Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз банківськ діяльності (ID:18224)
| Размер: 134 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание
1.Характеристика банку 3
2. Аналіз пасивів банку 7
3. Аналіз активів банку 9
4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності банку. 12
Список використаної літератури: 14

Литература1. Вісник НБУ/№1( за 01/01/2009) 2. Вісник НБУ №1(за01/01/2008) 3. Вісник НБУ»1(за 01/01/2007) 4. Голос України/ №103(4353)(за 31/05/2008). – с. 12. 5. Парасій-Вергуненко І. М.Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. 6. www.ukrsibbank.com
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз діяльності медичних установ Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи
  1.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи 3 2. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг 8 3. Задача 15 Визначте показники діяльності фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) села Н. в минулому році. Кількість жителів — 500. Дітей у віці до трьох років — 70. На диспансерному обліку перебуває: вагітних — 12, породілей — 12. Фельдшер веде прийом 4 години на день. Кількість відвідувань фельдшера становить 1200, кількість відвідувань на дому — 500. Виявлено у ФАП 700 захворювань, з них 12 випадків гіпертонії, 24 випадки ангіни. Кількість патронажних відвідувань на дому дітей у віці до 3 років — 420. Кількість патронажних відвідувань на дому вагітних та породілей — 320. Література 16

 2. Аналіз банківської діяльності
  Завдання 7 Ви — економіст аналітичного відділу банку. 1. Дайте визначення поняття "рентабельність банку". 2. Проаналізуйте зміну коефіцієнта загальної рентабельності ро¬боти банку. Визначте основні резерви підвищення ефективності роботи банку. Факторний аналіз зробити за допомогою способу ланцюгових підстановок. Показник Базисний період Звітний період 1 . Доходи банку, разом У тому числі: 5400 4900 - процентні 3700 3500 - комісійні 1700 1400 2. Витрати банку, разом У тому числі: 4600 4450 - процентні 2350 2180 - комісійні 1620 1280 - на утримання банку 630 990 3. Прибуток 4. Рентабельність, % Завдання 12 Ви — економіст аналітичного відділу банку. 1. Дайте тлумачення "великого" кредиту банку. 2. Розрахуйте значення максимального розміру ризику на одного позичальника. 3. Вкажіть нормативне значення розміру ризику на одного пози¬чальника. Умова: 1. Сукупна заборгованість за позиками одного позичальника ста¬новить 0,3 млн грн, а позабалансові обов'язки, видані по відно¬шенню до нього, — 0,02 млн грн. 2. Статутний капітал банку становить 1 млн грн. 3. Власні кошти банку — 2,1 млн грн.

 3. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
  1.Аналіз конкурентоспроможності продукції і ринку збуту в зовнішньоекономічній діяльності. 3 2.Місце економічного аналізу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. 5 3. Облік розрахунків з відрядження за кордон . 8 Список використаної літератури. 11

 4. Аналіз банківської діяльності
  1. Характеристика банку 3 2. Аналіз пасивів банку 16 3. Аналіз активів банку 18 4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності банку. 21 Список використаної літератури: 23 Звітність 24-31

 5. Аналіз господарської діяльності
  1 Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Резерви поліпшення забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами 4 2 Завдання та джерела даних аналізу реалізації продукції, робіт, послуг. Аналіз виконання договірних зобов’язань за обсягом, строками і якістю продукції 18 3 Задача 24 Провести факторний аналіз грошових надходжень від реалізації зернових за умови: Врожайність - 30 ц/га за планом фактична - 25 ц/га Площа посіву за планом - 300 га фактична - 280 га Середня ціна реалізації 1 ц. за планом 85 грн. фактична - 79 грн. Рівень товарності за планом 90% фактичний 75% Використана література 26

 6. Аналіз банківської діяльності
  Зміст 1. Банківські пасиви як об'єкт аналізу 3 2. Аналіз структури капіталу комерційного банку 4 3. Особливості формування і розрахунку банківського капіталу в Україні і за кордоном 5 4. Статутний фонд як джерело зростання капіталу банківської системи 8 5. Структура залучених коштів вітчизняних та іноземних комерційних банків 10 6. Вклади населення як джерело кредитування економіки 11 7. Залучені міжбанківські кредити як засіб подолання дефіциту ліквідності 12 8. Проблема капіталізації малих банків в україні 14 Завдання 16 Нижче наведені балансові дані банку (тис.грн.). Сумарні активи, у т.ч. 146400 Складові капіталу: Сумарні зобов'язання, у т.ч. 131750 Грошові кошти в касі 700 Статутний фонд (сплачений) 9000 Залишки на поточних рахунках клієнтів 114000 Коррахунок в НБУ 18000 Резерв (за рахунок прибутку) 1400 Короткострокова заборгованість перед НБУ 0 Коррахунки в інших банках 1 800 Дивіденди, направлені в статутний фонд 250 Короткострокові отримані МІЖ 15000 МІЖ (короткострокові депозити в інших банках) 60000 Емісійні різниці 0 Короткострокові депозити підприємств і населення 1 500 Боргові ЦП в портфелі банку (ОВДП) 25000 Прибуток (+), збиток (-) минулих років 2000 Довгострокові депозити підприємств і населення 800 Кредитний портфель 20000 Прибуток (+), збиток (-) поточного року 100 Інші зобов'язання 450 Інвестиції (куплені акції підприємств) 20000 Страхові резерви по всіх активах 1 900 Налай і гарантії, поруки, інші позабалансові зобов'язання 0 в т.ч. Інвестиції в 1 окрему установу 5000 у т.ч. по стандартних кредитах 400 Зобов'язання у валюті (гривневий еквівалент) 23500 Нематеріальні активи з урахуванням зносу 0 Субординований борг 0 Інші активи 900 Сума вимог до 1 контрагента і зобов'язань щодо нього 8000 Сума зобов'язань декількох пов'язаних контрагентів 25000 Кредити, надані 1 інсайдеру 500 Кредити, надані всім інсайдерам 900 Вимоги у валюті гривневий еквівалент) 24000 Припустимо, що всі активи мають нульовий ступінь ризику (тобто гарантовані до повернення), страхові резерви по всіх активах сформовані повністю, курс гривні незмінний. Визначити: 1. Основний капітал. 2. Додатковий капітал. 3. Регулятивний капітал Н1. 4. Норматив адекватності регулятивного капіталу (або норматив платоспроможності) Н2. 5. Норматив адекватності основного капіталу НЗ. 6. Норматив миттєвої ліквідності Н4. 7. Норматив поточної ліквідності Н5. 8. Норматив короткострокової ліквідності Н6. 9. Норматив максимального розміру ризику на одного контрагента Н7. 10. Норматив великих кредитних ризиків Н8. 11. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9. 12. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих всім інсайдерам Н10. 13. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Н11. 14. Норматив загальної суми інвестування Н12. 15. Норматив ризику загальної відкритої (довгої/ короткої) валютної позиції Н13. Зробити висновки. Список використаної літератури 24

 7. Аналіз діяльності підприємства
  ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІННИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» НА ТЕМУ «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА» Остання цифра залікової книжки студента № варіанта 0,5 1 ЗАВДАННЯ: Використовуючи дані бухгалтерського балансу (форма №1) і звіту про прибутки і збитки (форма № 2), наведені в додатку, провести аналіз фінансового стану підприємства по наступному плану. 1. Експрес-оцінка фінансового положення підприємства 2. Провести вертикальний і горизонтальний аналіз даних бухгалтерського балансу 3. Провести аналіз якості зростання активів 4. Провести аналіз показників ліквідності підприємства 5. Провести аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства 6. Провести оцінку виробничої діяльності підприємства 7. Провести аналіз рентабельності діяльності підприємства

 8. Аналіз банківської діяльності
  Керівний персонал банку 2 Основні види банківських послуг в Україні 5 Задача 9 За даними балансу банку розрахувати показники прибутковості: процентну маржу; чистий спред; чисту процентну маржу користуючись даними таблиці.

 9. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
  7. Основні завдання обліку експортних операцій. Документальне забезпечення експортних операцій...2 17. Зустрічна торгівля та її форми. Облік бартерних операцій та компенсаційних операцій ...........6 Список використаної літератури................12

 10. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
  1. Облік кредитів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю 3 2. Облік наявності та руху імпортних товарів 7 3. Облік операцій з давальницькою сировиною 11 Задача 4 14 Підприємство купує валюту для розрахунків з іноземними постачальниками в сумі 2000$. Для цього підприємство перераховує банку 11200 грн. (курс 5,4 грн. за долар). Комісійна винагорода банку становить 25 грн. Курс НБУ на дату зарахування коштів становить 5,45 грн. за 1 $. Відобразити кореспонденцію рахунків Список використаної літератури 15

 11. Аналіз банківської діяльності
  1. ВАРІАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3 2. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ 8 Список використаних джерел 14

 12. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності
  Варіант №3. Частина 1 .Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Потрібно виконати: 1) встановити свій варіант виконання контрольної роботи за сумою двох останніх цифр номера залікової книжки; 2) підставити у вхідні дані контрольної роботи , які характеризують експортні та імпортні операції відповідно варіанту; 3) встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій у таблиці 1; 4) відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські операції, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо - нульові, крім рахунків 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 144710 грн., 312 „Поточні рахунки в іноземних валютах” – 1000 $ США, курс 5,29 грн., а також 40 "Статутний капітал" - 150 000 грн.; 5) по кожному синтетичному рахунку визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на кінець звітного періоду; 6) скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку. Впродовж 1-го кварталу 2004 року підприємство "Сатурн" - резидент України здійснило наступні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності: 1. Операції з експорту. Укладено договір купівлі-продажу з нерезидентом України на експорт товарів в результаті відрядження представника підприємства в країну іноземного партнера 15.01.04 р. 08.01.04 р. придбані на території України товари, які належить реалізувати на експорт. Вартість придбання склала 16800,00 грн., в тому числі ПДВ 2800,00 грн.. 14.01.04 р. здійснена оплата українському постачальнику в сумі, яка склала вартість придбання. 02.02.04 р. відвантажені на експорт товари нерезиденту України, оформлена вантажна митна декларація. Контрактна вартість склала 17000 S США Курс долара США на 02.02.04 р. - 5,32 грн. Митний збір склав 40 грн.. 27.02.04 р. надійшла валюта на рахунок підприємства згідно з контрактною вартістю товарів. Курс долара на 27.02.04 р. - 5,36 грн. 2. Операції з імпорту. Укладено договір з нерезидентом України на імпорт товарів з метою їх подальшої реалізації на території України. 29.01.04 р. отримано товар, контрактна вартість якого 16000 S США. Курс долара США на 29.01.04 р. - 5,31 грн., таким чином митна вартість згідно з вантажною митною декларацією склала 84960,00 грн. (контрактна вартість 16000 курс 5,31 S США на 29.01.04 p.). Мито, митний збір та акцизний збір склали 1700,00 грн. 12.02.04 р. товар було повністю реалізовано українському підприємству, вартість реалізації склала 147000,00 грн. Для розрахунку за імпортні товари підприємство придбало іноземну валюту (долари США) через уповноважений банк на Міжбанківській валютній біржі України.22.03.04 p. здійснено оплату постачальнику згідно з вартістю контракту. Курс долара США на 22.03.04 р. - 5,34 грн. Вказані в задачі операції відобразити у вигляді кореспонденції бухгалтерських рахунків, розрахувати необхідні суми і результат звести у таблицю 1. 1.Кореспонденція рахунків господарських операцій у таблиці. Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій за 1 квартал 2004 року № з/п Дата Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дебет Кредит 1 2 4 5 6 7

 13. Аналіз діяльності ТОВ
  Аналіз діяльності ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» Література

 14. Аналіз банківської діяльності
  Вступ 3 1. Процес банківського кредитування, його етапи 4 2. Організація управління процесом банківського кредитування 8 3. Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України 12 Висновки 18 Список літератури 19 Додатки 20-25 Модель поетапного аналізу кредитної діяльності банку Структура кредитно-інвестиційного портфелю за станом на 01.09.2006 р. (млн.грн) Кредитний договір N

 15. Аналіз банківської діяльності
  ЗАДАЧА 1 2 За даними звіту про фінансові результати банку «Вимпел» здійснити постатейний аналіз структури і динаміки витрат банку: Таблиця 1 Статті витрат звіту про фінансові результати банку «Вимпел» Статті витрат 2006 рік 2007 рік тис. грн. тис. грн. 1. Сплачені проценти, всього 2261,0 2937,98 У тому числі за: — розрахунковими, поточними та іншими рахунками клієнтів 140,79 478,23 — депозитами і вкладами підприємств, організацій, підприємців 932,06 658,46 — вкладами фізичними осіб 666,29 526,20 — позиками НБУ — позиками і депозитами комерційними банків 512,26 1001,81 ... ЗАДАЧА 2 6 Проаналізувати відсотковий ризик банку (активи та зобов'язання банку наведено в таблиці). Визначити, чи дотримується банк ліміту індексу відсоткового ризику, граничне значення якого в банку встановлено на рівні 15%. Як вплине зниження відсоткових ставок на ринку на 4 % на величину відсоткового ризику банку? Таблиця 3 Баланс млн. грн. Показник Активи Пасиви Сума Ставка, % Сума Ставка, % Збалансовані за строками 285 18 185 16 Чутливі до зміни ставки 980 16 690 13 Нечутливі до зміни ставки 560 15 720 12 Неробочі активи 95 - - - Капітал - - 325 - Усього: 1920 1920 ЗАДАЧА 3 8 Проаналізувати вплив кредитного ризику на ефективність управління кредитним портфелем банку за два періоди, використавши методику факторного аналізу. Таблиця 4 Аналіз ефективності управління кредитним портфелем банку Показник Періоди Відхилен-ня 1 2 Обсяг кредитного портфеля (тис. грн.) 15600 21100 Розрахункова сума резерву під нестандартну заборгованість (тис. грн.) 2550 2490 Питома вага резерву в обсязі портфелю (%) Перевищення дохідності кредитного портфеля над ставкою без ризику (%) 6,2 4,5 Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем ЗАДАЧА 4 11 Проаналізувати рівень осідання грошових коштів та тривалість зберігання коштів на поточному рахунку клієнта банку. Таблиця 7 Аналіз рівня осідання грошових коштів на поточному рахунку підприємства (тис. грн.) Показник І місяць II місяць III місяць Всього Надходження за період 950 1060 1280 Кількість днів в періоді 21 20 22 Середньоденні надходження Сума залишків за період 105 181 264 Середньоденний залишок Оборот за видачею коштів 835 887 912 Середньоденний оборот Рівень осідання коштів, % Тривалість зберігання, дні ЗАДАЧА 5 13 Розрахувати мультиплікативний ефект капіталу банку за даними таблиці 9. За результатами аналізу зробити висновки. Таблиця 9 Показники Звітний рік Попередній рік Відхилення, (+,-) в% Чистий прибуток, тис. грн. 14260 12396 Залучені кошти, тис. грн. 318595 307013 Процентні витрати, тис. грн. 33526 27060 Мультиплікатор капіталу Процентна ставка, % Активи, тис. грн. 381190 372152 Економічна рентабельність, % Мультиплікативний ефект капіталу, % СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua