття та відмежування від інших форм реалізації 14 2.2. Застосування норми права в діяльності органів внутрішніх справ 16 Висновки 22 Використана література 24

 7. Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Типи філософствування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Формування предмета філософії в історії розвитку суспільства 4 2. Взаємозв’язок філософії і науки 7 3. Філософія як форма суспільної свідомості 9 3. Структура філософського знання 11 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 8. Форма та зміст господарського договору
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади господарського договору в Україні 5 1.1 Поняття та ознаки господарського договору в українському законодавстві 5 1.2. Класифікація і система господарських договорів 8 1.3. Зміст господарського договору 14 Розділ 2. Характеристика господарського договору 18 2.1 Форма господарського договору 18 2.2 Укладення, зміна і розірвання господарського договору 21 Висновки 31 Література: 33

 9. Припинення трудового договору
  Вступ 4 1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору 6 2. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника 13 3. Роль правової культури у формуванні правової, соціальної держави 18 4. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу 28 5. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями 30 Висновки 36 Список використаної літератури: 38

 10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
  Вступ 3 1. Поняття, правові підстави та умови матеріальної відповідальності 4 2. Види матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 7 3. Визначення розміру шкоди та порядок її покриття 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 11. Підстави і порядок припинення трудового договору
  Література: 1. Кодекс законів про працю України. 2. Коментар до Кодексу законів про працю України. К., 2002 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів.

 12. Відщкодування збитків як форма відповідальності юридичних осіб за порушення умов договору

 13. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
  Вступ 4 І. Трудовий договір і його зміст 5 1.1. Контрактна форма трудового договору 5 ІІ. Загальні підстави розірвання трудового договору 8 2.1. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 8 2.2. Детальний аналіз загальних підстав звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 ІІІ. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 IV. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника 32 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 14. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця
  Вступ 3 1. Припинення трудового договору 6 2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 а) звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 10 б) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи 13 в) систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського покарання 15 г) звільнення за прогул 16 д) розірвання трудового договору у випадку неявки на роботу протягом чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасовї непрацездатності 17 е) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 18 є) поява на роботі працівника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння 19 ж) вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, установленого вироком суду, що вступили в законну силу, або постановою органа, у компетенцію якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів суспільного впливу 20 Висновки 22 Література: 24

 15. Поняття та види трудового договору, порядок його укладання
  Вступ 3 1. Поняття трудового договору 5 1.1. Термінологічне визначення “трудового договору” 5 1.2. Сторони трудового договору 8 2. Види трудового договору 13 2.1. Класифікація за терміном дії 13 2.2. Контракт, як особливий вид трудового договору 14 2.3. Класифікація за характером і кількістю виконуваних працівником трудових функцій 18 2.4. Договори, укладені з іноземцями, державними службовцями, молодими фахівцями, неповнолітніми, інвалідами та ін. 21 3. Порядок укладення трудового договору. 30 Висновок 38 Список використаної літератури 40

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua