Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я (ID:18193)
| Размер: 37 кб. | Объем: 34 стр. | Стоимость: 110 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Загальні засади адміністративно-правового регулювання і державного управління в сфері охорони здоров’я 5
1.1. Історія охорони здоров'я України 5
1.2. Адміністративно-правове регулювання відносин в сфері охорони здоров’я 12
1.3. Система органів управління охороною здоров'я населення 16
Розділ 2. Нагляд та відповідальність в сфері охорони здоров’я 22
2.1. Нагляд в сфері охорони здоров’я нагляд 22
2.2. Правові проблеми застосування адміністративної відповідальності в сфері охорони здоров’я 25
Висновки 30
Список джерел 32

Литература1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141. 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. від 07.12.1984. № 8073-X Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до № 51, ст.1122. 3. Закон України Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині № 1007-XIV від 16.07.1999 // Відомості Верховної Ради, 1999, N 41, ст.377. 4. Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення № 4004-XII від 24.02.1994 // Відомості Верховної Ради , 1994, N 27, ст.218. 5. Постанова КМУ N 1542 від 02.11.2006 р. Про затвердження про Міністерство охорони здоров'я України. 6. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І.П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: академ. курс:підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Вадим Борисович Авер'янов (відп.ред.). Т. 1: Загальна частина.— К.: Юридична думка, 2007. — 591с. 7. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. А37 [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Харьков: Право, 2003. — 576 с. 8. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. - Київ: Українська академія внутрішніх справ. 1995,- 177 с. 10. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / АЗІ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битя-ка. - Харків: Право, 2000. - 520 с. 11. Адміністративне право України. Навч. посібник – Тернопіль : Картбланш, 2004. – 579 с. 12. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с. 13. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк – К.: Юрінком Інтер. 2005. – 544 с. 14. Денчук Р.О. Адміністративне право України: метод. рек. з проведення практ. занять / Одеський ін-т підприємництва та права — О. : СВД Черкасов, 2008. — 91с. 15. Ківалов С. В., Біла Л.P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с. 16. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — 3. вид., перероб. і доп. — О. : Юридична література, 2006. — 488с. 17. Кодекс про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: / Відп. Ред. Е.Ф. Демський: Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. 18. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – 2- ге вид., допов. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 752 с. 19. КолпаковВ.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер. 2003. – 736 с. 20. Мосьондз С.О.. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посібник / Університет економіки та права "КРОК". — К. : Прецедент, 2006. — 176с. 21. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2007. — 624c. 22. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2008. — 712 c. 23. Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Армаш Н.О., Поліщук В.Г.. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Коломоєць Т.О.(заг.ред.), Гулєвська Г.Ю. (заг.ред.). — К. : Істина, 2007. — 216с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття управління проектами в сфері охорони здоров’я
  Вступ 3 1. Основи управління проектами в підприємництві 4 2. Складові соціального середовища проекту 12 3. Проектний підхід в підприємництві 17 4. Стратегічне управління системою охорони здоров’я в умовах соціально-економічних та суспільно-політичних трансформацій 21 5. Стратегічне управління системою охорони здоров’я: інноваційний аспект 25 6. Напрями інноваційних перетворень системи охорони здоров’я в Україні 29 Висновки 33 Література 36

 2. Маркетинговий підхід до управління організацією в сфері охорони здоров’я (Теорія)
  ВСТУП 3 1. Суть, визначення та види маркетингу 4 2. Маркетинговий підхід до управління організацією 7 3. Маркетинг в галузі охорони здоров’я 8 4. Маркетинговий підхід до управління організацією в сфері охорони здоров’я 13 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

 3. Адміністративно-правове регулювання державної служби
  Вступ 3 Розділ 1. Правове регулювання державної служби в Україні 6 1.1. Загальні засади інституту державної служби в Україні 6 1.2. Державна служба, як вид трудової діяльності 17 Розділі 2. Правове регулювання проходження державної служби 26 2.1. Правовий режим державної служби та його структура 26 2.2. Перспективи реформування державної служби 29 Висновок 34 Використана література 37

 4. Адміністративно-правове регулювання державної служби
  Вступ 3 Розділ 1. Правове регулювання державної служби в Україні 6 1.1. Загальні засади інституту державної служби в Україні 6 1.2. Державна служба, як вид трудової діяльності 17 Розділі 2. Правове регулювання проходження державної служби 26 2.1. Правовий режим державної служби та його структура 26 2.2. Перспективи реформування державної служби 29 Висновок 34 Використана література 37

 5. Організація охорони здоров"я у країнах з розвиненою системою охорони здоров"я
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 5 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ 13 2.1. Система охорони здоров'я у Великобританії 13 2.2. Система охорони здоров'я в Канаді 16 2.3. Система охорони здоров'я в Німеччині 18 2.4. Система охорони здоров'я в Бельгії 20 2.5. Система охорони здоров'я в Австрії 22 2.6. Шведська система охорони здоров'я 24 2.7. Італійська система охорони здоров'я 26 РОЗДІЛ 3. РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ 28 ВИСНОВОК 36 ЛІТЕРАТУРА 38

 6. Правове регулювання відносин власності у сфері економіки
  Варіант 1. Правове регулювання відносин власності у сфері економіки 3 1. Правовий режим приватної власності в Україні. 3 2. Правовий режим колективної власності. 5 3. Правовий режим державної власності. 7 Задача. 9 Статутом ТОВ «Допомога», засновниками якого є пенсіонер В.П. Криштальов та ветеран Великої Вітчизняної війни П.Г. Підналий передбачені такі види діяльності: торговельна та посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, передавання та постачання електроенергії. 9 Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись названим ТОВ? Дайте відповідь, посилаючись па відповідні положення чинного законодавства. 9 Список використаних джерел: 11

 7. Правове регулювання спільної діяльності у сфері підприємництва
  Вступ 3 1. Поняття, форми та умови договору про спільну діяльність 9 1.1 Види спільної діяльності 9 1.2 Особливості договорів про здійснення юридичних фактичних дій 15 2. Особливості правового регулювання договору простого товариства 23 2.1 Порядок створення та ведення справ за договором простого товариства 23 2.2 Характеристика майнових відносин за договором простого товариства 48 2.3 Відповідальність за договором простого товариства 64 3.Припинення договору про спільну діяльність 77 3.1 Випадки припинення договору про спільну діяльність 77 3.2 Випадки відмови учасника від участі у договорі про спільну діяльність. 85 3.3 Випадки розірвання договору про спільну діяльність 93 Висновок 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 104 ЛІТЕРАТУРА 104 НОРМАТИВНІ АКТИ 105

 8. Правове регулювання інвестиційної діяльності у сфері капітального будівництва. Загальні положення
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття капітального будівництва. Види, способи капітального будівництва. 3 1.1. Поняття капітального будівництва 3 1.2. Види капітального будівництва 5 1.3. Способи капітального будівництва 7 2. Стадії інвестиційного процесу у капітальному будівництві 8 3. Ліцензування будівельної діяльності та атестація виконавців 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 9. Управління персоналом у закладах охорони здоров’я
  ВСТУП 3 1. МІСЦЕ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 4 2. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ 10 3. ОСНОВНІ СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ТА ЛІДЕРСТВА В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ 14 4. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 19 5. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 32 ДОДАТКИ 34

 10. Управління персоналом у закладі охорони здоров’я
  Вступ 3 1. Теоретичні й методичні положення теорій управління персоналом 6 1.1. Сучасні теорії мотивації: вітчизняний і закордонний досвід 6 1.2. Правове регулювання взаємовідносин з персоналом в Україні 12 2. Особливості управління персоналом в галузі охорони здоров’я 16 2.1. Принципи менеджменту персоналу в закладах охорони здоров’я 16 2.2. Засоби мотивації персоналу в закладі охорони здоров’я 22 Висновки 27 Література 28

 11. Функції управління в системі охорони здоров'я
  ВСТУП 3 1. СУЧАСНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ 4 1.1. Загальна характеристика та особливості системи управління охороною здоров'я в Україні 4 1.2. Компетенція органів державної влади та урядових органів у сфері управління охороною здоров'я 7 1.3. Особливості функціонування системи управління охороною здоров'я України 13 2. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 20 2.1. Європейські принципи та методи функціонування системи охорони здоров'я 20 2.2. Модернізації функцій органів місцевого самоврядування в умовах реформування сфери охорони здоров'я в Україні 24 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

 12. Механізм адмністративно-правового регулювання у сфері охорони і використання навколишнього природного середовища
  Механізм адмністративно-правового регулювання у сфері охорони і використання навколишнього природного середовища Список використаної літератури 12

 13. Управління комерційною діяльностю підприємства (установи) в галузі охорони здоров’я
  Вступ 3 Розділ 1. Управління комерційною діяльністю підприємства як основа успіху в ринкових умовах (теоретичний аспект) 5 1.1. Роль та значення комерційної діяльності фармацевтичного підприємства в сучасних умовах 5 1.2. Організаційні засади управління комерційною діяльністю підприємства 9 1.3. Основні показники комерційної діяльності підприємства 14 1.4. Планування комерційної діяльності підприємства 18 Розділ 2. Аналіз комерційної діяльності фармацевтичного роздрібного підприємства КП “Фармація” аптека №7 м.Києва 29 2.1. Загальна характеристика та стан КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 29 2.2. Аналіз фінансових результатів КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 33 2.3. Аналіз конкурентів та асортиментної політики КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 43 Розділ 3. Удосконалення комерційної діяльності роздрібного фармацевтичного підприємства КП “Фармація” аптека №7 м. Києва 54 Висновки 61 Список використаної літератури 65 Додатки 68

 14. Державне управління та організація охорони інтелектуальної власності
  Зміст Вступ 3 Державне управління та організація охорони інтелектуальної власності 4 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 15. Організація роботи головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу міської ради
  ВСТУП 3 І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 6 1.1. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров’я 6 1.2. Теоретико-методологічні підходи щодо діяльності органів місцевого самоврядування з охорони здоров’я 11 1.3. Зарубіжний досвід діяльності органів місцевого самоврядування 15 ІІ. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В М. КИЄВІ 21 2.1. Нормативно-правова модель діяльності органів місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві 21 2.2. Оцінка ефективності роботи Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення з громадськістю в м. Києві 25 2.3. Концептуальні засади вдосконалення діяльності Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення в м. Києві 36 ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 43 3.1. Механізми удосконалення фінансово-економічної та матеріально-технічної бази охорони здоров’я 43 3.2. Створення умов для участі громадськості у вирішенні проблем охорони здоров’я 48 3.3. Перспективи розвитку взаємодії держави і громадських лікарських організацій 49 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 56 ДОДАТКИ 61

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua