Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Державна інноваційно-інвестиційна політика в постсоціалістичних країнах (ID:1771)
| Размер: 26 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 08.06.2004 |
Содержание Кузнецов А. Свободные зоны и национальная экономика // Мировая Экономика и Международные Отношения. – 1990. - №12. – С.24-25.
Чебанов С. Иностранные инвестиции: тенденции 90-х годов // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1997. - № 3. - С. 25.
Гайдуцький А.П. Залучення іноземних інвестицій в економіку Китаю // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №7. – С.15.
Чухрай Н. Спеціальні економічні зони в регіональній політиці інноваційного розвитку: польський досвід // Регіональна економіка. – 2001. - №2. – С. 125-134.;Черковец. О. Свободные зоны в Югославии // Внешняя торговля. – 1990. - №12. – С. 18-20.
Кузнецов А. Свободные зоны и национальная экономика // Мировая Экономика и Международные Отношения. – 1990. - №12. – С.24-25.; Валеева Т. Свободные зоны в Болгарии. Проблемы и перспективы развития // Внешняя торговля. – 1992. - №1. С. 11-14.
Стеченко Д.Н. Інноваційні форми регіонального розвитку. – К.: Вище школа. – 2002. –254 с.
Цыганов Ю. Экономика КНР: успехи и проблемы развития // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1997. - № 5. - С. 127-131.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Державна інноваційно-інвестиційна політика в розвинутих країнах світу
  Література 1. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К. : Наукова думка, 1998. — 390с. ; Філіпенко А.С., Будкін В. С., Гальчинський А. С., Геєць В. М., Дудченко М. А. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. — К. : Либідь, 2002. — 470с.; Малий Іван. Іноземні інвестиції: Стимулювання:Зарубіжний досвід:Шляхи залучення в економіку України / Науково- дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 1999. — 43с.; Лютий І. О. Валютна політика та перспективи входження України в міжнародне економічне співтовариство. — К. : Курс, 2000. — 58с. — с.57-58. Коломойцев В. Э. Альтернатива разрухе. Латиноамериканский инвестиционный опыт преодоления глобального финансово-экономического кризиса. Первые успехи Украины в привлечении иностранных инвестиций. — К. : Молодь, 2000. — 432с. Варналій З. С., Сергійко О. В. Мале підприємництво в країнах з перехідною економікою (проблеми державної підтримки) / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 1999. — 65с.; Луніна І. О., Короткевич О. В., Вахненко Т. П. Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток: Наук. доп. / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К., 2000. — 96с. и проч.

 2. Державна інноваційно-інвестиційна політика розвинутих країн світу
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.Бетехтина Е., Пойсик М. Світова практика формування науково-технічної політики. - Кишинів. -1990. 2.Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва // Фінанси України. – 2003. - №7. –С.75-83. 3.Дідківська Л.І. , Л. С. Головко Державне регулювання економіки: Навч. Посібник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання- Прес, 2000. – 209 с. 4.Завлин П.Н. Обеспечение стимулирования инновационной деятельности // Проблемы науки. – 1999. - №10. – С.14- 16. 5.Иванова Н. Инновационная сфера: Итоги столетия // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - №8. – С. 22 - 34. 6.Комлев С. Венчурные фонды в экономике высоких технологий (пример Канады) // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - №6.-С.80 - 86. 7.Коротаев А. Научны парки развитых капиталистических стран // Внешняя торговлчя. – 1990. - №9 – С.29 - 32. 8.Крупка М.І. Фінансово-кредитнимй механізм інноваційного розвитку економіки // Фінанси України. – 2001. - №11. – С.86-98. 9.Морозов Т. Наукоемкие технологии и технопарки – высший этап реформирования экономики государства и регионов // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- №11 -С.105-106. 10.Санто Б. Інновація як засіб економічного розвитку. Пер. с угорськ. - М.: Прогрес. - 1990. 11.Сіваченко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. вільні економічні зони. Навчальний посібник. – К.: дакор; Алерта. – 2001. – 480 с. 12.Сучасні Сполучені Штати Америки. - М.: Политиздат. - 1988. 13.Тацуно Ш. Стратегия – технополисы. – М.: Прогресс. – 1989. –344 с.

 3. Інвестиційна політика підприємства
  Вступ 3 1. Поняття та типи інвестиційної політики підприємства 4 2. Інвестиційний проект та оцінка його ефективності 8 3. Ризик інвестування та методи його оцінки 16 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 4. Державна цінова політика
  Вступ 3 1. Ціна: сутність, функції, фактори, що визначають ціну 4 2. Механізм формування ціни в економіці країни 6 3. Методи ціноутворення 10 4. Вплив держави на ціноутворення 14 Висновок 16 Список літератури 17

 5. Державна політика зайнятості
  ЗМІСТ 1. Перехід до ринку праці і безробіття 3 2. Головні фактори росту безробіття 9 3. Формування державної політики зайнятості при переході до ринку 13 Література 22

 6. Державна інноваційна політика Австрії
  1. Інноваційний потенціал країни 3 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 4 3. Система державного управління розвитком інновацій 5 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 10 Список літератури 14

 7. Стабілізаційна державна політика в України
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 4 3. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 9 3. АНТИКРИЗОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 17 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25

 8. Державна інноваційна політика Словенії
  ВСТУП 3 1.Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 9 3. Система державного управління розвитком інновацій 10 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 9. Державна інноваційна політика Бельгії
  ВСТУП 3 1.Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 8 3. Система державного управління розвитком інновацій 10 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 13 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 10. Державна інноваційна політика Іспанії
  ВСТУП 3 1. Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 6 3. Система державного управління розвитком інновацій 8 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 11. Державна інноваційна політика Узбекистану
  ВСТУП 3 1. Інноваційний потенціал Узбекистану 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 7 3. Система державного управління розвитком інновацій 9 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 20

 12. Державна інноваційна політика Словенії
  ВСТУП 3 1.Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 9 3. Система державного управління розвитком інновацій 10 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 13. Кадрова політика та державна служба
  Вступ 3 1. Визначте особливості підбору і підготовки кадрів державних органів виконавчої влади місцевого рівня та органів місцевого самоврядування 4 2. Визначте організаційно-правові передумови взаємодії політичних партій і держави в роботі з кадрами 14 Висновок 20 Література: 21

 14. Державна інноваційна політика Румунії
  Вступ 3 1. Інноваційний потенціал країни 4 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 10 3.Система державного управління розвитку інновацій 12 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 14 Висновок 16 Література 18

 15. Державна інноваційна політика Австрії
  1. Інноваційний потенціал країни 3 2. Законодавчо-нормативна база, що регулює державну інноваційну політику 4 3. Система державного управління розвитком інновацій 5 4. Важелі державного регулювання розвитку інновацій 10 Список літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua