Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Створення та державна реєстрація (назва фірми) (ID:17832)
| Размер: 1805 кб. | Объем: 77 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Організація створення та державної реєстрації ПП «ххх». 3
2. Бізнес-план ПП «ххх» 58
3. Укладання господарських договорів ПП «ххх» 66
Список джерел 76

Литература1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141. 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 436-IV. // Відомості Верховної Ради, 2003, №18, N 19-20,№ 21-22, ст. 144. 3. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців № 755-IV від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради, 2003, N 31-32, ст.263. 4. Булгакова І.В. Господарське право України: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 347с. 5. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. — К. : Атіка, 2005. — 623с. 6. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб.. — 2-ге вид., змінене та доп. — К. : Правова єдність, 2009. — 766с. 7. Віхров О. П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Слово, 2006. — 344с. 8. Голяк Л.В. Господарське право: Навч.-метод. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2006. — 194с. 9. Господарське право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.М. Гайворонський (ред.), В.П. Жушман (ред.). — Х. : Право, 2005. — 384с. 10. Господарське право: навч. посібник у схемах і таблицях для студ. вищ. навч. закладів / Донецький юридичний ін-т при Луганському держ. ун-ті внутрішніх справ / Шелухіна М.Л. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 616с. 11. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Бєлік Ю.В. Господарське право України: навч. посіб. / Олена Миколаївна Неживець (відп.ред.). — К. : Кондор, 2007. — 718c. 12. Крупка Ю.М. Господарське право України: навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / Н.Р. Малишева (ред.). — К. : Університет "Україна", 2007. — 342с. 13. Луняк М.О. Господарське право України: Навч.-метод. посібник / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / Є.М. Страшко (відп.ред.). — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. — 327с. 14. Мельник О.О. Господарське право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 212с. 15. Мілаш В.С. Господарське право: курс лекцій :у 2 ч.. — Х. : Право, 2008. — 496с. 16. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій. — К. : Вентурі, 2006. — 287с. 17. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми АХ, Ротаня ВХ — К: Реферат, 2005. — 336 с. 18. Сіненко В.О. Господарське право: Хрестоматія / Кіровоградський держ. технічний ун-т. — Кіровоград, 1999. — 105с. 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. 20. Цивільне право: Загальна частина / За ред. професорів О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - К.: Вентурі, 2004., – 414 с. 21. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2 - е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 529 с. 22. Щербина В. С., Пронська Г. В., Вінник О. М., Белянкевич О. А., Повар П. О. Господарське право: Практикум / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.С. Щербина (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 319с. 23. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 653с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Створення та державна реєстрація (назва фірми)
  СТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 1. Організація створення та державної реєстрації ТОВ “ ” 1.1. Порядок створення та державної реєстрації та набуття статусу юридичної особи 1.2. Порядок отримання, вимоги для отримання ліцензії на міжнародні автотранспортні вантажні перевезення для підприємств ЗМІСТ 1. Резюме 3 2. Галузь, фірма, продукція та суть проекту. 4 2.1. Основні характеристики, особливості та конкурентні переваги продукції………………………………………….……...…………………..5 2.2. Оцінка ринку збуту продукції. Конкуренті переваги. 6 2.3. Наявні засоби і можливості для здійснення проекту 7 2.4. Опис товару 8 2.5. Ринок 8 3. План маркетингу 9 5. Опис технологічного процесу 15 6. Організаційний план 17 7. Виробничий план. 17 8. Аналіз ризиків. План управління ризиками 18 9. Фінансовий план. 23 10. Висновок. 27 Додатки

 2. Створення та державна реєстрація (назва фірми)
  1. Організація створення та державної реєстрації ПП «ххх». 3 2. Бізнес-план ПП «ххх» 42 3. Укладання господарських договорів ПП «ххх» 54 Список джерел 64

 3. Створення та державна реєстрація фірми
  1. Порядок державної реєстрації відкритого акціонерного товариства та отримання ліцензії 2 2. Бізнес план ВАТ «__» 6 3. Порядок складання договорів 19 Порядок складання договорів наведений у додатках. Список використаної літератури 20

 4. СТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
  РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ „ ” 3 РОЗДІЛ ІІ. БІЗНЕС-ПЛАН ТОВ „ ” 13 2.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА, ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 13 2.2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 14 2.3. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН 23 2.4. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 27 2.5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РИЗИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 39 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТКИ 55

 5. Створення та державна реєстрація (Створити власну фірму, дати назву)
  ВСТУП 3 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 5 1.1. Особливості створення товариства з обмеженою відповідальністю 5 1.2. Способи створення товариств 8 1.3. Державна реєстрація підприємства 11 2. БІЗНЕС-ПЛАН ВІДКРИТТЯ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА 23 Концепція бізнесу 23 2.1. Характеристика молочної галузі 23 2.2. Опис цільового ринку 25 2.3. Формування асортименту товару 26 2.4. Конкурентні переваги продукції 27 2.5. Сировинна база 28 2.6. Цінова політика підприємства 28 2.7. Планування збутової політики ТОВ „__” 29 2. 8. Виробничий план для ТОВ „__” 29 2.9. Персонал та оплата праці 31 2.10. Фінансовий план 31 2.11. Управління ризиками по проекту 39 3. УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВОРІВ 40 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50

 6. Створення та державна реєстрація (Створити власну фірму, дати назву)
  ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 4 1.1 Вибір організаційної форми підприємства 4 1.2 Реєстрація підприємства 8 1.3 Реєстрація підприємства в органах соціального страхування й пенсійного фонду України 15 1.4 Відкриття банківського рахунку 16 Розділ 2. БІЗНЕС-ПЛАН 20 2.1. Резюме 20 2.2. Аналіз стану справ у галузі бізнесу 21 2.3. Асортимент продукції 24 2.4. Оцінка зовнішнього середовища 27 2.5. Організаційний план 30 2.6. Виробничий план 31 2.7. Маркетинг - план 36 2.8. Оцінка ризиків та страхування 38 2.9. Фінансовий план і фінансова стратегія 39 3. РОЗРОБКА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ 42 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55

 7. Створення та державна реєстрація (Створити власну фірму, дати назву)
  Вступ 3 1. Організаційна основа створення ПП „__” - перукарня 4 1.1 Загальна характеристика приватного підприємства 4 1.2 Статутний капітал ПП 4 1.3 Реєстрація ПП 5 1.4 Виготовлення печатки 13 2. Бізнес-план ПП „__” 17 2.1 Мета та завдання проекту 17 2.2. Характеристика послуг, що надаватимуться салоном 18 2.3. Аналіз ринку перукарських послуг 24 2.4. План маркетингу 30 2.5. Організаційний план 34 2.6. Обсяг та джерела необхідних засобів для здійснення проекту 38 2.7. Фінансовий план 41 3. Розробка господарських договорів 45 Висновки 54 Список використаної літератури 55

 8. Створення та державна реэстрація фірми
  Вступ 4 Розділ І. Організація створення та державна реєстрація ПП „Олімп” 5 Розділ ІІ. Бізнес-план ПП „Олімп” 16 2.1Резюме до бізнес-проекту 19 2.2 Загальна характеристика бізнес-ідеї 20 2.3 Дослідження ринку та план маркетингу 23 2.4 Виробничий план проекту – відкриття магазину „Олімп” 24 2.4 Організаційний план 25 2.5 Фінансовий план 27 2.6 Оцінка можливих ризиків 30 Розділ ІІІ. Розробка господарських договорів 32 Висновки 41 Список використаної літератури 42

 9. Створення та державна реэстрація фірми
  Вступ 4 Розділ І. Організація створення та державної реєстрації медичного центру ТОВ „ ” 6 1.2 Відкриття банківського рахунку 20 1.3 Ліцензування медичної діяльності 25 Розділ ІІ. Бізнес-план ТОВ „ 31 2.1. Види діяльності центру 31 2.2 Організаційна структура управління новоствореним підприємством 32 2.3. Структура та основні завдання медичного центру “ ” 34 2.4. Дослідження основних напрямків і мети діяльності медичної установи ТОВ « » 36 2.5. Фінансово-економічний аналіз проекту 42 2.6. Повернення інвестиційних засобів: 45 Розділ ІІІ. Розробка господарських договорів 46 Висновки 53 Список використаної літератури 55

 10. Створення та державна реэстрація фірми 2 (ВАТ "….")
  1. Порядок державної реєстрації відкритого акціонерного товариства 2 2. Бізнес план ВАТ «__» 11 3. Порядок заповнення господарських договорів 34 Порядок заповнення господарських договорів наведений у вкладеннях. Список використаної літератури 35

 11. державна реєстрація підприємства
  Вступ 3 1.Поняття, значення та правове регулювання державної реєстрації підприємств 4 2. Державна реєстрація підприємств: резервування найменування 5 3. Процедура державної реєстрації 8 Висновки 14 Бібліографія 16

 12. Державна реєстрація юридичної особи
  1. Організація створення державної реєстрації 2 2. Складання бізнес-плану 8 3. Складання договорів 21 Зразки заповнених договорів наведені в додатках. Список використаної літератури 22 Додатки 23 Зразки всіх документів

 13. Державна реєстрація суб’єктів господарювання
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та система державної реєстрації суб’єктів господарювання 5 1.1. Поняття державної реєстрації суб’єктів господарювання 5 1.2. Система державної реєстрації суб’єктів господарювання 11 Розділ 2. Державна реєстрація суб’єктів господарювання 16 2.1. Державна реєстрація юридичних осіб 16 2.2. Державна реєстрація фізичних осіб підприємців 33 Висновки 40 Список джерел 43

 14. Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Розвиток бізнесу - об’єктивна необхідність формування ринкової економки 4 2. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 8 3. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи 13 Висновок 19 Література 20

 15. Державна реєстрація підприємств та набуття статусу юридичної особи
  Вступ 3 1. Поняття державної реєстрації 3 2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб 5 3. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності в державних органах та установах 16 Висновок 27 Список використаної літератури 28

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua