Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Значення історичного досвіду місцевого самоврядування для реалізації проблем сталого розвитку (ID:18296)
| Размер: 17 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Розвиток самоврядних засад в процесі еволюції суспільства 3
2. Місцеве самоврядування у контексті сталого розвитку в Україні 8
Висновки 12
Література 13

Литература1. Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). – К.: Атака, 2000. – 304 с. 2. Григорьев В. А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и зарубежная практика: Монография. – К.: Истина, 2005. – С. 309. 3. Лазор О. Д. Основи місцевогосамоврядування. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 164 с. 4. Смеричевский С.Ф., Фоломина С.А. Методологические аспекты государственного управления маркетинговой деятельностью хозяйствующих субъектов // Зб. наук. праць ДонДАУ. т. ІV, серія “Державне управління”, вип. 25 “Державне управління процесами життєдіяльності і галузевого розвитку регіону”. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 114-119. 5. Фоломіна С.А. Інноваційний підхід до цілепокладання муніципального розвитку // Зб. наук. праць ДонДУУ, т.VI, серія “Державне управління”, вип.. 59 “Проблеми державного управління економікою”. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 69-76. 6. Фоломіна С.А. Сучасні підходи до визначення сутності місцевого самоврядування // Зб. наук. праць ДонДУУ, т.VІI, серія “Державне управління”, вип. 64 “Управління соціально-економічним розвитком територій та підприємств”. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 101-107. 7. Фоломіна С.А. Вплив місцевого самоврядування на стан керованості регіональних соціально-економічних процесів // Економіка та держава. – 2007. - №4. – С. 56-59.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Висвітлення ролі і значення історичного світового досвіду місцевого самоврядування та муніципального права
  Вступ 3 1. Ролі та значення історичного світового досвіду місцевого самоврядування та муніципального права 4 2. Політична філософія XVII-XVIII ст. про громадівський устрій 5 3. Політико-правова думка XIX — поч. XX ст. про місцеве самоврядування 12 4. Конституційна історія становлення громадівського устрою та місцевого самоврядування XVІІI-XX ст. 19 Висновок 25 Список використаної літератури 26

 2. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування
  1 Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування. 3 2 Специфіка управління у сфері туризму. 11 Список літератури 15

 3. Соціальна мобілізація як інструмент місцевого сталого розвитку
  Вступ 3 1. Головні сфери діяльності ПРООН в Україні у сфері місцевого розвитку 5 2. Поєднання децентралізації та соціальної мобілізації на місцевому рівні 8 Висновки 13 Література 13

 4. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні
  1. Місцеве самоврядування в Україні 3 2. Особливості місцевого самоврядування міст обласного та районного підпорядкування 8 3. Правовий статус районних рад та їх взаємодія з районними державними адміністраціями 11 4. Місцеве самоврядування в Ірпінському регіоні 13 Висновки 16 Список використаних джерел 17 Додатки 18

 5. Діяльність органів самоорганізації населення щодо реалізації ідеї сталого розвитку (на прикладі громад)
  Вступ 3 1. Проект "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" 3 2. Стратегічне планування сталого розвитку міст/районів 5 Висновок 11 Література 13

 6. Значення місцевого господарства для територіальної громади
  Вступ 3 1.Поняття і сутність територіальної громади в Україні 4 2. Міське господарство як складний економічний об’єкт 8 2.Господарські проблеми місцевої громади 14 Висновок 20 Література 21

 7. Значення економічного зростання для суспаільного розвитку
  Вступ 3 1. Показники та методи оцінки економічного зростання 4 2. Фактори економічного зростання 8 3. Моделі економічного зростання світової та української економіки 12 Висновок 19 Література 20

 8. Невербальна комунікація та її значення для розвитку сучасного бізнесу
  Вступ 3 1. Сутність невербальної комунікації 4 2. Загальна характеристика засобів невербальної комунікації 7 3. Значення невербальної комунікації в процесі ділового спілкування 16 4. Невербальні засоби в міжкультурній комунікації 22 Висновок 26 Список використаної літератури 28

 9. Система місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття місцевого самоврядування 4 2. Система місцевого самоврядування 7 Висновки 12 Список джерел 13

 10. Конституційний статус місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття місцевого самоврядування та його принципи 4 2. Система органів місцевого самоврядування та їх повноваження 5 3. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування та його гарантії 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 11. Особливості місцевого самоврядування Канади
  Вступ 3 Особливості місцевого самоврядування Канади 4 Висновок 17 Перелік використаної літератури 18 1.Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США и Канаде. М., 1994. 2.Пылин В.В. Представительные органы местного самоуправления. М., 1998. 3.Чиркин В.Е. Современные модели местного самоуправления. М., 1996. 4.Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и современные проблемы развития. Иркутск, 1995. 5.Якунин В.Н. Местное самоуправление США и Канады. М., 1998.

 12. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
  Вступ 3 1 Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують доходи та видатки місцевих бюджетів 5 2 Визначити суть податкових та неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів. Удосконалення податкових методів формування місцевих бюджетів 8 3 Проаналізувати сутність, напрями та показники кошторисного фінансування на конкретному прикладі 11 4 Світовий досвід забезпечення фінансовими ресурсами територій 16 Список літератури 24

 13. Органи місцевого самоврядування в області
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Місцеве самоврядування на базовому рівні 5 1.1. Територіальні громади 5 1.2. Сільські, селищні міські ради та їх виконавчі органи 14 1.3. Сільській, селищний, міській голова 19 1.4. Органи самоорганізації населення 28 2. Місцеве самоврядування на районному та обласному рівні 36 2.1. Особливості місцевого самоврядування міст обласного та районного підпорядкування 36 2.2. Київська обласна рада та її відносини з Київською обласною державною адміністрацією 41 2.3. Районні ради та їх взаємодія з районними державними адміністраціями 51 3. Специфіка місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 65 3.1. Впровадження шведського досвіду місцевого самоврядування у м.Ірпінь 65 3.2. Проблеми місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 68 Висновки 74 Список використаних джерел 80 Додатки 85 Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів функціонування органів місцевого самоврядування різних рівні, зокрема розкриття специфіки місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні. Як показав аналіз стану наукової розробки проблеми територіальної організації місцевого самоврядування у вітчизняній літературі, українськими вченими створено підґрунтя для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зробили О.В.Батанов, В.М.Вакуленко, Б.М.Да¬ни¬лишин, М.С.Дністрянський, М.І.Долішній, В.М.Князєв, А.А.Коваленко, В.В.Крав¬ченко, В.С.Куйбіда, О.Ю.Лебединська, Н.Р.Нижник, М.Ф.Орзіх, М.О.Пух¬тинський, С.Є.Саханенко, Т.С.Смирнова, А.В.Степаненко, Ю.П.Шаров та ін. Об’єктом дослідження організація місцевого самоврядування як складова суспільно-територіальної організації держави, роль інституту місцевого самоврядування в державотворчих процесах і місце в політичній системі суспільства. Предметом дослідження місцеве самоврядування в Київській області

 14. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС
  1. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС 3 2. Державне регулювання земельних відносин 10 Список літератури 17

 15. Фінансова основа місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Правова основа місцевих фінансів 4 2. Правовий статус місцевих бюджетів 5 3. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ 11 Висновок. 17 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua