Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративно-правовий статус Президента України, Ради національної безпеки і оборони України і адміністрації Президента (ID:17659)
| Размер: 104 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание
Вступ 3
1. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади 5
2. Адміністративно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України 12
3. Адміністративно-правовий статус адміністрації Президента України 20
Висновок 26
Список використаної літератури 28

Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. — 1996. — № 8. — Ст. 141. 2. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 35. - ст. 237. 3. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Адміністрацію Президента України" від 19 лютого 1997 р. № 159/97 // Офіційний вісник України. – 1997. - числа 7-8 (книга перша). - с. 126. 4. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І.П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: академ. курс:підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Вадим Борисович Авер'янов (відп.ред.). — К. : Юридична думка, 2007. —Т. 2 : Особлива частина. — 600с. 5. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 544с. 6. Войтенко А.Б., Новик В.А. Адміністративне право України: Метод. матеріали та навч. програма курсу / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Полісся, 2006. — 198с. 7. Гладун З. С. Адміністративне право України: навч. посіб.-довід. для підгот. до іспиту / Тернопільський національний економічний ун-т — Т. : ТНЕУ, 2008. — 172с. 8. Гнатюк С.С., Новіков В.В., Чистоклетов Л.Г., Шишко В.В. Адміністративне право України: структурно-логічні схеми:навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2006. — 195с. 9. Грянка Г.В., Матвійчук В.К., Нікітін Ю.В. Адміністративне право України: Практикум / Національна академія управління. — К. : Азимут-Україна, 2004. — 144с. 10. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — 3. вид., перероб. і доп. — О. : Юридична література, 2006. — 488с. 11. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 544с. 12. Малиновский В.Я. Державне управління. – К., 2003. – 576 с. 13. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2008. — 624c. 14. Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Армаш Н.О., Поліщук В.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Тетяна Олександрівна Коломоєць (заг.ред.), Ганна Юріївна Гулєвська (заг.ред.). — К. : Істина, 2007. — 216с. 15. http://www.rainbow.gov.ua/content/aparat.html - Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Адміністративно-правовий статус Президента України, Ради Національної безпеки та оборони України, Адміністрації президента України
  Вступ 3 1. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади 5 2. Адміністративно - правовий статус Ради національної безпеки і оборони 16 3. Адміністративно - правовий статус Адміністрації президента України 19 Висновки 26 Використана література 28

 2. Адміністративно-правовий статус Президента України, рада національної безпеки та оборони України, адміністрація президента України
  Вступ 4 1. Поняття суб'єктів адміністративного права 7 2.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади 13 3.Адміністративно-правовий статус ради національної безпеки і оборони України 23 3.1 Функціями Ради національної безпеки і оборони України є: 26 3.2. Посади 29 3.3 Головними завданнями Ради є: 32 4.Адміністративно-правовий статус адміністрацйії президента України 34 Висновок 36 Література 38

 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика виникнення та правової регламентації інституту президентства 1.1. Виникнення інституту президентства. 5 1.2. Особливості правової регламентації інституту президентства в Україні. 9 2. Характеристика адміністративно-правового статусу Президента України 2.1. Основні функції і повноваження Президента. 15 2.2. Характеристика статусу Президента України 25 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

 4. Конституційний статус Президента України як глави держави
  ВСТУП 3 1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В КОНСТИТУЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 4 2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА СТРОК ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ 5 3. ФУНКЦІЇ, КОМПЕТЕНЦІЯ ТА АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 11 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19

 5. Порядок виконання указів та розпоряджень Президента України на території України

 6. Функції та повноваження Президента України
  Вступ 1 Розділ I. 1. Утвердження України як суверенної, демократичної, правової держави 5 2. Законодавче утвердження інституту президентства в Україні 7 3. Функції та повноваження Президента України 13 4. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України 19 Розділ II. 1. Функції та повноваження Президента Російської Федерації. Порівняльна характеристика 22 Висновок 26 Список використаної літератури 29

 7. Повноваження Президента України з 2004 року
  Вступ 3 1. Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади 4 2. Повноваження Президента України 8 3. Особливості повноважень Президента України після конституційної реформи 2004 року 13 Висновок 15 Список використаної літератури 18

 8. Аналіз інформаційно-комунікаційної стратегії прес-служби Президента України
  ВСТУП 3 1. Інформаційна діяльність прес-служб 4 2. Прес-служба Президента України 7 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 16

 9. Аналіз інформаційно-комунікаційної стратегії прес-служби Президента України
  ВСТУП 3 1. Комунікативний аспект державного управління 4 2. Доступ до інформації про діяльність Верховної Ради України 9 3. Комунікації Прес-служби Президента України 14 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 10. Компетенція, повноваження та функції Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення
  1. Статус Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення 3 2. Повноваження та функції Національної ради 4 3. Організація діяльності Національної ради 9 Список використаної літератури 13

 11. Конституційно-правові засади національної безпеки України
  Вступ 3 1. Поняття та сутність національної безпеки України 6 1.1. Поняття, об'єкти, суб'єкти та принципи національної безпеки України 6 1.2. Національні інтереси та загрози національній безпеці України 7 1.3. Державна політика в сфері національної безпеки України 12 2. Система забезпечення національної безпеки України 20 2.1. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи 20 2.2. Основні функції системи забезпечення національної безпеки України 21 2.3. Повноваження основних суб'єктів системи забезпечення національної безпеки 22 3. Рада національної безпеки України 26 1.3. Статус, склад, порядок формування 26 2. Основні завдання 28 3. Міжвідомчі комісії Ради національної безпеки і оборони, їхні основні завдання 31 4. Державні органи, що гарантують національну безпеку 32 Висновок 39 Список використаної літератури 41

 12. Правовий статус і компетенція Податкової адміністрації
  Вступ 3 1. Характеристика правового статусу Державної податкової адміністрації 4 2. Компетенція державних податкових адміністрацій 7 Висновок 17 Список використаної літератури 18 Додаток 19

 13. Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон
  Вступ. 3 1. Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон. 6 2. Цілі і правові основи створення та функціонування спеціальних економічних зон. 11 3. Управління спеціальною (вільною) економічною зоною. 21 Заключення. 24 Література. 26

 14. Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон
  Вступ. 3 1. Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон. 6 2. Цілі і правові основи створення та функціонування спеціальних економічних зон. 11 3. Управління спеціальною (вільною) економічною зоною. 21 Заключення. 24 Література. 26

 15. Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративних правовідносин 5 1.1. Адміністративний статус центральних органів державної виконавчої влади 5 1.2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 6 Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади 9 2.1. Види центральних органів виконавчої влади в державному механізмі 9 2.2. Становлення видів центральних органів виконавчої влади 11 Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 16 3.1. Поняття змісту діяльності центральних органів державної виконавчої влади 16 3.2. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади 20 Розділ 4. Урядові органи державного управління 27 Висновки 32 Список джерел 34

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua