Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методи менеджменту якості (ID:17669)
| Размер: 248 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Охарактеризуйте метод розгортання функції QFD 2
2. Охарактеризуйте принцип менеджменту якості "орієнтація на споживача". Наведіть приклади 3
3. Охарактеризуйте сім інструментів контролю якості. Наведіть приклади 4
4. Охарактеризуйте основні форми, види мотивації персоналу та мотивуючи фактори. Наведіть приклади 8
Література 16

Литература1. Указ Президента України від 23 лютого 2001 р. № 113/2001 “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції”. – www.rada.kiev.ua/cgi-bin/putfile.cgi. – 02.12.2001. 2. Концепція адміністративної реформи в Україні / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. – К., 1998. 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 462-р “Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001–2002 роки”. – www.rada.kiev.ua/cgi-bin/putfile.cgi. – 02.12.2001. 4. ДСТУ ISO 9000-2001: Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К: Держстандарт України, 2001. 5. ДСТУ ISO 9001-2001: Системи управління якістю. Вимоги. – К: Держстандарт України, 2001. – 27с. 6. ДСТУ ISO 9004-2001: Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – К: Держстандарт України, 2001. – 44с. 7. Кабан П., Віткін Л. Загальні підходи до впровадження систем менеджменту якості в центральних органах виконавчої влади // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2000. – № 4. – С. 44–47. 8. Калита П. Качество – путь к процветанию Украины // Стандарты и качество. – 2001. – № 12. – С. 76–79. 9. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. – М.: ОАО "Типография "Новости", 2000. 10. Маматов В. П., Маматова Т. В. О состоянии работ по созданию и сертификации систем управления качеством в Приднепровском регионе Украины // Проблемы и опыт обеспечения качества в производстве и образовании: Сб. науч. трудов. – Тула: ТулГУ, 2001. – C. 122–125. 11. Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для ВУЗов. – 3-е изд., доп. и перераб. – С.Пб: ОАО "Издательство "Наука", 2000. 12. О стандартах ИСО 9000 из самого достоверного источника – из “уст” ИСО // Стандарты и качество. – 2001. – № 5–6. – С. 66–67. 13. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. 14. Якубовский В. В. Международные стандарты ISO 9000 версии 2000 года: основы, структура, практика применения. – К.: Бюро Веритас Украина, 2001.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Показники, методи оцінювання та чинники підвищення якості продукції
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Якість продукції: поняття, значення та фактори, що її обумовлюють. 5 2. Методи та показники оцінка рівня якості продукції (послуг) 13 3. Міжнародні системи управління якістю 31 ВИСНОВКИ 38 Список використаних джерел 40 ДОДАТКИ 41

 2. Показники, методи оцінювання та чинники підвищення якості продукції
  ВСТУП 3 1. Якість продукції: поняття, значення та фактори, що її обумовлюють 6 2. Методи та показники оцінки рівня якості продукції (послуг) 18 3. Міжнародні системи управління якістю 25 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 3. Методи оцінювання якості та прибутковості цінних паперів та їх практичне використання
  Вступ 3 Методи оцінювання якості та прибутковості цінних паперів та їх практичне використання 4 1. Характеристика основних інструментів ринку цінних паперів та їх сутність 4 2. Оцінка доходності облігацій 6 3. Аналіз доходності операцій з акціями 15 4. Операції з похідними цінними паперами 16 Висновки 20 Список використаної літератури 22

 4. Формування системи менеджменту якості на туристичному підприємстві диплом
  ВСТУП ………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 7 1.1. Якість – основа розвитку та конкурентоспроможності у готельно-ресторанному бізнесі 7 1.2. Стратегія підвищення якості готельних послуг: сутність, характеристика, етапи 16 1.3. Система менеджменту якості та роль стандартизації і сертифікації у готельно-ресторанному бізнесі 25 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖЕМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ АРТ-ГОТЕЛЮ «ххх» М. КИЇВ 45 2.1. Загальна характеристика діяльності готельного підприємства 45 2.2. Аналіз та оцінка якості і конкурентоспроможності послуг готельного підприємства 52 2.3. Діагностика господарсько-фінансової діяльності та системи менеджменту якості АРТ-Готелю «ххх» м.Київ 65 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АРТ-ГОТЕЛЮ «ххх» М. КИЇВ 81 3.1. Систематизація проблем в діяльності готельного підприємства.в сучасних умовах 81 3.2. Стратегічна програма та її обґрунтування щодо підвищення якості послуг в діяльності АРТ-Готелю «ххх» м.Київ 89 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...112 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 119 ДОДАТКИ …………………………………………………………………….126

 5. Соціально-психологічні методи менеджменту
  Вступ 4 1. Еволюція соціально-психологічних аспектів в управлінні організаціями 5 2. Сутність та цілі соціально-психологічних методів менеджменту 8 3. Організаційна культура та формування системи цінностей в організації 11 Висновок 16 Список літератури 16

 6. Принципи та методи інноваційного менеджменту
  Вступ 3 1. Сутність інноваційного менеджменту 4 2. Функції та принципи інноваційного менеджменту 6 3. Основні складові інноваційної діяльності 11 Висновок 14 Література 15

 7. Методологія, методи та засоби адміністративного менеджменту
  1 Технологія ділового спілкування 3 1.1 Характеристика ділового спілкування 3 1.2 Структура та функції ділового спілкування 4 1.3 Основні етичні моменти ділового спілкування 11 2 Скласти протокол засідання однієї з комісій при держадміністрації району за місцем проживання 16 Список літератури 19

 8. Управління інформаційною діяльністю в організації: функції та методи менеджменту
  Вступ. 3 Поняття інформаційного менеджменту. 7 Задачі, цілі, функції та методи інформаційного менеджменту. 10 Поняття інформаційних систем менеджменту. 15 Висновок. 18

 9. Взаємозв'язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту ЗЕД
  1. Взаємозв'язок світового менеджменту, міжнародного менеджменту і менеджменту ЗЕД 3 2. Механізм реалізації менеджменту ЗЕД 7 3. Принципи та рівні організації менеджменту ЗЕД 9 4. Економічні санкції в МГК 12 5. Нетарифне регулювання зовнішньоторговельних операцій 13 6. Оподаткування в ЗЕД 17 Список використаних джерел 21

 10. Методи спостереження та інтро інспекції (самоспостереження). Експеримент. Методи опитування (анкетування та інтерв’ю)
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Методи спостереження та інтроінспекції (самоспостереження) 5 2. Експеримент 9 3. Методи опитування (анкетування та інтерв’ю) 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 11. Врахування і методи зниження інвестиційних ризиків. Основні методи виміру, якісний і кількісний аналіз проектних ризиків
  Вступ 3 1. Практичні методи обліку ризиків 5 1.1 Метод експертних оцінок 5 1.2 Оцінка ризиків на основі визначення періоду (терміну) окупності інвестицій 5 1.3 Метод аналогій 6 1.4 Метод ставки відсотка з поправкою на ризик 6 2. Якісний аналіз проектних ризиків 7 3. Методи кількісного аналізу 9 3.1 Метод аналізу чутливості 10 3.2 Аналіз сценаріїв 12 3.3 Метод Монте-Карло 13 4.Управління проектними ризиками 16 4.1 Диверсифікація 16 4.2 Страхування ризиків 17 4.3 Хеджування 17 Висновки 18 Список літератури 20

 12. Порівняльна характеристика світових моделей менеджменту (порівнювати з закордонним досвідом менеджменту)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ 6 1.1. Загальні аспекти менеджменту персоналу в міжнародних організаціях 6 1.2. Особливості зарубіжних технологій управління колективами 10 1.2.1 Північноамериканська модель менеджменту 10 1.2.2. Західноєвропейська модель менеджменту 11 1.2.3. Японська модель менеджменту 14 1.3. Напрямки підтримки розвитку системи управління персоналу в зарубіжних країнах 17 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНУ 22 2.1. Умови та фактори формування вітчизняної моделі менеджменту 22 2.2. Становлення корпоративного менеджменту в Україні 26 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

 13. Питання з менеджменту: «В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання»?»
  В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання»?

 14. Перспективи розвитку менеджменту в Україні (порівнювати з закордонним досвідом менеджменту)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 5 1.1. Огляд світової практики менеджменту 5 1.2. Особливості формування та розвитку вітчизняної моделі менеджменту 11 1.3. Проблемні питання формування вітчизняної системи управління 15 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 20 2.1. Напрямки розвитку системи менеджменту на макрорівні 20 2.2. Напрямки розвитку системи менеджменту на мікрорівні 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 15. Доктрина контрактації індивідуальної відповідальності кадрового менеджменту. Сутність доктрини командного менеджменту
  1. Доктрина контрактації індивідуальної відповідальності кадрового менеджменту 3 2. Сутність доктрини командного менеджменту та сучасні проблеми її використання. 6 Література. 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua