Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Зміст функціональних обов’язків фахівця із соціальної роботи (ID:17497)
| Размер: 16 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеЗміст функціональних обов’язків фахівця із соціальної роботи 3
Список використаної літератури 8
Литература1 Гапоненко О. Соціальна робота та роль соціально орієнтованих неурядових організацій // Соціальна політика і соціальна робота №4, 2005р. – с.22-25 2 Городяненко В.Г. Соціологія. Київ: Видавничий центр "Академія", 2002, 560 с. 3 Дворецька Г.В. Соціологія праці. Київ: КНЕУ, 2001, 244 с. 4 Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання. –Умань, 1993.– 650с.. 5 Основи социальной работы /Отв. Ред. П.Д.Павленок. – М., 2000. – С.28. 6 Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). Київ: Техніка, 2001, 312 с. 7 Социальная работа /Под ред. В.И.Курбатова. – Ростов-на-Дону, 1999. – 230с. 8 Соціальна робота в Україні: Навч. посіб./ І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін.; За заг. ред.: І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2003. - 233 с. 9 Тетерский С.В. Введение в социальную работу. – М., 2000. – 257с. 10 Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. – М., 1995. – 220с.. 11 Холостова Е.И. Социальная работа. Теоретико-методологические аспекты // Социальная работа. – 1994. – Вып. 6.– С.21
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Зміст і організація роботи фахівця з фізичної реабілітації в лікувальній фізкультурі
  Вступ 3 1. Обов’язки та кваліфікаційні вимоги фахівця з фізичної реабілітації 6 2. Специфіка роботи фахівця з фізичної реабілітації в лікувальній фізкультурі 8 3. Зміст професійної діяльності фахівця з фізичної реабілітації 11 Висновок 15 Література 16

 2. Зміст, методи та обов’язки роботи соціального гувернера
  (интервал двойной) Вступ 3 Зміст роботи соціального гувернера 5 Особливості роботи гувернера в школі 10 Особливості роботи соціального гувернера вдома 11 Підготовка гувернерів 13 Обов’язки та вимоги 14 Соціальний гувернер повинний знати: 16 Соціальний гувернер повинний уміти: 16 Висновки 18 Використана література 21

 3. Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов’язків
  Вступ 3 1. Поняття та способи здійснення цивільних прав 5 2. Межі здійснення цивільних прав 8 3. Поняття, предмет та принципи виконання цивільно-правових обовязків 16 4. Суб’єкт виконання обов’язку 20 5. Забезпечення виконання обов’язку 22 Висновки 43 Перелік використаних джерел 45-46

 4. Оподаткування доходів від виконання довгострокових договірних обов’язків
  Вступ. 3 Порядок оподатковування доходів від виконання довгострокових договорів 4 Порядок заповнення Декларації про доходи від спільної діяльності по виконанню довгострокових договорів 7 Висновок. 15 Список використаних літературних джерел. 17

 5. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав та обов’язків подружжя
  Вступ 3 1. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав та обовязків подружжя 4 2. Припинення права спільної сумісної власності подружжя. Способи поділу спільного майна 9 Висновок 14 3. Задача 15 У зв’язку з тим, що Павлова за станом здоров’я не могла мати дітей, подружжя звернулося до громадянки Повалій, яка погодилася, щоб у її організм було імплантовано зародок, зачатий подружжям. Через місяць після укладення договору було проведено операцію, і через належний строк Повалій народила здорову дівчинку. Вважаючи себе матір’ю дитини Повалій подала до суду заяву про визнання свого материнства. Чи має право Повалій на визнання за нею материнства? Хто в цьому випадку вважається батьками дитини? Чи підлягає нотаріальному посвідченню договір про імплантацію (сурогатне материнство), і який його зміст? Література: 20

 6. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю при виконанні трудових обов’язків
  Вступ 3 1. Основні положення про матеріальну відповідальність 5 2. Притягнення до матеріальної відповідальності працівників. Які заподіяли шкоду при виконання трудових обовязків 7 Висновок 21 Використана література 23

 7. Зміст технології зв’язків з громадськістю в соціальній роботі
  Вступ 3 1. PR-кампанія як сума технологій 7 1.1. Постановка задачі 7 1.2. Визначення ресурсів 8 1.3. Детальне планування – шлях до успіху 8 2. Створення фондів 9 3. Центри громадських зв’язків для НПО (PR-центри) 11 4. Відомість для НПО 12 Висновки 12 Література 14

 8. Макроекономічний зміст соціальної політики держави (за матеріалами країн перехідної економіки)
  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Макроекономічний зміст соціальної політики: мета соцальної політики, її складові і зміст 7 1.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 7 1.2. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства 9 1.3. Соціально-економічні передумови формування соціальних гарантій 13 Розділ 2. Засоби державної соціальної політики їх ефективність 23 2.1. Соціальна структура сучасної Німеччини 23 2.2. Самостійні, буржуазний середній клас, селяни 24 2.3. Прошарки у сфері послуг 26 2.4. Еліта та шлях до неї 28 2.5. Прошарки, що проживають на межі бідності 29 Розділ 3 Макроекономічні наслідки соціальної політики в Україні, заходи спрямовані на зайнятість, зростання доходів бідних, гарантії мінімального споживання 34 3.1. Довгострокова стратегія розвитку України та пріоритети діяльності Уряду на 2006-2007 роки 34 3.2. Соціальна політика як важливий чинник зростання української економіки 38 Висновок 43 Література 45 Теоретичною базою дослідження стали роботи чималої кількості вчених Росії: З.Бербешкіної, Ф.Бурджанова, Н.Грищенка, Н.Денісова, І.Домніної, Є.Капустіна, О.Козловського, Л.Кунельського, Є.Мальгінової, К.Микульського, Л.Ржаніциної, Н.Римашевської, А.Римашевського, В.Роіка, Г.Слезингера. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій по різних аспектах соціального захисту населення, серед вчених дотепер не досягнуто єдності у визначенні категоріального статусу соціальних гарантій, організаційно-фінансових джерел, форм та механізму їх реалізації в умовах трансформації економічної системи. Актуальність проблеми формування та реалізації ефективної системи соціальних гарантій, її теоретична та практична значущість, високий ступінь дискусійності, необхідність осмислення та використання вітчизняної і закордонної теоретичної спадщини й практичного досвіду в цій сфері зумовили вибір теми, мету та задачі роботи. Метою курсової є визначення функціональної ролі інтегрального комплексу соціальних гарантій та розробка механізму його забезпечення в процесі становлення в Україні ринкових відносин. Виходячи з цієї мети, в роботі поставлено та вирішено такі задачі: - визначено місце, роль та функціональні можливості розподільного механізму у відтворювальному процесі як економічної основи соціального захисту; - здійснено порівняльний аналіз базових соціальних моделей захисту населення в країнах з розвиненою ринковою та перехідною економікою; - проаналізовано сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні; - визначено шляхи та методи формування механізму реалізації соціальних гарантій в Україні. Об’єктом дослідження виступають економічні та соціальні процеси, а також відносини, що виникають при реалізації системи соціальних гарантій в конкретних соціально-економічних умовах. Предметом дослідження є соціальні гарантії як економічна категорія та механізм їх забезпечення в системі соціального захисту населення. Хронологічними рамками дослідження є період незалежності України. У вступі необхідно виправити роботи, замінити на слово - курсову

 9. Організація роботи педагога по правам і обов’язкам дошкільників
  Список літератури: 1.Аркин Е.А. Ребенок в дошкольные годы Под ред. А.В. Запорожца. – М.: Просвещение, 1997. – 418с. 2.Закон України “Про дошкольну освіту” від 11 липня 2001 року Голос України. – 2001. – 2 серпня 3.Маловець М. Про можливості пренатальної педагогіки Дошкільне виховання. – 2003. - №6 4.Селевко Г.К. Дошкольное воспитание Школьные технологии. – 2003. - №3. – С.48-55 5.Русова С. Дошкольне виховання. – К., 1996. – 184с.

 10. Технолог соціальної роботи з інвалідами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ІНВАЛІДАМИ 10 1.1. Основні характеристики та види технологій соціальної роботи 10 1.2. Категорія „інвалідність” в соціальній роботі та соціальні проблеми інвалідів 21 1.3. Нормативно-правове регулювання соціальної роботи з інвалідами 27 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 11. Правове забезпечення соціальної роботи
  Вступ 3 1. Соціальна робота і соціальний захист 4 2. Правове забезпечення соціальної роботи 7 3. Державні гарантії та соціальне забезпечення 10 4. Державні стандарти і контроль за здійсненням соціальної роботи 14 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 12. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю
  Вступ 3 1. Принципи соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні 5 2. Основні напрямки державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю 6 3. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю 8 Висновки 12 Література 14

 13. Концептуальні основи соціальної роботи за кордоном
  ВСТУП 3 1. Соціальний захист за кордоном 4 2. Соціальне страхування 7 3. Модель соціального забезпечення 14 4. Система захисту доходів 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 14. Характеристика технологій соціальної роботи з інвалідами
  Вступ 3 1. Технологія соціальної адаптації 6 2. Технологія соціальної реабілітації інвалідів 17 3. Технологія професійного навчання та працевлаштування 40 Висновки 50 Список використаної літератури 51

 15. Історія розвитку соціальної роботи в Україні
  Вступ 3 1. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 4 2. Церковно-монастирські форми опіки 7 3. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 10 4. Українська соціальна робота в радянській системі 13 5. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 14 6. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 16 Висновки 19 Список літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua