Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Фінансовий менеджмент (ID:17816)
| Размер: 35 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 105 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Процес управління, формування операційного прибутку на основі системи «Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації і прибутку» 3
2. Практичне завдання 10
2.1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів 10
Розрахунок показників ефективності виробничої діяльності ВАТ «Граніт» за 2008 рік
Показник На початок періоду На кінець періоду Відхилення
Маржинальний прибуток 0,0708 0,0789 0,0081
Середній відсоток перевищення виручки від реалізації товарів та послуг над собівартістю цих товарів та послуг 0,2226 0,2686 0,0460
...
2.2. Розрахунок виробничого важеля 18
2.3. Розрахунок фінансового важеля 19
Список використаних джерел 21
Литература1. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк: Надстир'я, 2004. — 515с. 2. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с. 3. Єрмошенко М. М. Фінансовий менеджмент. — К.: НАУ, 2004. — 506с. 4. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент. — Херсон: Олді-плюс, 2003. — 255с. 5. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. — К.: КНЕУ, 2005. — 535с. 6. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. — К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. — 238с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансовий менеджмент
  1. Види та джерела фінансової інформації. 3 2. Підходи до вибору оптимальної структури капіталу підприємства. 7 Література 14

 2. Фінансовий менеджмент
  1. Форми державного регулювання фінансової діяльності. 3 2. Склад власного капіталу і зобов'язань підприємства. 8 Література 14

 3. Фінансовий менеджмент
  1. Фінансовий менеджмент підприємства та його структура. 3 2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 10 Тест 1 17 Розробка плану формування і використання фінансових ресурсів є таким етапом поточного фінансового планування: Тест 2 17 Санація підприємства – це: Задача 17 Для оцінки ефективності проекту необхідно визначити очікувану суму чистого приведеного доходу (NPV). Дані, які характеризують проект, наведені в таблиці, тис. грн.: Показник Сума Обсяг інвестиційних коштів 18000 Період експлуатації інвестиційного проекту, роки 3 Сума грошового потоку, всього 23000 в тому числі 1-й рік 8000 2-й рік 8000 3-й рік 7000 Примітка: Дисконтна ставка для проекту 14,5% Список використаної літератури 19

 4. Фінансовий менеджмент
  1. Принцип комерційного розрахунку як основний принцип фінансового менеджменту на підприємстві 3 2. Методи розрахунку постійної потреби підприємства в оборотних засобах 8 Список літератури 13

 5. Фінансовий менеджмент
  1. Значення і завдання аналізу виробництва сільськогосподарської продукції 2 2. Витрати обігу, їх сутність , класифікація, склад, показники 19 3. Аналіз фонду оплати праці 25 Література. 28

 6. Фінансовий менеджмент
  1. Сутність та структура позикового капіталу підприємства. 3 2. Особливості інвестиційної діяльності підприємства. 5 Задача. 8 У відповідності з планом доходів і витрат грошових засобів на майбутній період, обсяг грошового обороту по операційній діяльності має бути в розмірі 450 тис. грн. Кількість оборотів середнього залишку грошових активів підприємства в попередньому періоді 26 На плановий період цей показник залишився без змін. Знайти операційний залишок грошових активів по факту і плану, якщо фактичний обсяг грошового обороту по операційній діяльності склав в звітному році 250 тис. грн… Література: 9

 7. Фінансовий менеджмент
  Зміст 1. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства. 3 2. Основні форми рефінансування дебіторської заборгованості підприємства, їх сутність. 8 Задача. 11 Визначити ефективність факторингової операції для підприємства-продавця за наступних умов: - підприємство продано банку право вимоги дебіторської заборгованості на суму 100 т.грн. За умови що комісійні виплати за здійснення факторинковій операції забирає банк в розмірі 2% від суми боргу; - банк надає підприємству - продавцю кредит у вигляді попередньої оплати його боргових забов’язань в розмірі 75% від суми боргу; - відсоткова ставка за наданням банка кредитом складає 18% в рік; - середній рівен відсоткової ставки на ринку грошей складає 23,4% в рік. Література 12

 8. Фінансовий менеджмент
  1. Аналіз звіту про рух грошових коштів 3 2. Антикризове фінансове управління підприємством 10 Задача 1. 12 Підприємство по реалізації сільськогосподарської продукції в кінці кожного року здійснює внесок на депозит в сумі 300 тис. грн. на умовах 14% річних при щорічному нарахуванні відсотків протягом 10 років. Визначити приведена вартість ануїтету. Задача 2. 13 Використовуючи дані, наведені у таблиці 1, розрахуйте і проаналізуйте валову маржу, відсоток валової маржі, поріг рентабельності, прибуток, запас фінансової міцності по підприємству за поточний період та за умови, що підприємство у плановому періоді знизить постійні витрати на 10%. Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунків № Показники Значення 1. Обсяг реалізації, од. 1000 2. Ціна за одиницю, грн 270 3. Виручка від реалізації, грн 270000 4. Постійні витрати, грн. 30000 5. Середні змінні витрати на одиницю, грн. 190 Список використаних джерел: 14

 9. Фінансовий менеджмент
  1. Баланс підприємства та його складові 3 2. Банківський кредит у фінансово-економічній діяльності підприємства 7 3. Задача № 1 12 Підприємство планує здійснити капітальні вкладення протягом 3-х років: 50000, 50000 і 100000 грн. відповідно. Інвестиційний проект розраховано на 7 років. Планується, що на повну виробничу потужність підприємство вийде з шостого року і чистий грошовий потік складе щорічно 900 000 грн. Починаючи з другого року очікуються нарощування грошового доходу 40%, 50%, 80%, 90% від повної потужності відповідно по роках від другого до п’ятого. Вартість капіталу компанії складає 21%. Необхідно знайти чисте теперішнє значення інвестиційного проекту, дисконтова ний строк окупності, звичайний строк окупності. Зробіть висновки. 4. Задача № 2 15 Підприємство отримало короткострокову позику у розмірі 100 тис. грн. на 4 місяці під 17% річних зі щоквартальним нарахуванням складних відсотків. Розрахуйте суму, яку підприємство має повернути та суму, яку потрібне сплатити за користування позичкою. 5. Задача № 3 15 Підприємство планує придбати основні засоби і здійснити капітальний ремонт діючого обладнання за наступною схемою: 80 000 інвестиція до початку впровадження проекту 30 000 інвестиція в основні засоби в першому році реалізації проекту 25000 інвестиція в основні засоби в другому році реалізації проекту 20000 витрати на капітальний ремонт обладнання в п’ятому році По завершенню інвестиційного проекту передбачається реалізація залишку основних засобів на суму 25000 грн. Результатом реалізації проекту є наступні чисті грошові доходи: Рік 1 2 3 4 5 6 7 8 Сума, грн. 15000 20000 20000 40000 40000 55000 50000 50000 Розрахувати чисте теперішнє значення інвестиційного проекту за умови вимоги 16% віддачі на інвестовані кошти. Розрахувати IRR. Дайте рекомендації щодо прийняття рішення стосовно інвестування коштів. 6. Аналітична ситуація 20 Список використаної літератури 23

 10. Фінансовий менеджмент
  ВСТУП 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4 Розробка програми поліпшення фінансового стану підприємства ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 28 Звітність Об’єктом дослідження виступає відкрите акціонерне товариство

 11. Фінансовий менеджмент
  Комерційна маржа, коефіцієнт трансформації: визначення чинники, що їх визначають, можливості динаміки. Система ризиків в управлінні оборотним капіталом. 3 Тест Фінансовий менеджмент охоплює наступні напрямки функціонування фінансів: Під реальними інвестиціями розуміється: Задача 11 Розрахувати нормативне значення коефіцієнта співвідношення позикових та власних коштів підприємства на початок та кінець звітного періоду. Відповідь обґрунтувати. Список використаної літератури 12

 12. Фінансовий менеджмент
  1. Оптимізація грошових потоків підприємства. 3 2. Основні методи і прийоми аналізу фінансової звітності. 8 Список використаної літератури 14

 13. Фінансовий менеджмент
  1. Сутність та види фінансової політики на підприємстві…….3 2. Розрахунок граничної ціни капіталу…………………………8 Список літератури…………………………………………………..14

 14. Фінансовий менеджмент
  1. Поширилися слухи серед громадськості, що фінансовий стан Вашої фірми хиткий, хоча насправді все навпаки. Програма Ваших дій (конкретна) 3 Висновок 7 2. Скласти і проаналізувати різні ситуації лідерства, застосовуючи процедури систематизації 8 Висновок 16 Література 18

 15. Фінансовий менеджмент
  Теоретичні питання: 3 1. Огляд нормативних документів, що регулюють утримання із заробітної плати 3 2. Організація поточних і довгострокових зобов’язань 8 Задача З 14 Встановити найдоцільніші методи нарахування річної амортизації для різних об'єктів необоротних матеріальних активів і вказати об'єкти, до яких можна застосувати для нарахування місячної амортизації виробничий метод Варіант 2. Екскаватор Збірник науково – технічної літератури Земля Комп’ютер Комора Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Внимание! офис работает с 13-00 обратите внимание на график работы каждого офиса на страничке АДРЕСА:
1-й офис ул. Вышгородская 28/1
2-й офис ул. Драйзера 6
Заказы принимаются в офисах или по электронной почте diplomna@ukr.net


Наши телефоны
Звоните нам с 13-00 до 19-00
По индивидуальным заказам
(044) 592-56-57, 098-097-31-72
По готовым работам с сайта
098-404-55-82


К вашим услугам виртуальный офис!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2013 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 098-404-55-82. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua