Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: SWOT-аналіз підприємства швидкого харчування (ID:18244)
| Размер: 19 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеSWOT-аналіз підприємства швидкого харчування (практика)
Список використаної літератури
Литература1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс: Навч. посібник — М.: Видави, дім «Вільямс», 2001. — 608 с. 2. Ассєль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 804 с. 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник—К: Лібра, 2002. — 712 с. 4. Герасимчук В.Г, Маркетинг. Теорія і практика: Навч. посібник — К.: Вищашк. 1994. — 327с. 5. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240 с. 6. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1990. — 736 с. 7. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 495 с. 8. http://4p.ru 9. http://aup.ru/marketing/ 10. http://www.shvydko.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз особливостей харчування туристів з Туреччини на території України
  1. Історія розвитку турецької кухні 2. Загальна характеристика турецької кухні та її особливості. Приблизне меню сніданка Використана література

 2. Аналіз особливостей харчування туристів з Фінляндії на території України
  Аналіз особливостей харчування туристів з Фінляндії на території України Література

 3. Аналіз надання послуг харчування на прикладі ресторану готелоьного комплексу
  ВСТУП 3 1. Характеристика ресторанних послуг готелю „__” 4 2. Аналіз діяльності ресторану „__” 6 3. Аналіз процесу обслуговування в ресторані „__” 8 4. Технологічні процеси надання послуг харчування у ресторані „__” 11 5. Організація сервісного обслуговування в ресторані 14 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 4. Стратегія диверсифікації, фокусування, швидкого реагування, вичікування та можливість їх використання підприємствами України
  Вступ 3 1. Стратегія диверсифікації 4 2. Стратегія фокусування 9 3. Стратегія вичікування і швидкого реагування 12 Висновок 14 Список використаної літератури 15 Список використаної літератури: 1.Боумен К. Основы стратегического менеджмента. – М., 1996. 2.Дуган Л. Розробка стратегії: минуле, сучасність та майбутнє. - Чернівці, 2001. 3.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. - К., 1998. 4.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1994. 5.Милнер Б. З. Теория организации. – М., 1999. 6.Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К., 2001. 7.Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К. – 1998. 8.Шершньова З.Е. Стратегічне управління. – К. – 2004.

 5. Підприємства громадського харчування як складова туристичної індустрії України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 5 1.1. Поняття та значення підприємств громадського харчування 5 1.2. Механізм діяльності підприємств громадського харчування в туристичній індустрії України 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕСТОРАНУ ГОТЕЛЮ «Назва» ЯК СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 15 2.1. Загальна характеристика підприємства 15 2.2. Аналіз технологій надання ресторанних послуг 29 2.3. Оцінка ефективності збутової діяльності ресторану 35 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 41 3.1. Розробка нових форм збутової діяльності ресторану 41 3.2. Заходи з підвищення конкурентної стратегії ресторану 47 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56 ДОДАТКИ 62

 6. Международный маркетинг (на прикладі підприємства з виробництва продуктів харчування)
  Цель контрольной работы – рассмотреть возможность выхода предприятия (фирмы) на рынок другой страны. В ходе выполнения работы необходимо изучить факторы внешней среды и разработать стратегию выхода на выбранный рынок. Страну для выполнения работы выбирают из приложения согласно последней цифре зачетки. В рамках выполнения контрольной работы необходимо предложить и охарактеризовать методы международной экономической деятельности, которые могут быть использованы вашим предприятием. План: 1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Характеристика факторов внутрішнього середовища Білорусі 8 2.1. Характеристика географічних факторів 8 2.2. Характеристика розвитку транспортної інфраструктури 9 2.3. Характеристика соціальних та демографічних факторів 11 2.4. Рівень економічного розвитку і основні економічні показники 13 2.5. Рівень розвитку кондитерської галузі Білорусі 19 2.6. Характеристика факторів мікросередовища для даного підприємства. 20 3. Розробка стратегії виходу на міжнародний ринок 23 3.1. Фактори, які сприятливі для даного підприємства 23 3.2. Фактори, які несприятливі для даного підприємства; 25 3.3. Визначення ризиків, які має врахувати дане підприємство 26 3.4. Визначте переваги, які може принести даному підприємству діяльність на міжнародному ринку 28 3.5. Визначення цілей, які може ставити перед собою дане підприємство (фірма ) 29 3.6. Визначення форми економічної діяльності на зовнішньому ринку 30 3.7. Обрання товарної політики для виходу на міжнародний ринок 30 3.8. Визначення основних принципів цінової політики 30 3.9. Оберіть канали дистрибуції 30 3.10. Визначення основних видів комунікацій 31 3.11. Обрання форми відшкодування транспортних витрат. 32 Література 35

 7. Організація праці менеджера при необхідності швидкого включення в роботу (нове місце роботи)
  Вступ 3 1. Особливості планування особистої праці менеджера 4 2. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера 8 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 8. Розробка бізнес-плану підприємства громадського харчування ресторанного типу
  Розділ 1.Обґрунтування (ініціалізація) проекту 4 1.1. Загальні положення 4 1.2. Маркетингові дослідження ринку 5 1.2.1. Дослідження ареалу діяльності закладу ресторанного господарства 5 1.2.2.Аналіз ринку послуг ресторанного господарства району 7 1.2.3. Дослідження ринку споживачів в ареалі діяльності закладу 8 1.2.4. Дослідження конкурентів 11 Результати опитування респондентів в досліджуваному мікрорайоні 13 1.2.5. Визначення ємності ринку та його сегментація 17 1.2.6. Визначення маркетингової політики 18 1.3. Визначення концептуальних засад діяльності закладу 22 Розділ 2.Інженерно-технологічний 27 2.1. Моделювання сервісно-виробничого процесу 27 2.2. Моделювання виробничого процесу 29 2.3. Проектування технологічних процесів механічного кулінарного обробляння сировини та виготовлення напівфабрикатів (заготівельні цехи) 31 2.4. Проектування процесу виробництва готової кулінарної продукції 57 2.5. Проектування адміністративно-побутових приміщень 65 2.6. Проектування технічних приміщень 66 2.7. Визначення загальної площі закладу та поверховості будівлі 66 2.8. Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних норм ведення технологічного процесу 67 2.9. Розроблення об'ємно-планувального рішення закладу 70 2.10. Розроблення схеми комунікаційного забезпечення технологічного устаткування 73 Розділ 3. Архітектурно-будівельний 77 3.1. Передпроектні роботи 77 3.1.1. Розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій 77 3.1.2. Розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках 77 3.1.3. Визначення інженерних характеристик об'єкту 77 3.2. Збір вихідних даних 77 3.3. Інженерно-будівельні рішення закладу 78 3.3.1. Пропозиції щодо дизайну 79 3.3.2. Будівельно-технічні показники проекту 80 3.3.3. Кошторис будівництва 80 3.4. Порядок здачі в експлуатацію закінченого об'єкта 81 3.5. Заходи щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища 82 3.5.1. Створення системи управління охороною праці 82 3.5.2. Документація при організації служби охорони праці закладу ресторанного господарства 82 3.5.3. 3аходи охорони праці у виробничих приміщення закладу ресторанного господарства 83 3.5.4.Санітарно-гігієнічні заходи у приміщеннях закладу ресторанного господарства 85 3.5.5. Засоби та заходи електробезпеки при експлуатації устаткування 86 3.5.6. Евакуація людей з приміщень та будівель 88 Розділ 4. Організаційно-економічний розділ 90 4.1. Організаційно-юридичний план 90 4.2. Розрахунок середньорічних економічних показників 100 проектованого закладу ресторанного господарства 100 Розділ 5. Розвиток проекту 107 5.1. Загальні напрями розвитку проекту закладу ресторанного господарства 107 5.2. Розширення проектованого закладу ресторанного господарства 107 5.3. Розвиток ресторанного сервісу закладу, що проектується 108 5.4. 3абезпечення конкурентопридатності розроблених інноваційних технологій продуктів харчування 110 Висновки 111 Список використаних джерел 114

 9. Організація роботи соусного відділення гарячого цеху підприємства громадського харчування
  Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 4 2. Організація роботи соусного відділення гарячого цеху їдальні 8 2.1. Характеристика роботи гарячого цеху 10 2.2. Організація роботи соусного відділення 11 2.2.1. Розробка і підбір теплового обладнання. 17 2.2.2. Розрахунок і підбір немеханічного обладнання. 18 2.2.3. Інвентар для теплового оброблення продуктів і блюд (наплитний посуд) 19 2.2.4. Інвентар для порціонування і роздачі готової продукції (роздатковий інвентар) 22 3. Організація роботи соусного відділення на прикладі приготування супу-пюре в студентській їдальні 23 Висновки 26 Використана література 27 Додатки 28

 10. Економіка туристичного підприємства Економічна сутність поточних витрат на підприємствах харчування, їх склад та класифікуація, планування
  1. Економічна сутність поточних витрат на підприємствах харчування, їх склад та класифікуація, планування 3 2. Значення фінансів туристичного підприємства за ринкових умов 6 3. Склад трудових ресурсів у підприємствах туристичної індустрії. Штатний розклад, кількісна та якісна характеристика трудових ресурсів туристичних підприємств 10 4. Завдання 16 В діяльності туристичної фірми «Зоряна» прибуток, що залишається в її розпорядженні після відповідних платежів у бюджет на плановий період становить - 300 тис. грн. Амортизаційні відрахування, що використовуються на відновлення основних фондів, - 80 тис. грн. Вибуття основних фондів не передбачається. Визначте фонд накопичення на плановий період. Інформаційне забезпечення задачі. Нормативи відрахувань від прибутку у фонд накопичення становить 65%, від амортизаційних відрахувань - 90%. Список використаної літератури 17

 11. Особливості застосування методики швидкого аналізу рішення (методики FAST)
  Вступ 3 1. Застосування різних методик прийняття рішень в менеджменті 3 2. Автоматизація процесу прийняття рішень в менеджменті 5 3. Методика швидкого аналізу рішення 9 Висновок 12 Література 13

 12. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  1. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. 3 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 12 Задача 1. Складіть платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкту на перший тиждень місяця. Дані для розрахунку: Виручка, одержана господарюючим суб'єктом від реалізації продукції складає 80% суми усіх грошових надходжень. Інші показники наведено у таблиці 1. Платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкта на перший тиждень місяця. Задача 2. Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденди 10грн. на одну акцію;01.01. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 250 грн., а 2.07.- 300 грн. Список літератури 16

 13. Аналіз логістичної системи підприємства (на прикладі будь-якого підприємства)
  1. Загальна характеристика підприємства 3 2. Матеріальні потоки підприємства ПП «Назва» 8 3. Закупівлена логістика підприємства ПП «Назва» 12 4. Збутова логістика підприємства ПП «Назва» 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

 14. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  ВСТУП 3 1. Необхідність та значення оцінки фінансового стану підприємства. 4 2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства. 7 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 11 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

 15. Аналіз використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  Вступ 4 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 2. Аналіз використання основних фондів ВАТ «__» 12 Висновки 19 Список використаної літератури 21 Додатки 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua