Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задачи Фінанси підприємств (ID:17886)
| Размер: 10 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеЗадача 1

Підприємство А виготовляє побутову техніку, виробнича собівартість якої складає 2700 грн., витрати обігу – 150 грн., роздрібна ціна – 4100 грн.
Розрахувати суму прибутку, ПДВ, рентабельність, суму та відсоток торгівельної націнки.
Задача 2

Підприємство виготовляє металеві двері та вікна. Для цього воно придбало матеріали та сировину на суму 10000 грн. та 5000 грн. відповідно. Після виробництва підприємство відвантажило покупцю готові вироби. Розрахувати суму ПДВ, чистий дохід, прибуток від реалізації в цілому та прибуток від реалізації по кожному виду продукції, використовуючи дані, наведені у таблиці:
Показник Вид продукції
Металеві двері Вікно
Кількість продукції, яка була відвантажена 40 шт. 30 шт.
Фактична собівартість 1090 1043
Ціна (за одиницю) 1400 1300
Задача 3

Визначте відрядно-преміальну зарплату робітника, який за місяць виробив 173 вироби при плані 125. Розцінка за складання виробу – 27,80 грн. за штуку. Доплата за виконання плану – 15 % від фактичного фонду оплати праці, а за 1 % перевиконання – 2,5 %.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об'єднань, організацій, державний бюджет, місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит, фінанси населення, фінансовий ринок
  План 2 1. Фінанси підприємств, організацій, установ. 3 1.1 Склад фінансів підприємств, організацій і установ. 3 Система державних фінансів 5 2.1 Державний бюджет 5 2.2 Місцеві бюджети. 6 3. Фінанси страхування 9 Функції страхування. 10 3. Державний кредит 11 4.Фінансові ринки 13 4.1. Види фінансових ринків 14 Література 15 5. Видатки місцевих бюджетів. Сутність та види міжбюджетних трансфертів. 16 5.1. Видатки з місцевих бюджетів. 16 5.2. Сутність та види міжбюджетних трансфертів 20 Література 23 6. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Джерела фінансування та напрямки використовування. 24 6.1.Сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. 24 6.2. Джерела фінансування 25 6.3. Напрямки використовування. 26 Література 29

 2. К/р фінанси підприємств
  1. Суть і функції фінансів підприємств 3 2. Податок на додану вартість. Об’єкти оподаткування, платники, порядок визначення сплати до бюджету 4 Список використаної літератури 6

 3. Фінанси підприємств
  1. Економічна сутність фінансів підприємств 3 2. Фінансові ресурси та джерела їх формування 5 3. Фонди підприємств 9 4. Фінансова діяльність підприємств 13 5. Зміст та завдання управління фінансами підприємства 17 6. Підходи різних економістів до сутності фінансового механізму діяльності підприємств та критична оцінка їх поглядів 20 7. Вплив галузевої специфіки та форм власності на 23 особливості організації фінансів підприємств 23 8. Функції фінансів підприємств 27 9. Розподіл та перерозподіл ВВП на підприємстві 30 Список використаної літератури: 33

 4. Фінанси підприємств
  Задача. 3 Планова потреба в оборотних засобах 330тис.грн., фактична наявність 80тис.грн. Від фінансової діяльності надійде 10 тис.грн.. Потрібно повернути за кредитною угодою 25 тис.грн. Визначити потребу у фінансових ресурсах. Формування прибутку підприємства та методи його розрахунку. Розподіл прибутку. 4 Тестові завдання: 17 На які цілі надається банківський кредит: Як саме визначається зміст фінансової діяльності за положенням (стандартом) бухгалтерського обліку? Список літератури 18

 5. фінанси підприємств
  1. Система оподаткування прибутку підприємства 3 2. Показники стану і ефективності використання основних виробничих фондів 9 Задача 13 Нарахувати амортизацію методом прискореного зменшення залишкової вартості, використовуючи такі дані: 1) первісна вартість об’єкта основних засобів — 20000 тис. грн; 2) ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів — 800 грн; 3) термін корисної експлуатації об’єкта — 5 років. Визначити норму амортизації, річні та щомісячні суми амортизаційних відрахувань. Література 15

 6. Фінанси підприємств
  1. Чистий прибуток, його розподіл і використання 3 2. Банківське кредитування підприємств 13 3. Задача 17 Нарахувати амортизацію за методом, що застосовується в податковому обліку за IV квартал 2005 року: Вихідні дані: 1. Балансова вартість ОЗ станом на 01.07.2005 р. 6 млн. грн.., у тому числі: - по І групі 2500 тис. грн. - по ІІ групі 500 тис. грн. - по ІІІ групі 2200 тис. грн. - по ІV групі 800 тис. грн. 2. У ІІІ кварталі 2005 року придбано ОЗ на суму 500 тис. грн.., у тому числі: - по І групі 50 тис. грн. - по ІІ групі 250 тис. грн. - по ІІІ групі 100 тис. грн. - по ІV групі 100 тис. грн. 3. У ІІІ кварталі 2005 року витрати на капітальні роботи та малу модернізацію становили 410 тис. грн.. у тому числі: - по І групі 100 тис. грн. - по ІІ групі 50 тис. грн. - по ІІІ групі 210 тис. грн. - по ІV групі 50 тис. грн. 4. У ІІІ кварталі 2005 року вибуло з експлуатації основних засобів на суму 200 тис. грн., у тому числі: - по І групі 0 тис. грн. по ІІ групі 100 тис. грн. по ІІІ групі 100 тис. грн. по ІV групі 0 тис. грн. 5. У ІІІ кварталі 2005 року сума амортизації становила 261 тис. грн.., у тому числі: - по І групі 31 тис. грн. - по ІІ групі 31 тис. грн. - по ІІІ групі 79 тис. грн. - по ІV групі 120 тис. грн. Література 20

 7. Фінанси підприємств
  1. Малі підприємства в Україні, особливості та тенденції їх розвитку…..3 2. Класифікація податків………………………………………………..…….8 Задача……………………………………………………………………………..13 Визначити річну суму амортизації /для кожного року/ та річну норму амортизаційних відрахувань б/ по методу зменшення залишкової вартості, в/ по кумулятивному методу,- згідно такої інформації : Підприємство придбало виробниче устаткування , первісна вартість якого /в тис. грн../: 300. Ліквідаційна вартість дорівнює 10% від первісної вартості. Період корисного використання – 4 роки. Список використаної літератури………………………………………………..16

 8. Фінанси підприємств
  План: 1.Зміст вексельної форми розрахунків, її переваги і недоліки. 2.Умови та порядок отримання банківського кредиту. 3.Задача. Варіант 8 За даними таблиці розрахувати невідомі показники, окремо привести розрахунок відпускної ціни підприємства. Таблиця 2. Інформація про закупівлю та реалізацію товарів підприємством… Список літератури.

 9. Фінанси підприємств
  1. Фінансовий механізм. Роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики держави 3 1.1 Фінансовий механізм: основні поняття 3 1.2 Структура фінансового механізму 5 1.3 Управління фінансовим механізмом 7 Висновок 12 Література 13 2. Основні види податків та механізм їх обчислення. Непрямі податки 14 2.1 Основні види податків та механізм їх обчислення 14 2.2 Непрямі податки: правове регулювання 22 Висновок 27 Література 28 3. Інноваційна та інвестиційна діяльність на туристичному підприємстві 29 3.1 Поняття інноваційної та інвестиційної діяльності туристичних підприємств 29 3.3 Показники ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності туристичних підприємств 31 Висновок 35 Література 36

 10. Фінанси підприємств
  1. Фінансовий механізм. Роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики держави 3 1.1 Сутність фінансового механізму 3 1.2 Взаємодія складових фінансового механізму 4 1.3 Фінансовий механізм у фінансовій політиці держави 11 Висновок 16 Література 17 2. Основні види податків та механізм їх обчислення. Непрямі податки 18 2.1 Основні види податків та механізм їх обчислення 18 2.2 Непрямі податки 25 Висновок 30 Література 31 3. Інноваційна та інвестиційна діяльність на туристичному підприємстві 32 3.1 Сутність інноваційної та інвестиційної діяльності туристичного комплексу 32 3.2 Класифікація інновацій в туризмі 33 3.3 Інвестиційна діяльність в туризмі 35 Висновок 36 Література 37

 11. Фінанси підприємств
  1. Теоретичні питання 3 1.1 Економічна сутність санації підприємства 3 1.2 Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства 13 2. Практична частина 18 По даним підприємства визначити суму валового доходу і розкрити особливості його формування, склад, структуру. Список використаної літератури 32 Додатки 34 Звітність

 12. Фінанси підприємств
  Інформація про організаційну структуру підприємства Опис обраної облікової політики Інформація про основні види діяльності Інформація про основні ринки збуту Інформація про особливості стану розвитку галузі Інформація щодо істотних проблем, що впливають на діяльність Таблиця 1. Основні показники майнового стану підприємства Таблиця 2 Класифікація та порядок розрахунку показників прибутковості підприємства. Таблиця 3 Класифікація та порядок розрахунку показників ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності підприємства. Таблиця 4 Класифікація та порядок розрахунку показників фінансової стійкості та стабільності підприємства. Таблиця 5 Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки рентабельності підприємства. Таблиця б Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки ділової активності підприємства. Таблиця 7 Порівняння основних оцінних показників фінансового стану підприємства з нормативними значеннями. Вступ Виконання роботи Висновок ДОДАТКИ 5 шт.

 13. Фінанси підприємств
  1 Теоретичні завдання 3 1.1 Основи організації фінансів підприємств. Сутність комерційного розрахунку 3 1.2 Сутність акредитивної форми розрахунків та її застосування 10 2 Практичне завдання 14 За даними таблиці 1 розрахувати невідомі показники (знак ?), окремо привести розрахунок роздрібної ціни торговельного підприємства. Таблиця 1 Інформація про закупівлю та реалізацію товарів підприємством роздрібної торгівлі за місяць (початкові дані) Показники Значення 1. Обсяг закупівлі товарів у вітчизняного товаровиробника, од.: 1.1 Вироби „А” 1.2 Вироби „Б” 2000 3000 2. Обсяг закупівлі товарів у зарубіжного товаровиробника, тис.од.: 2.1. Вироби „В” 2.2. Вироби „Д” 600 700 Список літератури 19

 14. Фінанси підприємств
  1. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. 3 2. Характеристика функцій фінансів підприємства. 6 3. Економічна доцільність прискореної амортизації активної частини основних засобів. 10 4. Складання касового плану. 12 Задача 1. 14 Станом на 1.01.07 первісна вартість основних фондів складає 8000000 грн. З 1.02.07 виведено ОФ на суму 200000 грн., з 1.07.07 введено 1500000 грн., а з 1.10.07 виведено 100000 грн. За 2007р. вироблено продукції на суму 18000000 грн.., отримано прибутку 200000 грн., норма амортизації 6%. Розрахувати фондовіддачу, фондорентабельність, щорічну суму амортизації. Задача 2. 16 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за 2004р. складає 25000000 грн. За 2005р. - на 50% більше. Середньорічний залишок оборотних активів складає: за 2004р.- 280000 грн., за 2005р.- 350000 грн. Отримано прибутку: у 2004р.- 200000 грн., у 2005р.- 300000 грн. Розрахувати: коефіцієнт оборотності оборотних активів, тривалість обороту, рентабельність використання оборотних активів, вивільнення оборотних активів у 2005р. Список літератури 19

 15. Фінанси підприємств
  1. Теоретичні питання 3 1.1. Сутність і значення оборотних коштів в фінансовому забезпеченні господарської діяльності підприємства 3 1.2. Склад доходів від інвестиційної діяльності та їх сутність 13 2. Практична частина 21 2.1. По даним підприємства за два останні роки визначити суму відрахувань в фонд соціального страхування. Визначити і проаналізувати їх долю в складі собівартості і валових витрат навести розрахунки (звітність підприємства додати в додатках) 21 Література 24 ДОДАТОК. Фінансова звітність СВАТ «Київська овочева фабрика за 2008 р. 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua