Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Охорона праці (ID:18467)
| Размер: 15 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
Содержание1. Джерела фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків, їх характеристика 3
2. Класифікація факторів ризику або небезпечних факторів в туризмі 8
Список літератури 14
Литература1. Анісімов М. В. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. — К : Видавничий центр КТКК, 2005. — 116с. 2. Геврик Є. О. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 2.вид., випр. та доп. — К. : Ніка-Центр, 2005. — 294с. 3. Дядькова Н. Про охорону праці// Праця і зарплата. - № 15. - (211). - квітень 2000 р. 4. Закон україни Про охорону праці від14.10.1992. - № 2694ХІІ // ВВР 1992, N 49, ст.668) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року N 196/96-ВР. 5. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 144 с. 6. Основи охорони прац / Під ред. М.П. Купчика. - Київ 2000, - 410с. 7. Таксанов А. Некоторые аспекты безопасности в туризме: методологический подход к безопасности в туризме //«Васко да Гама» — Менеджмент и маркетинг в туризме. — 2002. — № 3. — С. 15-21. 8. Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. проф. д.э.н. Чудновского А.Д. — М.: Издательство ЭКМОС, 2000. — 400 с. 9. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. — М: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. — 352 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Охорона праці. Система державного управління охороною праці в Україні
  1. Система державного управління охороною праці в Україні. 3 2. Правила пожежної безпеки для туристичних підприємств. Дії працівників і туристів у разі виявлення пожеж. 8 Література 16

 2. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві
  Вступ 3 1. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві 4 2. Перша медична допомога при електротравмі 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 3. охорона праці Організація охорони праці на туристичній фірмі
  Організація охорони праці на туристичній фірмі «Назва» 3 Аналіз умов та охорони праці на робочому місці 5 Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті 15 Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, що визначають ступінь ураження людини електричним струмом 18 Негативні фактори техносфери та виробничого середовища 25 Задача. 31 Визначити величину освітленості на робочому місці в приміщенні Вихідні дані для задачі Варіант Параметри приміщення, м Характеристика зорової роботи Кількість світильників Тип лампи а її Мінімальний розмір об'єкта розпізнавання, мм Характе¬ристика фону Контраст об'єкта розпізнавання з фоном 14 12 4 0,4 Середній Великий 16 лд Список використаної літератури 32

 4. Гарантії прав на охорону праці. Охорона праці неповнолітніх
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці 3 2. Охорона праці неповнолітніх 8 Список літератури 9

 5. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. 3 2. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом. 10 Список літератури 15

 6. Кр охорона праці
  1. Державні нормативні акти з охорони праці, їх характеристика 3 2. Система технічних засобів і заходів електробезпеки, її складові. 8 Список використаної літератури 15

 7. Охорона праці
  1. Чистота повітря як чинник, що визначає стан повітря робочої зони в виробничому приміщенні. 3 2. Вогнегасники, їх класифікація. Принцип роботи, характеристика. 10 Список використаної літератури 14

 8. Охорона праці
  Вступ 3 1. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення 3 В даному приміщенні спеціалісти 85% робочого часу працюють з комп’ютерами. На робочих місцях в приміщенні встановлені комп’ютери типу Duron 1.2 Ггц, 256 Мб ОЗУ, монітори Samsung SyncMaster 795 Mb. Також в приміщені знаходиться лазерний принтер LaserJet 1100. В приміщенні працюють 2 спеціалісти. 2. Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів 5 2.1. Мікроклімат. 5 2.2. Шкідливі речовини. 6 2.3. Освітлення (штучне, природне). 7 2.4. Виробничий шум. 8 2.5. Виробниче випромінювання. 9 3. Електробезпека. 9 4. Пожежна безпека. 10 Вступ 12 1. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення 2 2. Розробка заходів щодо поліпшення (нормалізації) умов праці 2 2.1. Мікроклімат. 2 2.2. Шкідливі речовини. 3 2.3. Освітлення 4 2.4. Виробничий шум. 4 2.5. Випромінювання 4 3. Електробезпека 5 4. Пожежна безпека. 6 ЛІТЕРАТУРА 8 Вступ 2 1. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення 2 2. Розробка заходів щодо поліпшення (нормалізації) умов праці 2 2.1. Мікроклімат. 2 2.2. Шкідливі речовини. 3 2.3. Освітлення 4 2.4. Виробничий шум. 4 2.5. Випромінювання 4 3. Електробезпека 5 4. Пожежна безпека. 6 ЛІТЕРАТУРА 8

 9. Охорона праці
  1. Планування та фінансування охорони праці на підприємствах 3 2. Вимоги до шляхів евакуації людей під час аварії або пожежі 5 3. Задачі 9 6. У мережі з Ізольованою нейтраллю підключено п електродвигунів. Опір ізоляції кожного відгалуження до електродвигуна Rіз Ом. Визначити струм, який пройде через людину за наявності і відсутності захисного заземлення, якщо опір заземлення Rз Ом, опір людини Rл Ом; напруга мережі 380/220 В. Накресліть схему і зробіть висновок. Вихідні дані: Номер варіанта задачі n, шт. Rіз, мОм Rз, Ом Rл, Ом 6.6 16 0,6 1,5 4000 17. Розрахувати кратність повітрообміну у виробничому приміщені об'ємом Vn м3 за надлишком тепловиділення. Площа тепловиділення поверхні F м2, температура нагрітої повехні іт°С; нормально допустима температура повітря у приміщені tH °С, маса нагрітої продукції М кг; питома теплоємність нагрітої маси См Вт-с/(кгтрад), температура маси за фактичним заміром іи °С, коефіцієнт, що враховує нерівномірність охолодження маси (3=1,5. Загальна встановлена потужність електродвигунів РК кВт; ККД електродвигунів прийняти рівним 0,6; температура повітря, що подається, t . Використана література 14

 10. Охорона праці
  Системи вентиляції виробничих приміщень. Поняття про кратність повітрообміну. Нормування кратності повітрообміну 3 Класифікація засобів колективного і індивідуального захисту працюючих 11 Практичне завдання 14 Визначте розмір відшкодування збитку, пов'язаного з трудовим каліцтвом у випадках: а) Пенсія по старості призначена до виробничого каліцтва. Потерпілий втратив професійну працездатність, 40 % і йому встановлена ІІІ група інвалідності, переходити з пенсії по старості на пенсію по інвалідності відмовився. Середньомісячний заробіток складає, 170 грн. б) Пенсія по старості призначена після трудового каліцтва. Потерпілий інвалід ПІ групи втратив професійну працездатність, 40 %. Заробіток на цей момент складав, 170 грн. Список використаних джерел 16

 11. Охорона праці
  1. Служба охорони праці підприємства, її основні функції. 3 2. Система електрозахисних засобів, її складові. Характеристика електрозахисних засобів. 8 Список використаної літератури 15

 12. Охорона праці
  Вступ 3 1. Умови переведення на нове місце роботи на підприємство 4 2. Необхідні технічні рішення систем пожежного захисту 12 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 13. Охорона праці
  Вступ 3 1. Система правового регулювання охорони праці 5 1.1. Законодавчі акти, які регулюють охорону праці в Україні 5 1.2. Органи державного нагляду і громадського контролю за охороною праці 7 1.3. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці 9 2. Навчання з питань охорони праці 12 3. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб з пониженою працездатністю 19 4. Облік та розслідування нещасних випадків та професійних захворювань 27 4.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 27 4.2. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь 37 4.3. Розслідування та облік аварій 40 Висновок 42 Список використаної літератури 44

 14. Охорона праці
  1. Завдання 7, ст. 49 3 Визначте, як змінилися умови праці (категорія важкості) після впровадження заходів щодо поліпшення умов праці. Елементи умов праці ГДР ГДК Фактичне значення елементів До впровадження заходів Після впровадження заходів Абсолютна величина Абсолютна величина Промисловий пил 2 мг/м куб 8 5 Шум 60 дБ 80 70 Температура 18-20 С 22 22 Темп (кількість рухів) До 300 370 370 Робоча поза до 25% в нахиленому стані 3 2. Завдання 11, ст. 50 4 Розкажіть, у яких документах можуть бути викладені умови праці: 3. Завдання 5, ст. 67 5 1. Назвіть технологічні процеси, пов’язані з дією шуму на людину. 2. Охарактеризуйте вплив шуму на організм людини. 3. Назвіть заходи захисту працівників від шуму. 4. Завдання 2, ст. 93 8 Визначте коефіцієнт частоти, тяжкості травматизму, а також загальний коефіцієнт травматизму. Вихідні дані: 1998 р. 1999 р. 2000 р. 1. Кількість працівників підприємства 3680 3200 2880 2. Кількість нещасних випадків 61 60 48 3. Загальна кількість днів непрацездатності 1300 1210 1015 5. Завдання 10, ст. 95 9 Визначте коефіцієнт працездатності працівників. Вихідні дані: Цех Чисельність працюючих Фонд робочого часу одного працівника (кількість робочих днів) Кількість днів, втрачених внаслідок травматизму і захворювань Механічний цех № 1 312 24 151 Механічний цех №2 270 24 168 Механічний цех №3 225 24 181 6. Завдання 4, ст. 124 10 1. Як класифікуються засоби захисту? 2. Охарактеризуйте колективні засоби захисту. 3. Які існують індивідуальні засоби захисту та який порядок їх видачі та застосування? 7. Завдання 5, ст 124 14 1. Яка стаття Закону України «Про охорону праці» передбачає професійний добір працівників? 2. Розкрийте суть системи професійного добору працівників? 3. У чому економічна ефективність профдобору? 8. Завдання 2, ст 138 18 1. Як здійснюється охорона праці жінок згідно з Законом України «Про охорону праці»? 2. Назвіть перелік важких робіт та робіт із шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. 3. Які граничні норми підіймання і переміщення речей жінками залежно від характеру робіт? 9. Завдання 2, ст. 157 21 1. Назвіть принципи державної політики в галузі хорони праці. 2. Які органи здійснюють державне управління охороною праці? 3. Розкрийте суть механізму вдосконалення системи охорони праці 10. Завдання 10, ст. 196 25 1. Що являє собою оцінка стану охорони праці на підприємстві? 2. Яким чином здійснюється планування організаційно-технічних заходів з охорони праці? 3. Охарактеризуйте роль колективного договору в системі нормативного регулювання питань охорони праці. Список використаної літератури 29

 15. Охорона праці
  1. Основні положення законодавчих актів щодо охорони праці жінок 3 2. Вентиляція системи виробничих приміщень хімічної промисловості: призначення, класифікація, методи розрахунку 7 Задача №1 11 Легкозаймисту рідину (ЛЗР) зі швидкістю V=100 л/хв наливають у цистерну місткістю М. У якому випадку буде забезпечена безпека процесу наливу від можливих розрядів статичної електрики? Вихідні дані № варіанту Назва ЛЗР М, м3 q, А•с/л С, Ф Еmin, мДж 12 Бензин Б-70 3 1,1•10-8 0,95•10-9 0,15 Задача №2 12 Розрахувати висоту поодинокого стержневого блискавковідводу та розміри параметрів відповідних зон захисту обєкта легкозаймистих та горючих рідин. Вихідні дані Параметри Місце розташування обєкту Назваа обєкта Назва ЛЗР, ГР А, м Б, м Н, м 3 м. Донецьк Зливо-наливна естакада Паливо Т-1 36 12 8 Використана література 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- в офисе ул. Драйзера 6 (097-087-31-72), См. схему проезда
- в офисе м. Дорогожичи (097-087-31-72)
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


Наши телефоны
По индивидуальным заказам и готовым работам с сайта
(044) 592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89, Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.


Наши цены на новые заказы
Материал под заказ:
 • для написания вами контрольных работ - 7-10 грн. за страницу,
 • для написания вами курсовых работ - от 12 грн. за страницу,
 • для написания вами дипломных работ - от 20 грн.,
 • для решения вами задач - от 30 грн.


 • На сайте выложена база нового материала 2014 года!


  Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте, или забрать в офисе  Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.


  Для вашего удобства появился наш новый проект, посвященный образовательному консалтингу: специализация туризм reftur.org.ua!

  О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
  Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua