Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Управління проектами (ID:18137)
| Размер: 106 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Особливості сіткових стрілчатих графіків 4
2. Програмне забезпечення управління проектами 8
Список використаних джерел 14

Литература1. Батенко Л. П. Управління проектами. — К.: КНЕУ, 2003. — 231с. 2. Пан Л. В. Управління проектами. — К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2004. — 140 с. 3. Строкович А. В. Управление проектами. — Х.: НУА, 2005. — 180 с. 4. Тарасюк Г. М. Управління проектами. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 470с. 5. Тарасюк Г. М. Управління проектами. — К.: Каравела, 2006. — 320 с. 6. Тян Р. Б. Управління проектами. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 222 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління проектами
  1. Місце, функції і сучасні тенденції планування та контролю в управлінні проектами 3 2. Оцінка і планування ресурсів та побудова ресурсних гістограм 10 Задача 1 14 Проекти В і С мають однакові витрати, результати та тривалості життєвого циклу. Норма дисконту становить 10 %. Провести порівняльну оцінку даних проектів і вибрати кращий з них за допомогою визначення: чистого приведеного прибутку за звичайною та модифікованою методикою, індексу рентабельності інвестицій та внутрішньої норми прибутковості. Рік існування проекту Витрати, млн. грн. Грошові надходження, млн. грн Проект В Проект С Проект В Проект С 1-й 5 15 0 5 2-й 10 10 5 5 3-й 20 10 10 10 4-й 0 0 15 10 5-й 0 0 15 15 Разом 35 35 45 45 Задача 2 17 Бюджет всього проекту становить 200000 грн., термін виконан¬ня 4 місяці. За перший місяць проектна команда мала виконати 50 % обсягів певної роботи, вартість якої 70000 гривень. Фактично було зроб¬лено 35 % обсягів робіт і витрачено при цьому 55000 гривень. Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючи дану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту; провести оцін¬ку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні вит¬рати на проект. Список використаної літератури 18

 2. Управління проектами
  1. Моделювання і календарне планування ресурсів. 2 2. Поняття та класифікація проектних ризиків. Управління проектними ризиками. 7 Задача 33. Бюджет всього проекту становить 150 000 грн., термін виконання 3 місяці. За перший місяць проектна команда мала виконати 45 % обсягів певної роботи, що коштує 95 000 гривень. Фактично було зроблено 40 % обсягів робіт і витрачено при цьому 85 000 гривень. Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючи дану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту; провести оцінку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні витрати на проект. Задача 38. За вихідними даними необхідно: 1) побудувати сітковий графік, який відображає проект; 2) визначити загальний час використання проекту та критичний шлях; 3) визначити максимальне скорочення тривалості та питомі витрати на скорочення тривалості робіт проекту; 4) визначити скільки додаткових витрат потрібно понести підприємству задля скорочення тривалості проекту до 12 тижнів. Список використаної літератури 17

 3. Управління проектами
  Індивідуальні завдання (контрольні роботи) Оцінка рівня здобуття студентами всіх форм навчання практичних навичок з дисципліни проводиться на основі виконання ними індивідуальних завдань (контрольних робіт). Індивідуальні завдання (контрольні роботи) з курсу «Управління проектами» мають наскрізний характер і полягають у розробці моделі управління проектом, який здійснюється на підприємстві, де студент проходить практику. Тема проекту затверджується науковим керівником магістранта і залежить від: • профілю та завдань магістерської програми; • профілю та особливостей діяльності підприємства; • тематики дипломної роботи студента; • цільового замовлення підприємства-бази практики. Це може бути любий економічний, організаційний, технічний, маркетинговий, фінансовий, консалтинговий та інший проект. Для будь-якого проекту індивідуальне завдання (контрольна робота) оформлюється письмово і має типову структуру та зміст. Зміст 1. Загальна характеристика та основні параметри проекту 3 2. Організаційна структура проекту 5 3. Робоча структура проекту 6 4. Сітьове планування проекту 10 5. Календарне та бюджетне планування проекту 11 6. Управління проектними ризиками 20 7. Управління командою проекту 21 Висновок 22 Література 24

 4. Управління проектами
  1 Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників 3 2 Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки 10 Список літератури 22

 5. Управління проектами
  Вступ 3 Розділ 1. Основні елементи проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 4 - характеристика проекту - мета проекту - учасники проекту - життєвий цикл проекту - оточення проекту Розділ 2. Планування проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 7 - розробка сітьової моделі проекту - структуризація проекту Розділ 3. Аналіз ризиків проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 12 - ідентифікація ризиків - якісний аналіз ризиків Розділ 4. Управління реалізацією проекту : «Відкриття розважального центру «ххх» 17 Висновки 28 Список використаних джерел 29 Додатки 30

 6. Управління проектами
  Вступ 3 1. Методи оцінки ефективності проекту 4 1. Класифікація витрат для цілей управління проектами 10 3. Аналіз беззбитковості проекту 16 3. Виробничий важіль 22 Висновок 25 Література. 28

 7. Управління проектами
  1. Основні форми проектних структур, їх переваги та недоліки 3 2. Формування і розвиток команди проекту. Роль менеджера проекту 11 Задачі 19 26. За вихідними даними необхідно: 1) визначити очікуваний час виконання робіт; 2) побудувати сітковий графік, який відображає проект, визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) визначити найімовірніший час на здійснення проекту. Проект розробки та виведення на ринок нового товару Код роботи Назва (зміст) роботи Попередня робота Оптимісти-чний час, тижнів Найімовірні-ший час, тижнів Песимісти-чний час, тижнів 711 Пошук та відбір ідей нового товару - 3 6 9 712 Планування маркетингового дослідження ринку - 1 3 7 721 Розробка прототипу товару 711 2 3 6 722 Проведення маркетингового дослідження ринку 712 1 2 3 731 Підготовка рекламної кампанії 721, 722 2 4 7 732 Перепідготовка персоналу 721 1 2 4 733 Модернізація обладнання 721 2 3 5 741 Проведення передпродажних рекламних заходів 731 2 4 6 742 Виробництво пробної партії нових товарів 732, 733 2 3 5 751 Організація масового виробництва 741, 742 4 5 10 ЛІТЕРАТУРА 23

 8. Управління проектами
  1. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 4 2. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 9 Задача. Визначити ефективність витрат на будівництво нового готелю на 150 місць. Очікуване виконання доходу в перший рік експлуатації – 2750 тис.грн., рівень рентабельності – 6%, питомі капіталовкладення – 1,8 тис.грн. на місце. Норматив економічної ефективності – 0,09. Список літератури: 18

 9. Управління проектами
  Задача 1. Проекти В і С мають однакові витрати, результати та тривалості життєвого циклу. Норма дисконту становить 10% (r=0,1). Провести порівняльну оцінку даних проектів і вибрати кращий з них за допомогою визначення: чистого приведеного прибутку за звичайною та модифікованою методикою, індексу рентабельності інвестицій. Витрати, млн. грн. Грошові надходження, млн. Грн. Рік існування проекту Проект В Проект С Проект В Проект С 1 10 10 5 0 2 20 10 10 10 3 30 40 15 15 4 0 0 20 20 5 0 0 20 25 Разом 60 60 70 70 Задача 2 За даними необхідно: 1. Побудувати сітковий графік, який відображає проект. 2. Визначити скільки додаткових витрат потрібно понести підприємству задля скорочення тривалості проекту до 12 тижнів. Код работи Назва (зміст) роботи Попередня робота Тривалість робіт, тижні Витрати, тис. грн Mite Kite за 1 день нормальна мінімальна за нормальної тривалості за скороченої тривалості 611 Демонтаж старого обладнання 4 3 26 000 30 000 1 4000 612 Пошук нового обладнання та розміщення замовлення 2 1 3 000 5 000 1 2000 621 Ремонт приміщення 611 4 3 48 000 54000 1 6000 622 Закупівля та доставка нового обладнання 612 5 3 15 000 24000 2 4500 631 Монтаж нового обладнання 621,622 4 2 35000 43000 2 4000 632 Перепідготовка персоналу 622 2 1 16000 22000 1 6000 641 Наладка нового обладнання 631,632 2 1 21000 29000 1 8000 Література.

 10. Управління проектами
  1. Моделювання і календарне планування ресурсів. 2 2. Поняття та класифікація проектних ризиків. Управління проектними ризиками. 7 Список використаної літератури 17

 11. Управління проектами
  1. Особливості сіткових стрілчастих графіків 3 2. Формування і розвиток команди проекту. Роль менеджера проекту 8 3. Програмне забезпечення управління проектами 13 Список використаної літератури 19

 12. Управління проектами. Варіант № 2
  1. Цілі та задачі розробки проектів 3 2. Визначення черговості виконання проектних завдань, часу і вартості реалізації проектів 9 Література 20

 13. Управління проектами контрольна
  Вступ 3 1.Фактори, що впливають на рівень проектних ризиків 4 2.Внутрішні механізми зниження ризиків інвестиційних проектів 5 3. Форми і види страхування проектних ризиків 8 4. Практичне завдання 12 Використовуючи дані за обраним варіантом, необхідно: • Побудувати сітковий стрілчастий графік та графік передування реалізації проекту. • Скласти графік потреби у ресурсах та побудувати ресурсну гістограму. • Визначити параметри сіткового графіку (за будь-яким відомим Вам методом). • Скласти графік потреби у ресурсах та побудувати ресурсну гістограму. • Виконати згладжування ресурсної гістограми та детально її обґрунтувати. • Скласти календарний план (діаграму Гантта) реалізації проекту після згладжування ресурсної гістограми. Аналіз вихідних даних Код роботы Шифр робот Тривалість Ресурси Попередні роботы F R20 1 2 E45, C19 D D11 2 4 M55, X82 K Y15 1 1 B16 A X82 5 3 - B M55 2 4 - E E45 7 2 M55 C C19 6 1 M55, X82 G B16 4 1 E45, C19 J M47 1 4 B16, R20, D11 H S86 7 0 D11 Це проект, обмежений по кількості ресурсів, - тобто проект, у якому рівень наявностей, що є в наявності не може бути перевищений. 4.1 Процес розрахунку параметрів сіткового графіка 12 4.2 Складання графіку потреби в ресурсах 17 4.3 Будування ресурсної гістограми 17 4.4 Оптимізація ресурсної гістограми 18 4.5 Календарный план реалізації проекту після згладжування ресурсної гістограми 19 Висновки 20 Список літератури: 21

 14. Управління проектами. Варіант № 5
  1. Життєвий цикл проектів 3 2. Підсистеми управління проектами 13 Література 23

 15. Контрольна з управління проектами
  1. Життєвий цикл проекту та його фази 3 2. Порядок складання проектного бюджету 7 Література 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua