Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Фінансовий менеджмент (ID:17816)
| Размер: 35 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 105 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Процес управління, формування операційного прибутку на основі системи «Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації і прибутку» 3
2. Практичне завдання 10
2.1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів 10
Розрахунок показників ефективності виробничої діяльності ВАТ «Граніт» за 2008 рік
Показник На початок періоду На кінець періоду Відхилення
Маржинальний прибуток 0,0708 0,0789 0,0081
Середній відсоток перевищення виручки від реалізації товарів та послуг над собівартістю цих товарів та послуг 0,2226 0,2686 0,0460
...
2.2. Розрахунок виробничого важеля 18
2.3. Розрахунок фінансового важеля 19
Список використаних джерел 21
Литература1. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк: Надстир'я, 2004. — 515с. 2. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с. 3. Єрмошенко М. М. Фінансовий менеджмент. — К.: НАУ, 2004. — 506с. 4. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент. — Херсон: Олді-плюс, 2003. — 255с. 5. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. — К.: КНЕУ, 2005. — 535с. 6. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. — К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. — 238с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансовий менеджмент
  Вступ 3 1. Організаційно-правова форма підприємства, його структура 4 2. Аналіз показників економічно-господарської діяльності підприємства 7 3. Динаміка показників фінансово-господарської діяльності підприємства за 2005-2007 роки 12 Висновки 14 Список використаної літератури 15 Додатки 16

 2. Фінансовий менеджмент
  Зміст 1. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства. 3 2. Основні форми рефінансування дебіторської заборгованості підприємства, їх сутність. 8 Задача. 11 Визначити ефективність факторингової операції для підприємства-продавця за наступних умов: - підприємство продано банку право вимоги дебіторської заборгованості на суму 100 т.грн. За умови що комісійні виплати за здійснення факторинковій операції забирає банк в розмірі 2% від суми боргу; - банк надає підприємству - продавцю кредит у вигляді попередньої оплати його боргових забов’язань в розмірі 75% від суми боргу; - відсоткова ставка за наданням банка кредитом складає 18% в рік; - середній рівен відсоткової ставки на ринку грошей складає 23,4% в рік. Література 12

 3. Фінансовий менеджмент
  1. Обігові активи та характеристика їх складу 3 2. Цільове планування прибутку як складова частина аналізу беззбитковості. Сутність запасу фінансової міцності 9 3. Економічна сутність маржинального доходу та розрахунок коефіцієнту маржинального доходу (КМД) 13 Список літератури 18

 4. Фінансовий менеджмент
  ВСТУП 2 Розділ І. Загальна характеристика підприємства 5 Розділ ІІ. Аналіз стану майна та джерел його формування 7 Розділ ІІІ. Аналіз фінансової стійкості 10 3.1. Характеристика фінансової стійкості за критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування 11 3.2. Характеристика фінансової стійкості за критерієм ліквідності 14 3.3. Характеристика фінансової стійкості за структурою джерел фінансування діяльності підприємства 18 Розділ IV. Показники ділової активності 23 Розділ V. Аналіз показників рентабельності підприємства 27 Розділ VI. Аналіз показників Cash-flow 29 Розділ VII. Прогнозування імовірності банкрутства підприємства 32 Висновки та пропозиції з покращення показників фінансового стану підприємства 34 ЛІТЕРАТУРА 37 ДОДАТКИ 39 Метою контрольної роботи є проведення аналізу фінансового стану підприємства, прогнозування імовірності його банкрутства та формулювання рекомендацій щодо поліпшення фінансових показників діяльності підприємства.

 5. Фінансовий менеджмент
  Вихідні дані підприємства. Реквізити Розділ 1 ... Коротка інформація про підприємство Розділ 2 Динаміка основних показників діяльності підприємства Показники Одиниці вимірювання 2004 3міс. 2005 6міс. 2005 9міс. 2005 12міс. 2005 Виручка від реалізації Тис.грн. - 98,2 128,6 172,4 214,2 ... 1) Відобразити динаміку виробництва графічно: товарна продукція, виручка від реалізації 2) Проаналізувати обсяг виробництва продукції 3) Проаналізувати реалізацію виробленої продукції 4) Проаналізувати відношення виробленої продукції та реалізованої 5) Проаналізувати чисельність персоналу 6) Проаналізувати відпрацьований час Розділ 2.1. Динаміка використання фонду робочого часу Показники Середноьквартально За 2004 1кв. 2005 2кв. 2005 3кв. 2005 4кв. 2005 Фонд робочого часу, всього 95596 101574 100888 107290 108668 ... 1) Проаналізувати динаміку фонду робочого часу 2) Проаналізувати зміни у динаміці фонду робочого часу 3) Проаналізувати зміни у фонді відпрацьованого робочого часу 4) Проаналізувати зміни у фонді невідпрацьованого робочого часу 5) Проаналізувати плинність кадрів Розділ 2.2. Ефективність виробництва залежить від ефективного використання діючих основних фондів підприємства. Показники ефективності використання основних фондів Показники 1кв. 2005 2кв. 2005 3кв. 2005 4кв. 2005 Виручка від реалізації,тис.грн 98,2 128,6 172,4 214,2 Прибуток від реалізації,тис.грн -2083,1 -177,7 -217,6 296,5 Середньорічна залишкова вартість ОФ, тис.грн 64233,4 62538,0 61493,6 60498,1 Фондорентабельність Фондовіддача ОФ Фондоємність ОФ 1) Проаналізувати фондорентабельність, зробити висновок про роботу підприємства 2) Проаналізувати показники, зробити висновок про їх динаміку підприємства Розділ 3.1. Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою одержаного прибутку і рівнем рентабельності. Протягом досліджуваного періоду підприємство працювало наступним чином: - Збитки: скоротились на 85,8% (-85,8%); - Квартальна виручка: -2рази; - Інші операційні доходи: +2рази; - Собівартість реалізованої продукції: -69,9% - Інші витрати: -99,5% - Інші доходи: -88,1% - Операційні витрати: +4,1% 1) Провести аналіз змін 1) Проаналізувати динаміку 2) Зробити висновки на основі всього підрозділу 3.1. Розділ 3.2. Майновий стан характеризується величиною, складом та станом активів (перш за все довгострокових). Порівняльний баланс Найменування статті 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01. 2008 Активи 1.Необоротні активи 50393 45736 43670 43010 41389 Незавершене виробництво 1549 1534 1538 1539 1270 ... 1) Розробити структуру зведеного балансу у відсотках. 1) Зробити графік відображення вартості необоротних активів та вартості оборотних активів 2) Проаналізувати валюту балансу, необоротні активи 3) Проаналізувати частку необоротних активів в структурі активів підприємства 4) Проаналізувати вартість оборотних активів 5) Проаналізувати частку оборотних активів в структурі активів підприємства 1) Проаналізувати вартість необоротних активів, за рахунок яких статей відбулися зміни 1) На основі балансу проаналізувати вартість оборотних фондів, динаміку та побудувати кільцеву діаграму станом на 01.01.2007 та на 01.01.2008 зробити порівняння. 2) Проаналізувати дебіторську заборгованість, її склад, побудувати кільцеву діаграму станом на 01.01.2007 та на 01.01.2008 зробити порівняння. Розділ 3.3. 1) Яким чином змінювалась структура власного капіталу і що на неї вплинуло 1) Провести графічний аналіз структури зобов‘язань у динаміці (01.01.2007-01.01.2008) 2) Зробити висновки стосовно довгострокових зобов‘язань, величини поточних зобов‘язань 3) Провести графічний аналіз структури кредиторської заборгованості у динаміці (01.01.2007-01.01.2008) 4) Зробити висновки по структурі кредит. заборгованості. Розділ 3.4 1) Проаналізувати ліквідні активи в динаміці 2) Проаналізувати швидко реалізовувані в динаміці 3) Проаналізувати поволі реалізовувані в динаміці 4) Проаналізувати важко реалізовувані в динаміці 1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями. Розділ 3.5 Зведена таблиця показників фінансової стійкості Показник 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01. 2008 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,93 0,92 0,91 0,91 0,88 ... 1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями. Розділ 3.5 1) Проаналізувати динаміку змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями. Розділ 3.6 1) Проаналізувати тенденцію змін наведених коефіцієнтів в порівнянні із нормативними значеннями та зробити висновки. Розділ 4 Господарським судом Києва 12.12.2005р. збуджена справа №10/112б про банкрутство відкритого акціонерного товариства „Промбуд Капітал” за заявою Державної податкової інспекції Святошинського району м.Києва.... Розділ 5 У випадках передбачених законом, Господарський суд може ухвалити рішення про визнання боржника ВАТ „Промбуд Капітал” банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру... На основі аналізу цього розділу та попередніх розділів зробити висновки про доцільність проведення санації чи ліквідації підприємства. Розділ 6 Проаналізувати доцільність проведення запропонованих заходів та дати власні пропозиції комітету кредиторів. Розділ 6.1 Запропонувати комітету кредиторів шляхи реорганізації підприємства для покращення платоспроможності та інвестиційної привабливості. Запропонувати шляхи врегулювання питання про працевлаштування чи звільнення працівників. Розділ 6.2 Запропонувати вирішення цього питання комітету кредиторів. Розділ 6.3 1) Скласти графік надходження коштів від реалізації даного майна, розрахованого на 1, 2 квартали 2008р. 2) Спланувати напрямки використання отриманих коштів. Розділ 6.4 1) Запропонувати комітету кредиторів механізм повернення заборгованості. 2) Скласти графік повернення заборгованності, розрахованого на 1-3 квартали 2007р. 3) Спланувати напрямки використання отриманих коштів. Розділ 6.5

 6. Фінансовий менеджмент
  1. Сутність та види фінансової політики на підприємстві…….3 2. Розрахунок граничної ціни капіталу…………………………8 Список літератури…………………………………………………..14

 7. Фінансовий менеджмент
  1. Види та джерела фінансової інформації. 3 2. Підходи до вибору оптимальної структури капіталу підприємства. 7 Література 14

 8. Фінансовий менеджмент
  1. Види аналізу прибутку. 3 2. Види фінансового планування. 8 Список літератури 13

 9. Фінансовий менеджмент
  1. Форми державного регулювання фінансової діяльності. 3 2. Склад власного капіталу і зобов'язань підприємства. 8 Література 14

 10. Фінансовий менеджмент
  1. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній 3 2. Сучасна портфельна теорія 10 3. Практичне завдання 14 Розрахуйте рівень прибутку за акціями, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж, виходячи з таких даних Показники Акції товариства «Світанок» «Аура» Темп» Ціна придбаних акцій, грн 10,2 5,4 4,8 Ціна продажу акцій, грн 12,4 5,9 4,6 Сума виплаченого дивіденду, грн 0 1,9 0,7 Термін, протягом якого акція знаходилась у портфелі банку, міс. 2 8 11 Визначіть суму прибутку банку від володіння пакетами акцій протягом зазначеного періоду, якщо акції товариства “Світанок” були придбані на суму 10200 грн., товариства “Аура”- на 8100 грн., товариства “Темп”- на 12000 грн. 4. Практичне завдання 15 Ви – менеджер відділу капітальних вкладень. Вам запропонували розглянути інвестиційний проект ($60000), життєвий цикл якого складає 7 років, та очікується отримати наступні грошові потоки після податків: Рік $ 1 10000 2 15000 3 15000 4 20000 5 15000 6 10000 7 5000 та розрахувати наступні показники: а) Розрахуйте чисту теперішню вартість, якщо ставка дисконтування дорівнює 10%, 16%. б) Визначте внутрішню норму окупності запропонованого проекту. в) Якби грошові потоки були б однаковими і дорівнювали $ 13 000 в рік, якою б була чиста теперішня вартість при ставці дисконтування 10 %? г) Якої величини грошові потоки необхідні, щоб ставка доходності дорівнювала 16%? д) Як змінилися б відповіді на питання а), б), якби в кінці року 7 відбулося вивільнення капіталу в сумі $ 10 000? є) Як змінилася б відповідь на питання г), якби в кінці 7 року відбулося б вивільнення капіталу в сумі $ 10 000? 5. Практичне завдання 21 Середньоквадратичне відхилення грошового потоку грошових коштів в компанії JAV дорівнює $100. Трансакційні витрати на переведення грошей в комерційні (річний дохід 9,5 %) та навпаки дорівнює $15. Фінансовий менеджер компанії встановлює плановий касовий залишок у відповідності з моделлю Міллера – Орра. Мінімальний касовий залишок (нижня межа) встановлена на рівні $ 200000. Розрахуйте: а) планову величину касового залишку; б) верхню та нижню межу коливань касового залишку; в) очікувану середню величину касового залишку. 6. Практичне завдання 23 Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 20 800 30 000 30 500 Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 7 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009р. становить 30700 грн. Список використаної літератури 25

 11. Фінансовий менеджмент
  1. Сутність та структура позикового капіталу підприємства. 3 2. Особливості інвестиційної діяльності підприємства. 5 Задача. 8 У відповідності з планом доходів і витрат грошових засобів на майбутній період, обсяг грошового обороту по операційній діяльності має бути в розмірі 450 тис. грн. Кількість оборотів середнього залишку грошових активів підприємства в попередньому періоді 26 На плановий період цей показник залишився без змін. Знайти операційний залишок грошових активів по факту і плану, якщо фактичний обсяг грошового обороту по операційній діяльності склав в звітному році 250 тис. грн… Література: 9

 12. Фінансовий менеджмент
  ВСТУП 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4 Розробка програми поліпшення фінансового стану підприємства ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27 ДОДАТКИ 28 Звітність Об’єктом дослідження виступає відкрите акціонерне товариство

 13. Фінансовий менеджмент
  Вступ 3 1. Організаційно-правова структура ВАТ «СК «__» 4 2. Фінансова структура ВАТ «СК «__» 9 3. Аналіз фінансової звітності ВАТ «СК «__» 12 Висновки 20 Список використаної літератури 22 Додатки 24

 14. Фінансовий менеджмент
  1. Принцип комерційного розрахунку як основний принцип фінансового менеджменту на підприємстві 3 2. Методи розрахунку постійної потреби підприємства в оборотних засобах 8 Список літератури 13

 15. Фінансовий менеджмент
  1. Фінансовий менеджмент підприємства та його структура. 3 2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 10 Тест 1 17 Розробка плану формування і використання фінансових ресурсів є таким етапом поточного фінансового планування: Тест 2 17 Санація підприємства – це: Задача 17 Для оцінки ефективності проекту необхідно визначити очікувану суму чистого приведеного доходу (NPV). Дані, які характеризують проект, наведені в таблиці, тис. грн.: Показник Сума Обсяг інвестиційних коштів 18000 Період експлуатації інвестиційного проекту, роки 3 Сума грошового потоку, всього 23000 в тому числі 1-й рік 8000 2-й рік 8000 3-й рік 7000 Примітка: Дисконтна ставка для проекту 14,5% Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- в офисе ул. Драйзера 6 (097-087-31-72), См. схему проезда
- в офисе м. Дорогожичи (097-087-31-72)
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


Наши телефоны
По индивидуальным заказам и готовым работам с сайта
(044) 592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89, Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2014 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua