Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Описати колективно-договірне та програмне забезпечення політики соціального розвитку підприємства (ID:17584)
| Размер: 26 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 2
1. Програма соціального розвитку підприємства 3
2. Зміст і структура плану соціального розвитку організації 5
3. Колективно-договірне забезпечення політики соціального розвитку 10
Висновок 16
Список використаної літератури 17
Литература1. Оксинойд К.Э. Управление социальным развитием организации: учебное пособие. – М.: Флинта: НПСИ, 2007. – 160 с. 2. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч. посібник; Київ. нац. екон. ун-т . ─ К.: КНЕУ, 2001 . ─ 243 с. 3. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: конспект лекций / Межрегиональная Академия управления персоналом. ─ К.: МАУП, 1998 . ─ 80 с. 4. Управление персоналом: Учеб. для вузов ; Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина . ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М. : Юнити, 2001 . ─ 553 с. 5. Управление персоналом организации: Учебник / Гос. Акад. Управления; Под. ред. А.Я. Кибанова. ─ М. : ИНФРА-М, 1997. ─ 508 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правове забезпечення соціального розвитку села
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика правового забезпечення соціального розвитку села 5 1.1. Виникнення і розвиток законодавства про соціальний розвиток села 5 1.2. Поняття та принципи соціального розвитку села 13 Розділ 2.Особливості правового режиму об’єктів соціальної сфери села 17 2.1. Правове регулювання відносин, що виникають у процесі житлового будівництва в сільських населених пунктах 17 2.2. Організаційно-правове забезпечення будівництва та ремонту шляхів із твердим покриттям у сільській місцевості 20 2.3. Організаційно-правове забезпечення медичного та фізкультурно-спортивного обслуговування жителів сільських населених пунктів 22 Висновки 26 Використана література: 28

 2. Прикладне програмне забезпечення
  Вступ 3 Частина 1. Формати файлів 4 1.1. Формати файлів в різних операційних системах 4 1.2. Формати текстових файлів 5 Частина 2. Формат RTF 7 2.1. Формат Rich Text (RTF) 7 2.2. Спеціальні управляючі слова (special control words) 9 Висновок 14 Література 15

 3. Програмне забезпечення процесу приняття інвестиційних рішень
  Вступ 3 1.Економічна сутність реальних інвестицій як об’єкта аналізу й аудиту та їх інформаційне забезпечення 3 3. Поняття проекту і проектного циклу 9 4. Етапи реалізації інвестиційного проекту 10 Висновки 11 Література 13

 4. Спеціальне програмне забезпечення для робочого місця технолога
  1. Поняття підготовки виробництва. 3 2. Автоматизація підготовки виробництва 5 3. САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 10 Література 18

 5. Програмне забезпечення АРМ менеджера (програмні комплекси керування готелями)

 6. Програмне забезпечення АРМ менеджера (програмні комплекси керування готелями)
  Програмне забезпечення АРМ менеджера (програмні комплекси керування готелями)

 7. Договірне право: Поняття та способи забезпечення виконання договору
  1. Поняття та способи забезпечення виконання договору. 3 2. Укладення договорів на публічних торгах (аукціонах). 5 3. Поняття цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов’язань. 9 Завдання 13 У листопаді 2010 р. державне комерційне підприємство «Світанок» (позивач) звернулось з позовом до ТОВ ««Мрія» (відповідача) про звільнення орендованого приміщення, у зв’зку з закінченням строку дії договору оренди. Під час судового розгляду справи були встановлені наступні обставини. 21 січня 2007 року між відповідачем та позивачем було укладено договір оренди, за умовами якого позивач передав, а відповідач отримав в тимчасове користування нежитлове приміщення для розміщення магазину. Термін дії договору за згодою сторін визначено до 21 жовтня 2010 р. За тиждень до закінчення терміну дії договору позивач повідомив відповідача про свій намір використовувати означене нежитлове приміщення для власних потреб, та у зв’язку із цим просив відповідача про звільнення означеного примішення відразу після закінчення терміну дії договору оренди. Відповідач відмовився звільняти орендоване приміщення, обґрунтовуючи це тим, що він належним чином виконував свої договірні обов’язки та має намір на укладення договору оренди на новий термін, що є його переважним правом. Яке рішення має постановити суд ? Чи може державне підприємство виступати орендодавцем за договором оренди державного майна ? Чим відрізняється поновлення (пролонгація) договору оренди від укладення договору оренди на новий термін ? Література 17

 8. Розробка плану соціального розвитку колективу туристичного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Значення соціального розвитку колективу для ефективного функціонування підприємства 6 1.2. Система розвитку персоналу підприємства 12 1.3. Матриця визначення рівня розвитку сучасної організації 18 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «Назва» 22 2.1. Загальна характеристика підприємства 22 2.2. Аналіз трудових ресурсів 35 2.3. Діагностика стану соціального розвитку колективу туристичного підприємства 39 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ "Назва» 45 3.1. Недоліки планування соціального розвитку колективу підприємства ВАТ «Назва» 45 3.2. Розробка плану соціального розвитку колективу підприємства 51 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 74

 9. РОЗРОБКА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  курсова бакалаврська ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Значення соціального розвитку колективу для ефективного функціонування підприємства 5 1.2. Система розвитку персоналу підприємства 12 1.3. Матриця визначення рівня розвитку сучасної організації 23 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «Назва» 30 2.1. Загальна характеристика підприємства 30 2.2. Оцінка ефективності управління трудовими ресурсами на підприємстві 36 2.3. Діагностика стану соціального розвитку колективу туристичного підприємства 41 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "Назва" 47 3.1. Недоліки планування соціального розвитку колективу підприємства ВАТ «Готельний комплекс «Назва» 47 3.2. Розробка плану соціального розвитку колективу підприємства 50 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 72

 10. Право соціального забезпечення
  1. Назвіть види соціальних допомог і соціальних послуг, які надаються непрацездатним громадянам України за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яки спричинили втрату працездатності. 3 Задача 1. 9 Громадянка Лопатіна подала заяву про призначення їй пенсії 20 червня 2008 року хоча 55 років їй виповнилося у січні 2008 року. За даними трудової книжки громадянка Лопатіна 5 років навчалася у фінансово-економічному інституті, який закінчила і отримала спеціальність економіста. Відразу після інституту працювала два роки бухгалтером на виробничому підприємстві звідки пішла у відпустку по догляду за дитиною. Коли дитині виповнилося 3 роки, вона поїхала до чоловіка - капітана медичної служби і протягом 10 років мешкала разом із чоловіком під час проходження ним надстрокової служби у Сірійській Арабській Республіці, з них 7 років працювала бухгалтером у військовому містечку, потім звільнилася і не працювала, хоча робота бухгалтером їй була запропонована до кінця служби чоловіка. Після повернення на батьківщину деякий час не працювала. А перед зверненням за призначенням пенсії протягом 5 років працювала провідним фахівцем туристичної фірми. 1. Яка пенсія призначена гр. Лопатіній? 2. Яких правил дотримувалися фахівці Пенсійного фонду, керуючись відповідним законодавством і враховуючи стаж: цій жінці? 3. Чи всі періоди, зазначені у даній ситуації враховувалися при визначенні страхового стажу? Прокоментуйте кожен період згідно із нормами законодавства, якими необхідно у даному випадку керуватися. 4. Чи вчасно громадянка Лопатіна звернулася за призначенням їй пенсії. З якої дати буде їй призначена належна пенсія? Задача 2. 15 Майор Державної прикордонної служби Лахно, повертаючись до місця проходження служби із чергового службового відрядження одержав травми внаслідок автомобільної катастрофи. Невдовзі йому встановили 1 групу інвалідності. Лахно вимушений був піти на пенсію. В результаті в 2008 році йому була призначена пенсія. 1. Яку пенсію має право одержувати майор Лахно і якими нормами законодавства керувалися органи, що призначали цю пенсію? 2. Які умови враховувалися при встановленні Лахно групи інвалідності і які органи це робили? 3. За якими умовами призначалася йому пенсія? 4. У якому розмірі у відсотках призначена йому пенсія і яких вимог при цьому дотримувалися органи, що призначають пенсію? Задача 3. 17 До районного відділу Пенсійного фонду у березні 2008 року за призначенням пенсії звернулася Громадянка Соловей. її сестра разом із своїм чоловіком загинули в автокатастрофі. У подружжя, яке загинуло, залишилися двоє неповнолітніх дітей. Громадянка Соловей має чоловіка, який працює і сина 5 років. Після смерті своєї сестри вирішила виховувати і дітей своєї загиблої сестри (одному з дітей 4, другому 6 років). При цьому, дітей сестри гр. Соловей не усиновлювала. Загибла сестра і її чоловік обидва працювали в різних установах і отримували заробітну плату. 1. Чи буде призначена пенсія в разі втрати годувальника громадянці Соловей? 2. Чи мають права на пенсію з втраті годувальника діти загиблих батьків? Які умови, передбачені законодавством, будуть враховуватися при призначенні пенсії в даному випадку і при визначені розміру пенсії для дітей загиблих батьків? 3. Чи може бути призначена в даному випадку одна спільна пенсія? Якщо так, то в якому розмірі вона буде призначена у відсотках і протягом якого часу ця пенсія буде виплачуватися для кожного, хто має право в цій ситуації на пенсію в разі втрати годувальника? Задача 4. 19 Вчителька школи громадянка Коханова подала заяву до адміністрації школи з проханням, щоб її документи направили до Пенсійного фонду для призначення їй пенсії за вислугу років у вересні 2008 року. Своє звернення вона мотивувала тим, що має необхідний стаж для призначення даної пенсії, але при цьому вона має намір продовжити роботу вчителькою в школі. За трудовою книжкою, яка була представлена: 5 років вона працювала бібліотекарем в школі, 4 роки завідуючою учбовою частиною школи, решту років до дня звернення за пенсією працює вчителькою. Запис про звільнення в трудовій книжці відсутній. 1. Чи має право на пенсію за вислугу років гр. Коханова? Прокоментуйте дану ситуацію, посилаючись на необхідні норми пенсійного законодавства. 2. Яким нормативним актом слід керуватися, щоб перевірити які періоди роботи (посада і місце роботи) враховуються при призначенні пенсії за вислугу років працівникам освіти. ? 3. Які особливості слід враховувати за новим законодавством при призначенні пенсії за вислугу років? Список джерел 25

 11. Право соціального забезпечення
  1. Назвіть види соціальних допомог і соціальних послуг, які надаються непрацездатним громадянам України за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття. При цьому слід вказати, умови, розмір, джерело фінансуваня і нормативні акти, які регламентують правила надання громадянам цих виплат. (Для зручності можна зробити таблицю) 4 Задача 1. 12 Громадянин Котов з 1 жовтня 1971 року по 1 жовтня 1973 року проходив службу в армії (2 роки х 12 місяців = 24 місяці); - З 1 вересня 1973 року -по 1 вересня 1978 року навчався у вищому навчальному закладі (5 років х 12 місяців = 60 місяців); - 10 років пропрацював в хімічній промисловості на посаді, яка відноситься до списку № 1 (10 років х 12 місяців = 120 місяців); - Останні 9 років працював головним інженером у ТОВ „Альтаїр"" (9 років х 12 місяців = 108 місяців). Звільнився 15 березня 2007 р. З цієї дати йому призначали пенсію. За довідкою персоніфікованого обліку сума сплачених страхових внесків за відпрацьований час (15 днів) становить 10 грн. У відповідності з необхідними нормами пенсійного законодавства, дайте відповідь: 1. На який вид пенсії має право громадянин Котов? 2. За якими правилами буде враховуватися стаж: громадянинові Котову? 3. Чи можна зарахувати до страхового стажу березень? 4. Що таке мінімальний страховий внесок? Задача 2 13 Громадянин Куликов став інвалідом у дитячому віці. У віці 30 років. Куликов пройшов комісію МСЕК. Йому встановили II групу інвалідності. З цього часу він вирішив піти на пенсію. Стаж його роботи складав 5 років. 1. На яку пенсію має право громадянин Куликов? 2. Який орган встановлює групи, причини інвалідності, а також: час настання інвалідності і якими нормативними актами при цьому керується цей орган? 3. Як буде враховуватися йому страховий стаж:? На який ще період за новим законом повинні звернути увагу фахівці Пенсійного фонду при перерахунку цієї пенсії'? 4. В якому розмірі у відсотках і за якими правилами буде перерахована йому пенсія? Задача 3 15 Сім'я гр. Ганича, який помер від загального захворювання, у грудні 2007 року звернулася за призначенням пенсії в разі втрати годувальника. Склад сім'ї - бабуся (мама померлого, якій за раніше діючим законодавством була встановлена мінімальна пенсія), 2 дитини: донька 20 років, яка навчається в інституті на денній форми навчання, син 6 років, та дружина, яка не працює. Ганич був художником і недовгий час був членом спілки художників. Почав Ганич працювати у 1995 році на заводі звідки у 1996 році пішов в армію. Після служби в армії навчався в інституті, після чого став членом спілки художників. Помер у березні 2007 року. 1. Якими нормами пенсійного законодавства слід керуватися при визначенні сім'і Ганича права на пенсію? 2. Як буде враховуватися стаж: померлого Ганича і за якими нормами? 3. В якому розмірі у відсотках, буде призначена пенсія на всю сім'ю і на кожного члена сім'ї окремо? 4. Чи вчасно сім 'я Ганича звернулася за призначенням пенсії? З якого місяця буде встановлена ця пенсія? Задача 4. 18 Громадянка Юрченко на передодні свого 45-річчя звернулася до адміністрації фірми де працює, із заявою, в якій просила підготувати до Пенсійного фонду необхідні документи на призначенням їй пенсії за вислугу років. У жовтні 2008 року їй виповнюється 45 років. Загальний стаж її роботи складає 27 років. За весь час трудової діяльності громадянка Юрченко працювала секретарем на виробничому підприємстві, знаходилась у відпустці по догляду за дитиною, навчалась у вищому навчальному закладі, 10 років працювала бортпровідником повітряного судна цивільної авіації, останнім часом працює на приватній фірмі. 1. Якими нормами пенсійного законодавства слід керуватися при призначенні пенсії гр. Юрченко? 2. На який період в даному випадку слід звернути увагу в першу чергу, щоб визначитись з правом гр. Юрченко на певний вид трудової пенсії? 3. Які умови, передбаченні відповідним законодавством, будуть враховуватися при призначенні належної їй пенсії ? 4. За якими нормами пенсійного законодавства і за якими правилами буде визначатися розмір пенсії гр. Юроченко? Використана література: 20

 12. Правовідносини у сфері соціального забезпечення
  Вступ 4 1. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин 6 2.1. Поняття, види та особливості соціально-забезпечувальних правовідносин 6 1.2. Підстави виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин 10 2. Обє’кти соціально-забезпечувальних відносин 13 2.1. Пенсія як обє’кт соціально-забезпечувальних правовідносин 13 2.2. Соціальна допомога як обє’кт соціально-забезпечувальних правовідносин 20 2.3. Обєкти соціально-забезпечувальних правовідносин: соціальна пільга та соціальне обслуговування 22 3. Суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 24 3.1. Поняття і види суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин 24 3.2. Громадяни як суб'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 30 3.3. Державні органи та установи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 38 Висновки 40 Список використаної літератури: 42

 13. Поняття права соціального забезпечення
  Вступ 3 1. Система права соціального забезпечення 5 2. Функції права соціального забезпечення. 8 3. Місце права соціального забезпечення 16 Висновки 22 Використана література: 24

 14. Підсумки розвитку стратегічного кадрового менеджменту в концепціях і теоріях соціального розвитку і управління
  Вступ. 3 1. Визначення мети та основи сучасної концепції управління персоналом. 3 2. Методологічні засади управління персоналом 7 3. Управління персоналом та стратегічне планування. 11 Висновки. 15 Література. 17

 15. Система соціального забезпечення безробітних США
  Вступ 2 Держава й соціальне забезпечення 3 Страхування по безробіттю 9 Пошуки нової стратегії соціальної допомоги по безробіттю 11 Висновок 12 Список використаної літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua