Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Адвокатура України (ID:17825)
| Размер: 19 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Порядок запрошення, призначення, забезпечення обов’язкової участі та усунення захисника від участі у кримінальній справі. 3
2. Порядок оскарження адвокатом-представником судових рішень по цивільній справі, які набули законної сили. 6
3. Процесуально-правові засади участі адвоката-представника у вирішенні господарських спорів судом першої інстанції. 10
Список джерел 14

Литература1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1995. - №№ 4, 5. 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради, 1992, № 6, ст.56. 4. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004р. // Відомості Верховної Ради, 2004, N 40-41, 42, ст.492 5. Закон України Про адвокатуру. № 2887-XII від 19.12.1992р. // Відомості Верховної Ради, 1993, N 9, ст.62. 6. Правила адвокатської етики Правила від 01.10.1999р. Схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 року протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. N 6/VI. 7. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку” від 12.10.1989 № 8 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – К., 1995.– Ч. 2. 8. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві” від 24.10.2003 № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 6. 9. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора юридичний наук, професора СЯ. Фурси. - К.: Видавець Фурса СЯ,: КНТ, 2007. – 448 с. 10. Зейкак Я.М. Адвокат: навички професії: Практичний посібник, - К.: КНТ, 2008. – 348 с. 11. Зейкан Я. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). - К.:, 2007. – 654 с. 12. Зейкан Я.М. Право на захист у кримінальному процесі: Практичний посібник. — К.: Юридична практика, 2004. – 354 с. 13. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 456 с. 14. Мадяренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному провадженні. // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 2. - С. 48-55. 15. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М., 2008. - 1024 с. 16. Теремецький В. Сутність і зміст доповнення та зміни апеляції в кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7 . – С. 135 – 138.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Адвокатура України
  1. Надання правової допомоги у цивільних справах 3 2. Інститут адвокатської таємниці 7 Використана література: 13

 2. Адвокатура України
  Вступ 3 1. Особливості участі адвоката у розгляді кримінальної справи судом касаційної інстанції 4 2. Участь адвоката в процесі підготовки та пред'явлення цивільного позову 7 3. Мета і види адміністративних стягнень 11 Висновки 16 Література: 17

 3. Контрольна робота адвокатура України
  Вступ 3 1. Суть правил професійної етики 4 2. Права та обов’язки адвоката у господарському судочинстві 13 Висновки 15 Список джерел 17

 4. Адвокатура
  Вступ 3 1. Правове регулювання інформації в Україні 4 2. Правове регулювання збирання адвокатом інформації 12 Довідка про законодавство (про відповідальність за ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування) 20 Касаційна скарга 31 Перелік викорстаної літератури 33

 5. Адвокатура в Україні
  ЗМІСТ 1. Адвокатура, як правовий інститут 3 2. Процес доказування і здійснення його адвокатом 10 3. Участь адвоката при провадженні попереднього слідства, його права та обов'язки 11 Задача 13 Здорен О.П. звернувся з заявою до ВККА про скасування рішення атестаційної палати КДКА про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Скаржник посилався на те, що через суб'єктивні причини члени палати поставилися до нього необ'єктивно, копію рішення йому було не вручено, в рішенні мотиви відмови не вказані. Яке рішення має прийняти ВККА? Список використаної літератури 16

 6. Контрольна робота адвокатура
  Вступ 3 1. Повноваження захисника на участь у кримінальній справі. 4 2. Скласти проект клопотання адвоката до Верховного Суду про визначення підсудності за ч. 1 ст. 111 ЦПК України. 12 Висновок 14 Список джерел 17

 7. Адвокатура як правозахисний інститут
  Вступ 3 1. Поняття адвокатської діяльності в Україні, її сутність, мета, принципи, гарантії 4 2. Законодавство про адвокатуру, сучасні проблеми організації адвокатури та шляхи їх вирішення 11 3. Види адвокатської діяльності 15 4. Професійні та суспільні права і обов'язки адвоката 18 Висновок 23 Список використаної літератури 25

 8. Адміністративно-правовий статус Президента України, Ради Національної безпеки та оборони України, Адміністрації президента України
  Вступ 3 1. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади 5 2. Адміністративно - правовий статус Ради національної безпеки і оборони 16 3. Адміністративно - правовий статус Адміністрації президента України 19 Висновки 26 Використана література 28

 9. Адміністративно-правовий статус Президента України, рада національної безпеки та оборони України, адміністрація президента України
  Вступ 4 1. Поняття суб'єктів адміністративного права 7 2.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади 13 3.Адміністративно-правовий статус ради національної безпеки і оборони України 23 3.1 Функціями Ради національної безпеки і оборони України є: 26 3.2. Посади 29 3.3 Головними завданнями Ради є: 32 4.Адміністративно-правовий статус адміністрацйії президента України 34 Висновок 36 Література 38

 10. Особливості розміщення продуктивних сил України. Державна регіональна політика України
  ВСТУП 3 1. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КРАЇНИ 5 1.1. Закономірності розміщення продуктивних сил 5 1.2. Принципи розміщення продуктивних сил країни 12 2. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ 16 2.1. Місце України в міжнародному поділі праці 16 2.2. Аналіз соціально-економічного розвитку України 18 2.3. Аналіз експорту-імпорту України 22 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ 29 3.1. Завдання державної стратегії регіонального розвитку 29 3.2.. Головні пріоритети державної стратегії регіонального розвитку 35 ВИСНОВКИ 45 ЛІТЕРАТУРА 48

 11. Порядок виконання указів та розпоряджень Президента України на території України

 12. Обмеження передбачені в законодавстві України, щодо володіння громадянами України валютними цінностями за кордоном
  ЛІТЕРАТУРА 1. Алисов Е.А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине - Х.: Фирма "Консум",1998 р.; 2. Бизнес, газета украинской буржуазии - №41 (456), 08 жовтня 2001 р.; 3. Бизнес, газета украинской буржуазии - №46 (461), 12 листопада 2001 р.; 4. Бизнес, газета украинской буржуазии - №15 (482), 15 квітня 2002 р.; 5. Бизнес, газета украинской буржуазии - №18 (485), 06 травня 2002 р.; 6. Бизнес, газета украинской буржуазии - №19 (486), 13 травня 2002 р.; 7. Головач В.Чинність законодавства в сфері валютного регулювання // Економіка. Фінанси. Право. - 1996. - № 2 8. Закон Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Прийнятий 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР з наступними змінами та доповненнями// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 364. 9. Закон „Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про валютне регулювання”: прийнятий 28 січня 1994 р. // Голос України. - 1994. - 23 берез. - С. 6.; 10. Закон Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 35, ст.280 11. Закон „Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 43, ст.368; 12. Злочин і кара: Що чекає порушників валютного законодавства // Закон і бізнес. - 29 жовтня 1997 р.; 13. Постанова Верховної Ради Про концепцію проекту Закону України про валютне регулювання: ... 31 жовтня 1995 р. // Голос України. - 1995. - 11листоп. - С. 2. 14. Телеграма НБУ Про купівлю-продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України: ( від 10.07.96. № 13-111) // Уряд. кур’єр. - 13 серпня 1996 р. 15. Телеграма НБУ Про право купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти: від 8. 05. 96. № 13-113/709-2520 // Закон і бізнес. - 1996. - 22 трав. - С. 4. 16. Лист ГДПІ України Проведення розрахунків в іноземній валюті ( від 22. 03. 96 р. № 22-112/10-1953) // Вісн. податк. служби України. - 1996. - № 5. - С. 24-25. 17. Лист ГДПІ України Розрахунки в іноземній валюті: ( від 5.03.96 р. № 22-133/11-1381) // Вісн. податк. служби України. - 1996. - № 5; 18. Постанова Правління НБУ N 527 від 18.12.98 Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті; 19. Постанова Правління НБУ N 283 від 12.07.2000 Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України; 20. Постанова Правління НБУ N 49 від 08.02.2000 Про затвердження Положення про валютний контроль; 21. Постанова Правління НБУ N 520 від 29.12.2000 Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України; 22. Постанова Правління НБУ N 18 від 17.01.2001 Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України.

 13. Використання національних парків України в туристичній індустрії України
  ВСТУП 3 1. ТЕОТЕРИЧНІ ЗАСАДИ ПРОРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 5 1.1. Історичне становлення та розвиток заповідної справи 5 1.2. Сутність поняття «природно-заповідний фонд України» 11 1.3. Рекреаційні ресурси природно-заповідного фонду України 16 2. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 18 2.1. Аналіз сучасного стану забезпечення туристичної діяльності на території національних парків 18 2.2. Особливості організації туристичної діяльності в національних парках 21 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 26 3.1. Проблеми використання національних парків 26 ДП "Тростянець" 27 3.2. Перспективи використання національних парків 28 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 39

 14. Служба безпеки України. Суд та правоохоронні органи України
  1. Завдання системи та організація діяльності СБУ 3 2. Повноваження СБУ 5 3. Контроль та нагляд за діяльністю СБУ 11 Використана література: 14

 15. Роль конституційного суду України при вирішенні питання щодо внесення змін до конституції України
  Вступ 3 1. Коституційний Суд України - спеціальний судовий орган 5 2. Конституційний Суд України як обов'язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України 8 Висновок 16 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua