Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Білет № 25 право (ID:17790)
| Размер: 8 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеБілет № 25.
1. Суть прав власності.
2. Види та сутність правил.
3. Суть, цілі держави у інституціональній основі.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Білет 1 задачи
  Завдання 1. Розрахувати індекс якості за наступними даними: зростання продуктивності праці = 7% економія від кожного проценту = 20грн. довго тривалість зростає на 20% економія від кожного проценту = 5% зростання надійності = 10% економія від кожного проценту = 10 грн. Завдання 2. Визначити % виконання плану за асортиментом продукції: Найменування виробу Од. виміру Оптова ціна, тис. грн. Випуск, шт. Випуск продукції в цінах Процент виконання плану План Факт План Факт Крани звичайні - 15 45 43 675 645 95,56 Крани спеціальні - 20 48 50 960 1000 104,17 Інша продукція Тис. грн. - 15 17 300 340 113,33 Всього 108 1 110 1935 1985 Завдання 3. Встановити вплив зміни вартості основних виробничих фондів на випуск продукції: Показники План Факт Відхилення Випуск продукції, тис. грн. 1800 1900 +100 Фондовіддача, грн. 2,5 1,9 -0,6 Основні виробничі фонди, тис.грн. 720 1000 +280

 2. Білет з фінансів
  1. Лізинг як засіб кредитування підприємства, його види та визначення загальної суми платежу 2 2. Інвестиційні фонди і компанії, особливості їх діяльності на фінансовому ринку 5 3. Аналіз джерел формування майна (коштів) підприємства 7

 3. Екзаменаційний білет з мікроекономіки
  1. Поведінка фірми у короткочасному і тривалому періодах 3 2. Практичне завдання 5 Крива попиту має вигляд: QD=70-2P; крива пропозиції має вигляд: Qs =10 +P. Знайти: 1) рівноважну ціну (Р*) і рівноважний об'єм (Q*) продажу товару; 2) яка кількість дефіциту або надлишку спостерігатиметься при ціні P1 =30? Змалюйте ситуацію графічно; яким буде дохід виробників при ринковій (рівноважній) ціні і об'ємі продажів? Література 6

 4. Екзаменаційний білет Внутрішньогосподарський контроль
  Білет № 7 1. Незалежна система внутрішньогосподарського контролю 3 2. Види і форми внутрішньогосподарчого контролю 4 3. Принципи внутрішньогосподарчого контролю 5

 5. Економічна теорія білет 28
  1. Австрійська школа маржиналізму та розвиток теорій граничної корисності 3 2. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку 4 3. Валовий внутрішній продукт: особливості та методи розрахунку. Динаміка ВВП України за 2001-2006 роки 6 Список використаної літератури 9

 6. Екзаменаційний білет з Обліку в банку 1
  1. Поняття банківської системи, її елементи і властивості 2 Задача 2 3 Ставка за кредит – 42 % річних. Середній термін оборотності засобів в розрахунках з покупцем – 14 днів. Оплата продавцю документів на суму 2000 грн. У разі затримки в оплаті з покупця утримується пеня у розмірі 0,03%. Визначити: Суму, прийняту до оплати факторингу і пені від покупця у разі затримки в оплаті на 10 днів. Задача 3 4 Обов’язкова норма резервування дорівнює 20%. Комерційний банк додатково резервує ще 5% від загальної суми депозитів в якості надлишкових резервів. Депозитні внески дорівнюють 10 000 млн. грн. Яку максимальну величину коштів банк може надати у кредит? Поточно-модульний контроль з обліку у банках 5 Завдання 1 5 При залученні грошових коштів на тримісячний депозит в сумі 10000 грн. під ставку 45 % річних з щомісячним нарахуванням простих відсотків. Розрахувати дохід вкладника. Завдання 2 5 Структура товарного платіжного обороту для підприємства характеризується такими даними: Конфігурація розрахунків Рік Базисний Звітний Акцептна форма 60,0 62,0 Розрахунки платіжною довіреністю 30,0 29,0 Розрахунки чеками 5,0 6,0 Розрахунки по акредитивах 3,0 2,0 Інші форми розрахунків 2,0 1,0 Визначте абсолютні і відносні показники структурних змін форм розрахунків. Завдання 3 6 Маємо такі дані: Касові операції Значення Залишок внесків на початок року 250 Поступило внесків за рік 100 Видано внесків за рік 60 Залишок внесків на кінець року 290 Визначити: – Середній залишок внесків. – Обчислити середній час збереження внесків. – Розрахувати суму надходжень внесків. – Визначити коефіцієнт осідання внесків. Список використаної літератури 7

 7. Екзаменаційний білет з Бізнес-планування
  1. Аналіз покращення використання основних виробничих фондів у бізнес-плані 2. Наведіть приклад розрахунку бізнес-плану та прокоментуйте його

 8. Облік у зарубіжних країнах БІЛЕТ №12
  1. Теоретичні питання 3 1.1. Розкриття інформації про основні засоби в фінансових звітностях 3 1.2. Розрахунок прибутку на акцію МСБО 33 9 2. Практичне завдання : 18 Вправа 18 Вкажіть, чи є наведені показники зменшення корисності зовнішніми і внутрішніми або зовсім не є ними відповідно до МСБО 36 :… Список використаних джерел 19

 9. Екзаменаційний білет соціологія праці
  1. Суспільно-історичні та теоретичні передумови виникнення соціології праці 2. Сучасні концепції соціології праці: концепція постіндустріального суспільства та якості трудового життя

 10. Бухгалтерський облік і аудит. БІЛЕТ №2
  1. Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції. 3 2. Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах. 4 3. Перерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу. 5 Список використаної літератури 9

 11. Екзаменаційний білет з економіки підприємства
  Задача 5. Виробнича бригада токарів за розрахунковий місяць виконала роботу обсягом 1700 нормо-годин. Середній тарифний розряд робітників бригади дорівнює 3,5, планове завдання виконано на 108%. За виконання плану пе-редбачено премію в розмірі 14% від заробітку бригади, а за кожний відсоток перевиконання планового завдання - 4% заробітку. Визначити загальну суму місячного заробітку бригади, частку тарифного заробітку в сумі заробітної плати, якщо погодинні тарифні ставки робітників у межах 6-тирозрядної та-рифної сітки становлять відповідно 65, 72, 81, 90, 98, 110 коп. Задача 6. Виробниче підприємство досягнуло наступних показників своєї госпо-дарської діяльності: - обсяг реалізованої продукції - 300 тонн; - продажна ціна однієї тони - 1600грн.; - рівень рентабельності продукції - 31%; - рентабельність основного капіталу - 25%; - рентабельність оборотного капіталу - 18%. У розрахунковому році передбачається: збільшити обсяг реалізованої продукції і середньорічну вартість основних фондів відповідно на 13% та 6%; зменшити валові витрати на виготовлення і реалізацію 1т. продукції та обо-ротні кошти відповідно на 11% та 4,2%. Треба визначити рівень рентабель-ності продукції та виробництва у розрахунковому році і їх зміну у порівнянні із звітнім роком.

 12. Екзаменаційний білет з міжнародного менеджмента
  1.Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій. 3 2.Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні. 4 3.Міжнародний ринок інвестицій. 5 Список використаної літератури 7

 13. Контрольна робота комерційне право (господарське право)
  1. Поняття та зміст комерційного господарювання 3 2. Форми власності в Україні 4 3. Організаційно-правові форми здійснення господарської діяльності 6 4. Обмежена господарська діяльність (порядок видачі ліцензії для здійснення фармацевтичної діяльності) 8 Список використаної літератури 10

 14. Інститути права інтелектуальної власності (право промислової власності, авторське право та суміжні права, охорона ноу-хау)
  Вступ 3 1. Авторське право і суміжні права 4 2. Патентне право 8 3. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції, що ними виробляється 11 4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 12 Висновки 18 Література 19

 15. право
  Ситуаційні завдання: 3 1. У процесі дізнання встановлено, що крадіжку з їдальні вчинив 12-річний Моргун Олександр. Оперуповноважений карного розшуку виніс постанову про передачу справи слідчому у зв'язку з встановленням особи, яка вчинила злочин. Визначте подальше спрямування кримінальної справи. 2. Під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність у виїмці із житла знарядь злочину. Слідчий виніс постанову про виїмку і з санкції прокурора провів слідчу дію. Дайте правову оцінку діям слідчого і прокурора. Практичне завдання: 5 Скласти подання до суду для проведення зняття інформації з каналів зв'язку. Скласти протокол прийняття застави Теоретичне питання: 9 Затримання підозрюваного як тимчасовий запобіжний захід Вступ 10 1.Процесуальний статус підозрюваного як учасника кримінального процесу 11 2.Підстави та умови затримання підозрюваного у вчиненні злочину 14 3. Процесуальний порядок застосування та скасування тимчасового запобіжного заходу - затримання підозрюваного 16 4. Відомчий процесуальний контроль та прокурорський нагляд за законністю затримання підозрюваного 20 Висновки 23 Список використаних джерел 24 Ситуаційні завдання: 25 І. За заявою Морозова про побиття його з хуліганських мотивів Борисюком розпочато розслідування. Слідством встановлено, що побої потерпілому нанесені під час сварки за використання комунальних послуг і за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. За проханням знайомих потерпілого слідчий пред'явив Борисенку обвинувачення у вчиненні хуліганства і направив справу прокурору для затвердження обвинувального висновку. Чи відповідають дії слідчого вимогам кримінально-процесуального закону? 2. Слідчий отримав рапорт оперуповноваженого, в якому вказувалось, що згідно з наявною оперативно-розшуковою інформацією підозрюваний має намір фізично вплинути на двох свідків для того, щоб вони змінили свої показання. Практичне завдання: 29 Скласти постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Скласти протокол впізнання особи.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua