Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративна відповідальність (ID:18309)
| Размер: 36 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание
Вступ 3
1. Юридична відповідальність, як різновид юридичної відповідальності 5
1.1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності 5
1.2. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності 7
1.3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 14
2. Адміністративні стягнення та їх характеристика 20
2.1. Поняття та види адміністративних стягнень 20
2.2. Загальні правила накладання адміністративних стягнень 22
Висновки 31
Бібліографія 33

Литература1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року, № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стор. 1122 // зі змінами та доповненнями 2. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 3. Адміністративна відповідальність. Навчальний посібник //під заг. ред. професора Голосніченка І.П.- К.: КІВС, 2003 4. Адміністративне право України: Підручник// В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко – К.: Юрінком Інтер, 2003 – 544 ст. 5. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. 6. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т. О. Коломієць, Г. Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007 – 152 с. 7. Анохіна Л.С. Поняття та шляхи удосконалення системи суб’єктів адміністративної юрисдикції України // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1999. – № 3. – С. 155-159. 8. Анохіна Л.С. Проблеми формування адміністративної юстиції України // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 13. – С. 144-149. 9. Башняк А. Адміністративна відповідальність як правовий інститут // Право України, - № 9 – 2004 - с. 30-34 10. Білик О.О. Проблеми нормативно-правового закріплення адміністративної відповідальності в законодавстві України//Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць Міжнарод. наук.-практ. конф., Косів, 27-31 січня 2009 / ред. Ю.С. Шемшученко, О.Ф. Андрійко, С.В. Бобровник, Ю.Л. Бошицький, О.І. Мацегорін, З.А. Тростюк, О.В. Чернецька – К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2009 – ст. 277 - 278 11. Герасименко Є.С. До питання про адміністративну юрисдикцію в Україні // Науковий вісник Чернівецького держ. Університету. Випуск 75. - Чернівці, Видавництво ЧДУ, 2000, с. 74-77. 12. Калюжний Р.А., Комзюк А.Т., Погрібний О.О. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар - К.: Правова єдність, 2007. – 781 с. 13. Ківалов С. В. Адміністративне право України : Навч.-метод. посіб. / С.В.Ківалов, Л.Р.Біла; Одес. нац. юрид. акад. — 3-є вид., перероб. і допов. — Одеса: Юрид. л-ра, 2006. — 486 с. 14. Коваль Л. В. Адміністративне право: Курс лекцій. — 3. вид. — К.: Вентурі, 1998 – 208 ст. 15. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, –1999. –736 с. 16. Крегул Ю. І. Адміністративне право України. — К.: КНТЕУ, 2004 — 190 ст. 17. Кротюк В., Іоффе А., Лук’янець Д. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблема співвідношення // Право України. – 2000. – № 5 18. Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (колізії теорії і проблеми практики) // Право України. – 2000. – № 1 19. Лук’янець Д. М. Про структуру адміністративно-деліктних відносин // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 15. — К., 2004 - ст. 149 - 155 20. Печеницын В.А. Актуальные проблемы административной ответственности // Вестник Омского университета. – 1999. – № 1. – С. 107–110 21. Понікаров В. Д., Веретельник Л. К. Адміністративне право. — Х.: ХДЕУ, 2004 — 100 ст. 22. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 624 с. 23. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. - 172 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Кр адміністративна відповідальність
  1. Види правопорушень 3 2. Стадії провадження про адміністративні правопорушення 6 Задача: 15 Громадянин Сидоренко був притягнений начальником РВВС до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за злісну непокору законному розпорядженню члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону з урахуванням того, що півроку назад суддею району на Сидоренка було накладено штраф за непокору працівнику міліції. Дайте юридичний аналіз ситуації, кваліфікуйте дії Сидоренка та притягніть його до відповідальності. Бібліографія 17

 2. К/р адміністративна відповідальність
  1. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 2. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб'єктів Література

 3. Адміністративна відповідальність за проступки на транспорті
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Адміністративне правопорушення за законодавством України 5 1.1 Поняття адміністративного правопорушення 5 1.2 Склад адміністративного правопорушення 7 1.3 Види адміністративних правопорушунь 9 Розділ ІІ. Правове управління транспортною системою України 11 2.1 Органи управління транспортом і шляховим господарством 13 2.2 Управління залізничним транспортом 15 2.3 Управління морським і річним транспортом 16 2.4 Управління автомобільним транспортом 20 2.5 Управління цивільним повітряним транспортом 23 2.6 Управління трубопровідним транспортом 26 2.7 Управління шляховим господарством 27 Розділ ІІІ. Державний контроль в галузі транспорту 28 3.1 Адміністративні відповідальність за правопорушення на транспорті 28 3.2 Державний контроль на транспорті 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 4. Адміністративна еколого-правова відповідальність
  Вступ 3 1. Поняття адміністративної еколого-правової відповідальності 4 2. Загальна характеристика екологічних правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність 8 Висновки 13 Використана література 14

 5. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  Вступ 3 1. Поняття, принципи та правове регулювання адміністративної відповідальності 6 2. Адміністративні стягнення. Мета, види та методи їх застосування 16 Висновки 33 Список використаної літератури: 38

 6. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
  Зміст 2 Вступ 3 1. Теоретичні основи відповідальності у сфері господарювання 7 1.1. Сутність юридичної відповідальності 7 1.2. Види відповідальності у сфері господарювання 18 2. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності у сфері господарювання 24 2.1. Загальні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 24 2.2. Склад адміністративного правопорушення у сфері господарської діяльності 44 2.3. Система та види адміністративних стягнень 57 3. Практика притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 82 3.1. Проблеми застосування адміністративної відповідальності у сфері валютного законодавства 82 3.2. Практика застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства з фінансових питань 92 Висновки 102 Список використаних джерел 107-115 Метою даної роботи є характеристика адміністративної відповідальності у сфері господарської діяльності, аналіз складу адміністративного правопорушення, осмислення системи та видів адміністративних стягнень, а також аналіз практики притягнення до адміністративної відповідальності у сфері господарювання. В роботі 96 джерел, 78 зносок, рецензія

 7. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття, сутність, підстави адміністративної відповідальності. 5 Розділ 2. Правова характеристика адміністративної відповідальності за окремі порушення норм антимонопольного законодавства. 10 Розділ 3. Характеристика адміністративних стягнень за порушення антимонопольного законодавства. 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження дати правову характеристику поняттю, сутності та підставам адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства України. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики адміністративної відповідальності в адміністративному праві, розкривається її сутність та підстави. У другому розділі наводиться правова характеристика окремих складів адміністративних правопорушень в сфері антимонопольного регулювання суспільних відносин. Третій розділ містить правову характеристику адміністративних стягнень за порушення відповідними суб’єктами норм антимонопольного законодавства України.

 8. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
  Вступ 3 1. Теоретичні основи відповідальності у сфері господарювання 7 1.1. Сутність юридичної відповідальності 7 1.2. Види відповідальності у сфері господарювання 18 2. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності у сфері господарювання 24 2.1. Загальні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 24 2.2. Склад адміністративного правопорушення у сфері господарської діяльності 44 2.3. Система та види адміністративних стягнень 57 3. Практика притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 82 3.1. Проблеми застосування адміністративної відповідальності у сфері валютного законодавства 82 3.2. Практика застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства з фінансових питань 92 3.3. Проблеми застосування адміністративних стягнень за правопорушення у сфері виробництва 101 Висновки 114 Список використаних джерел 119-127 Рецензія 3 стор.

 9. Адміністративна відповідальність в системі заходів адміністративного примусу
  Вступ 3 1. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види 4 2. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності 5 3. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення 11 Висновок 20 Список використаної літератури 21

 10. Адміністративна відповідальність та її підстави. Контроль та його види у сфері державного управління
  Вступ 3 1.Адміністративна відповідальність та її підстави 4 2.Контроль та його види у сфері державного управління 11 Висновки 14 Бібліографія 15

 11. адміністративна процедура
  Вступ 3 1. Адміністративна процедура у змісті адміністративного процесу 4 2. Класифікація адміністративних процедур 7 3. Загальноправові принципи адміністративної процедури 12 Висновок 14 Література: 15

 12. адміністративна система України
  1. Централізація і децентралізація у державному управлінні 3 2. Фінансове прогнозування, його прийоми і методи 12 Список використаної літератури 19

 13. АДМІНІСТРАТИВНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
  1. Управління як соціальне явище 3 2. Сфера відносин виконавчої влади 11 Список джерел 19

 14. Адміністративна правосуб’єктність та її складові
  Вступ 3 1. Поняття адміністративної правосуб’єктності 4 2. Суб’єкти адміністративного права 7 а) Президент України та державні органи 7 б) Державні службовці 13 в) Громадяни України та іноземці, як суб'єкти адміністративного права 18 г) Об'єднання громадян 22 Висновок 26 Література: 28

 15. Контрольна робота адміністративна система України
  1. Організаційно-правове регулювання виконавчої влади в Україні 3 2. Склад і структура бюджетної системи України 11 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua