Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Задачі з теорії ймовірності (ID:17806)
| Размер: 80 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеЗадача №1 2
Задача №1. Маємо такі події: , − навмання взята деталь і-го сорту. Що означає подія ?
Задача №2 2
Задача №2. Ймовірність того, що подія відбудеться хоча б один раз у трьох незалежних випробуваннях, дорівнює 0,936. Знайти ймовірність появи події в одному випробуванні.
Задача №3 2
Задача №3. За даними технічного контролю 3% виготовлених заводом верстатів потребують додаткового регулювання. Чому дорівнює ймовірність того, що з 10 виготовлених верстатів 2 потребують додаткового регулювання?
Задача №4 2
Задача №4. Неперервна випадкова величина X задана своєю функцією розподілу:

Побудувати графік функції , знайти щільність розподілу, математичне сподівання і дисперсію, а також ймовірність того, що випадкова величина X набуде значення в інтервалі (-10; -4,2).

Задача №5 3
Задача №5. Наведено результати дослідження річного обсягу споживання риби і рибної продукції (кг на душу населення). Потрібно побудувати:
1. інтервальний розподіл частот і відносних частот з кроком h = l;
2. гістограму відносних частот;
3. емпіричну функцію розподілу і кумулятивну криву.
14, 10.5, 9.8, 12.5, 11.5, 13.5, 12.4, 10.4, 11, 12, 10, 12, 11, 13.8, 11.6, 12.8, 11.2, 13.5, 12, 9, 13.6, 12.5, 10, 12.8, 13.

Задача №6 4
Задача №6. Підприємство випускає безалкогольні напої. Для контролю роботи наповню вального апарата навмання відібрано n пляшок з напоями. Результати перевірки вмісту наведені в таблиці. Вважаючи, що випадкова величина X − вміст напою у пляшці, розподілена за нормальним законом, потрібно:
1. обчислити точкові незсунені статистичні оцінки для і ;
2. з надійністю у визначити надійний інтервал для оцінки дійсного середнього значення вмісту напоїв у пляшці.
Х,мл 246 248 250 252 255

3 6 10 4 2
n = 25, γ = 0,99.

Задача №7 5
Задача №7. Підприємство випускає продукцію харчування, розфасовану у пакети масою в середньому по μ = 250 г із стандартним відхиленням σ = 2 г. Перевірка відібраних навмання n = 100 пакетів готової продукції виявила їхню середню масу г. За рівня значущості α = 0,01 перевірити достовірність гіпотези г – фасувальний автомат працює без відхилення, при альтернативній гіпотезі
Задача № 8 6

Задача № 8. Вивчається величина прибутку на акцію в харчовій промисловості. З цією метою проаналізовано дані n = 100 навмання відібраних акціонерів, результати наведено у таблиці. За рівня значущості α = 0,05 перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу випадкової величини Х – прибутку на акцію.
Х 0,4 – 0,5 0,5 – 0,6 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 0,9 – 1,0 1,0 – 1,1

8 10 18 34 16 8 6

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задачі з теорії ймовірності
  Задача 1 2 карток, які складають слово "ціноутворення", навмання вибирають одну. Визначити ймовірність того, що на ній буде написана буква: 2 Задача 2 2 Імовірність несплати податку для кожного з п підприємців становить р. Визначити ймовірність того, що не сплатять податки не менше M1 і не більше т2 підприємців. 2 Задача 3 2 Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: 2 Задача 4 3 Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: 3 Задача 5 4 Побудувати графік функції щільності розподілу неперервної випадкової величини X, яка підпорядковується нормальному закону розподілу з математичним сподіванням М(Х) = а і проходить через задані точки. 4 ЗАВДАННЯ №6 6 Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). 6

 2. Теорія ймовірності задачі а = 9, b = 5, вар. 9
  а = 9, b = 5 Завдання 1. Маємо дві партії деталей. У першій партії 95 годних і 3 браковані деталі. У другій – 10 годних і 4 браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірності: 1) обидві деталі годні; 2) обидві деталі браковані; 3) одна деталь годна, а друга бракована. Завдання 2. Деталі на конвеєр поступають із двох автоматів. Від першого – 60%, від другого – 40%. Перший автомат дає 9% браку, другий – 5%. Деталь, яка поступила на конвеєр, виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь виготовлена першим автоматом. Завдання 3. Серед 22 виробів три першого ґатунку, чотири другого, а решта з дефектами. Навмання беруться 4 вироби. Знайти закон розподілу випадкової величини X – числа стандартних виробів серед навмання взятих. Обчислити М(X) та D(X). Завдання 6. У залежності від режиму температур випадкова величина опору розподілена по закону, який задається щільністю розподілу ( ). Знайти закон розподілу величини струму в мережі, якщо напруга у мережі і . Завдання 7. На основі приведених вибіркових даних: 1) побудувати інтервальний ряд ( ); 2) згідно інтервальному ряду побудувати гістограму розподілу відносних частот; 3) знайти числові характеристики вибіркової сукупності , , , , , . Варіанти завдань визначаються так: значення реалізацій випадкових величин, які приведені у відповідному варіанті перераховуються за формулою: При перетвореннях у дробовій частині зберегти стільки ж знаків, скільки у початкових даних. 8,22 1,34 3,18 -8 ,42 -7,92 10,99 -19,44 10,43 12,58 8,36 -18,19 -3,44 14,50 11,62 -5,06 18,48 14,86 -17,75 17, 98 -5,44 0,99 10, 68 -17,86 3,70 -1,25 -8,07 4,91 5,91 -9,45 -8,83 13,19 12,98 3,57 19,44 16,44 - 10,93 7,80 19,20 -10,24 1,35 -15,75 19,98 7,05 -19,37 3,01 -16,00 -15,88 11,96 -8,62 -18,17 Перевірити з рівнем значущості гіпотезу про закон розподілу у сукупності: рівномірний закон розподілу, . Оцінки параметрів . Використати критерій узгодженості Пірсона. Варіант № 9. Завдання 2.1. Задано ряд розподілу випадкової величини xi -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Рi 0,09 0,08 0,1 0,02 0,02 0,2 0,08 0,1 0,2 0,11 Побудувати та обчислити: а) Многокутник розподілу, б) Функцію розподілу, в) Графік функції розподілу, г) Моду, д) Оцінити медіану, е) Математичне сподівання, є) Дисперсію, ж) Середнє квадратичне відхилення. з) Асиметрію. и) Ексцес, і) Р {–3 ≤ X ≤ 5}. Завдання 2.4. Будівельна інвестиційна компанія на даний момент продає акції по 16 умовних грошових одиниць за 1 штуку. Інвестор планує покупку пакета акцій та планує зберігання їх протягом року. Нехай X – випадкова величина, що означає ціну однієї акції через рік. Ряд розподілу X задано в таблиці: Ціна акції (х) 16 17 18 19 20 Р(х) 0,35 0,25 0,25 0,10 0,05 1. Показати, що заданий розподіл має всі властивості ряду розподілу. 2. Знайти середнє очікування значення ціни акції через 1 рік. 3. Знайти середній очікуваний виграш від акції через рік. Який відсоток повернення інвестицій, що відображається цим очікуваним значенням? 4. Визначити дисперсію ціни акції через рік. 5. Інша акція з однаковим очікуваним значенням повернення інвестицій має дисперсію, що дорівнює 3. Яка із акцій краща в смислі мінімізації ризику. Пояснити. Завдання 2.6. Фірма пропонує до продажу зі складу партію із 10 комп'ютерів, 4 з яких - з дефектами. Покупець купує 5 із них, не знаючи про можливі дефекти. Знайти ймовірність того, що всі 5 комп'ютерів виявляться без дефекту. Ремонт одного дефектного комп'ютера буде коштувати 50$. Знайти математичне сподівання загальної середньої вартості ремонту та його дисперсію. Завдання 2.7. Система випадкових величин (X, Y) задана таблицею розподілу. YX -2 -1 0 1 3 с+1 -3 0,01 0,03 0,04 0,01 0,04 0,05 -2 0,03 0,01 0,02 0,05 0,03 0,01 -1 0,01 0,04 0,01 0,03 0,02 0,06 1 0,02 0,09 0,02 0,01 0,05 0,08 с-1 0,03 0,01 0,04 0,07 0,02 0,06 Знайти: а) двовимірну функцію розподілу, б) ряди розподілу кожної випадкової величини, в) одновимірні функції розподілу, г)числові характеристики системи: математичне сподівання, дисперсію, кореляційний момент, д) умовне математичне сподівання випадкової величини Y, якщо випадкова величина X набула значення –2.

 3. Сутність і основні задачі загальної теорії систем
  1. Сутність і основні задачі загальної теорії систем 3 2. Охарактеризувати відмінності між спеціалізованими теоріями систем та загальною теорією систем 5 3. Задачі, предмет дослідження загальної теорії систем як метатеорії системних досліджень 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 4. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

 5. Теорія ймовірності
  Задача 3 Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X); в) середнє квадратичне відхилення X. Задача 4 Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X) в) середнє квадратичне відхилення X.. ЗАВДАННЯ №6 Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). • Скласти варіаційний ряд вибірки. • Побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних підінтервалів. • Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне та дисперсію 33,33,33,32,37,30,40,34,35,34,36,35,33,32,40,34,31,39,38,35 ЗАВДАННЯ №7 Перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про норма¬льний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки. Хі 9 11 12 16 17 19 21 23 24 mі 10 20 25 31 39 33 27 19 11

 6. Теорія ймовірності
  Задача 7.1. Визначення ймовірності подій за класичною моделлю 7.1.15. Сім літаків, серед яких два В-737, прибули в аеропорт і були розміщені випадковим способом на 10 стоянках, розташованих в один ряд. Знайти ймовірність того, що літаки В-737 зайняли сусідні стоянки. Задача 7.2. Геометричні ймовірності 7.2.15. З проміжку [0, 1] випадковим способом вибирають два дійсних числа. Знайти ймовірність того, що їхня сума не більша 1, а добуток не перевищує 2/9. Задача 7.3. Теореми додавання й множення ймовірностей 7.3.15. З аеропорту протягом доби виконуються 3 рейси. Імовірність повного комерційного завантаження для першого рейса дорівнює 0,95; для другого – 0,9; для третього – 0,85. Знайти ймовірність того, що з повним комерційним завантаженням буде виконано: а) лише один рейс; б) хоча б один рейс. Задача 7.4. Формула повної ймовірності. Формули Байєса 7.4.15. Уздовж траси з бензоколонкою проїжджає вдвічі більше вантажних автомашин, ніж легкових. Імовірність того, що буде заправлятися вантажівка, дорівнює 0,1, а для легкової автомашини вона становить 0,2. 1) Знайти ймовірність того, що випадково вибрана машина, яка проїжджає вздовж траси, буде заправлятися. 2) На заправку під'їхала машина. Знайти ймовірність того, що вона а) вантажна; б) легкова. Задача 7.5. Повторення незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Формули Муавра-Лапласа. Формула Пуассона 7.5.15. Імовірність закриття аеропорту на одну добу через метеоумови в осінньо-зимовий період дорівнює 0,25. Знайдіть імовірність того, що в цей період аеропорт буде закритий: а) 30 діб; б) не більше 20 діб; в) не менше 50 діб. ДИСКРЕТНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ Задача 7.6. Ряд розподілу і числові характеристики дискретної випадкової величини Знайти ряд розподілу і функцію розподілу дискретної випадкової величини Х, яка має тільки два можливі значення: , причому . Математичне сподівання М(Х), дисперсія D(X) і ймовірність можливого значення задані нижче для кожного варіанта. 7.6.15. 5; М(Х)=3; D(Х)=1. Задача 7.7. Система двох дискретних випадкових величин Закон розподілу системи двох дискретних випадкових величин (Х; Y) задано табл. 7.1, у якій k – номер варіанта контрольної роботи. – Y 15 17 19 21 X 15 0,04 0,11 0,11 0,07 20 0,09 0,08 0,08 0,05 25 0,07 0,04 0,13 0,13 Виконати наступні завдання: а) скласти закон розподілу системи (табл. 7.1), що відповідає номеру вашого варіанта; б) знайти числові характеристики складових Х і Y системи: в) обчислити кореляційний момент і коефіцієнт кореляції ; г) побудувати умовні закони розподілу д) обчислити умовні математичні сподівання НЕПЕРЕРВНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ Задача 7.8. Неперервна випадкова величина, задана щільністю розподілу Випадкова величина задана щільністю розподілу . а) Знайти коефіцієнт А і зробити креслення ; б) знайти функцію розподілу та зробити креслення; в) знайти ймовірність події . № 7.8.15 –2 1,5 Задача 7.9. Неперервна випадкова величина, задана функцією розподілу та її числові характеристики Задана функція розподілу неперервної випадкової величини . Знайти коефіцієнт А; записати щільність розподілу ; обчислити числові характеристики , а також ймовірність події . Зробити креслення функції розподілу та щільності розподілу). № 7.9.15 –1 1 Задача 7.10. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин 7.10.15. Час безвідмовної роботи приладу літака має експоненціальний розподіл. Яким повинен бути середній час безвідмовної роботи приладу, щоб його надійність за 4 год. польоту літака була не нижче 0,99? КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 Для кожного варіанта контрольної роботи на основі нижче заданої вибірки, яка складається з 50 реалізацій нормальної випадкової величини Х, виконати наступні завдання: Завдання 8.1. Побудувати варіаційний ряд, групований варіаційний ряд ( для 7 інтервалів групування) і таблицю частот групованої вибірки. Завдання 8.2. Побудувати полігон частот і відносних частот статистичного розподілу. Завдання 8.3. Побудувати гістограму відносних частот. Завдання 8. 4. Скласти таблицю і побудувати графік емпіричної функції розподілу. Завдання 8.5. Знайти точкові оцінки для математичного сподівання і дисперсії генеральної сукупності. Завдання 8.6. Знайти інтервальні оцінки для математичного сподівання і стандартного відхилення з довірчою ймовірністю 0,95. Завдання 8.7. Перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності за критерієм 2. Рівень значущості прийняти рівним 0,05. 53,1 48,1 9,7 27,6 39,1 35,8 55,6 25.1 68.5 35.1 26.4 52.8 29.4 32.0 51.7 49.2 64.2 66.6 52.0 39.2 36.7 63.7 19.8 67.8 82.1 22.0 67.2 79.1 50.9 33.5 40.7 20.7 48.4 69.1 57.0 24.4 37.5 45.4 42.2 39.7 51.2 36.4 37.6 20.2 43.9 29.5 40.5 61.2 54.5 41.0

 7. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки
  1. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки. 3 2. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика, внутрішній моніторинг. 9 Література 17

 8. Психологічна оцінка ймовірності подій (евристика доступності, ефект наочності, ефект суб’єктивної оцінки малих, середній і великих ймовірностей)
  Вступ 3 1. Суб'єктивна ймовірність 4 2. Когнітивні, логічні і поведінкові помилки 10 Висновок 14 Література 16

 9. Еволюціоністські теорії
  Вступ 3 1. Перші еволюціоністські теорії культури 4 2. Еволюціоністська концепція культури Е.Тайлора 6 Висновок 8 Список використаної літератури 9

 10. Теорії грошей
  Вступ 3 Розділ 1. Конйепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. 5 Розділ 2. Теорія грошей К.Маркса. 20 Розділ 3. Сучасна теорія "регульованої валюти" 31 Висновок 36 Список використаної літератури 38

 11. Теорії інформації
  Вступ 3 Розділ І. Поняття інформації та інформаційних процесів у сучасних наукових дослідженнях 5 1.1. Поняття про інформацію 5 1.2. Класифікація і специфіка інформації. 9 Розділ ІІ. Інформаційна потреба населення у галузі науки та її документальне забезпечення науковою інформацією. 14 2.1. Наукова інформація 14 2.2. Інформаційні послуги і продукти: проблеми класифікації 19 2.3. Формування національного інформаційного ринку 26 Розділ ІІІ. Проблеми організації збереження інформаційних ресурсів 31 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 12. Основи економічної теорії
  1.В чому необхідність державного регулювання ринком 3 2.Елементи витрат, кошторис витрат 5 3.Задача 8 Поясніть на графіку що станеться, якщо ціна підвищитеся понад рівноважний рівень. Література 9

 13. Основи теорії права
  1. Поняття права, його ознаки та функції 3 2. Джерела права 6 3. Поняття системи права 7 4. Реалізація норм права: загальна характеристика 10 Задача 12 Тема: Порядок користування будинком Подружжя Сидоренків і батьки чоловіка є власниками будинку, але між ними виникають спори про порядок користування володіння будинком. Угоди про розподіл кімнат у будинку між ними не досягнуто. Куди звернутися, щоб виділити частку житла у будинку для подружжя Сидоренків? Напишіть позовну заяву до суду від імені подружжя Сидоренків, дотримуючись вимог процесуального законодавства. Які документи додаються до позивної заяви? Список джерел 16

 14. Основи економічної теорії
  1. Продуктивність та інтенсивність праці. Роль транспортних галузей у підвищенні продуктивності праці 3 2. Сутність та причини економічних циклів. Фази економічного циклу. Основні причини економічної кризи в Україні 6 Використана література 9

 15. Теорії міжнародної торгівлі
  1. Меркантилістська та неомеркантилістська теорії 3 2. Класичні теорії міжнародної торгівлі 5 3. Сучасні теорії міжнародної торгівлі 8 Список використаної літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua