Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Охорона праці (ID:18467)
| Размер: 15 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Джерела фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків, їх характеристика 3
2. Класифікація факторів ризику або небезпечних факторів в туризмі 8
Список літератури 14
Литература1. Анісімов М. В. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. — К : Видавничий центр КТКК, 2005. — 116с. 2. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 2.вид., випр. та доп. — К. : Ніка-Центр, 2005. — 294с. 3. Дядькова Н. Про охорону праці// Праця і зарплата. - № 15. - (211). - квітень 2000 р. 4. Закон україни Про охорону праці від14.10.1992. - № 2694ХІІ // ВВР 1992, N 49, ст.668) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року N 196/96-ВР. 5. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 144 с. 6. Основи охорони прац / Під ред. М.П. Купчика. - Київ 2000, - 410с. 7. Таксанов А. Некоторые аспекты безопасности в туризме: методологический подход к безопасности в туризме //«Васко да Гама» — Менеджмент и маркетинг в туризме. — 2002. — № 3. — С. 15-21. 8. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. проф. д.э.н. Чудновского А.Д. — М.: Издательство ЭКМОС, 2000. — 400 с. 9. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. — М: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. — 352 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Охорона праці. Система державного управління охороною праці в Україні
  1. Система державного управління охороною праці в Україні. 3 2. Правила пожежної безпеки для туристичних підприємств. Дії працівників і туристів у разі виявлення пожеж. 8 Література 16

 2. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві
  Вступ 3 1. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві 4 2. Перша медична допомога при електротравмі 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 3. охорона праці Організація охорони праці на туристичній фірмі
  Організація охорони праці на туристичній фірмі «Назва» 3 Аналіз умов та охорони праці на робочому місці 5 Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті 15 Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, що визначають ступінь ураження людини електричним струмом 18 Негативні фактори техносфери та виробничого середовища 25 Задача. 31 Визначити величину освітленості на робочому місці в приміщенні Вихідні дані для задачі Варіант Параметри приміщення, м Характеристика зорової роботи Кількість світильників Тип лампи а її Мінімальний розмір об'єкта розпізнавання, мм Характе¬ристика фону Контраст об'єкта розпізнавання з фоном 14 12 4 0,4 Середній Великий 16 лд Список використаної літератури 32

 4. Гарантії прав на охорону праці. Охорона праці неповнолітніх
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці 3 2. Охорона праці неповнолітніх 8 Список літератури 9

 5. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. 3 2. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом. 10 Список літератури 15

 6. охорона праці
  Вступ 3 1. Громадський контроль за охороною праці 4 2. Характеристика технічних заходів забезпечення електробезпеки при аварійних режимах роботи електроустановок 6 Висновки 14 Список літератури 15

 7. охорона праці
  Акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом Задача 1 Умови завдання. Для проведення фактичного аналізу травматизму на виробництві виконати розрахунки відповідних коефіцієнтів частоти (Кч), тяжкості (Кт) та втрат (Кв) внаслідок випадків травмування робітників у кількості (Н) на підприємстві, яке нараховує (N) працівників. Через травми підприємство зазнало загальних втрат робочих днів (Д) протягом періоду (Т). Вихідні дані. Н = 4 шт. N = 120 чол. Д = 42 дн. Т = 3 міс. Задача 2 Умови завдання. Розрахувати економічний ефект за рахунок скорочення чисельності працівників у шкідливих умовах праці при відміні додаткової відпустки. Вихідні дані. Середня заробітна плата Зс – 2100 грн. Скорочення чисельності працівників, зайнятих у шкідливих умовах N – 7 чол. Додаткова відпустка за роботу у шкідливих умовах Дд – 6 дн. Тривалість відпустки в умовах праці, приведених до вимог санітарно-гігієнічних норм Дс – 18 дн.

 8. Охорона праці
  1. Чистота повітря як чинник, що визначає стан повітря робочої зони в виробничому приміщенні. 3 2. Вогнегасники, їх класифікація. Принцип роботи, характеристика. 10 Список використаної літератури 14

 9. Охорона праці
  1. Планування та фінансування охорони праці на підприємствах 3 2. Вимоги до шляхів евакуації людей під час аварії або пожежі 5 3. Задачі 9 6. У мережі з Ізольованою нейтраллю підключено п електродвигунів. Опір ізоляції кожного відгалуження до електродвигуна Rіз Ом. Визначити струм, який пройде через людину за наявності і відсутності захисного заземлення, якщо опір заземлення Rз Ом, опір людини Rл Ом; напруга мережі 380/220 В. Накресліть схему і зробіть висновок. Вихідні дані: Номер варіанта задачі n, шт. Rіз, мОм Rз, Ом Rл, Ом 6.6 16 0,6 1,5 4000 17. Розрахувати кратність повітрообміну у виробничому приміщені об'ємом Vn м3 за надлишком тепловиділення. Площа тепловиділення поверхні F м2, температура нагрітої повехні іт°С; нормально допустима температура повітря у приміщені tH °С, маса нагрітої продукції М кг; питома теплоємність нагрітої маси См Вт-с/(кгтрад), температура маси за фактичним заміром іи °С, коефіцієнт, що враховує нерівномірність охолодження маси (3=1,5. Загальна встановлена потужність електродвигунів РК кВт; ККД електродвигунів прийняти рівним 0,6; температура повітря, що подається, t . Використана література 14

 10. Охорона праці
  96. Гігієнічні характеристики і норми вібрації. Прилади і методи вимірювання параметрів вібрації. 3 106. Фізична суть захисного заземлення, розрахунок захисного заземлення. 8 Задача 7 13 Розрахуйте для харчової промисловості сумарний річний зби¬ток, нанесений за поточний рік загальною Х3, грн., і виробниче зумовленою захворюваностями Хв, грн. Втрати робочого часу внаслідок за¬гальної захворюваності склали Дз, дні, а коефіцієнт втрат від захворю¬ваності, зумовленої умовами праці, β = 0,3 від загальної. У розрахун¬ках візьміть середньоденну зарплату одного працівника Зп, грн, а його середньозмінний виробіток Вс , грн. Задача 13. 14 Приміщення площею АхВ м2 освітлюється світильниками, в яких установлено лампи типу Т. Ш дрозряд зорової роботи Кα; роз¬рахункова висота підвісу світильника Нс, м; коефіцієнти відбиття: стелі ρс , % , стін ρст, % . Коефіцієнт нерівномірності освітлення Z=l,l; коефіцієнт запасу Кз. Визначте методом коефіцієнта використання світлового потоку необхідну кількість світильників. Список використаної літератури 15

 11. Охорона праці
  1. Атмосферна електрика. Захист від атмосферної електрики. Приведіть схеми заземлення будівельних лісів і будинків. 1 2. Охарактеризуйте умови виробництва фарбувальних робіт із погляду виникнення травматизму і професійних захворювань. Загальні міри безпеки. Докладно розберіть один два приклади інженерних рішень по техніці безпеки. 4 3. Підвищення вогнестійкості дерев'яних металевих і залізобетонних конструкцій. 6 4. Протипожежні заходи для території АТП. У яких випадках для гасіння пожежі застосовується вода, хімічні засоби, пісок. 8 5. Викладіть питання охорони сільськогосподарських угідь при будівництві автомобільних доріг. 9 Список використаної літератури. 10

 12. Кр охорона праці
  1. Навчання з питань про охорону праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи 3 2. Класифікація електромагнітних полів і випромінювань 11 Список використаної літератури 21

 13. Охорона праці
  1. Основні положення законодавчих актів щодо охорони праці жінок 3 2. Вентиляція системи виробничих приміщень хімічної промисловості: призначення, класифікація, методи розрахунку 7 Задача №1 11 Легкозаймисту рідину (ЛЗР) зі швидкістю V=100 л/хв наливають у цистерну місткістю М. У якому випадку буде забезпечена безпека процесу наливу від можливих розрядів статичної електрики? Вихідні дані № варіанту Назва ЛЗР М, м3 q, А•с/л С, Ф Еmin, мДж 12 Бензин Б-70 3 1,1•10-8 0,95•10-9 0,15 Задача №2 12 Розрахувати висоту поодинокого стержневого блискавковідводу та розміри параметрів відповідних зон захисту обєкта легкозаймистих та горючих рідин. Вихідні дані Параметри Місце розташування обєкту Назваа обєкта Назва ЛЗР, ГР А, м Б, м Н, м 3 м. Донецьк Зливо-наливна естакада Паливо Т-1 36 12 8 Використана література 14

 14. Охорона праці
  Системи вентиляції виробничих приміщень. Поняття про кратність повітрообміну. Нормування кратності повітрообміну 3 Класифікація засобів колективного і індивідуального захисту працюючих 11 Практичне завдання 14 Визначте розмір відшкодування збитку, пов'язаного з трудовим каліцтвом у випадках: а) Пенсія по старості призначена до виробничого каліцтва. Потерпілий втратив професійну працездатність, 40 % і йому встановлена ІІІ група інвалідності, переходити з пенсії по старості на пенсію по інвалідності відмовився. Середньомісячний заробіток складає, 170 грн. б) Пенсія по старості призначена після трудового каліцтва. Потерпілий інвалід ПІ групи втратив професійну працездатність, 40 %. Заробіток на цей момент складав, 170 грн. Список використаних джерел 16

 15. Охорона праці
  1. Державні та галузеві нормативні акти про охорону праці (ДНАОП та НАОП). 3 2. Допустимий вміст пилу в повітрі , яке викидається в атмосферу промисловими підприємствами. Приклади по даній галузі 7 Практичне завдання 11 На паровому котлі встановлено два запобіжних клапана з умовним проходом dy, мм і висотою підйому h, мм. Продуктивність котла М кг/год, при тиску пара Р, МПа і температурі с. Визначте пропускну здатність клапана, порівняйте її з продуктивністю котла, і визначте, чи володіють клапани достатньою пропускною здатністю. Показник адіабати — 1.135. Коефіцієнтвитрата пари — а. Список використаних джерел 12

 16. охорона праці
  Задача1 . 2 Визначити шкоду, завдану комбінату в 1999 р.: а) через виплати до листках непрацездатності і недовиробництва продукції внаслідок промислово-зумовлених захворювань Швм, грн; б) через професійну захворюваність Шпз, грн. Для комбінату втрати робочого часу через загальне захворювання при середньосписковій кількості працівників П, осіб, становили Дз, дн. Коефіцієнт втрати робочого часу внаслідок захворюваності зумовленої промисловими умовами, дорівнює р. Середньодобова заробітна плата 3сд грн., і середньозмінна продуктивність одного працівника В, грн. На підприємстві протягом року було виявлено ΣЇІіз = 3 особи, які мають профзахворювання, з яких двоє — захворювання опорно-рухового апарату, а один — бронхіт. Питома економічна шкода Ше, грн, кожного випадку вказаного профзахворювання відповідно дорівнює 10 і 30 тис. грн (Табл. 5.9). Таблиця 5.9 Варіант Показник – одиниця вимірювання П, осіб Дз, людино-днів р Зсд, грн.. В, грн.. 3 2510 50720 0,10 58,3 690,5 Задача 20. 2 Розрахувати термін окупності капітальних вкладень Тк, роки, за величиною їх загальної економії ефективності Еке, грн/ 1грн.. вкладень і на основі порівняння отриманого значення з нормативним строком капвкладень в охорону праці Тн, роки, оцінити доцільність впровадження фінансованого комплексу заходів поліпшення умов і підвищення безпеки праці на підприємстві. Таблиця 5.20 вар 2 Варіант Показник – одиниця вимірювання Еке, грн./1 грн. Тн, року 2 0,13 12,5 Література 4

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua