Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Охорона праці (ID:18467)
| Размер: 15 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Джерела фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків, їх характеристика 3
2. Класифікація факторів ризику або небезпечних факторів в туризмі 8
Список літератури 14
Литература1. Анісімов М. В. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. — К : Видавничий центр КТКК, 2005. — 116с. 2. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 2.вид., випр. та доп. — К. : Ніка-Центр, 2005. — 294с. 3. Дядькова Н. Про охорону праці// Праця і зарплата. - № 15. - (211). - квітень 2000 р. 4. Закон україни Про охорону праці від14.10.1992. - № 2694ХІІ // ВВР 1992, N 49, ст.668) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року N 196/96-ВР. 5. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 144 с. 6. Основи охорони прац / Під ред. М.П. Купчика. - Київ 2000, - 410с. 7. Таксанов А. Некоторые аспекты безопасности в туризме: методологический подход к безопасности в туризме //«Васко да Гама» — Менеджмент и маркетинг в туризме. — 2002. — № 3. — С. 15-21. 8. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. проф. д.э.н. Чудновского А.Д. — М.: Издательство ЭКМОС, 2000. — 400 с. 9. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. — М: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. — 352 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Охорона праці. Система державного управління охороною праці в Україні
  1. Система державного управління охороною праці в Україні. 3 2. Правила пожежної безпеки для туристичних підприємств. Дії працівників і туристів у разі виявлення пожеж. 8 Література 16

 2. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві
  Вступ 3 1. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві 4 2. Перша медична допомога при електротравмі 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 3. охорона праці Організація охорони праці на туристичній фірмі
  Організація охорони праці на туристичній фірмі «Назва» 3 Аналіз умов та охорони праці на робочому місці 5 Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті 15 Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, що визначають ступінь ураження людини електричним струмом 18 Негативні фактори техносфери та виробничого середовища 25 Задача. 31 Визначити величину освітленості на робочому місці в приміщенні Вихідні дані для задачі Варіант Параметри приміщення, м Характеристика зорової роботи Кількість світильників Тип лампи а її Мінімальний розмір об'єкта розпізнавання, мм Характе¬ристика фону Контраст об'єкта розпізнавання з фоном 14 12 4 0,4 Середній Великий 16 лд Список використаної літератури 32

 4. Гарантії прав на охорону праці. Охорона праці неповнолітніх
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці 3 2. Охорона праці неповнолітніх 8 Список літератури 9

 5. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. 3 2. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом. 10 Список літератури 15

 6. Охорона праці
  1. Джерела фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків, їх характеристика. 3 2. Класифікація факторів ризику або небезпечних факторів у туризмі 7 Список використаної літератури 13

 7. охорона праці
  Задача1 . 2 Визначити шкоду, завдану комбінату в 1999 р.: а) через виплати до листках непрацездатності і недовиробництва продукції внаслідок промислово-зумовлених захворювань Швм, грн; б) через професійну захворюваність Шпз, грн. Для комбінату втрати робочого часу через загальне захворювання при середньосписковій кількості працівників П, осіб, становили Дз, дн. Коефіцієнт втрати робочого часу внаслідок захворюваності зумовленої промисловими умовами, дорівнює р. Середньодобова заробітна плата 3сд грн., і середньозмінна продуктивність одного працівника В, грн. На підприємстві протягом року було виявлено ΣЇІіз = 3 особи, які мають профзахворювання, з яких двоє — захворювання опорно-рухового апарату, а один — бронхіт. Питома економічна шкода Ше, грн, кожного випадку вказаного профзахворювання відповідно дорівнює 10 і 30 тис. грн (Табл. 5.9). Таблиця 5.9 Варіант Показник – одиниця вимірювання П, осіб Дз, людино-днів р Зсд, грн.. В, грн.. 3 2510 50720 0,10 58,3 690,5 Задача 20. 2 Розрахувати термін окупності капітальних вкладень Тк, роки, за величиною їх загальної економії ефективності Еке, грн/ 1грн.. вкладень і на основі порівняння отриманого значення з нормативним строком капвкладень в охорону праці Тн, роки, оцінити доцільність впровадження фінансованого комплексу заходів поліпшення умов і підвищення безпеки праці на підприємстві. Таблиця 5.20 вар 2 Варіант Показник – одиниця вимірювання Еке, грн./1 грн. Тн, року 2 0,13 12,5 Література 4

 8. Охорона праці
  1. Завдання 7, ст. 49 3 Визначте, як змінилися умови праці (категорія важкості) після впровадження заходів щодо поліпшення умов праці. Елементи умов праці ГДР ГДК Фактичне значення елементів До впровадження заходів Після впровадження заходів Абсолютна величина Абсолютна величина Промисловий пил 2 мг/м куб 8 5 Шум 60 дБ 80 70 Температура 18-20 С 22 22 Темп (кількість рухів) До 300 370 370 Робоча поза до 25% в нахиленому стані 3 2. Завдання 11, ст. 50 4 Розкажіть, у яких документах можуть бути викладені умови праці: 3. Завдання 5, ст. 67 5 1. Назвіть технологічні процеси, пов’язані з дією шуму на людину. 2. Охарактеризуйте вплив шуму на організм людини. 3. Назвіть заходи захисту працівників від шуму. 4. Завдання 2, ст. 93 8 Визначте коефіцієнт частоти, тяжкості травматизму, а також загальний коефіцієнт травматизму. Вихідні дані: 1998 р. 1999 р. 2000 р. 1. Кількість працівників підприємства 3680 3200 2880 2. Кількість нещасних випадків 61 60 48 3. Загальна кількість днів непрацездатності 1300 1210 1015 5. Завдання 10, ст. 95 9 Визначте коефіцієнт працездатності працівників. Вихідні дані: Цех Чисельність працюючих Фонд робочого часу одного працівника (кількість робочих днів) Кількість днів, втрачених внаслідок травматизму і захворювань Механічний цех № 1 312 24 151 Механічний цех №2 270 24 168 Механічний цех №3 225 24 181 6. Завдання 4, ст. 124 10 1. Як класифікуються засоби захисту? 2. Охарактеризуйте колективні засоби захисту. 3. Які існують індивідуальні засоби захисту та який порядок їх видачі та застосування? 7. Завдання 5, ст 124 14 1. Яка стаття Закону України «Про охорону праці» передбачає професійний добір працівників? 2. Розкрийте суть системи професійного добору працівників? 3. У чому економічна ефективність профдобору? 8. Завдання 2, ст 138 18 1. Як здійснюється охорона праці жінок згідно з Законом України «Про охорону праці»? 2. Назвіть перелік важких робіт та робіт із шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. 3. Які граничні норми підіймання і переміщення речей жінками залежно від характеру робіт? 9. Завдання 2, ст. 157 21 1. Назвіть принципи державної політики в галузі хорони праці. 2. Які органи здійснюють державне управління охороною праці? 3. Розкрийте суть механізму вдосконалення системи охорони праці 10. Завдання 10, ст. 196 25 1. Що являє собою оцінка стану охорони праці на підприємстві? 2. Яким чином здійснюється планування організаційно-технічних заходів з охорони праці? 3. Охарактеризуйте роль колективного договору в системі нормативного регулювання питань охорони праці. Список використаної літератури 29

 9. Кр охорона праці
  1. Державні нормативні акти з охорони праці, їх характеристика 3 2. Система технічних засобів і заходів електробезпеки, її складові. 8 Список використаної літератури 15

 10. Охорона праці
  1. Атмосферна електрика. Захист від атмосферної електрики. Приведіть схеми заземлення будівельних лісів і будинків. 1 2. Охарактеризуйте умови виробництва фарбувальних робіт із погляду виникнення травматизму і професійних захворювань. Загальні міри безпеки. Докладно розберіть один два приклади інженерних рішень по техніці безпеки. 4 3. Підвищення вогнестійкості дерев'яних металевих і залізобетонних конструкцій. 6 4. Протипожежні заходи для території АТП. У яких випадках для гасіння пожежі застосовується вода, хімічні засоби, пісок. 8 5. Викладіть питання охорони сільськогосподарських угідь при будівництві автомобільних доріг. 9 Список використаної літератури. 10

 11. Охорона праці
  Вступ 3 1. Основні положення законодавчих актів України стосовно питань охорони праці. 4 2. Заходи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях 8 3. Вимоги техніки безпеки до технологічного устаткування. 10 4. Суть процесу горіння. Класифікація і характеристика видів горіння. 12 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 12. Охорона праці
  2. Планування та фінансування заходів з охорони праці. 3 4. Вплив іонізуючих випромінювань на людину та захист від них. 9 Задача № 1 14 У виробничому приміщенні розміщені джерела надлишкових тепловиділень, а також випаровувань шкідливих рідин і не лише в середині витяжних шаф, а й поза ними. Визначити необхідну кількість повітря для видалення надлишкових тепловиділень та для зменшення концентрацій шкідливих випаровувань у приміщенні до гранично допустимих, якщо в повітря щогодини надходить GJ (кг) шкідливих випаровувань, сумарна площа всіх вхідних отворів витяжних шаф Р(м2 ) , швидкість пароповітряної суміші в цих отворах V(M/C), а концентрація парів у повітропроводі місцевої вентиляції Се™. Задача № 2 16 Визначити силу електричного струму, що буде проходити через тіло людини І, при однополюсному доторканні до двохпровідної мережі живлення персональних комп'ютерів (мал. 2.1). Література 17

 13. Охорона праці
  1. Порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони праці. 3 2. Горіння, форми горіння, їх характеристика. Вибухова спроможність 9 Список використаної літератури 15

 14. Охорона праці
  1. Чистота повітря як чинник, що визначає стан повітря робочої зони в виробничому приміщенні. 3 2. Вогнегасники, їх класифікація. Принцип роботи, характеристика. 10 Список використаної літератури 14

 15. Охорона праці
  1. Служба охорони праці підприємства, її основні функції. 3 2. Система електрозахисних засобів, її складові. Характеристика електрозахисних засобів. 8 Список використаної літератури 15

 16. Охорона праці
  1. Види вентиляцій виробничих приміщень 3 2. Розрахунок технічної вентиляції 10 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- в офисе ул. Драйзера 6 (097-087-31-72), См. схему проезда
- в офисе м. Дорогожичи (097-087-31-72)
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


Наши телефоны
По индивидуальным заказам и готовым работам с сайта
(044) 592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89, Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2014 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua