Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз обсягу виробництва і реалізація продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі підприємства харчової промисловості) (ID:18405)
| Размер: 135 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 130 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
1. Науково-методичні основи аналізу виробництва та реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства 5
1.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності і реалізації продукції 5
1.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 13
1.3. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції 15
2. Аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ «Назва» 21
2.1. Характеристика підприємства 21
2.2. Діяльність підприємства зі збільшення виробництва та реалізації продукції 24
2.3. Аналіз ефективності збутової діяльності 29
3. Напрями удосконалення системи управління виробництвом і реалізацією на підприємстві 36
Висновки 41
Література 43
Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» за 2008 р. 45
Литература1. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: Навч.- метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Харківський держ. економічний ун-т — Х., 2003. — 409 с. 2. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Заросило А. П., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / М.Г. Чумаченко (ред.). — К. : КНЕУ, 2001. — 540с. 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. — К. : Лібра, 2002. — 708с. 4. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 1999. — 176с. 5. Козак В.Г., Козак Г.Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства. — К. : Аграрна наука, 2000. — 172с. 6. Коробов М.Я. Фінансово- економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб.. — К. : Знання, 2000. — 378с. 7. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 388с. 8. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К., 1999. — 132с. 9. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навч. посібник. — Л. : Світ, 1998. — 207с. 10. Ткачук І.А. Стратегічне маркетингове управління якістю товарів: критерії оцінки / І.А. Ткачук // Торгівля і ринок України. –Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Вип. 24. – С. 297-305. 11. Ткачук І.А. Комплексна система стратегічного управління маркетинговою товарною політикою / І.А. Ткачук // Вісник ДонНУЕТ. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Вип. 4 (36) – С. 113-124. 12. Ткачук І.А. Стратегії управління маркетинговою товарною політикою / І.А. Ткачук // Економіка. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Вип. 236, Т. 2. – С. 311-334. 13. Хрупович С.Є. Перспективи стабілізації і вплив імпорту на розвиток пивобезалкогольної галузі в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія “Економіка”.– 2002. –№ 10. – С. 170 – 172. 14. Хрупович С.Є. Особливості оцінювання основних кон’юнктурних характеристик ринку пива // Збірник наукових праць ТДТУ “Галицький економічний вісник”.–Тернопіль:“Підручники і посібники”, 2004.-№2.-С.39- 44. 15. Хрупович С.Є. Практичні аспекти використання результатів маркетингових досліджень регіональними пивовиробниками // Збірник наукових праць ТДТУ “Галицький економічний вісник”.- Тернопіль: “Підручники і посібники”, 2005.-№ 2 (6).- С. 31- 38. 16. Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования / Н... Амид (пер.с англ.). — СПб. : Питер, 2000. — 752с. 17. Чорний А.Ю. Статистичне забезпечення управління якістю обслуговування покупців у роздрібній торгівлі // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Наук. зб. – Вип. 3. – К.: КНУТД, 2003. – с. 31-37. 18. Яцура В.В. Кривешко О.В. Особливості організації збутової діяльності супермаркетів / Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Випуск 32. - Львів, 2003. – С.312-318. 19. Яцура В.В. Кривешко О.В. Особливості збутової діяльності в умовах реформування економіки України / Зб. Формування ринкової економіки в Україні. – Випуск 12, 2003. – С.287-292.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз асортименту і структури продукції на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 13 2.1. Поняття асортименту і структури продукції в економічному аналізі 13 2.2. Економічний аналіз асортименту і структури продукції 15 2.3. Економічний аналіз розширення й оновлення асортименту 17 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВА 20 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ 32

 2. Аналіз ритмічності і сезонності виробництв продукції на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Теоретично-методологічні основи дослідження ритмічності і сезонності виробництва продукції 6 1.1. Аналіз ритмічності виробництва 6 1.2. Модель аналізу впливу факторів сезонності 11 1.3. Екстраполяція на основі індексу сезонності 15 2. Аналіз впливу рівномірності та сезонності на ефективність діяльності ВАТ «Назва» 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 21 2.3. Аналіз впливу ритмічності та сезонності на ефективність діяльності підприємства 24 3. Напрями вдосконалення діяльності цукробурякового комплексу України 27 3.1. Механізми відродження та розвитку цукробурякового комплексу України 27 3.2. Напрями розширення асортименту продукції на цукрових заводах 31 Висновок 36 Література 40 Додаток. Фінансова звітність ВАТ “ Назва» за 2009 р. 44

 3. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості (на прикладі)
  1. Вступ 3 2. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 8 3. Методичні основи аналізу використання робочого часу 14 4. Аналітичні розрахунки за матеріалами підприємства 21 5. Висновки з економічного аналізу 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 4. Реалізація програми фінансової санації підприємства (на прикладі конкретного підприємства, харчової промисловості)
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємства 5 1.1 Економічна сутність санації підприємства 5 1.2 Форми фінансової санації підприємства 9 1.3 Державна санаційна підтримка підприємств 12 2. Оцінка потреби у проведенні фінансової санації ВАТ "Назва" 14 2.1 Фінансово — економічна характеристика діяльності ВАТ "Назва" 14 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ "Назва" 20 2.3 Прогнозування імовірності банкрутства ВАТ "Назва" 26 3. Реалізація програми фінансової санації ВАТ "Назва" 27 Висновки 33 Список використаних джерел: 35 Додатки 37

 5. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства 15 1.4 Економічна сутність основних фондів 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” 32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52-60 Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 6. Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві (підприємство харчової промисловості)
  ВСТУП 3 1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 6 1.1. Планування виробництва та аналіз собівартості продукції, як основа планування. 6 1.2. Аналіз реалізованої продукції 8 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "***" 13 2.1. Організаційно-правова форма підприємства 13 2.2. Потужність та асортимент продукції 14 2.3. Основні показники діяльності підприємства 15 2.4. Сировинна база 17 2.5. Збут продукції 18 2.6. Організаційна структура управління підприємства 19 2.7. Виробнича структура та організація основного процесу виробництва. Інфраструктура підприємства 19 2.8. Аналіз господарської діяльності ВАТ «***» 24 3. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДКУЦІЇ 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 Додатки 48 Ключові слова – економічне зростання, ринкова ефективність, конкурентоспроможність, фінансовий стан, кредити, обігові кошти , платоспроможність, прибутковість, фінансова стабільність, фінансова активність, фінансово-економічні результати. Об’єкт досліджень – виробничо-господарської і комерційної діяльності, показники фінансового і техніко-економічного рівня виробництва ВАТ “***”. Мета дослідження – виявлення резервів покращення фінансово-економічних результатів виробничо-господарської діяльності ВАТ “***”

 7. Аналіз чистого прибутку та його використання на підприємстві харчової промисловості (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності 5 1.2. Дослідження виробничого процесу 10 1.3. Ефективність використання трудових ресурсів, кадрова політика 14 1.4. Аналіз обслуговуючої виробничої системи 18 2. Методичні основи економічного аналізу прибутку підприємства 20 2.1. Прибуток підприємства та методика його розрахунку 20 2.2. Джерела формування прибутку підприємства 30 2.3. Напрями використання прибутку підприємства 34 3. Аналітичні розрахунки на матеріалах підприємства 40 3.1. Розрахунок чистого прибутку підприємства 40 3.2. Управління формуванням прибутку підприємства з метою його оптимізації 48 3.3. Аналіз розподілу прибутку підприємства 52 Висновки та пропозиції 56 Список літератури 61 Додатки 65-72 Предметом дослідження даної роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління прибутком підприємства. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку підприємства на прикладі підприємства ресторанного господарства ТОВ „Маргарит”. Метою роботи є дослідити теоретичні основи управління прибутком підприємства, проаналізувати систему управління прибутком, визначити напрямки та розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Робота насичена графічним матеріалом: таблиці, діаграми, формули, аналіз, висновки

 8. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 4 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 6 2. Методичні основи економічного аналізу використання робочого часу 12 3. Аналіз використання робочого часу на підприємстві 15 Висновки 23 Список використаних джерел 25 Додатки 27

 9. Аналіз використання робочого часу на підприємствах харчової промисловості
  ВСТУП 3 1. Характеристика підприємства ВАТ «Назва» 5 2. Методичні засади забезпечення бази для обліку робочого часу та аналізу його втрат 14 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів в кулінарному виробництві ВАТ «Назва» 21 ВИСНОВКИ 32 Список використаних джерел 34

 10. Аналіз ефективності операцій з цінних паперів на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6. 5 1.1. Історична довідка і організаційно-правова структура. 5 1.2. Структура управління підприємством. 6 1.3. Виробнича потужність. 8 1.4. Асортимент вироблюваної продукції. 9 1.5. Особливості сировинної бази. 10 1.6. Організація технологічного процесу виробництва та збуту. 11 1.7. Характеристика трудових ресурсів. 13 2. Методичні основи аналізу фінансових результатів та рентабельності підприємства 16 2.1. Характеристика методичних прийомів при аналізі показників фінансового стану підприємства. 16 3. Аналіз фінансового стану на прикладі Хлібокомбінату №6 23 3.1. Основні показники оцінки фінансового стану підприємства 23 4. Заходи щодо покращення фінансового стану ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6 та економічне обґрунтування їх доцільності 29 4.1. Основні напрямки і заходи підвищення ефективності роботи хлібокомбінату 29 4.2 Визначення економічної діяльності запропонованих заходів по підвищенню ефективності роботи підприємства. 30 Висновок 36 Список використаної літератури 39 Додатки 41-42 Мета роботи – розглянути господарську діяльність Хлібокомбінату. Проаналізувати показники його фінансового стану та на основі аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства розробити заходи по підвищенню ефективності його роботи. Об’єктом дослідження є ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №6 м. Києва. Предмет дослідження – техніко-економічні показники Хлібокомбінату №6.

 11. Аналіз забезпечення основними засобами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Техніко-еконмоічна характеристика підприємства 5 2. Методичні аспекти економічого аналізу забезпеченості, структури та руху основних засобів підприємства 20 3. Аналіз забезпеченості основними засоби, їх структури та руху АТ «ххх» 34 4. Висновки і рекомендації 44 Список використаної літератури 47 Додатки 50

 12. Аналіз забезпечення основними фондами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Теоретичні і методологічні засади формування основних фондів підприємств на сучасному етапі розвитку економіки 6 1.1. Поняття основних фондів та їх структура 6 1.2. Роль основних фондів в діяльності підприємства 9 1.3. Оцінка вартості основних фондів 15 2. Аналіз забезпечення основними фондами, їх структури і руху ВАТ «Назва» 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 22 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 25 3. Напрями вдосконалення динаміки та структури основних фондів підприємства 29 3.1. Оновлення основних фондів як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства 29 3.2. Основні фонди як головний чинник інноваційного розвитку 30 Висновок 36 Література 39 Додаток. Фінансова звітність за 2009 р. 42

 13. Промисловий маркетинг, практична на прикладі підприємства харчової промисловості
  Вступ 3 1. Загальна характеристика ринку 4 1.1. Загальна характеристика промислового ринку України 4 1.2. Тенденції в галузі 6 1.3. Проблеми і можливості 9 2. Вибір досліджуваного промислового підприємства і постановка задачі 13 2.1. Вибір цілей 13 2.2. Цілі маркетингу на майбутній рік 15 3. Визначення потенційних споживачів 16 3.1. Характеристика споживачів 16 3.2. Виявлення потреб споживачів 16 3.3. Визначення цільового ринку (сегментація) 16 4. Конкуренція 18 4.1. 12-ти пунктний профіль конкурента 18 4.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 21 5. Розробка комплексу маркетингу 24 5.1. Товарна політика 24 5.2. Цінова політика 26 5.3. Збутова політика 27 5.4. Маркетингова комунікаційна політика 28 6. Розробка бюджету маркетингу 29 6.1. Методи формування маркетингового бюджету 29 Висновки 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 14. Стан та розвиток птахівництва (на прикладі підприємства харчової промисловості)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА 5 1.1. Розвиток птахівництва в Україні 5 1.2. Сучасний стан розвитку птахівництва 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПТАХІВНИЦТВА НА БАЗІ ВАТ „ххх” 19 2.1. Характеристика діяльності підприємства на ринку птахівництва 19 2.2. Аналіз споживачів продукції підприємства 27 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 30 3.1. Проблеми розвитку птахівництва в Україні 30 3.2. Основні шляхи і перспективи розвитку птахівництва в Україні 32 3.3. Шляхи покращення діяльності ВАТ „ххх” 37 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 47

 15. Аналіз фінансового стану підприємства харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Цілі та завдання аналізу фінансового стану підприємства 4 1.2. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства 6 1.3. Методологія аналізу ліквідності балансу 8 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. 10 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства 10 2.2. Аналіз платоспроможності підприємства 11 2.3. Оцінка структури формування фінансових джерел та їх використання 14 2.4. Аналіз ділової активності та рентабельності 16 3. Заходи по забезпеченню фінансової стійкості підприємства 19 3.1. Заходи підвищення прибутковості 19 3.3. Шляхи підвищення ефективного використання основного капіталу 20 3.4 Заходи підвищення ефективного використання оборотних коштів 22 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 Додатки 30

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua