Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Методологія журналістського аналізу (ID:182)
| Размер: 30 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 06.08.2004 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальнофілософські методологічні засади журналістики 4
2. Мислення, як різновид методології журналістського аналізу 5
3. Типи журналістських аргументів 8
3.1. Аргументи у вигляді фактів життя. 9
3.2. Аргументи у вигляді фактів науки. 10
3.3. Аргументи у вигляді документальних даних. 13
4. Образність в журналістиці 14
Висновок 23
Список літератури 24

ЛитератураСписок літератури 1. Збірник праць кафедри української преси: На пошану професора Володимира Здоровеги з нагоди 70-річчя від дня народження. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. — Вип. 3. — 411 с. 2. Масова інформація: Підручник/А. 3. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. — К.: Либідь, 1997. — 216 с. 3. Москаленко А. 3. Теорія журналістики: Підручник. — К.: Експрес-об'ява, 1998. — 334 с. 4. Москаленко А.З. Основи журналістики: Тексти лекцій. — К.: ВПЦ "Київський університет", 1994.—135с. 5. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. 3. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. — К., 1999. — 634 с. 6. Прохоров Е. П. Введение в журналистику: Учебник. — М.: Висій, шк., 1988.—278с. 7. Різун В. В. Моделювання і технологія редакторських систем. — К., 1995.—200с. 8. Слободянюк Раїса, Шкляр Володимир. Журналістський аналіз: суть і актуалізація поняття. // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Журналістика. — К., 1996.—Вип. З.—С. 21-37. 9. Теорія і практика радянської журналістики: Основи майстерності, проблеми жанрів. — Львів: Вид-во ЛДУ, 1989. — 323 с. 10. Українська журналістика — 99 / За ред. проф. А- 3. Москаленка. — К.:Центр вільної преси, 1999. — 170 с. 11. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра / За заг. Рея. проф. В. І. Шкляра. — К., 1998. — Віш. 3. — 180 с.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Методологія аналізу туристичного підприємства
  ВСТУП 3 1. Інформаційна база економічного аналізу туристичного підприємства 3 2. Стандартна технологія фінансово-економічного аналізу туристичного підприємства 5 3. Аналіз платоспроможності туристичного підприємства 8 ВИСНОВКИ 10 ЛІТЕРАТУРА 11

 2. Контрольна методологія аналізу даних
  1. Суть процедури факторного аналізу 3 2. Методи подання результатів соціологічного аналізу 5 3. Подання даних 8 4. Обчислити і проаналізувати міри центральної тенденції для ознак: 12 а) середній прибуток на одного члена сім’ї в минулому році 12 б) скільки всього членів вашої сім’ї проживає разом з вами 13 Література 14

 3. Методологія аналізу даних соціологічних досліджень
  1. Застосування кластерного аналізу в соціології 3 2. Доцільність застосування факторного аналізу в конкретних соціологічних дослідженнях. Вибір змінних 8 3. Визначення елементів структури групи в соціметричному аналізі 10 4. Провести аналіз таблиць одномірного розподілу для ознак: 12 1) Що більше всього хвилює вас особисто. 2) Оцініть своє матеріальне становище – середній прибуток одного члена сім'ї за рік Література 15

 4. Методологія аналізу ділової активності банку
  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ І. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ БАНКУ 4 1.1. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 4 1.2. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ 6 1.3. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ БАНКУ 9 Розділ 2. АНАЛІЗ РОБОТИ АКБ «УКРСОЦБАНК» 13 2.1. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 13 2.2. АНАЛІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 14 2.3. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ 16 2.4. АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 17 2.5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 19 2.6. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 22 ВИСНОВОК 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

 5. Контрольна методологія аналізу даних соціологічних досліджень
  1. Міри центральної тенденції та міри варіації: порівняльний аналіз. 3 2. Функціональна та кореляційна залежності. 7 3. Призначення коефіцієнтів асоціації та континсенсії. 10 4. Побудувати рівняння лінійної регресії. 12 Допустимо, що ми маємо витяг з масиву даних щодо дослідження соціального статусу індивіда в суспільстві:... Література 15

 6. Менеджмент ЗЕД Методологія аналізу менеджменту ЗЕД
  6. Методологія аналізу менеджменту ЗЕД 3 16. Стратегія менеджменту ЗЕД 7 26. Сучасні форми організації менеджменту ЗЕД 9 36. Менеджмент міжнародних виробничих звязків 11 46. Форми міжнародних розрахунків та їх використання у менеджменті ЗЕД 13 56. Принципи оподаткування суб’єктів ЗЕД України 18 Список використаної літератури 20

 7. Методологія освіти
  Вступ 3 1. Філософські основи педагогіки 5 2. Загально-наукова і конкретно-наукова методологія педагогіки 10 Висновок 14 Література 15

 8. Предмет та методологія мікроекономіки
  Зміст Вступ 3 1. Предмет і метод мікроекономіки 6 1.1. Предмет мікроекономіки 6 1.2. Етапи становлення мікроекономіки 13 1.3. Мікроекономіка і макроекономіка 15 1.4. Мікроекономіка та інші науки 18 2. Методологія мікроекономіки 20 2.1. Загальні методи 20 2.2. Спеціальні методи мікроекономіки 23 2.3. Проблема вибору в мікроекономіці 28 Висновки 32 Список літератури 34 Метою роботи є дослідження мікроекономіки як складової теоретичної економіки, зокрема її предмету та методології. В рамках мети в роботі вирішувалися наступні завдання: розглянути предмет мікроекономіки та його розвиток; дослідити взаємозв’язок мікроекономіки та макроекономіки, а також зв’язок мікроекономікою та іншими науками; розглянути загальнонаукові методи, які використовує мікроекономіка; дослідити специфічні методи макроекономічного аналізу. Предметом роботи є процес дослідження мікроекономікою економічних явищ. Об’єктом дослідження є сукупність методологічних та теоретико-практичних положень, які визначають предмет та методологію мікроекономіки. Хронологічні рамки роботи охоплюють період в аспектах становлення загальнонаукових методів дослідження від середини 17-го століття і до наших днів, а в аспекті розвитку мікроекономічної теорії від середини 19-го століття і закінчуючи сучасним періодом. Під час написання роботи було використано роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців. Зокрема слід виділити книгу Долана Е. Дж., та Ліндсей Д.Е. „Мікроекономіка”, де в доступній формі і з численними ілюстраціями викладено як основні мікроекономічні підходи до дослідження економічних явищ, так і розглянуто основні положення мікроекономічної теорії. В книзі Базелінської О. В. та Мініної О. Я. „Мікроекономіка”, ґрунтовно розглянуто основні методи мікроекономіки та затонуто питання становлення мікроекономічної науки. Карагодова О.О. , Черваньов Д.М. в своїй книзі „Мікроекономіка” дуже детально і математично строго наводять дію основних мікроекономічних законів та моделюють поведінку споживачів, ринку та фірми в різних умовах. Проблеми місця мікроекономіки серед інших наук, а також методологія мікроекономіки розглянута також в роботі Архієреєва С. І., Деркача М. М., Козуб Д. А., Максименко Я. А., Решетняк Н. Б. „Мікроекономіка”. Ці та інші праці вітчизняних та зарубіжних фахівців, які займаються проблемами економіки та мікроекономічної теорії є методологічною та інформаційною базою роботи.

 9. Методологія наукового пізнання
  Вступ 3 1. Науковий метод: поняття та питання 4 2. Проблеми методу Ф.Бекону та особливості наукового методу Р.Декарту 5 3. Специфіка наукового методу неопозитивізму 10 4. "Критичний метод" К.Поппера 13 5. Основні проблеми методології постнеокласичної науки 15 Висновки 17 Список літератури 18

 10. Методологія та організація наукових досліджень
  1. Методологія наукових досліджень 3 2. Організація і планування наукового дослідження 5 3. Види навчально-дослідницьких робіт та їх організація 9 ЗАДАЧА 22 1. Обгрунтунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності 2. Охарактеризуйте аналітичну роботу дослідника над дисертацією СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25

 11. Методологія та методи соціологічних досліджень
  1. Види спостереження. Особливості, переваги та недоліки методу спостереження 3 2. Методи відбору експертів. Види процедури роботи. Спеціальні методики роботи експертів 8 Список використаної літератури 13

 12. Методологія та методи соціальних досліджень
  1. Проектування класифікатора контент – аналізу. Побудова категорій аналізу. Визначення одиниць обліку. 3 2. Поняття експерименту в соціології. Програма експерименту. Труднощі і типові помилки використовування експерименту в соціальному дослідженні. 5 3. Як ми живемо: соціологія дозвілля. 12 4. Література. 14

 13. Методологія та методи соціологічних досліджень
  1. Теоретичні помилки, їх джерела. Інструментальні помилки. Випадкові та систематичні помилки 3 2. Теоретично – прикладні та прикладні цілі дослідження 6 Список використаної літератури 9

 14. Концептуальні основи та методологія мікроекономіки
  Вступ 3 1. Основні поняття та припущення мікроекономіки 3 2. Методи мікроекономічних досліджень 5 3. Мікроекономічний підхід до ціноутворення 8 Висновки 13 Література 15

 15. Методологія та організація наукових досліджень
  1. Вибрати по 3 закони розвитку мислення, суспільства, природи 2 2. Наука як продуктивна сила суспільства 4 3. Науково-технічна інформаційна сутність, джерела, види. 8 Список використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua