Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Основні проблеми та напрями вдосконалення функціонування фінансового ринку в Україні (ID:17965)
| Размер: 240 кб. | Объем: 46 стр. | Стоимость: 110 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи функціонування європейського фінансового ринку 5
1.1 Сутність і структура європейського фінансового ринку 5
1.2 Міжнародний досвід державного регулювання фінансових ринків 10
Розділ 2. Аналіз розвитку фінансового ринку України та проблеми його функціонування 14
2.1 Структура та сучасний стан фінансового ринку України 14
2.2 Проблеми та шляхи вдосконалення функціонування фінансового ринку України 28
Розділ 3. Перспективи інтеграції українського і європейського фінансового ринку 32
Висновки 41
Список використаних джерел 44

Литература1. Закон України «Про Національний банк України» // www.rada.gov.ua 2. Закон України «Про банки та банківську діяльність» // www.rada.gov.ua 3. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с. 4. Александрова М.М. ,Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладов / За ред. Г.Г.Кірейцева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с. 5. Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й., Ільчук П.Г. Гроші та кредит: Навч. посібник для студентів стаціонарної, заочної та екстернатної форми навчання базового напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво". -Л.: Львівська політехніка, 2004. – 168 с. 6. Габбард Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка: Підручник. -К.: КНЕУ, 2004. – 889 с. 7. Гроші та кредит: Опорний конспект лекций / Уклад. Н.М.Сушко. -К.: КНТЕУ, 2003. – 211 с. 8. Демківський А.В. Гроші та кредит: Навч.посібник. - К.: Дакор; Вира-Р, 2003. – 528 с. 9. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч.посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Алерта, 2004. – 478 с. 10. Денисенко М.П., Кабанов В.Г., Худолій Л.М. Грошово-кредитна діяльність банків: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. -К.: Вид-во Європейського університету, 2004. – 338 с. 11. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - 2-е змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 527 с. 12. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч.посібник. - 5-те вид., стер. -К.: Знання, 2003. – 199 с. 13. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: КНТЕУ, 2005. – 254 с. 14. Луців Б.Л., Смовженко Т.С., Івасів Б.С., Гуцал І.С. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладов / За ред. Б.Л.Луціва. - 3-тє вид., стер. -Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 219 с. 15. Любунь О.С., Любунь В.С., Іванець І.В. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2004. – 351 с. 16. Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" для студентів денної та заочної форм навчання економічних специальностей / Уклад. І.М.Мельничук. - К.: КНТЕУ, 2003. – 87 с. 17. Розвиток грошово-кредитних відносин в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науко-практичної крнференції вчених, викладачів, практичних працівників і молодих науковців 27 лютого 2004 р. /За ред. В.П.Матвієнка. - К., 2004. – 226 с. 18. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2005. – 479 с. 19. Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Лазепко І.М. Гроші та кредит: Подручник / За ред. М.І.Савлука. - 3-є вид., перероб. і доп. -К.: КНЕУ, 2004. – 598 с. 20. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2006. – 158 с. 21. Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й., Швець В.Є. Історія грошей і банківництва: Підручник для студентів вищих навч.закладів / За ред. С.К.Реверчука. - К.: Атіка, 2004. – 340 с. 22. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні: За ред. В.І.Міщенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2003. – 421 с. 23. Бумажные банки // Бизнес. – 2009. - № 13. 24. Выборы и экономика в 1994-2007 годах // Бизнес. – 2005. - № 13. 25. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. - № 1 26. Кузнецов О. Проміжні цілі грошово-кредитної політики //Вісник НБУ. — 2008. —№ 7. 27. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша. Необхідність і передумови формування монетарної стратегії як форми комунікації центральних банків // Вісник НБУ. – 2008. - № 11 28. Ларіонова Л.Д. Українська гривня: історія та сьогодення// Фінанси України 2008, №8. 29. Особливості інструментів монетарної політики Національного банку України // Вісник НБУ. – 2008. - № 6 30. Основні засади грошово-кредитної політики на 2007 рік // Вісник НБУ. – 2008. - № 10 31. Проблеми і напрями узгодження фіскальної і монетарної політики // Фінанси України. – 2008. - № 10 32. Основні тенденції та стратегія сучасної монетарної політики // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 9 33. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України // www.nbuv.gov.ua 34. Грошові бульбашки: вплив світової фінансової кризи на Україну // ukraineanalysis.wordpress.com 35. Світова фінансова криза — тест для України // Дзеркало тижня № 38 (717) 11 — 17 жовтня 2008 36. Світова фінансова криза і Україна // Персонал № 2 (304) 5—21 січня 2009 року 37. Світова фінансова криза позначиться на українській економіці через два-три місяці // www.uceps.org 38. Світова фінансова криза. Встановлення діагнозу // luchesk.com.ua 39. www.bank.gov.ua 40. dfp.gov.ua 41. minfin.gov.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління персоналом в закладах ресторанного господарства та основні напрями її вдосконалення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 5 1.1. Особливості управління персоналом в закладах ресторанного господарства 5 1.2. Формування персоналу в закладах ресторанного господарства 9 1.3. Ефективність використання персоналу в закладах ресторанного господарства 18 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА СП ТОВ "НАЗВА" 20 2.1. Аналіз економічного потенціалу СП ТОВ "Назва" 20 2.2. Оцінка управління персоналом в закладі ресторанного господарства СП ТОВ "Назва" 22 2.3. Ефективність використання персоналу в закладі ресторанного господарства СП ТОВ "Назва" 27 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА СП ТОВ "НАЗВА" 30 3.1. Основні напрями персоналу в закладі ресторанного господарства СП ТОВ "Назва" 30 3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 37 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 48

 2. Маркетингове дослідження ринку: основні напрями та порядок проведення дослідження ринку
  ВСТУП 3 1. ПРОЦЕС МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 4 2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 7 3. ПРОЕКТ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 11 4. ВИКОНАВЦІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 16 ВИСНОВОК 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи ринку банківських послуг 6 1.1. Становлення ринку банківських послуг України 6 1.2. Послуга як складова діяльності комерційного банку 15 1.3. Поняття і структура ринку банківських послуг 24 Розділ 2. Аналіз основних тенденцій розвитку банківських послуг в АБ «Назва» 29 2.1. Аналіз платіжних послуг банку 29 2.2. Аналіз основних тенденцій розвитку лізингових послуг 39 2.3. Аналіз факторингових послуг банку 44 Розділ 3. Перспективи розвитку ринку банківських послуг 50 3.1. Удосконалення ринку платіжних послуг в Україні 50 3.2. Стратегія банків на ринку лізингових послуг 64 3.3. Розвиток факторингу як напрямок взаємодії комерційних банків із підприємствами 75 Висновки 83 Список використаної літератури 88 Додатки 98

 4. Проблеми функціонування та розвитку грошового обігу в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти функціонування грошового обігу 5 1.1. Поняття грошового обігу 5 1.2. Принципи організації готівкового обігу 8 1.3. Сутність, значення та основні проблеми організації безготівкового грошового обігу 11 2. Дослідження функціонування грошового обігу в Україні 14 2.1. Грошовий обіг 14 2.2. Готівковий обіг 18 2.3. Організація безготівкових розрахунків в банках України 21 3. Перспективи розвитку грошового обігу в Україні 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 5. Актуальні проблеми державного регулювання фінансового ринку України
  Вступ 3 1. Основи функціонування фінансового ринку України та особливості його регулювання 5 2. Удосконалення системи регулювання та нагляду за фінансовим ринком в Україні 18 3. Проблеми державного регулювання фінансового сектору України 26 Висновки 33 Список літератури 35

 6. Основні характеристики ринку праці в Україні
  СТАН ТА ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ 2 1. Пропозиція робочої сили в Україні 3 2. Зайнятість населення 7 3. Безробіття 16 4. Доходи від трудової діяльності: стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання 18 Таблиця 6. 20 Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності за січень-червень 2006 р. 20 5. Ринок праці у 2007 році 22 6. Інституційно-організаційне та правове забезпечення функціонування ринку праці 25 Література 27

 7. Система оподаткування підприємства та напрями її вдосконалення
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.Структура податків підприємства 5 2. Динаміка оподаткування підприемств олійножирової галузі 24 3. Пропозиції вдосконалення оподаткування 32 Висновки 39 ЛІТЕРАТУРА 42 Додатотки. Звітність 44-53 Метою курсової роботи є удосконалення економіко-організаційного процесу оподаткування підприємств. Об’єктом дослідження виступає оподаткування підприємств, ЗАТ “Дніпропетровський олійноекстрактний завод”. Предметом дослідження є логіка, принципи і способи удосконалення економіко-організаційного процесу оподаткування підприємств.

 8. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
  Вступ 2 1. Функції та структура фондового ринку 3 2. Фондовий ринок та проблеми його становлення в Україні 8 3. Сучасний стан фондового ринку України 13 Висновок 16 Задача 7 18 Корпорація «А» випустила на ринок облігації номіналом у 1000 г.о. із щорічним купоном у розмірі 7%. Час до погашення облігації 11 років. Необхідний рівень доходності даного типу становить 25%. Визначте поточну ринкову вартість облігації. Що слід робити інвестору – купувати, чи продавати облігацію, якщо поточний курс облігації 1700 г.о.? Задача 17 19 Компанія оголосила, що протягом 3 років дивіденди за акціями щорічно зростатимуть на 18%, а потім річний приріст становитиме лише 6%. Наступного року, як передбачається, дивіденд на акцію становитиме 4 г.о. Якщо необхідна ставка доходності 15%, яку найвищу ціну можна платити за дану акцію? Список використаної літератури 20

 9. Система місцевих податків та зборів в Україні основні проблеми та напрямки модернізації
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. 6 Теоретичні та історичні основи встановлення місцевого оподаткування 6 1.1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів 6 1.2. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування 14 1.3. Система місцевих податків та зборів в Україні 20 1.3.1. Основи місцевого оподаткування в Україні 20 1.3.2. Місцеві збори в Україні та їх характеристика 27 Висновки до першого розділу 32 РОЗДІЛ 2. 35 Основні проблеми системи місцевих податків та зборів в Україні 35 2.1. Місце та роль місцевих податків та зборів у забезпеченні місцевого самоврядування 35 2.2. Аналіз надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів 46 2.3. Особливості й проблематика місцевого оподаткування в Україні 53 Висновки до другого розділу 61 РОЗДІЛ 3. 64 Напрямки модернізації системи місцевих податків та зборів в Україні 64 3.1. Процес реформування вітчизняної системи місцевого оподаткування в Україні 64 3.2. Напрямки удосконалення системи місцевих податків та зборів 77 3.3. Використання досвіду європейських країн у реформуванні вітчизняної системи місцевого оподаткування 86 Висновки до третього розділу 93 Висновки 95 Список використаної літератури 99 ДОДАТКИ 106-112 Проблемам теорії та практики оподаткування багато уваги приділяли такі відомі економісти, як А.Сміт, Ж.Б.Сей, Д.Рікардо, Д.С.Мілль, А.Вагнер, Е.Міндаль, А.Пігу, Дж.Кейнс, М.Фрідмен, А.Лафер та ін. Серед російських учених ці проблеми в різних аспектах розробляли І.Горський, В.Пансков, С.Пєпєляєв, Д.Черник. Значний внесок у дослідження актуальних питань, пов’язаних зі становленням концепцій оподаткування в Україні, зробили вітчизняні вчені О.Василик, Л.Воронова, О.Кириленко, В.Кравченко, М.Кучерявенко, І.Луніна, А.Поддєрьогін, А.Соколовська, В.Федосов. В їх працях розроблені основні принципи оподаткування, визначені елементи функціонування податків, їх значення для держави та для економічного зростання. Разом з тим, питання місцевого оподаткування недостатньо розроблені в науковій літературі. У публікаціях йдеться переважно про кількість, види, класифікацію податків тощо. А місцеві податки встановлювалися та стягувалися за тими ж принципами, що й податки взагалі, без урахування їх специфіки. Мета та завдання дослідження. Основною метою дипломного дослідження є вивчення існуючої в Україні системи місцевих податків і зборів, а також розробка рекомендацій щодо реформування фінансового механізму регулювання місцевих бюджетів. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: аналіз особливостей організації місцевої фінансової системи, а також системи місцевих податків як її складової; визначення основних принципів побудови системи місцевих податків; дослідження існуючих місцевих податків і зборів та їх елементів і розробка рекомендацій по вдосконаленню системи місцевих податків взагалі й окремих податків і зборів; узагальнення зарубіжного досвіду місцевого оподаткування й аналіз можливостей його застосування в Україні. Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є система місцевих податків і зборів в Україні, а також ефективність її функціонування та напрямки вдосконалення. Об’єктом дослідження є аналіз суті, структури, принципів місцевого оподаткування в Україні. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, що дозволяє розглядати економічні аспекти діяльності суб’єктів в їх розвитку та взаємозв’язку. Дослідження проводилось з використанням історико-логічного й економічного аналізу при вивченні положень класичних і сучасних економічних теорій та практичного вітчизняного і зарубіжного досвіду. Інформаційна база дослідження. Емпіричну базу дослідження склали макроекономічні дані по Україні. У процесі дослідження були використані законодавчі та нормативно-правові акти: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України, Укази Президента, Декрети уряду, рішення місцевих рад

 10. Основні проблеми розвитку соціальної сфери та здійснення соціальної політики в Україні
  Вступ 3 1. До визначення поняття „соціальна політика” 5 2. Проблеми розвитку сучасної соціальної політики України 10 3. Проблеми сімейної політики в Україні 12 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 11. Основні напрями етичного вчення в ХХ ст.
  Зміст 1. Етика початку ХХ в. Філософія Живої Етики 3 2. Етичні вчення середини ХХ століття 6 3. Сучасні етичні вчення. Виникнення ділової та професійної етики 9 Література 13

 12. Основні напрями іноземного інвестування
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 4 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 9 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ, НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 17 ВИСНОВКИ 24 ЛІТЕРАТУРА 26 Метою роботи є визначення тенденцій залучення іноземних інвестицій в розвиток експортоорієнтованих виробництв в Україні, проблем мотивації ПІІ.

 13. Основні напрями підвищення рентабельності
  Вступ 3 1. Рентабельність як критерій інвестиційної привабливості підприємства 5 1.1. Поняття рентабельності підприємства 5 1.2. Роль доходу підприємства у формуванні його рентабельності 7 1.3. Напрями збільшення рентабельності підприємства 13 2. Аналіз рентабельності ВАТ «УСК «назва» 19 2.1. Загальні відомості про підприємство 19 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 23 2.3. Рентабельність як засіб фінансової надійності страховика 30 3. Напрями вдосконалення рентабельності підприємства 33 3.1. Оптимізація страхового портфеля 33 3.2. Зростання ефективності інвестиційної діяльності 38 Висновки 42 Література 44

 14. Призначення структура та механізм функціонування фінансового ризику
  Вступ 4 1. Поняття та сутність фінансових ризиків 7 2. Класифікація фінансових ризиків 11 3. Попередження та управління фінансовими ризиками 17 Висновки 19 Список використаних джерел 21

 15. ПДВ проблеми вдосконалення механізму стягнення та адміністрування
  Вступ 2 I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПДВ 6 1.1. ПДВ як об’єкт оподаткування 6 1.2. ПДВ в системі непрямих податків 13 1.3. Історія становлення ПДВ 19 ІІ. МЕХАНІЗМ СТЯГНЕННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 28 2.1. Основні елементи ПДВ. 28 2.2 Роль ПДВ в бюджетних надходженнях 44 2.3. Проблеми адміністрування 53 ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТЯГНЕННЯ ПДВ 60 3.1.Зарубіжний досвід 60 3.2.Проблеми та недоліки 77 3.3. Проблеми вдосконалення 81 Висновки 90 Література 95 Додатки 96 1. Склад платників податку на додану вартість 2. Види пільг, які надаються податку на додану вартість в Україні 3. Об’єкти оподаткування податку на додану вартість 4. Податкові надходження у Державному бюджеті 2004 5. Податкові надходження у Державному бюджеті 2005 6. Надходження ПДВ до Державного бюджету у 1998-2005рр (млрд. грн.) 7. Ставки ПДВ у країнах ЄС та деяких країнах з перехідною економікою До роботи додано: Рецензія - 1 стор. Доповідь - 5 стор. Бібліографія Мета і задачі цієї роботи полягають в розвиненні теоретичних положень щодо сутності податку на додану вартість та обґрунтувати практичні рекомендації по підвищенню його ефективності. Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання: – розкрити економічну сутність доданої вартості та податку на додану вартість як найбільш адекватної форми сучасного непрямого оподаткування; – проаналізувати причини виникнення і динаміку розвитку, переваги і недоліки системи оподаткування доданої вартості; процес формування, сучасний стан і проблеми вітчизняного механізму ПДВ, його вплив на діяльність суб’єктів господарювання та стан державних фінансів України; – визначити основні напрями удосконалення вітчизняної системи оподаткування доданої вартості; обґрунтувати можливість і доцільність використання в Україні позитивного досвіду застосування ПДВ в розвинених країнах. Об’єкт дослідження – механізм податку на додану вартість і його вплив на економічні процеси. Предмет дослідження – економічні відносини, які виникають між державою, суб’єктами підприємницької діяльності і громадянами в процесі вилучення державою частини валового внутрішнього продукту у вигляді податку на додану вартість. Перша частина роботи присвячена теоретичним основам ПДВ. Розглядається еволюцію універсальних акцизів, виникнення та розвиток податку на додану вартість, його сутність, функції. У другій частині роботи, користуючись законодавчими актами, статистичними та аналітичними матеріалами визначаються основні елементи ПДВ, іх характерні риси. Приділяється значна увага ролі ПДВ у бюджетних надходженнях. Проаналізована динаміка надходжень. Виділяються проблеми, які існують в адмініструванні цього податку. Вдосконаленню механізму стягнення ПДВ присвячена третя частина роботи. Результати аналізу зарубіжного досвіду справляння ПДВ дозволяють стверджувати, що тенденції розвитку системи оподаткування доданої вартості в розвинених країнах зумовлюють розвиток механізму ПДВ і в Україні. Розглядаються переваги та недоліки а також пропонуються шляхи вдосконалення стягнення ПДВ. Дослідження даної теми проведено на основі теоретичних матеріалів, викладених в підручниках та навчальних посібниках. Особливої уваги заслуговують підручники Білика М.Д., Золотько І.А. „Податкова система України: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни”, Дікань Л.В. Воїнової Т.С. „Податкова система”, Кляшторного О.М. „Непрямі податки ПДВ у законодавстві європейських держав”, Опарін аВ.М. „Фінанси”. У роботі багато уваги було приділено періодичній літературі. Використано метеріали статей. Окрім підручників та наукових статей, базою для написання магістерської дипломної роботи стали Закон України „Про Державний бюджет на 2005 рік” від 23.12.2004., Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997., Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість” від 15.06.2004., Закон України „Про систему оподаткування” від 22.03.96. Достовірність отриманих результатів ґрунтується на використанні таких статистичних і фактографічних джерел: parlament.org.ua, www.ukrstat.gov.ua, www.afu.org.ua Робота виконана на 105 сторінках, має 14 формул, 1таблицю, 6 малюнків, 8 додатків

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua