Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Дисциплінарна відповідальність працівників: поняття, види, підстави і порядок застосування (ID:17757)
| Размер: 20 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Дисциплінарна відповідальність працівників: поняття, види, підстави і порядок застосування. 3

2. Вирішити задачу 13

В акціонерному товаристві «Швейна фабрика» працювало десять працівників – акціонерів, 20 працівників за трудовим договором і 5 працівниць – за цивільно-правовою угодою. При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку акціонерного товариства робочою комісією було запропоновано до переліку заходів стимулювання праці включити щоквартальне преміювання для всіх працівників у розмірі 40% посадового окладу; одноразову грошову допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку при оформленні щорічної відпустки; оплату щоденного одноразового харчування працівників у столовій підприємства. До переліку дисциплінарних стягнень було запропоновано включити такі заходи: зауваження; попередження; догану; сувору догану; штраф у розмірі п`яти відсотків середньомісячного заробітку за кожне порушення трудової дисципліни; звільнення.
Проведіть правову експертизу зазначених локальних правових норм на предмет відповідності їх чинному трудовому законодавству.

Список джерел 18

Литература1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Кодекс законів про працю України / Затв. Законом Української РСР від 10 грудня 1971 р. //Відомості Верховної Ради УРСР.-1971.-№ 50.- ст.. 375. 3. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту,- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 року № 55. 4. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців, затверджені Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20 липня 1984 року. 5. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 3-тє вид., — К.: Вікар, 2005. — 725 с. 6. Венедиктов В.С. Трудовое прово Украины. Учеб. пособие. – Харьков.: Консум, 2004. – 304 с. 7. Карлицький С. М. Трудове право України: Навчальний посібник – К.: Прецедент, 2004. – 216 с. 8. Науково - практичний коментар до законодавсто України про працю. / За ред. Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С. 6-е вид. перероб. та доп. – К.: А.С.К. – 2005. – 976 с. 9. Роїна О.М. Трудові правідносини: Практичний посібник. (2-е вид.). – К.: КНТ, 2005. – 348 с. 10. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю – Харків, «Одиссей», 2003. – 628 с. 11. Трудове право України. Академ. курс: Підручник. А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; / За загальною редакцією Н.М. Хуторян. – К.: Видавництво А.С. К., 2004. – 608 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Адміністративна відповідальність та її підстави. Контроль та його види у сфері державного управління
  Вступ 3 1.Адміністративна відповідальність та її підстави 4 2.Контроль та його види у сфері державного управління 11 Висновки 14 Бібліографія 15

 2. Поняття та види трудового договору, порядок його укладання
  Вступ 3 1. Поняття трудового договору 5 1.1. Термінологічне визначення “трудового договору” 5 1.2. Сторони трудового договору 8 2. Види трудового договору 13 2.1. Класифікація за терміном дії 13 2.2. Контракт, як особливий вид трудового договору 14 2.3. Класифікація за характером і кількістю виконуваних працівником трудових функцій 18 2.4. Договори, укладені з іноземцями, державними службовцями, молодими фахівцями, неповнолітніми, інвалідами та ін. 21 3. Порядок укладення трудового договору. 30 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 3. Кримінальна відповідальність та її підстави
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 5 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ “КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” 5 1.2. РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ 9 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 14 2.1. ПОНЯТТЯ ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 14 2.2. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 17 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 30-32

 4. Кримінальна відповідальність та її підстави
  План: Вступ 3 1. Загальна характеристика кримінальної відповідальності за Кримінальним кодексом Україні 5 1.1. Доктринальне визначення кримінальної відповідальності 5 1.2. Визначення кримінальної відповідальності на підставі Кримінального кодексу України 11 2. Правова характеристика підстав та видів кримінальної відповідальності 19 2.1. Підстави виникнення кримінальної відповідальності 19 2.2.Правова характеристика видів кримінальної відповідальності 23 2.3. Кримінальна відповідальність і кримінально-правові правовідносини 28 3. Умови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності 36 Висновки 41 Список використаної літератури: 48 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд кримінальної відповідальності та підстав її виникнення. Враховуючи мету дослідження були поставлені наступні завдання: - дати загальну характеристику кримінальної відповідальності за Кримінальним кодексом України; - розглянути поняття кримінальної відповідальності; - визначити підстави і види кримінальної відповідальності; - проаналізувати кримінальну відповідальність і кримінально-правові правовідносини; - розглянути умови і причини звільнення від кримінальної відповідальності; Об’єктом дослідження є кримінальна відповідальність. Предметом дослідження є поняття та підстави кримінальної відповідальності. Дослідницькі прийоми. При дослідженні, використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих статей Конституції України, Кримінального кодексу України та інших нормативно-правових актів; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень кримінального права; логіко-семантичний – при визначенні та розмежування понять “кримінальна відповідальність”. Всі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує кримінальну відповідальність та підстави кримінальної відповідальності. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків

 5. Підстави для застосування банкрутства
  Вступ 3 1. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство 4 2. Арбітражне врегулювання господарських спорів та підстави порушення справи про банкрутство 5 3. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство 8 4. Порушення провадження у справі про банкрутство 10 Висновок 12 Список літератури 13

 6. Підстави для застосування банкрутства
  1. Підстави для застосування банкрутства 3 2. Види підприємницької діяльності 8 3. Задача 13 Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства. Петров не погодився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства. 1. До якого суду звернувся Петров? 2. Які обов’язкові реквізити статуту приватного підприємства? 3. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду приватного підприємства? Чи потрібний взагалі статутний фонд підприємству? Література: 16

 7. Матеріальна відповідальність працівників
  Вступ. 1.Підстави та умови матеріальної відповідальності. 2.Види матеріальної відповідальності працівників. 3.Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників. 4.Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові. 5.Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування. Висновки. Задачі Список використаної літератури:

 8. Підстави і порядок припинення трудового договору
  Література: 1. Кодекс законів про працю України. 2. Коментар до Кодексу законів про працю України. К., 2002 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів.

 9. Матеріальна відповідальність працівників, задача
  У магазині було виявлено нестачу матеріальних цінностей на суму 5 тис. грн. Працівники магазину: продавці, студенти стажисти кулінарного технікуму, прибиральниця, вантажник. Хто входить до складу матеріально відповідальних осіб? Хто і в якому розмірі може бути притягнутий до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду?

 10. Підстави та порядок зміни і розірвання господарських договорів (ст. 188 ГКУ)
  Вступ 3 1. Поняття та зміст господарського договору 5 3. Умови укладення господарського договору 10 4. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 15 Висновок 20 Список використаної літератури 24

 11. Права, обов’язки та відповідальність обліково - бухгалтерських працівників
  Вступ 3 1. Організація праці робітників бухгалтерії 4 2. Функції, права та обов’язки обліково-бухгалтерських працівників 6 3. Відповідальність обліково-бухгалтерських працівників 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 12. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації
  1. Поняття матеріальної відповідальності. 2. Умови виникнення матеріальної відповідальності. 3. Види матеріальної відповідальності. 4. Визначення розміру шкоди і порядок її відшкодування. 5. Презумпція невинності працівника у невиконанні чи неналежному виконанні свої обов’язків. Список використаної літератури

 13. к здійснюється кримінальна відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці?
  1. Як здійснюється кримінальна відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці? 3 2. Дайте характеристику причин виникнення пожеж на підприємствах. 4 3. Який порядок реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці? 7 Список використаної літератури 13

 14. Як здійснюється кримінальна відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці?
  1. Як здійснюється кримінальна відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці? 3 2. Дайте характеристику причин виникнення пожеж на підприємствах. 3 3. Який порядок реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці? 8 Список використаної літератури 12

 15. Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці
  1. Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці? 3 2. Проаналізуйте застосування малої напруги як один з методів захисту людини від ураження електрострумом. 7 3. Які питання розглядаються під час проведення первинного інструктажу з питань охорони праці? 12 Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua