Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Грошові реформи: необхідність та методи проведення (ID:17984)
| Размер: 25 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание
ВСТУП 3


1. ГРОШОВІ РЕФОРМИ: НЕОБХІДНІСТЬ І МЕТА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ РЕФОРМ. МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ 4

2. МОДЕЛІ ГРОШОВИХ РЕФОРМ 11


ВИСНОВОК 15
ЛІТЕРАТУРА 16

Литература 1. Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг: навчально-методичний посібник. – К.: ГРОТ, 2007. 2. Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навч. посіб./ П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. – К.: Вища шк., 2005. – 327 с. 3. Економічна теорія: Підручник / Ред. В.М.Тарасевич. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 784 с. 4. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка / за ред. Ватаманюка З. та Панчишина С. – Л.: Інтереко, 2002. 5. Ковальчук В. Основи економічної теорії – короткий курс. – Тернопіль: Прогрес, 2003. – 415 с. 6. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навчальний посібник. – К.: Знання, 2001.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Грошові реформи їх види і ціни
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Грошові реформи, їхня суть та спрямування 6 1.1. Методи проведення грошової реформи 6 1.2. Грошові реформи в радянській економіці 7 1.3. Зарубіжний досвід грошових реформ 13 2. Українська гривня як символ державності 19 2.1. Сутність та види грошових реформ 19 2.2. Особливості проведення грошової реформи в Україні 22 2.3. Державне регулювання пропозиції грошей в перехідній економіці 29 3. Інфляція і вихід з кризи 32 Висновки 35 Література 38

 2. Визначте методи проведення маркетингового дослідження
  1. Визначте методи проведення маркетингового дослідження. 3 2. Охарактеризуйте основні типи виставково-ярмаркових заходів та географію їх проведення в світі. 7 Завдання 3. 13 Директор туристичного підприємства «Туроленд»(щозаймається пізнавальним туризмом) вирішив розширити спектр пропонованих турів. a) Яка інформація йому потрібна для цього? З яких джерел доцільно брати інформацію? b) Розробіть асортиментну лінію туристичного підприємства на 3 сезони, для трьох різних сегментів. c) Запропонуйте маркетингові заходи для ознайомлення потенційних споживачів з асортиментними лініями Література 18

 3. МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ
  Методи проведення комплексної порівняльної оцінки. 3 Практична частина 14 Завдання 1 14 Застосовуючи способи ланцюгової підстановки та відносних різниць визначити зміну обсягу випущеної продукції (тис. грн.) під дією факторів: зміни добової потужності підприємства, ступеня її використання, кількості робочих днів за рік та відпускної ціни 1 т продукції. Показник Рік минулий звітний Добова потужність, Пдоб, т/добу 6,5 6,5 Коефіцієнт використання добової потужності, Квик 0,74 0,84 Кількість днів роботи підприємства, К днів 236 256 Ціна 1 т продукції, тис. грн.. 3,8 3,4 Завдання 2 17 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону). Підрозділ Показники Виконання плану випуску продукції Виконання плану продуктивності праці Виконання плану прибутку Ритмічність виробництва Виконання плану фондовіддачі Цех 1 96 102 101,8 70,9 100 Цех 2 102 101 110,6 91,6 103,5 Цех 3 98 99 102 95,5 101,7 Цех 4 101 102,6 81,8 86,9 99,2 Література. 20

 4. Методи та методичні прийоми проведення лабораторних занять з біології людини
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Аналіз методичної літератури 4 1.1. Завдання і зміст навчання біології та значення в ньому лабораторних робіт 4 Розділ 2. Методи педагогічного дослідження 9 2.1. Демонстрування у навчанні біології та проведенні лабораторних робіт 9 2.2. Організація практичних та лабораторних робіт 9 3.1. Групова навчальна діяльність учнів на уроках біології на прикладі проведення лабораторних робіт з біології людини у групах 13 3.2. Розробка уроку-лабораторної роботи з біології людини для учнів 9 класу 22 3.3. Уроки на тему: „Хромосоми”. Розробка лабораторних робіт з цієї теми 29 Висновок 41 Список використаної літератури 43 Мета курсової роботи – дослідити методи та методичні прийоми проведення лабораторних робіт з біології людини. Предмет дослідження полягає у специфіці та значенні проведення лабораторних робіт з біології людини у школі. Об’єкт – методи та методичні прийоми проведення лабораторних робіт з біології людини. Визначивши мету та актуальність теми, ставимо ряд завдань дослідження: 1. Опрацювати методичну літературу з обраної теми. 2. Вивчити методи педагогічного досвіду. 3. Розробити кілька різних за типом лабораторних робіт з біології людини для учнів 8-11 класів.

 5. Грошові агрегати
  Зміст Вступ 3 1. Грошові агрегати 3 2. Особливості побудови показників грошової маси в Україні 8 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 6. Грошові розрахунки в діяльності підприємства
  Зміст. ВСТУП 4 1. Форми та правила безготівкових та готівкових розрахунків в Україні. 5 2. Коротка характеристика Державного Міжнародного аеропорту “Бориспіль” 10 3. Аналіз фінансово-економічних результатів. 14 3. 1. Аналіз структури балансу . 14 3.2. Аналіз звіту про прибуток. 21 3.3. Аналіз грошових потоків. 25 3.4. Розрахунок фінансових коефіцієнтів діяльності підприємства. 31 4. Шляхи покращення діяльності і зростання ефективності. 39 5. Висновок до всієї роботи. 42 Література. 45 Додатоки. Звітність 46-52 Метою цією курсової роботи є те, щоб детальніше розглянути організацію грошових розрахунків між підприємствами. Завданням цієї роботи є те, щоб розглянути такі питання: - форми безготівкових розрахунків в Україні та на даному підприємстві; - форми готівкових розрахунків в Україні та на даному підприємстві; - принципи організації розрахунків в Україні та ін. Розглянемо цю тему курсової роботи на прикладі Державного Міжнародного аеропорту “Бориспіль”

 7. Грошові потоки як об'єкт фінансового менеджменту
  1. Грошові потоки як об'єкт фінансового менеджменту 3 2. Управління формуванням доходів суб'єкта господарювання 10 Література 14

 8. Грошові активи підприємства та аналіз ефективності їх використання
  ПЛАН Вступ 3 1. Характеристика сутності грошових активів підприємства 5 2. Показники що характеризують ефективність використання грошових активів підприємства 8 3. Фактори що визначають ефективність грошових активів підприємства 13 4. Характеристика основних етапів аналізу грошових активів підприємства 19 5. Характеристика етапів планування грошових активів підприємства 27 6. Напрямки підвищення ефективності використання грошових активів підприємства 34 Висновки 40 Список використаної літератури 42 Додатки. Звітність 45 Мета курсової роботи полягає у тому, щоб, по-перше, розкрити сутність грошових активів; по-друге, визначити показники та фактори ефективності використання грошових активів; встановити основні етапи аналізу використання грошових активів; по-третє, визначити напрямки підвищення використання грошових активів на підприємстві. Об’єктом дослідження є грошові активи та аналіз їх використання на підприємстві ВАТ „Концерн Галнафтогаз” Предметом дослідження є нормативи, методи щодо аналізу використання грошових активів

 9. Грошові системи Античного світу та їх вплив на формування грошових систем європейських країн періоду раннього Середньовіччя
  Вступ 3 1. Розвиток античних монетних систем 4 1.1. Монетні системи Давньої Греції 4 1.2. Давньоримська монетна система 6 2. Грошові системи Західної Європи раннього Середньовіччя 9 2.1. Характеристика ранньосередньовічних європейських грошових систем 9 2.2. Варварські наслідування римським монетам в Європі 10 Висновок 16 Література 18

 10. Реформи 50-60 років в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Реформування радянської економічної системи 4 2. Перетворення в соціальній сфері 9 Список використаної літератури 13

 11. Реформи в економіці в 1960-х рр..
  Вступ 3 1. Спроби реформування економіки України наприкінці 1950-х - у Першій половині 1960-х р.р. 4 1.1. Реформи в системі управління народним господарством. 4 1.2. Експерименти в сільському господарстві. 6 1.3. Значення хрущовських реформ. 8 2. Економічна політика П.Ю.Шелеста 10 3. «Косигінські реформи» та їхні наслідки для України 13 Висновки 17 Література 19

 12. Державне управління в умовах адміністративної реформи
  Вступ 3 1. Поняття державного управління. Його основні риси і принципи 4 2. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади 7 3. Основні напрямки удосконалення державного управління в умовах адміністративної реформи 11 Висновок 14 Література: 15

 13. Економічні реформи в Україні їх суть та розрахунок
  Зміст Вступ 3 1. Економічне середовище, в якому опинилась Україна – як головна вада на економічному реформуванні 5 2. Структурне реформування 11 3. Структурні зміни у виробництві споживчих товарів 19 4. Тенденції та зміни в аграрній структурі 25 5. Інвестиційна політика в структуроутворенні 31 Висновки 37 Список використаної літератури 40 Метою даної курсової роботи є: показати яким чином вплинули на економічні зрушення здійснення низки реформ. Об’єктом дослідження роботи є сільське господарство, промисловість (категорій “А” та “Б”) та інші галузі. Предметом дослідження роботи є структурні зрушення, які були викликані проведенням певних реформ, та яким чином стан економіки впливає на якість проведених реформ.

 14. Вища освіта 21 століття реформи: та тенденції розвитку
  Вища освіта 21 століття реформи: та тенденції розвитку Список джерел

 15. Реформи місцевого управління в Україні 1992-1995 рр.
  Зміст Вступ 3 1. Історичні корені формування місцевого самоврядування в Україні 4 2. Становлення інституту місцевого самоврядування у сучасній Україні 6 3. Трансформаційні процеси у відносинах центру і регіону в Україні 11 Висновки 13 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua