Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Організація і планування виробництва (ID:17572)
| Размер: 29 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Предмет та об’єкт дисципліни, її зміст і завдання 4
2. Річний план і його структура 5
3. Задача 7
Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому потоці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за результатами розрахунків.
№ пор. Показник, одиниця вимірювання1 Тривалість операції, хв.:
першої 7
другої 4
третьої 3
четвертої 2
2 Кількість виробів, шт. 4

Розв’язання 7
Висновки 10
Список використаних джерел 11
Литература1. Білоконенко В. І. Організація виробництва. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 180 с. 2. Васильков В. Г. Організація виробництва. — К.: КНЕУ, 2003. — 522 с. 3. Герасимчук В. Г., Розенплентер А. Е., Кривда В. І., Колот А. М., Березовський К. В. Економіка та організація виробництва. — К.: Знання, 2007. — 678 с. 4. Гриньова В. М., Салун М. М. Організація виробництва. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. — 552 с. 5. Козловський В. О. Організація виробництва. Ч. 2 — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 168 с. 6. Костюк В. К., Воінова Н. В., Цимбалюк Л. Г., Цишевський В. Г., Пішеніна Т. І. Організація і планування виробництва. — К.: Університет «Україна», 2006. — 330 с. 7. Шаповал М. І. Менеджмент якості. — К. : Знання, 2006. — 472 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Режим роботи підприємств та його підрозділів (Предмет: Організація і планування виробництва )
  1. Режим роботи підприємств та його підрозділів Задача 1 Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому пото-ці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за резуль-татами розрахунків. Таблиця 1 – Вихідні дані Показник, одиниця вимірювання Варіант завдання 14 Тривалість операції, хвилин: Першої Другої Третьої Четвертої Кількість виробів, штук 12 5 7 2 4 Рішення 1. Послідовне поєднання операцій: 2. Паралельне поєднання операцій (транспортна партія – 1 виріб): 3. Паралельно-послідовне поєднання операцій: Рисунок 1 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при послідовному способу їх передачі з операції на операцію Рисунок 2 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при паралельному способу їх передачі з операції на операцію Рисунок 3 - Графік виконання технологічних операцій обробки партії виробів при паралельно-послідовному способу їх передачі з операції на операцію

 2. Сучасне планування виробництва в Україні
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти планування виробництва продукції 7 Розділ 2. Практичні аспекти планування виробництва продукції (на базі ПП) 10 2.1 Аналіз виробництва і реалізації продукції. 10 2.2. Аналіз планування виробництва . 11 2.3 Аналіз якості виробленої продукції. 17 Розділ 3.Фактори та резерви збільшення випуску та реалізації продукції 22 Висновок 35 Список використаної літератури 38 Об’єктом дослідження є ПП

 3. Контрольна робота з організації і планування виробництва
  1. Виробничий процес та його структура 3 2. Керування якістю продукції на підприємствах. Системи керування якістю продукції 5 Задача 13 Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому потоці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за результатами розрахунків. № пор. Показник, одиниця вимірювання Значення показника 1. Тривалість операції, хв: першої 8 другої 5 третьої 6 четвертої 3 2. Кількість виробів, шт. 4 Література 16

 4. Контрольна робота з організації і планування виробництва
  1. Методика виявлення резервів 3 2. Порядок проведення робіт сертифікації продукції 10 Задача 15 Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому потоці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за результатами розрахунків. № пор. Показник, одиниця вимірювання Значення показника 1. Тривалість операції, хв: першої 10 другої 7 третьої 9 четвертої 6 2. Кількість виробів, шт. 4 Література 18

 5. Оперативно-виробниче планування та ефективність виробництва
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА. 5 1.1. Сутність та напрямки оперативно-виробничого планування 5 1.2. Основні завдання та елементи оперативно-виробничого планування 10 1.3. Поняття та показники ефективності виробництва 12 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 17 2.1. Особливості використання оперативно-виробничого планування на підприємстві 17 2.2. Аналіз методів оперативно-виробничого планування виробництва на підприємстві 19 2.3. Аналіз ефективності діяльності підприємства 23 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНО-РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ «ххх». 25 3.1. Загальна характеристика діяльності Хмільницької швейної фабрики «ххх» 25 3.2 Аналіз і оцінка оперативно-виробничого планування та ефективність виробництва Хмельницької швейної фабрики "ххх» 28 3.3.Шляхи підвищення ефективності оперативно-виробничого планування Хмільницької швейної фабрики «ххх» 35 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 43

 6. Удосконалення планування виробництва. Обгрунтування критеріїв оптимізації планів
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва 5 1.1 Економічна сутність виробничих потужностей підприємства 5 1.2. Фактори зростання ефективності виробництва 13 2. Особливості планування виробництва на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 18 2.1. Аналіз виробничих потужностей підприємства 18 2.2. Оцінка ефективності технічних і організаційних заходів підприємства 22 3. Напрямки підвищення ефективності виробничих процесів на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 27 Висновки 36 Література 38 Додатки 40 Метою курсової роботи є визначення критеріїв оптимізації планів виробництва на підприємстві. Предметом роботи є організація планування виробництва, що має своєю головною ціллю забезпечення науково-технічного процесу виробництва і створення умов для ефективного виконання і перевиконання завдання плану кожною виробничою ланкою, дільницею по всіх показниках, тобто, якість, прибуток, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції. Завдання роботи: • виявлення проблем управління та ефективності діяльності підприємства на основі аналізу виробничих потужностей підприємства; • аналіз ефективності технічних і організаційних заходів підприємства; • вибір та обґрунтування напрямків підвищення ефективності виробничих потужностей конкретного підприємства. Виробнича потужність розраховується як по підприємству в цілому, так і за ведучими виробничими цехами, ділянками і устаткуванню з урахуванням сформованої кооперації і заходів щодо ліквідації «вузьких місць». Велике значення потужності у мінімізації виробничих вит¬рат. Низький рівень завантаження веде до того, що багато вітчиз¬няних виробництв через високі постійні витрати на одиницю ви¬пуску продукції використовують свої потужності нижче точки беззбитковості і несуть прямі збитки. Важливість рішень з виробничих потужностей (питання ви¬буття, перепрофілювання, а також введення нових потужностей) полягає в оцінці величини капітальних витрат, для яких по¬тужність є основним визначальним фактором. Результати аналізу, проведеного у даній курсовій роботі передбачають поліпшення використання виробничої потужності з урахуванням можливості її раціонального розширення і спеціалізації виробництва. Об’єктом дослідження даної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю „Українські промислові ресурси”. Хронологічними межами роботи є 2003-2005 роки. Літературною базою слугують підручники Верби В.А., За городніх О.А. „Проектний аналіз”, Лебедева В.Г. „Управление затратами на предприятии”, Куденка Н. „Стратегічний маркетинг”, Савіцької Г.В. „Економічний аналіз”, Шершньової З.Є., Оборської С.В. „Стратегічне управління”, Поддєрьогіна А.М. „Фінанси підприємств”.

 7. Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві (підприємство харчової промисловості)
  ВСТУП 3 1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 6 1.1. Планування виробництва та аналіз собівартості продукції, як основа планування. 6 1.2. Аналіз реалізованої продукції 8 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "***" 13 2.1. Організаційно-правова форма підприємства 13 2.2. Потужність та асортимент продукції 14 2.3. Основні показники діяльності підприємства 15 2.4. Сировинна база 17 2.5. Збут продукції 18 2.6. Організаційна структура управління підприємства 19 2.7. Виробнича структура та організація основного процесу виробництва. Інфраструктура підприємства 19 2.8. Аналіз господарської діяльності ВАТ «***» 24 3. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДКУЦІЇ 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 Додатки 48 Ключові слова – економічне зростання, ринкова ефективність, конкурентоспроможність, фінансовий стан, кредити, обігові кошти , платоспроможність, прибутковість, фінансова стабільність, фінансова активність, фінансово-економічні результати. Об’єкт досліджень – виробничо-господарської і комерційної діяльності, показники фінансового і техніко-економічного рівня виробництва ВАТ “***”. Мета дослідження – виявлення резервів покращення фінансово-економічних результатів виробничо-господарської діяльності ВАТ “***”

 8. Організація виробництва
  1. Концепція організаційного проектування виробництва 3 2. Діагностування стану виобничої системи 9 3. Структура та зміст організаційного проекту виробничих систем 13 Задача 1 19 Підприємство передбачає освоїти випуск нової продукції з проектним річним її випуском 650 штук, первинна трудомісткість виготовлення одного виробу становила 1020 нормо-годин. За рахунок заходів із прискорення освоєння трудомісткість виготовлення значно скоротилася (b = 0,0545), що дозволило заводу скоротити тривалість досягнення проектного річного випуску на 30 %. Змінні витрати на один виріб — 1450 грн, постійні витрати — 160 000 грн/рік. Нарощування випуску продукції в обох випадках пропорційно часові освоєння. Визначити економічні показники прискорення освоєння нового виробу: трудомісткість виготовлення виробу; скорочення циклу освоєння (побудувати графік освоєння), додаткову кількість продукції, зниження собівартості одиниці виробу, річну економію від прискорення освоєння нової продукції. Задача 2 21 Необхідно визначити тривалість ремонтного циклу, міжремонтного й міжоглядового періоду (періодичність технічного обслуговування) та скласти графік виконання ремонту й технічного обслуговування на період 2001—2002 рр. для металорізального верстата, який було введено в дію у вересні 2000 р., якщо верстат металорізальний підвищеної точності (Вк.т. = 1,5), категорія за масою середня (Вк.м. = 1,0), використовується для обробки заготовок із різних матеріалів (Во.м. = 0,75) металевим інструментом (Вм.і. = 1,0). У структурі ремонтного циклу для цієї категорії обладнання — п’ять поточних ремонтів і п’ять технічних оглядів. Нормативний оперативний час роботи верстата протягом ремонтного циклу — 24 000 год. Режим роботи — двозмінний, дійсний річний фонд часу — 3950 год; частка оперативного часу в дійсному фонді становить 70 %. Список використаної літератури 24

 9. Організація виробництва
  Підприємництво, його види 3 Розрахунково-графічна робота 14 Завдання: Обрати раціональний вид руху предметів праці, якщо кількість виробів у партії - n=4, процес виробництва складається з п'яти операцій тривалістю tl=4, t2=2, t3=1,t4=3, t5=4. Використати розрахунковий та графічний методи. Дати обґрунтовані висновки. Література 17

 10. К/р організація виробництва
  1. Загальна та виробничі структури підприємств 3 2. Основні фактори, що визначають виробничу структуру 7 Список літератури 12

 11. Організація виробництва
  План: 1. Виробнича діяльність ( фермерських господарств) 3 2. Організація виробничих процесів при вирощуванні кормових корнеплодів (кормові бурякі) 9 Література 23

 12. Організація виробництва
  1. Класифікація потокових ліній і потоків 2 2. Задача. 5 Обрати раціональний вид руху предметів праці, якщо кількість виробів у партії – n, процес виробництва складається з п’яти операцій тривалістю t1, t2, t3, t4, t5. Використати розрахунковий та графічний методи. Дати обгрунтовані висновки. n = 3 t1 = 5 t2 = 3 t3 = 4 t4 = 1 t5 = 2 Література. 9

 13. Організація виробництва контрольна
  1. Теоретичне питання. Фактори звичайного середовища умов праці, їх характеристика. 1 2. Зовнішнє планування робочих місць. Вимоги до нього, навести приклади. 7 3. Виробничий цикл. 13 Побудувати графіки руху деталей та розрахувати аналітично тривалість виробничого циклу при різних видах руху деталей: • Послідовному • Паралельному • Послідовно – паралельному Вихідні дані: Обробляється одна партія деталей , яка складається з п’яти виробів. Р = 1, n=5, m=5 № робочого місця 1 2 3 4 5 ti 5 6 8 5 6 4. Сітьові методи планування та управління. 16 Розрахувати сітьову модель графічним та табличним методами для наступних даних: Код 1-2 1-3 1-4 2-3 2-5 2-6 3-5 4-5 4-7 5-6 5-7 6-7 tij 6 7 10 7 0 14 8 15 11 7 5 9 Література 19

 14. Організація потокового виробництва
  Вступ 3 1. Методи організації виробництва 4 2. Особливості організації потокового виробництва 6 3. Переваги потокового виробництва 9 4. Розрахунок календарно-планових нормативів 10 4.1. Календарно-планові нормативи однопредметних потокових ліній. 10 Число робочих місць на потоковій лінії 11 4.2. Календарно-планові нормативи прямоточних (переривання - потокових) ліній 12 4.3. Календарно-планові нормативи багатопредметних потокових ліній 14 Висновок 18 Література 21

 15. Організація непотокового виробництва
  Організація непотокового виробництва Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua