Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Види підприємницької діяльності (ID:17502)
| Размер: 24 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание
Вступ 3
1. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності 4
2. Види господарської діяльності 7
Висновок 21
Список використаних джерел 22

Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР 2. Господарський кодекс України ; Господарський процесуальний кодекс України: станом на 1 лип. 2007 р. / Міністерство юстиції України. — Офіц. вид., із змін. та доп. — К. : Ін Юре, 2007. — 320c. 3. Закон України "Про підприємництво" N 910-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, с..333 4. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. — К. : Атіка, 2005. — 623с. 5. Гайворонський В. М., Жушман В. П., Білоусов Є. М., Бойчук Р. П., Глібко С. В. Господарське право України. — Х. : Право, 2005. — 384с. 6. Голяк Л.В. Господарське право: Навч.-метод. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2006. — 194с. 7. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право: Навч. посібник для вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 400с. 8. Карлін М.І. Правові основи підприємництва. – К.: Кондор, 2006. — 368 с. 9. Ніколаєва Л.В., Старцев О.В. Підприємницьке право: Навч. посібник / Київський національний торговельно- економічний ун-т / Олександр Валентинович Старцев (ред.). — К. : Істина, 2006. — 208с. 10. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 653с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття та види підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Поняття підприємницької діяльності 4 2. Види підприємницької діяльності 9 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 2. Сутність ліцензування та основні види підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню
  1. Сутність та значення ліцензування 3 2. Види підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню 5 Література 12

 3. менеджмент підприємницької діяльності
  Завдання 1.Завдання. Складіть алгоритм створення та реєстрації підприємства 2. Завдання. Складіть загальний план установчого договору, необхідного при створенні власного підприємства. 3. Завдання. Опрацюйте структуру (визначте перелік розділів і параграфів) бізнес-плану для обґрунтування проекту створення фірми, сферою діяльності якої є роздрібна торгівля. 4 Завдання. Ви збираєтесь відкрити власну справу - приватне підприємство з продаж" сільськогосподарської продукції. Сформулюйте й обґрунтуйте мету та завдання діяльності підприємства, які повинні бути записані в статуті. 5. Завдання. Ви є власником автомобіля. Які витрати Ви нестимете при експлуатацій автомобіля? Які з названих витрат будуть явними, а які неявними? Згрупуйте названі витрати на постійні та змінні. 6. Завдання. Порівняйте організаційні структури управління таких форм підприємств: 7. Завдання. В яких випадках підприємства звертаються до лізингу і факторингу? Чи можна ці операції назвати специфічними формами кредиту? Відповіді обґрунтуйте прикладами. 8. Завдання. Ви плануєте створити фірму, сферою діяльності якої є надання послу населенню (наприклад, перукарня, хімчистка тощо). Визначте чинники, які можуть в перспективі позитивно чи негативно вплинути на розвиток фірми. 9. Завдання. Наведіть конкретний приклад Резюме бізнес-плану, що передбачає реалізацію проекту зі створення кафе швидкого обслуговування. ЮЗавдання. Мале підприємство, створене у минулому році групою громадян із середа рівнем доходів, займається виробництвом візитних карток та іншими художньо-оформлювальними послугами. Конкуренція на ринку цих послуг досить висока. Назвіть заходи які б допомогли цій фірмі успішно розвиватися на ринку. 11 Завдання. Покажіть вплив зовнішніх факторів на систему управління бізнесом на прикладі цукрового заводу. 12. Завдання. Ви плануєте реалізацію проекту з будівництва житлового комплекс центральному районі міста. Опишіть продукт, з яким фірма виходить на ринок. 13 Завдання. Сформулюйте ключові фактори успіху у сфері ремонту побутової техні > : (4-5 факторів). Розкрийте їх суть. 14. Завдання. Назвіть та охарактеризуйте чинники, які, на Ваш погляд, сприяли б підвищенню ефективності презентації бізнес-плану великого проекту. а) б) відкритого акціонерного товариства; малого приватного підприємства; 15. Завдання. Проведіть сетенгацію і вибір ринків підприємства, що випуск?*:: будівельні матеріали. 16. Завдання. Опрацюйте структуру (перелік розділів та параграфів) бізнес-плану д обгрунтування проекту придбання нової технологічної лінії з виробництва продукту харчування (наприклад, кондитерські0 вироби, соки тощо). v 1 Завдання. Ви готуєте проект по створенню фабрики корпусних меблів в Україні спільно з партнером із Західної Європи. Яким має бути вклад, західного партнера і що можна одержати від українських підприємств? 18.3авдання. На конкретному прикладі охарактеризуйте вплив основних факторі г? на вибір цінової політики підприємства, 19Завдання Проведіть сегментацію ринку комп'ютерної техніки. 20. Завдання. Складіть перелік рекомендацій щодо профілактики діяльності фірм та згрупуйте їх за етапами та фазами кризи. 21.3авдання. Розробіть посадову інструкцію менеджера малого,, підприємства. ,.; 223авдання. Сформулюйте цілі підприємства малого бізнесу в галузі прибутковості, ринків, організаційної структури. 23.Завдання. Розробіть анкету для виявлення наявності організаційної культури г підприємстві. ' ,; 243авдання. Сформулюйте місію для таких підприємств: г.., , ' а) комерційного банку; б) торгівельної фірми; в) страхової фірми. 25.3авдання. Побудуйте "дерево цілей" для розвитку ТОВ, предметом діяльності яког є виробництво безалкогольних напоїв. 26. Завдання. Складіть резюме бізнес-плану, що передбачає* реалізацію проекту, b створення хлібопекарні. 21 Завдання. Торгівельне підприємство спеціалізується на роздрібній торгівлі продуктами харчування. Місцем розташування підприємства є новий мікрорайон. Визначте найбільш ймовірні ризики у цій сфері „бізнесу та запропонуйте необхідні заходи дай мінімізації (нейтралізації) їх негативного впливу на започаткований торгівельний бізнес. 28. Завдання. Яку систему винагороди Ви запропонували б для: а) співробітників служби маркетингу; б) торгових агентів; в) робітників виробничого процесу. 29 Завдання. Чи можлива ситуація, коли зміни зовнішнього середовища не дозволяють реалізувати бізнес-план? Наведіть приклади. Завдання 30 Витрати на виробництво реалізованої продукції -200; доходи від здач: окремого майна в оренду - 50; виручка від реалізації продукції - 400; чистий обсяг продаж -320; платежі в бюджет - 70; податок на додану вартість - 80. Яким буде чистий прибуток?

 4. Контрольна з підприємницької діяльності
  1. Захист споживачів в умовах ринкового господарювання 3 2. Аналіз діяльності малого і середнього підприємництва 6 3. Проаналізуйте існуючу схему державної реєстрації юридичних осіб в Україні. Дайте пропозиції щодо її вдосконалення 10 Література 19 Додаток 1. Типова схема державної реєстрації новоствореного підприємства в Україні 21

 5. Менеджмент підприємницької діяльності
  1. Які методи оцінювання інвестиційної привабливості приватизованих підприємств використовують консалтингові фірми? 3 2. Який показник використовується для оцінювання й аналізу підприємницького ризику та яка методика його визначення? 9 3. Чим характеризується економічна поведінка підприємця під час економічної кризи? 14 4. До якої межі доцільно доводити фінансовий ризик, використовуючи ефект фінансового важеля? 18 Література 22

 6. Основи підприємницької діяльності
  ВСТУП 3 1. ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 4 2. ЗМІСТ ДОГОВІРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В ПІДПРИЄМНИЦТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 12 3. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ПАРТНЕРІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 19 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 29 ДОДАТКИ 31-34

 7. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 3 2. Роль бізнес-планування в підприємництві 11 3. Припинення діяльності підприємницьких структур 18 Література 25

 8. Ліцензуваня підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Поняття ліцензування 4 2. Державне управління в сфері ліцензування 9 Висновки 15 Список використаної літератури 17

 9. Основи підприємницької діяльності
  1. Принципи підприємницької діяльності 3 2. Установчі документи суб’єктів підприємництва 7 3. Поясніть основні причини обмеженості розвитку венчурного фінансування в Україні 12 Література 18

 10. Принципи підприємницької діяльності
  1. Принципи підприємницької діяльності 3 2. Правовий статус Антимонопольного комітету 9 Література: 14

 11. Суб’єкти підприємницької діяльності
  Зміст 1. Поняття, види, правоздатність, порядок ліквідування 3 2. Поняття та склад, джерела формування 12 Список використаної літератури 23

 12. Організація та планування підприємницької діяльності
  1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. 3 2. Успіх у роботі менеджера 8 3. Форми припинення підприємницької діяльності. 13 Список літератури 19

 13. Правові основи підприємницької діяльності
  1. Організаційні форми підприємництва 3 2. Поняття командитного товариства 11 Список використаної літератури 14

 14. Правові основи підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Контроль за фінансами: функції та мета 3 2. Види контролю за фінансами 4 3. Форми контролю за фінансами 6 Висновки 7 Список використаної літератури 9

 15. Правові основи підприємницької діяльності
  Задача І. 3 У вересні 2007 на товарній біржі "Д" між брокерською конторою ТОВ "Т", діючою на підставі договору доручення від імені ВАТ "ДХК"С" (Продавець) та брокерською конторою ТОВ "Д", діючою на підставі договору доручення від імені ТОВ"М" (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу вбудованого нежилого приміщення площею 1000 кв.м., яке знаходиться за адресою м. Київ., вул. Майорова 28. Договір було зареєстровано на біржі, нотаріально не посвідчувався. Згодом ТОВ "А" звернулося до суду з позовом до продавця та покупця на біржі про визнання договору недійсним, оскільки він не був нотаріально посвідчений. Вирішіть спір. Задача ІІ. 5 Виробничий кооператив "Коваль" ставши співвласником "Металопрокат-2007" повинен внести 400 000, 00 грн. До реєстрації ТОВ виробничий кооператив вніс мінімальну необхідну частку, а решту не вніс. 1. Яку частку вніс кооператив до статутного фонду ТОВ? 2. В який строк кооператив повинен був внести свій вклад повністю? 3. Які санкції ким і в якому порядку можуть бути застосовані до кооперативу за прострочення внесення вкладу? 4. Який порядок формування статутного фонду ТОВ? Список джерел 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua