Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Фінансовий менеджмент (ID:17816)
| Размер: 35 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 105 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Процес управління, формування операційного прибутку на основі системи «Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації і прибутку» 3
2. Практичне завдання 10
2.1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів 10
Розрахунок показників ефективності виробничої діяльності ВАТ «Граніт» за 2008 рік
Показник На початок періоду На кінець періоду Відхилення
Маржинальний прибуток 0,0708 0,0789 0,0081
Середній відсоток перевищення виручки від реалізації товарів та послуг над собівартістю цих товарів та послуг 0,2226 0,2686 0,0460
...
2.2. Розрахунок виробничого важеля 18
2.3. Розрахунок фінансового важеля 19
Список використаних джерел 21
Литература1. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк: Надстир'я, 2004. — 515с. 2. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с. 3. Єрмошенко М. М. Фінансовий менеджмент. — К.: НАУ, 2004. — 506с. 4. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент. — Херсон: Олді-плюс, 2003. — 255с. 5. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. — К.: КНЕУ, 2005. — 535с. 6. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. — К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. — 238с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансовий менеджмент
  Теоретичні питання: 3 1. Огляд нормативних документів, що регулюють утримання із заробітної плати 3 2. Організація поточних і довгострокових зобов’язань 8 Задача З 14 Встановити найдоцільніші методи нарахування річної амортизації для різних об'єктів необоротних матеріальних активів і вказати об'єкти, до яких можна застосувати для нарахування місячної амортизації виробничий метод Варіант 2. Екскаватор Збірник науково – технічної літератури Земля Комп’ютер Комора Література 19

 2. Фінансовий менеджмент
  Зміст 1. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства. 3 2. Основні форми рефінансування дебіторської заборгованості підприємства, їх сутність. 8 Задача. 11 Визначити ефективність факторингової операції для підприємства-продавця за наступних умов: - підприємство продано банку право вимоги дебіторської заборгованості на суму 100 т.грн. За умови що комісійні виплати за здійснення факторинковій операції забирає банк в розмірі 2% від суми боргу; - банк надає підприємству - продавцю кредит у вигляді попередньої оплати його боргових забов’язань в розмірі 75% від суми боргу; - відсоткова ставка за наданням банка кредитом складає 18% в рік; - середній рівен відсоткової ставки на ринку грошей складає 23,4% в рік. Література 12

 3. Фінансовий менеджмент
  1. Види та джерела фінансової інформації. 3 2. Підходи до вибору оптимальної структури капіталу підприємства. 7 Література 14

 4. Фінансовий менеджмент
  1. Управління структурою капітала. Ефект фінансового важеля 3 2. Майбутня вартість грошей. Процес нарощування за простими і складними відсотками 9 3. Управління виробничими запасами ....11 Список використаної літератури 15

 5. фінансовий менеджмент
  1. Визначить найбільш прибутковий варіант вкладення коштів в пайові фінансові інструменти, виходячи з таких даних. Показники Варіанти 1 2 3 Курсова вартість акцій, грн 12 26 17 Номінальна вартість акцій, грн 10 20 12 Очікуваний дивіденд на акцію, % 30 18 20 Середня ставка за банківськими депозитами, % 20 15 17 2. Компанія аналізує два взаємовиключних проекти S та L , грошові потоки за якими наступні. Рік Проект ”S” Проект ”L” 0 ($1000) ($1000) 1 900 0 2 250 250 3 10 400 4 10 800 Вартість капіталу становить 10%. 1). Розрахуйте NPV, IRR, MIRR для обох проектів. Зробіть відповідні висновки. 2). Розрахуйте період окупності (звичайний та дисконтований) для обох проектів. 3. Середньоквадратичне відхилення грошового потоку грошових коштів в компанії JAV дорівнює $100. Трансакційні витрати на переведення грошей в комерційні (річний дохід 9,5 %) та навпаки дорівнює $15. Фінансовий менеджер компанії встановлює плановий касовий залишок у відповідності з моделлю Міллера – Орра. Мінімальний касовий залишок (нижня межа) встановлена на рівні $ 200000. Розрахуйте: а) планову величину касового залишку; б) верхню та нижню межу коливань касового залишку; в) очікувану середню величину касового залишку. 4. Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 20 800 30 000 30 500 Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 7 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009 р. становить 30 700 грн. Придбання сировини та матеріалів здійснюється в обсязі 50,0% від запланованого обсягу реалізації наступного кварталу. Погашення кредиторської заборгованості здійснюється у тому кварталі, у якому вона виникла. Заробітна плата, податки та інші виплати знаходяться в межах 20 %, а позареалізаційні витрати - 5% від прогнозного значення виручки кожного кварталу. У третьому кварталі передбачається придбання нового обладнання для цеху №1 у сумі 30 000 грн. Початкове сальдо грошових коштів 8 000 грн. при нормативній потребі 10 000 грн. 5. Механізм дисконту векселів у комерційних банках передбачає сплату поточної ціни векселя та отримання суми дисконту. Яку суму отримає вексетримач за вексель номіналом 700 тис. евро, за умов, що до дня погашення залишилось 45 днів, а облікова ставка – 21%

 6. Фінансовий менеджмент
  ВСТУП 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4 Розробка програми поліпшення фінансового стану підприємства ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 28 Звітність Об’єктом дослідження виступає відкрите акціонерне товариство

 7. Фінансовий менеджмент
  1. Фінансування за допомогою звичайних акцій: переваги та недоліки 3 2. Практичне завдання 17 1. Розрахуйте поточну, ефективну та повну доходність облігацій за такими даними. Показники Облігація "Д" Облігація Т" Облігація "К" Облігація 'N" Ціна придбаних акцій, грн. 100 500 1000 10000 Ціна продажу акцій, грн. 89 420 953 9864 Сума виплаченого дивіденду, грн 23 20 27 18 Термін, протягом якого акція знаходилась у портфелі банку, міс. 12 36 24 30 Частота нарахування доходу щоквартально раз на рік раз на рік раз на півроку 3. Практичне завдання 20 Підприємству на певну дату необхідно для здійснення угоди мати на поточному рахунку 185 000 грн. Залишок коштів на поточному рахунку - 10 000 грн. Кошти для розрахунків оперативно можуть бути сформовані шляхом: 1) термінового продажу матеріальних цінностей зі складу на суму 80 000 грн. Є реальний покупець. Збитки в результаті здійснення операції - 7 000 грн.; 2) банк може надати кредит у сумі 80 000 грн. під 35% річних на три місяці за умови повернення кредиту з процентами не раніше передбачених 3-х місяців; 3) підприємство може достроково (на 2 місяці раніше терміну дії цінного паперу) інкасувати виписаний йому на 7 місяців простий вексель під 28% на суму 90 000 грн. 4) емітувати облігації на загальну суму 175 000 грн. під 40% на 4 місяці. Терміново реально розмістити лише 10 000 грн. Яке рішення прийме фінансист підприємства щодо формування необхідної суми коштів? Зробіть необхідні розрахунки, виходячи з того, що відсутня можливість зменшувати чи збільшувати суми надходжень коштів із запропонованих джерел. 4. Практичне завдання 22 Підприємство має наступні витрати на електроенергію: Місяць Обсяг виробництва, шт. Витрати на електроенергію, грн. Січень 2500 3500 Лютий 3650 4600 Березень 4000 5960 Квітень 2010 3150 Травень 3500 4500 Червень 3800 4680 Липень 5200 6800 Серпень 4050 6010 Вересень 5000 6750 Жовтень 4300 6250 Листопад 4000 6050 Грудень 5800 7010 5. Практичне завдання 27 Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 10 500 10 800 20 000 10 500 Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 2 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009р. становить 10700 грн. Список використаної літератури 29

 8. Фінансовий менеджмент
  ВСТУП 2 Розділ І. Загальна характеристика підприємства 5 Розділ ІІ. Аналіз стану майна та джерел його формування 7 Розділ ІІІ. Аналіз фінансової стійкості 10 3.1. Характеристика фінансової стійкості за критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування 11 3.2. Характеристика фінансової стійкості за критерієм ліквідності 14 3.3. Характеристика фінансової стійкості за структурою джерел фінансування діяльності підприємства 18 Розділ IV. Показники ділової активності 23 Розділ V. Аналіз показників рентабельності підприємства 27 Розділ VI. Аналіз показників Cash-flow 29 Розділ VII. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства 32 Висновки та пропозиції з покращення показників фінансового стану підприємства 34 ЛІТЕРАТУРА 37 ДОДАТКИ 39 Метою контрольної роботи є проведення аналізу фінансового стану підприємства, прогнозування імовірності його банкрутства та формулювання рекомендацій щодо поліпшення фінансових показників діяльності підприємства.

 9. Фінансовий менеджмент
  Вступ 3 1. Організаційно-правова структура ВАТ «СК «__» 4 2. Фінансова структура ВАТ «СК «__» 9 3. Аналіз фінансової звітності ВАТ «СК «__» 12 Висновки 20 Список використаної літератури 22 Додатки 24

 10. Фінансовий менеджмент
  1. Наведіть формули: дисконтування, нарощування, ануїтету 3 2. Формули розрахунку показників, що характеризують фінансове становище підприємства 7 Список літератури 17

 11. Фінансовий менеджмент
  1. Сутність та структура позикового капіталу підприємства. 3 2. Особливості інвестиційної діяльності підприємства. 5 Задача. 8 У відповідності з планом доходів і витрат грошових засобів на майбутній період, обсяг грошового обороту по операційній діяльності має бути в розмірі 450 тис. грн. Кількість оборотів середнього залишку грошових активів підприємства в попередньому періоді 26 На плановий період цей показник залишився без змін. Знайти операційний залишок грошових активів по факту і плану, якщо фактичний обсяг грошового обороту по операційній діяльності склав в звітному році 250 тис. грн… Література: 9

 12. Фінансовий менеджмент
  Комерційна маржа, коефіцієнт трансформації: визначення чинники, що їх визначають, можливості динаміки. Система ризиків в управлінні оборотним капіталом. 3 Тест Фінансовий менеджмент охоплює наступні напрямки функціонування фінансів: Під реальними інвестиціями розуміється: Задача 11 Розрахувати нормативне значення коефіцієнта співвідношення позикових та власних коштів підприємства на початок та кінець звітного періоду. Відповідь обґрунтувати. Список використаної літератури 12

 13. Фінансовий менеджмент
  1. Фінансовий менеджмент підприємства та його структура. 3 2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 10 Тест 1 17 Розробка плану формування і використання фінансових ресурсів є таким етапом поточного фінансового планування: Тест 2 17 Санація підприємства – це: Задача 17 Для оцінки ефективності проекту необхідно визначити очікувану суму чистого приведеного доходу (NPV). Дані, які характеризують проект, наведені в таблиці, тис. грн.: Показник Сума Обсяг інвестиційних коштів 18000 Період експлуатації інвестиційного проекту, роки 3 Сума грошового потоку, всього 23000 в тому числі 1-й рік 8000 2-й рік 8000 3-й рік 7000 Примітка: Дисконтна ставка для проекту 14,5% Список використаної літератури 19

 14. Фінансовий менеджмент
  1. Види та джерела фінансової інформації. 3 2. Підходи до вибору оптимальної структури капіталу підприємства. 7 Література 14

 15. Фінансовий менеджмент
  1. Види аналізу прибутку. 3 2. Види фінансового планування. 8 Список літератури 13

 16. Фінансовий менеджмент
  1 Оперативне планування надходження і використання грошових коштів підприємства 3 2. Управління вхідними грошовими потоками 8 3. Управління вихідними грошовими потоками 10 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua