Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Адміністрування місцевих податків (ID:17725)
| Размер: 235 кб. | Объем: 149 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 7
1.1. Огляд літературних джерел з питань місцевого оподаткування 7
1.2. Нормативно-правове забезпечення адміністрування місцевих податків, зборів та обов’язкових платежів 13
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ НА ПРИКЛАДІ ЯГОТИНСЬКОЇ МІЖРАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ 26
2.1. Загальна характеристика діяльності Яготинської МДПІ 26
2.2. Діяльність Яготинської МДПІ по адмініструванню місцевих податків і зборів 44
РОЗДІЛ 3. ІНСТИТУТ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 56
3.1. Сутність та система адміністрування місцевих податків в Україні 56
3.2. Особливості адміністрування місцевих податків і зборів 69
3.3. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів 78
РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 87
4.1. Проблеми адміністрування місцевих податків і зборів 87
4.2. Улосконалення адміністрування місцевих податків і зборів 93
4.3. Використання зарубіжного досвіду для адміністрування місцевих податків 99
РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ 106
ВИСНОВКИ 111
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 117
ДОДАТКИ 125-149
Литература1. Конституція України / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське видавництво, 2007. — 64с. 2. Проект Податкового кодексу України - http://oracle2.rada.gov.ua - [Електронний ресурс] - 2009. 3. Закон України від 18.02.97 р. № 77/97-ВР “Про систему оподаткування” (зі змінами та доповненнями) 4. Закон України Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори": Прийнятий 20. 03. 2003 р. № 641 // Уряд. кур'єр. - 2003. - 12 квіт. - С.15; Офіційний вісник України. -2003. - № 15. - С. 7. 5. Закон України Про державну податкову службу в Україні від 4.12.90 № 509-ХІІ в редакції від 11.05.2007 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 6, ст. 37 6. Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 05.02.1998 № 83/98-ВР - http://ligazako№.ua 7. Закон України від 28 грудня 2007 року № 107-VI “Про Держаний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78, № 25, ст.241 8. Проект Закону України «Про місцеві податки і збори» - http://www.rada.gov.ua - [Електронний ресурс] - 2009. 9. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" № 2085-1 19.09.2006 - http://ligazako№.ua- [Електронний ресурс] - 2009. 10. Проект Закону України «Про основні засади здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в Україні» / Збірник проектів нормативно-правових документів, підготовлених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. — К., 2002.- С. 29-43. 11. Проект Закону України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» / Збірник проектів нормативно-правових документів, підготовлених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. — К., 2002. - С. 44-51. 12. Проект Указу Президента України «Про затвердження бланка ордера та відривного талона ордера на проведення перевірки» / Збірник проектів нормативно-правових документів, підготовлених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. -К., 2002. - С. 126-130. 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про доповнення додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” від 14 листопада 2007 року № 1317 - www.uapravo.№et - [Електронний ресурс] - 2009. 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 697 „Про утворення наглядової ради з питань реалізації проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1” // Офіційний вісник України № 21 2004 15. Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. №56-93 «Про місцеві податки та збори» - www.sta.gov.ua - [Електронний ресурс] - 2009. 16. Наказ ДПА України від 29.12.06 № 829 “Про затвердження критеріїв оцінки діяльності обласних ДПА” - www.sta.gov.ua/co№trol/uk/publish [Електронний ресурс] - 2009. 17. Наказу ДПА України від 11.04.07 № 225 „Про затвердження форми Звіту „Оцінка процесів адміністрування податків” та Порядку її заповнення” - www.sta.gov.ua/co№trol/uk/publish [Електронний ресурс] - 2009. 18. Актуально про місцеві податки та збори. – К.: Книги для бизнеса, 2009 19. Андрущенко В.Л. Фискальное администрирование как наука и как искусство// Финансы Украины. - 2003. - №6. - с. 27. 20. Бандида М. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджету міста// Ринок цінних паперів України. – 2007. – №11-12. – с.35-43. 21. Блажевич В. Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків // Підприємництво, госп-во і право. - 2003. - № 1. - с.95 - 99. 22. Герчаківський С. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення// Фінанси України. – 2003. – №2. – с.44-49. 23. Герчаківський С. Д. Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможності) територій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 4. – 2004. – С.41–50. 24. Глухова В.І. Дохідна база місцевих бюджетів: сучасний стан і резерви збільшення: /В.І. Глухова, О.В. Валентієва. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 5. - с.85-89. 25. Горохов В. Проблемні питання та перспективи розвитку справляння місцевих податків і зборів // Вісн. податк. служби України. - 2004. - № 40. - с.59 - 64. 26. Готельний збір вилучено з переліку місцевих податків і зборів // Вісн. податк. служби України. - 2003. - №15. Квітень. - с.4,5. 27. Гривнак К. Плата за землю та місцеві податки та збори // Вісн. податк. служби України. - 2007. - № 1-2. - с.21-22. 28. Дацюк Л. Місцеві податки справлятимуть за законом // Хрещатик. - 2007. – 13 лют. - с.4. 29. Демиденко Л.М. Роль місцевих податків у формуванні доходів бюджетів органів місцевого самоврядування// Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. – 2005. - №70. – С.21-23. 30. Дулік Т.О., Шукіс І.З. Актуальні питання місцевого оподаткування в Україні та напрями його реформування // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2008. – № 1 (19). – С. 115-122. 31. Єфименко Т. Про основні напрями реформування податкової системи України: проблеми теорії і практики // Зб. наук. пр. НДФІ.  2003.  № 4.  с. 3. 32. Ібатулліна А.В. Динаміка та структура надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів // Економіка АПК. - 2006. - № 2. - с.72-79. 33. Іваненко В.О. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування // Фінанси України. - 2005. - № 4. - с.32-34. 34. Іванов Ю.Б., Карпова В.В., Карпов Л.Н. Налоговый менеджмент: Уч. пособие. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 488 с. 35. Іголкін І. Податкова реформа як об’єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету // Фінанси України.  2005.  № 8.  с. 19-24. 36. Карпінський Б.А., Залуцька Н.С. Особливості прояву суперечностей у територіальних бюджетних відносинах // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2007. – № 2 (18). – с. 68-74. 37. Кізима А. Я. Планування та прогнозування податкових надходжень: Навч. пос. – Тернопіль: Воля, 2005. – 248 с. 38. Косенко В. В. Адміністрування місцевих податків як засіб подолання депресивності регіону // Теорія та практика державного управління. — Х., 2007. — Вип. 4 (19) - С.85-90. 39. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України. Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”; КОО, 2007. – с. 390. 40. Краснокутська Л. Сплата місцевих податків і зборів // Бух. облік і аудит. - 2004. - № 5. - С.51 - 56. 41. Критерії оцінки процесів адміністрування податків. Консультації ДПА // Інформаційний бюлетень «Вісті» № 63, березень 2008 року 42. Кужель О.В. Формування паритетності інтересів. — К., 2002. — 200 с. 43. Кульчицький М.І. Місцеві бюджети і механізм їх формування // Фінанси України. – 2001. - № 9. – С. 102-105. 44. Лавренюк С. Місцеві податки мають стати основою самоврядування // Голос України. - 2006. - 22 грудня - С.2. 45. Лаврів М. В. Оподаткування на місцевому рівні у країнах Європейського Союзу //Актуальні проблеми розвитку регіону. –2006. –№2. –С.212-219 46. Лаврів М. Місцеве оподаткування в Україні в умовах земського самоврядування // Регіон. економіка. - 2001. - № 3. - С.213 - 225. 47. Литвин О. В. Державна служба як складник механізму державного адміністрування // Вісник. — Запоріжжя, 2006. — №1 (34) - С.99–107. 48. Литвиненко Я.В. Податкові платежі як джерела наповнення дохідної частини місцевих бюджетів у загальній фінансовій системі місцевих органів самоврядування // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2007. – № 2 (18). – С. 63-67 49. Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу. Монографія:К.: Комп’ютерпрес, 2006. – 278 с. 50. Мельник В. Адміністрування податків в історичній ретроспективі // Фінанси України.  2005.  № 10.  с. 42-50. 51. Местные налоги и сборы: Сб. норматив.-правовых актов по сост. на 01.01.2009 г. / Под ред. Т.Д.Таукешевой. - Х.: Изд. дом «Фактор», 2009. - 245 с. 52. Миколаєв С. Якщо ринковий збір зросте, хто від цього виграє: бюджет, підприємці чи споживачі? // Голос України. - 2007. - 14 лют. - С.2. 53. Мэнкью Н.Г. Принципы экономики. 2-е изд., сокращ. — СПб., 2008. — 496 с. 54. Назаркевич І. Місцеве оподаткування і механізми його вдосконалення // Регіональна економіка. – 2005. – №2. – с.290-295. 55. Налоги и налоговые системы: Учеб. пособие // Под ред. Л.А. Омельянович. – Донецк: ДонГУЄТ, 2002.  204 с. 56. Налоги и налогообложение / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В. -СПб., 2000. - 528 с. 57. Оподаткування у промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку: Матеріали V Міжнарод. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 372 с. 58. Ославський М. Основні засади правового регулювання системи місцевого оподаткування в Україні // Юридична Україна. - 2006. - № 4. - с.38-42. 59. Павлюк К. В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2006. – №4. – с. 24 - 37. 60. Петриченко О. Система місцевих податків і зборів в Україні // Вісн. податк. служби України. - 2006. - № 17-18. - с.44-53. 61. Пізик І. Комітет відповідає за "базар" // Юрид. газета. - 2007. - 15 лют. - с.2. 62. Піхоцька О.М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2003. - №5. – с. 46-49. 63. Письменний В. Локальні податки і збори як економічна основа наповнення бюджетів// Тернопільська академія народного господарства. – 2005. - № 1. – С.70-80. 64. Письменний В. В. Податкова культура в умовах демократизації суспільства // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – № 10. – С. 231–239. 65. Письменний В. В. Податкові органи держави в системі управління оподаткуванням // Світ фінансів. – 2005. – № 3–4. – С. 75–86. 66. Письменний В. В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів // Наукові записки: Зб. наук. праць. – 2006. – № 15. – C. 127–129. 67. Письменний В. В. Інституційні зміни системи розмежування повноважень в сфері місцевого оподаткування // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2006. – № 10. – С. 49–56. 68. Письменний В. В. Місцеві податки і збори у формуванні доходів бюджетів Тернопільської області // Наука молода: Зб. наук. праць. – 2006. – № 6. – С. 109–113. 69. Письменний В. В. Місцеві податки та збори в проекті Податкового кодексу України // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3. – С. 120–127. 70. Податки і збори, що оплачуються до місцевих бюджетів. Методичний посібник. Тернопіль, 2004. ––156с. 71. Проценко Т. О. Реформування та вдосконалення законодавства у сфері адміністрування податків в Україні // Держава і право. - К., 2005. Вип.27. с.260–268 72. СелівановА. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України // Право України. - 2002. - № 2. - с. 34-38. 73. Слухай С.В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи // Фінанси України. - 2006. - № 5. - С.12-20. 74. Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов / В.С. Афанасьев (пер.с англ.). - М.: Эксмо, 2007. - 957с. 75. Старостенко Н.В. Розподіл бюджетних ресурсів між рівнями влади // Фінанси України. – 2004. - № 6. – С. 38 – 40. 76. Тарангул В. Д. Удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів в України // Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі. - Ірпінь, 2005. - С.473–475. 77. Таранов І.М. Адміністрування та ефективність справляння податків в Україні// Фінансова система України. Зб. наук. праць. – Острог: В-во «Національний університет «Острозька академія», 2007. – Вип. 9. – Ч.1. – с. 220 – 227. 78. Хоцянівська Н. Податкова система потребує змін // Вісн. податк. служби України. - 2005. - № 45. - С.11-12. 79. Швабій К.І. Ефективність адміністрування податків в Україні: методологія та аналіз// Фінансова система України. Зб. наук. праць. – Острог: В-во «Національний університет «Острозька академія», 2007. – Вип. 9. - Ч.3. - с. 519 – 527. 80. Шубін О.О. Проблеми та негативні наслідки ототожнення понять «податкове планування» і «мінімізація податкових платежів»// Вісник ДонДует. Економічні науки. – 2006. – №4/2 (32). – с.4 – 11. 81. Швабій К. І. Ефективність адміністрування податків в Україні: методологія та аналіз // Наукові записки. — Острог, 2007. — Вип.9, ч.3. - с.519–527. 82. http://www.sta.gov.ua. - Офіційний веб-сайт Державної податкової адміністрації України 83. www.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України 84. http://www.minfin.gov.ua - Бюджетний моніторинг за 2008 рік. [Електронний ресурс] - 2009. 85. www.sta.gov.ua/control/uk/publish - Офіційний веб-сайт Державної податкової адміністрації України - Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1" [Електронний ресурс] - 2009. 86. http://www.bundesfinanzministerium.de
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Склад і характеристика місцевих податків і зборів, що сплачує підприємств. Порядок установлення й сплати місцевих податків
  1. Склад і характеристика місцевих податків і зборів, що сплачує підприємств. Порядок установлення й сплати місцевих податків…………….3 1.1. Склад і характеристика місцевих податків і зборів, що сплачує підприємств………………………………………………………………………..3 1.2. Порядок установлення й сплати місцевих податків……………………….5 2. Фінансові джерела санації підприємства та їх характеристика……………..8 2.1. Форми фінансової санації……………………………………………………8 2.2. Характеристика джерел санації підприємства……………………………...9 Список використаної літератури………………………………………………..12

 2. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів
  Вступ 3 Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів 4 1. Доходи місцевих бюджетів 4 2. Засади побудови системи оподаткування в Україні. Місцеві податки і збори в Україні 6 3. Аналіз формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів 7 4. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування 18 Висновки 21 Список літератури 23

 3. Види місцевих податків для АТП
  Види місцевих податків для АТП 3 Практична частина 13 Аналіз Балансу Аналіз форми №2 Аналіз форми №3 Вплив господарських операційна статті балансу Список літератури 26

 4. Аудит правильності нарахування місцевих податків і зборів
  Вступ 4 1. Мета і задачі аудиту правильності нарахування місцевих податків та зборів 6 2.Предметна область аудиторських досліджень 8 3. Аудит правильності нарахування місцевих податків та зборів 14 Список використаних джерел 16

 5. Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей - характеристика, особливості адміністрування, недоліки
  Вступ 3 1. Поняття та види місцевих зборів. 4 2. Особливості нарахування та сплати збору за проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 6 3. Недоліки місцевого оподаткування 10 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 6. Система місцевих податків та зборів в Україні основні проблеми та напрямки модернізації
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. 6 Теоретичні та історичні основи встановлення місцевого оподаткування 6 1.1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів 6 1.2. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування 14 1.3. Система місцевих податків та зборів в Україні 20 1.3.1. Основи місцевого оподаткування в Україні 20 1.3.2. Місцеві збори в Україні та їх характеристика 27 Висновки до першого розділу 32 РОЗДІЛ 2. 35 Основні проблеми системи місцевих податків та зборів в Україні 35 2.1. Місце та роль місцевих податків та зборів у забезпеченні місцевого самоврядування 35 2.2. Аналіз надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів 46 2.3. Особливості й проблематика місцевого оподаткування в Україні 53 Висновки до другого розділу 61 РОЗДІЛ 3. 64 Напрямки модернізації системи місцевих податків та зборів в Україні 64 3.1. Процес реформування вітчизняної системи місцевого оподаткування в Україні 64 3.2. Напрямки удосконалення системи місцевих податків та зборів 77 3.3. Використання досвіду європейських країн у реформуванні вітчизняної системи місцевого оподаткування 86 Висновки до третього розділу 93 Висновки 95 Список використаної літератури 99 ДОДАТКИ 106-112 Проблемам теорії та практики оподаткування багато уваги приділяли такі відомі економісти, як А.Сміт, Ж.Б.Сей, Д.Рікардо, Д.С.Мілль, А.Вагнер, Е.Міндаль, А.Пігу, Дж.Кейнс, М.Фрідмен, А.Лафер та ін. Серед російських учених ці проблеми в різних аспектах розробляли І.Горський, В.Пансков, С.Пєпєляєв, Д.Черник. Значний внесок у дослідження актуальних питань, пов’язаних зі становленням концепцій оподаткування в Україні, зробили вітчизняні вчені О.Василик, Л.Воронова, О.Кириленко, В.Кравченко, М.Кучерявенко, І.Луніна, А.Поддєрьогін, А.Соколовська, В.Федосов. В їх працях розроблені основні принципи оподаткування, визначені елементи функціонування податків, їх значення для держави та для економічного зростання. Разом з тим, питання місцевого оподаткування недостатньо розроблені в науковій літературі. У публікаціях йдеться переважно про кількість, види, класифікацію податків тощо. А місцеві податки встановлювалися та стягувалися за тими ж принципами, що й податки взагалі, без урахування їх специфіки. Мета та завдання дослідження. Основною метою дипломного дослідження є вивчення існуючої в Україні системи місцевих податків і зборів, а також розробка рекомендацій щодо реформування фінансового механізму регулювання місцевих бюджетів. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: аналіз особливостей організації місцевої фінансової системи, а також системи місцевих податків як її складової; визначення основних принципів побудови системи місцевих податків; дослідження існуючих місцевих податків і зборів та їх елементів і розробка рекомендацій по вдосконаленню системи місцевих податків взагалі й окремих податків і зборів; узагальнення зарубіжного досвіду місцевого оподаткування й аналіз можливостей його застосування в Україні. Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є система місцевих податків і зборів в Україні, а також ефективність її функціонування та напрямки вдосконалення. Об’єктом дослідження є аналіз суті, структури, принципів місцевого оподаткування в Україні. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, що дозволяє розглядати економічні аспекти діяльності суб’єктів в їх розвитку та взаємозв’язку. Дослідження проводилось з використанням історико-логічного й економічного аналізу при вивченні положень класичних і сучасних економічних теорій та практичного вітчизняного і зарубіжного досвіду. Інформаційна база дослідження. Емпіричну базу дослідження склали макроекономічні дані по Україні. У процесі дослідження були використані законодавчі та нормативно-правові акти: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України, Укази Президента, Декрети уряду, рішення місцевих рад

 7. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 4 2. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ (на прикладі міського бюджету м.Житомир за І квартал 2010 року) 11 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 23

 8. Обов'язки платників податків і відповідальність за їх невиконання. Права платників податків
  1. Теоретичне питання 3 Обов'язки платників податків і відповідальність за їх невиконання. Права платників податків. 3 Ситуаційне завдання 15 Голова облдержадміністрації своїм розпорядженням спрямував 500 тис. грн., які рішенням про обласний бюджет на поточний період були виділені обласному управлінню охорони здоров'я на придбання ліків, на купівлю 3-х іномарок для облдержадміністрації. Через 2 тижні він вніс проект змін щодо цієї суми для рішення про обласний бюджет на поточний рік. Облрада внесла зміни до обласного бюджету на цю суму. Дайте правовий аналіз ситуації. Список літератури 17

 9. Публічне адміністрування
  Варіант №23 1. Публічне адміністрування в галузі вітчизняного туризму. 2. Інноваційні інструменти публічного адміністрування. Список використаної літератури

 10. Публічне адміністрування
  1. Взаємозв'язок економічної науки, соціології та політології. 3 2. Методи публічного адміністрування 7 Використані джерела 13

 11. Публічне адміністрування
  1. Управління суспільством головне призначення публічного адміністрування. 3 2. Організаційні структури районних державних адміністрацій м. Києва, що здійснюють державне регулювання розвитку туризму на місцях. 17 Література 22

 12. Публічне адміністрування
  1. Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої половини XX ст. 3 2. Нові тенденції в системі вітчизняного публічного адміністрування. 12 Література: 18

 13. Публічне адміністрування
  1. Співвідношення управління та адміністрування. 3 2. Цінності та цілі суспільства і держави. 8 ЛІТЕРАТУРА 13

 14. Публічне адміністрування
  1. Публічна сфера - єдність економічної, соціальної та політичної сфер 3 2. Лобіювання інтересів представників туристичного бізнесу в українському парламенті 10 ЛІТЕРАТУРА 16

 15. Публічне адміністрування
  1.Застосування принципів публічного адміністрування в туризмі на регіонально-місцевому рівні 3 2. Сутнісні характеристики громадянського суспільства 12 ЛІТЕРАТУРА 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua