Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Державні фінанси як інструмент регулювання економіки (ID:17698)
| Размер: 168 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 2
1. Характеристика державних фінансів 3
2. Елементи державної політики на фінансовому ринку 4
3. Основні елементи фінансого господарства країни 7
4. Державне регулювання еономіки та головна задача державного фінансового менеджменту на сучасному етапі розвитку економіки 10
Висновок 18
Література 22

Статті з тематики контрольної роботи 24
Газета Цінні папери України № 25 (468) 12 липня 2007 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 24
Економічний Часопис-XXI №9'2004 Вплив ринку державних цінних паперів України на функціонування кредитного ринку 26
Економічний Часопис-XXI №7-8'2008 Шляхи оптимізації видатків та збільшення доходів державного бюджету 31
Економічний Часопис-XXI №3-4'2008 Про інфляційний виклик 36
Економічний Часопис-XXI №9-10'2008 Державний бюджет як дзеркало соціально-економічних та політичних проблем України 40
Економічний Часопис-XXI №11-12'2008 Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання 46
На фінансовому ринку з’явився третій зайвий 52
Юр. ГАЗЕТА №21(57)від 14 листопада 2005 року Щодо розподілу повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку 54
Литература1. Закон України Про бюджетну систему 2. Бабенко А.С. Держава на фінансовому ринку (на прикладі США) Автореф. дис... канд. екон. наук; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2005. 3. Кириленко О.П. «Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)» ,Тернопіль: Економічна думка, 2000 4. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). Навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2001, 240 с. 5. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. Київ: Вікар, 2003, 262 с. 6. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с. 7. Ходаківська В.П., Данілов О.Д.Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ціна як інструмент державного регулювання економіки в Україні
  ВСТУП 3 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 4 2. ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 12 3. ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 16 ВИСНОВОК 25 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

 2. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об'єднань, організацій, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок
  План 2 1. Фінанси підприємств, організацій, установ. 3 1.1 Склад фінансів підприємств, організацій і установ. 3 Система державних фінансів 5 2.1 Державний бюджет 5 2.2 Місцеві бюджети. 6 3. Фінанси страхування 9 Функції страхування. 10 3. Державний кредит 11 4.Фінансові ринки 13 4.1. Види фінансових ринків 14 Література 15 5. Видатки місцевих бюджетів. Сутність та види міжбюджетних трансфертів. 16 5.1. Видатки з місцевих бюджетів. 16 5.2. Сутність та види міжбюджетних трансфертів 20 Література 23 6. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Джерела фінансування та напрямки використовування. 24 6.1.Сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. 24 6.2. Джерела фінансування 25 6.3. Напрямки використовування. 26 Література 29

 3. Контрольна робота державні фінанси
  1. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин 2 2. Економічна суть та класифікація видатків державного бюджету 6 3. Види цінних паперів та ринок цінних паперів, їх характеристика 10 Література 14

 4. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
  Вступ 2 Роль та призначення місцевих фінансів 2 Висновок 8 Список використаної літератури 9 Анотація до статті 10

 5. Державні фінанси і їх місце у фінансовій системі України
  ВСТУП 3 1. Економічна сутність державних фінансів 4 2. Структура державних фінансів 5 3. Функції державних фінансів 6 4. Фактори, які впливають на фінансову політику держави 7 5. Характеристика складових державних фінансів України 9 6. Динаміка державних фінансів України 11 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 6. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання
  Вступ 3 1. Основні засади бюджетної політики в Україні 5 1.1. Теоретичні засади бюджетної політики 5 1.2. Механізм бюджетної політики в Україні 7 2. Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку 13 3. Аналіз бюджетної політики в Україні 22 3.1. Пріоритети бюджетної політики України 22 3.2. Проблеми та перспективи бюджетної політики в Україні 31 3.3. Аналіз формування та виконання Державного бюджету 2005 року 47 Висновки 62 Список використаної літератури 64

 7. Яким чином місцеві фінанси в економічній системі держави реалізуються як інструмент фінансування громадських послуг?
  Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Сутність місцевих фінансів…………………………………………………...4 2. Місцеві фінанси в економічній системі держави.……………………………6 3. Місцеві фінанси в економічній системі держави як інструмент фінансування громадських послуг……………………..………………………11 Висновки…………………………………………………………………………15 Список використаної літератури.……………………………………………….16

 8. Державне регулювання економіки
  1. Державний вплив на зайнятість населення 3 2. Кейнсіанська і монетаристьська теорії формування вільного ринку 9 3. Задача 13 Який виграш отримує споживач товару при гуртовій ціні виробу 300 грн. при умові що держава зменшила ПДВ з 20% до 15%.Торгівля збільшила надбавку з 10% до 15%? Література 14

 9. Державне регулювання економіки
  1. Державне регулювання грошово-кредитної системи 3 2. Основні антимонопольні дії держави 8 3. Задача 13 Готель за рік отримав дохід 20 млн.грн. та прибутку 2,5 млн.грн..Скільки держбюджет отримає коштів? Список використаної літератури 14

 10. Державне регулювання економіки
  1. Антимонопольна політика держави 2 2. Грошова політика 7 3. Економічна безпека держави 14 Список використаної літератури 22

 11. Державне регулювання економіки
  Методи державного впливу на інвестиційний процес 2 Задачі. 9 ЗАДАЧА1 9 1. Використовуючи дані виробництва продукції галузей народного господарства, їх матеріаломісткості, розрахувати прогнозні величини показників: o валового внутрішнього продукту (ВВП); o валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу (ВВП,). 2. Обчислити темпи зміни даних показників у розрахунковому періоді. ЗАДАЧА 2 12 Розрахувати темпи зміни валового випуску продукції (ВВ), валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), чистого прибутку (ЧП) і їх складових в прогнозному періоді по відношенню до базового. Знайти зрушення в структурі ВВ і ВВП у двох порівняльних періодах. ЗАДАЧА 3. 17 Визначити темп приросту загального обсягу і структуру виробництва (%) товарів народного споживання (ТНС) в прогнозному році Тести. 20 Тест 8.1. Яке із тверджень є помилковим: «Розвиток підприємництва сприяє... Література. 25

 12. Державне регулювання економіки
  1. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 3 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 11 3. ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 22 ЛІТЕРАТУРА 30

 13. Державне регулювання економіки
  1 .Державне програмування розвитку економіки держави і підприємства 3 2. Державний вплив на зовньоекономічну діяльність 7 3.Задача 13 Що на ваш погляд зробив підприємець з ціною свого продукту при зменшенні відрахувань до державного бюджету на соціальні потреби з 38% до 20%? Література 14

 14. Державне регулювання економіки
  1. Економічне зростання як об’єкт макроекономічного прогнозування та регулювання 3 2. Методи аналізу та прогнозування економічного зростання 4 3. Прогнозування економічного розвитку з урахуванням його циклічності 6 4. Методи та інструменти державного стимулювання економічного зростання 7 Список літератури 9

 15. Державне регулювання економіки
  1. МОНЕТАРНА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ І ЇЇ НАСЛІДКИ В УКРАЇНІ 3 2. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ 10 ЛІТЕРАТУРА 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua