Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з основ бізнесу та підприємництва (ID:18287)
| Размер: 22 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Економічна сутність та функції малого бізнесу 3
2. Система оподаткування підприємницької діяльності в Україні 7
Задача 6 16
Фірма реалізувала 6 000 одиниць товару по 150 грн. за одну одиницю. Постійні витрати на виробництво продукції становлять 10 000 грн., а змінні – 60 грн. за кожний виріб. Визначить валовий прибуток фірми, якщо всі платежі з валового прибутку становлять 30 %?
Література 17

Литература1. Варналій З.С. Основи підприємництва. Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 239 с. 2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. –К.: КНЕУ, 2001. - 528с. 3. Мочерний С. В., Устенко О. А., Чеботар С. І. Основи підприємницької діяльності. – К.: Альма-Матер, 2005. – 280 с. 4. Осипов В. И. Экономика предприятия. – Одесса: Маяк, 2005. – 720 с. 5. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2003. - 460 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з основ підприємництва
  Зміст 1. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні 3 2. Порядок введення обліку та звітності при переході субєктів малого бізнесу на спрощену систему оподаткування та звітності 7 Література 9

 2. Контрольна робота з основ бізнесу
  ЗМІСТ 1. Підприємницька діяльність некомерційних організацій 3 2. Інтернет: сучасний стан та перспективи розвитку 10 Література 16

 3. Контрольна робота з основ бізнесу
  ЗМІСТ 1. Сутність і особливості організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб 3 2. Прийняття підприємницького рішення 10 Література 18

 4. Розрахункова курсова робота з Основ бізнесу
  Завдання Основні розділи виконання курсової роботи пов'язані з визначенням оптимального обсягу виробництва і збуту продукції на підставі таких методів оптимізації: - методу розрахунку беззбитковості підприємства на підставі вартісної структури виробництва продукції; - методу зіставлення валових показників; - методу зіставлення граничних показників. Заключний розділ курсової роботи присвячений розрахунку витрат при управлінні процесом виробничого постачання і визначенням оптимальної величини партії матеріалів, що закуповуються. При виконанні курсової роботи необхідно розкрити теоретичну сутність методичних підходів, термінів і співвідношень, що забезпечують вирішення задачі визначення оптимального обсягу виробництва і реалізації продукції підприємства. Курсову роботу виконують на підставі даних, наведених у додатку. Варіант завдання вибирають за першою літерою прізвища студента й останньою цифрою номера залікової книжки (див. додаток). Додаток. Варіант завдання: Перша літера прізвища студента Остання цифра номера залікової книжки Ціна реалізації одиниці продукції Р, грн/од. Середні змінні витрати AVC , грн / од. Постійні витрати FC, грн Обсяг вироб-ництва продукції Q, од. М-Т 6 110 30 1 000 100 Завдання 2 Виконання завдання. 3 1. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ВАРТІСНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 3 2. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 15 2.1. Метод зіставлення валових показників 17 2.2. Метод зіставлення граничних показників 19 2.3. Визначення оптимального обсягу виробництва і реалізації продукції в умовах монопольного ринку 29 3. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 36 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40

 5. Контрольна з основ бізнесу
  1. Визначення основних критеріїв кредитоспроможності позичальника 3 2. Основи менеджменту життєвого циклу підприємства 8 3. Характеристика основних видів спільного підприємства 11 4. Залучення ресурсів шляхом використання ринкових інструментів 14 Список використаної літератури 17

 6. Контрольна з основ бізнесу
  1. Структуризація зовнішнього середовища підприємства 3 2. Фактори макро- та мікро середовища в підприємництві 6 Література 16

 7. Практичне завдання з основ підприємництва вар 3
  Завдання 1 3 1. Розрахувати основні показники економічної ефективності інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нових видів обладнання: а)чисті дисконтовані вигоди – NPV; б)внутрішню ставку доходу – JRR; в)коефіцієнт співвідношення вигод і витрат (вигодивитрати); г)термін окупності проекту (інвестицій) – Т. 2. На підставі розрахунків скласти порівняльну таблицю економічних показників ефективності інвестиційних проектів та зробити висновки щодо доцільності реалізації одного з них. 3. Побудувати графіки визначення внутрішньої ставки дохідності. Вихідні дані. 1. Типи обладнання за варіантом завдання взяти з додатку 1. 2. Вартість обладнання наведена в додатку 2. 3. Додаткові інвестиції, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів, придбанням нових засобів обслуговування обладнання, його модернізацією, приведені в додатку 3. 4. Майбутні вигоди (доходи) по роках експлуатації обладнання наведені в додатки 4. 5. Поточні витрати по роках експлуатації обладнання наведені в додатку 5. 6. Передбачається, що термін реалізації проектів нових видів обладнання (життєвий цикл проектів) складає сім років. 7. Коефіцієнти дисконтування приведені в додатку 6. При їх визначенні вихідну ставку відсотку (ставку дисконту) прийняти в межах 8-10% річних. 8. Схема розрахунку чистих дисконтованих вигод (доходів) за проектами наведена в додатку 7. 9. Порівняльна таблиця показників економічної ефективності видів обладнання приведена у додатку 8. Додаток 1 Типи обладнання за варіантами проекту Номер варіанту 3 Типи обладнання 3,9 Завдання 2 12 Практичне завдання 12 В базовому періоді на підприємстві було зайнято 3150 робітників. В плановому періоді намічено збільшити їх чисельність до 3220 чоловік. Обсяг виробництва в базовому періоді становить 28200 тис. грн., а на наступний рік заплановано збільшити обсяг випуску продукції на 650 тис. грн. Визначити долю прирості обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці. Список використаної літератури 13

 8. Практичне завдання з основ підприємництва вар 7
  Завдання 1 3 1. Розрахувати основні показники економічної ефективності інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нових видів обладнання: а)чисті дисконтовані вигоди – NPV; б)внутрішню ставку доходу – JRR; в)коефіцієнт співвідношення вигод і витрат (вигодивитрати); г)термін окупності проекту (інвестицій) – Т. 2. На підставі розрахунків скласти порівняльну таблицю економічних показників ефективності інвестиційних проектів та зробити висновки щодо доцільності реалізації одного з них. 3. Побудувати графіки визначення внутрішньої ставки дохідності. Вихідні дані. 1. Типи обладнання за варіантом завдання взяти з додатку 1. 2. Вартість обладнання наведена в додатку 2. 3. Додаткові інвестиції, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів, придбанням нових засобів обслуговування обладнання, його модернізацією, приведені в додатку 3. 4. Майбутні вигоди (доходи) по роках експлуатації обладнання наведені в додатки 4. 5. Поточні витрати по роках експлуатації обладнання наведені в додатку 5. 6. Передбачається, що термін реалізації проектів нових видів обладнання (життєвий цикл проектів) складає сім років. 7. Коефіцієнти дисконтування приведені в додатку 6. При їх визначенні вихідну ставку відсотку (ставку дисконту) прийняти в межах 8-10% річних. 8. Схема розрахунку чистих дисконтованих вигод (доходів) за проектами наведена в додатку 7. 9. Порівняльна таблиця показників економічної ефективності видів обладнання приведена у додатку 8. Додаток 1 Типи обладнання за варіантами проекту Номер варіанту 7 Типи обладнання 5,4 ... Завдання 2 12 Практичне завдання 13 Планова трудомісткість виробничої програми – 6520 н-год., корисний фонд часу робітника – 1865 год., плановий середній процент виконання норм виробітку – 110%. Якою повинна бути планова чисельність відрядників? Список використаної літератури 13

 9. Основи бізнесу та підприємництва
  1. Права, обов’язки та відповідальність підприємця 2 2. Методологія та стадії розробки бізнес-плану 6 Задача 12 У якому випадку підприємець отримає більший прибуток, коли підприємцем у справу вкладено 5 000 гривень: 12 1. В галузі переробної промисловості, де прибутковість капіталовкладень дорівнює 25%, чи в галузі вирощування томатів, де прибутковість капіталовкладень -15%; 12 2. У виробництві хлібобулочних виробів при використанні сучасної міні - пекарні " Смак " або при використанні традиційного обладнання ; 12 3. При високих чи при низьких цінах на продукцію підприємця ; 12 4. Коли капітал вкладений , у виробництво обертається 2 рази на рік чи коли капітал обертається 3 рази на рік. 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

 10. Основи бізнесу та підприємництва
  Тема 5. Класифікація і характеристика видів підприємницької діяльності 2 Тема 15. Організація фінансів підприємств 7 Задача № 5. 11 Співробітник банку з місячним окладом у 200 гривень вирішив піти з роботи та відкрити власну пекарню у садовому будинку, що належить йому. До цього часу він здавав будинок в оренду на три літніх місяці за 300 гривень. Для купівлі обладнання він використовував свої заощадження у сумі 1000 грн. ( при нормі банківського відсотку 8 %). Після першого року діяльності його бухгалтерський звіт виглядав так: - виручка 16 000 грн. - витрати - 13 000 грн. - прибуток - 3 000 грн. Оскільки він був досвідченим економістом то вирішив підрахувати, скільки коштувала йому ця справа. В результаті підрахунків він зробив висновок, що не варто було починати власний бізнес. Чому? Відновити розрахунки підприємця. Список використаних джерел 13

 11. Обґрунтування стратегії підприємництва малого бізнесу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 6 1.1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 6 1.2. РОЛЬ І МІСЦЕ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ 10 1.3. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ І ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ 29 2.1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 29 2.2. ФІНАНСИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО АНАЛІЗ 30 2.3. ПЛАНУВАННЯ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 37 2.4. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 42 2.5. МАРКЕТИНГ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 48 РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ 52 3.1 ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРАТЕГІЮ СТВОРЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 52 ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЮ СТВОРЕННЯ ПВП «КОРН» 54 ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЮ СТВОРЕННЯ ПВП «КОРН» 55 3.2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ 57 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 67 ДОДАТКИ 73

 12. Контрольна робота основи підприємництва
  1.Порядок створення та державної реєстрації відкритого акціонерного товариства…………………………………………………………………………3 2.Бізнес план ВАТ Туристична фірма « »………………………….……9 3.Порядок заповнення та укладання господарських договорів………………34 Список використаної літератури……………………………………………….35

 13. Контрольна робота основи підприємництва
  1. Портрет сучасного підприємця 3 2. Основні види підприємницької діяльності 4 3. Нові види підприємств 9 Список використаних джерел 13

 14. Контрольна робота основи підприємництва
  1. Портрет сучасного підприємця 3 2. Основні види підприємницької діяльності 7 3. Нові види підприємств 11 Список використаних джерел 14

 15. Контрольна робота Менеджмент підприємств з основами підприємництва
  1. ВПЛИВ ФАКТОРІВ НЕПРЯМОЇ ДІЇ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 3 2. ПОНЯТТЯ МОТИВАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ 7 3. ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ. РОЛЬ КЕРІВНИКА В ПОДОЛАННІ КОНФЛІКТІВ 10 4. РОЗРОБИТИ ПЛАН ЗАХОДІВ ПО РОЗШИРЕННЮ РИНКУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ 15 ЛІТЕРАТУРА 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- в офисе ул. Драйзера 6 (097-087-31-72), См. схему проезда
- в офисе м. Дорогожичи (097-087-31-72)
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


Наши телефоны
По индивидуальным заказам и готовым работам с сайта
(044) 592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89, Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2014 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua