Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота Рекреаційні комплекси (ID:17753)
| Размер: 26 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1.Ієрархія ТРС (сутність поняття). 3
2. Сутність підсистеми «природні та історико-культурні комплекси». 7
3. Основні типи музеїв. Найвідоміші музеї світу 10
4. Види пам'яток історії та культури. 12
5. Географія найвідоміших національних природних парків Азії. 14
6. Державне регулювання в індустрії туризму. 15
Література 19

Литература1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. — К. : Знання України, 2002. — 352с. 2. Александрова А.Ю. Международный туризм / Учебное пособие. – М.: Аспект пресс, 2001. – 463 с. 3. Алєксєєва Ю. Економіко-правові засади розвитку соціального туризму в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2004. – № 1 (19). – С. 58-64. 4. Алєксєєва Ю. Муніципальні туристичні офіси як дійовий чинник роз¬витку місцевого туризму Франції // Упр. сучас. містом. – 2004. – № 1/1-3 (13). – С. 191-196. 5. Алєксєєва Ю. Регіональний та локальний розвиток туризму: досвід Франції // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2004. – № 1 (17). – С. 131-141. 6. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 395 с. 7. Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств туристичного бізнесу в структурі світового ринку послуг // Зб. наук. праць. Вип. 44 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2004. – С. 177–185. 8. Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учеб. пособие / Донецкий ин-т туристического бизнеса. — Донецк, 2000. — 146с. 9. . Ермилова Д. В. Характеристика зарубежных школ индустриального туризма и гостеприимства: Учеб. пособие / Российская международная академия туризма. — М., 2000. — 123с. 10. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник для студ. спец. "Экономика и управление социально-культурной сферой" вузов. — 3. изд., испр. — Минск : ООО "Новое знание", 2002. — 409с. 11. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти).-К.: “Альтерпрес”, 2002. – 436 с. 12. Любіцева О.О. Геопросторові структури світового туристичного ринку //Географія і сучасність. – 2001, вип. 6. – с.212 – 218 13. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг як обєкт географії туризму //Український географічний журнал. – 2003, № 2. – с.43 – 51 14. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч.посіб./ Передм. В.А.Смолія. – К.: Вища шк., 2002. – 195 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Рекреаційні комплекси
  1. Розвиток сучасної архітектури відпочинку на Україні 3 2. Формування рекреаційної діяльності у НПП *Товтри* 11 Список використаної літератури 19

 2. Рекреаційні комплекси
  1. Використання архітектури великих просторів в рекреаційнії діяльності 3 2. Планувальна організація туристького комиплексу Буковель (Карпати). 12 Література 16

 3. Рекреаційні комплекси
  1. Вимоги до формування міських та позаміських архітектурних ансамблів епохи Відродження 3 2. Планувальна організація Придніпровського рекреаційного регіону 8 Список використаної літератури 22

 4. Контрольна будівлі, споруди та туристичні комплекси
  Зміст 1. Загальні відомості про будівлі і споруди 3 2. Ліфти їх класифікація, устрій і принципи роботи 9 Література 14

 5. Контрольна будівлі і споруди, туристичні комплекси
  ЗМІСТ 1. Класифікація електрообладнання туристичних комплексів 3 2. Роль автомобільного транспорту для перевезення туристів і доставки товарів народного споживання в туристичні комплекс 8 Список використаної літератури 11

 6. Туризм і туристичні комплекси
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 5 1.1. Розвиток туристичної сфери України в сучасних умовах 5 1.2. Основні тенденції розвитку сфери туризму 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ 17 2.1. Туристичні комплекси України 17 2.2. Статистичні дані щодо розвитку туризму в туристичних комплексах України 19 2.2.1. Кримський комплекс 19 2.2.2. Карпатський комплекс 21 2.2.3. м. Київ 24 2.3. Діяльність туристичних комплексів в сфері залучення туристів 27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 30 3.1. Рекомендації й пропозиції для туристичних комплексів 30 3.2. Прогнози на розвиток туризму в основних туристичних комплексах України 36 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТКИ 49

 7. Комплекси відпочинку в Україні (готелі)
  Вступ 3 1. Сутність та зміст готельної послуги як основи гостинності 4 2. Класифікація комплексів відпочинку України за рівнем комфорту 11 2. Сучасний стан розвитку комплексів відпочинку України 16 Висновки 25 Список використаних джерел 27 Додатки 29

 8. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА садово-паркові комплекси України
  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту Садово-паркові комплекси України Київ - Чернігівщина (Тростянець, Сокиринці, Качанівка) - Полтавщина (Хомутець, Березова Рудка) - Київ Автобусний ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) ПАСПОРТ ТРАССЫ ПОХОДА Схема

 9. Туристично-рекреаційні ресурси Франції
  Вступ 3 1. Поняття туристично-рекреаційних ресурсів 4 2. Туристично-рекреаційні ресурси Франції 5 Висновок 11 Література 12 Додаток 1. Карта курортів Франції 13

 10. Біотичні рекреаційні ресурси України
  ВСТУП 3 1. Сутність та основні характеристики рекреаційних ресурсів 4 2. Біотичні рекреаційні ресурси України 7 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 11. Готельно-ресторанні комплекси і їх роль в організації пізнавального туризму
  Вступ 3 Розділ І. Загальні засади організації та сучасний готельно-ресторанного бізнесу в Україні 5 Розділ ІІ. Загальна характеристика готельно-ресторанного комплексу „Турист” 12 2.1. Загальна характеристика підприємства ГК „Турист” 12 2.2. Аналіз технології надання готельних послуг 14 Розділ ІІІ. Характеристика закладів ресторанного господарства готельного комплексу „Турист” 18 3.1. Місце закладів ресторанного господарства та характеристика контингенту готельного комплексу 18 3.2. Характеристика торгових приміщень і обладнання 20 3.3. Методи та види обслуговування туристів в ресторані 27 Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи ГК „Турист” 33 Висновки 36 Список використаної літератури 39 Додатки 41-45 Метою роботи є дослідження особливостей обслуговування в готельно-ресторанних комплексах

 12. Рекреаційні ресурси та туристична інфраструктура Криму
  Вступ 3 1. Рекреаційна галузь Криму 7 2. Сучасний стан використання рекреаційних ресурсів Криму 10 3. Екологічна характеристика досліджених курортних зон. 15 4. Сучасний стан ринку рекреаційних послуг АР Крим 20 5. АР Крим у системі конкурентних відносин України на ринку рекреаційних послуг країн Причорномор'я 29 6. Стратегічні напрямки розвитку ринку рекреаційних послуг АР Крим 33 7. Проблеми і перспективи ВАТ “Готельний комплекс “Ялта-Інтурист” 36 Висновки 40 Література 43 Об'єктом дослідження виступають рекреаційні ресурси та туристична інфраструктура Криму, а предметом – напрями вдосконалення їх використання РРП. Метою роботи є аналіз факторів, які визначають потенційні можливості рекреаційних ресурсів Криму та їх використання для вирішення проблем оптимізації даного процесу. Методологічною базою досліджень стали основні положення діалектики взаємин між природою та суспільством, теоретико-методичні розробки в області вивчення природних ресурсів, природно-ресурсного потенціалу, рекреаційних ресурсів та рекреаційного потенціалу.

 13. Природно-рекреаційні ресурси Київської області
  Вступ 3 РОЗДІЛ І. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ 5 1.1. Клімат 5 1.2. Ландшафт 5 1.2.1. Рельєф 6 1.2.2. Мальовничі краєвиди 7 1.3. Акваторії 7 1.4. Бальнеологічні 7 1.5. Лісові ресурси 8 1.5.1. Мисливські ресурси 9 РОЗДІЛ II. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ 13 2.1. Археологічні пам'ятки 13 2.2. Історичні пам'ятки 20 2.3. Архітектурна спадщина і твори монументального мистецтва 23 2.4. Етнографічні особливості територі 27 2.5. Музеї, театри та розважальні заклади 28 РОЗДІЛ III. ІНФРАСТРУКТУРНІ РЕСУРСИ 36 3.1. Транспортна система 36 3.2. Засоби гостинності 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТОК. Карта Київської області 48-49

 14. Рекреаційні ресурси і туристична інфраструктура Києва
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ» ТА «ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ» 5 1.1. Теоретичні основи понять «рекреаційні ресурси» та «туристична індустрія» 5 1.2. Рекреаційні ресурси та туристична інфраструктура м. Києва 13 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ М. КИЄВА 18 2.1. Оцінка попиту на туристичний продукт і послуги підприємств м. Києва 18 2.2. Аналіз готельного господарства м. Києва як невід’ємної складової вітчизняної індустрії туризму 25 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В М. КИЄВІ 33 3.1. Дослідження проблем розвитку туристичної інфраструктури м. Києва 33 3.2. Основні шляхи розвитку індустрії туризму в м. Києві 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 52

 15. Рекреаційні ресурси та туристична інфраструктура Карпат
  Вступ 3 1. Теоретичні засади досліджуваної теми 5 2. Організаційно-управлінська та економіко-соціальна характеристика Карпат 13 3. Аналіз сучасного розвитку індустрії туризму Карпат 18 Висновки та пропозиції 27 Список використаних джерел 29 Додатки 31 В роботі є графічний матеріал: діаграми, таблиці, карти, аналіз статистичних даних

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua