Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Практичні завдання з менеджменту (ID:18472)
| Размер: 15 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеПрактичне завдання 1. Розрахунок чисельності управлінського персоналу 3
На підпримєстві працює m робітників. Кілкьість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві – n. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова) розрахувати необхідну кілкьість управлінців для управління підпримєством.
Вхідна інформація:
1. Коефіцєінт залежності складності управління с = 50.
2. Пропускна спроможність управлцінців з обробки інформації А = 106 операцій/рік.
Кількість робітників та обладнання за варіантами
Показник Значення показника за варіантом 5
m 520
n 470

Практичне завдання 2. Аналіз завантаження управлінського персоналу підприємства 4
Підприємство хараткеризується показниками:
m – кілкьість робітників;
n – кілкьість одиниць технологічного обладнання;
М – кілкьість управлінців.
Використовуючи залежність складності управління від кількості робітників обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства.
Вхідна інформація:
1. Коефіцієнт залежності складності управління с= 50.
2. Пропускна спроможність управлцінців з обробки інформації А = 106 операцій/рік.
Кількість робітників та обладнання за варіантами
Показник Значення показника за варіантом 5
m 500
n 430
М 50

Практичне завдання 4. Формалізація та розхрахунок кільксоті задач управління підприємством (по підсистемах) 6
Структури систем управління підприємством (об’єєкта та управляючої системи) наведені на схемі, що додається.
Відповідно до заданих варіантів у таблиці вказані різні підсистеми управління педприємством
Згідно 5 варіанту підсистемою управління є Управління забезпеченням виробництва матеріальними ресурсами на заводі.
Потрібно проаналізувати відповідну систему (підсистему).
1. Визначити простір управління. Для цього прийняти такі позначення:
k – керований процес, k = ;
l – виробничий підрозділ, l = ;
p – фаза управління, p = ;
t – період управління, t = .
2. Розрахувати кількість задач у системі, підсистемі.
3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми.

Список використаної літератури 9

Литература1. Мартиненко М. Основи менеджменту: Підручник/ Микола Мартиненко,. - К.: Каравела, 2005. - 494 с. 2. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с. 3. Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: підручник. Т. : Карт-бланш, 2003. 4. Робінс С. Основи менеджменту: учбовий посібник/ Стефан П. Робінс, Девід А. ДеЧенцо, Пер. с англ. А. Олійник, М. Корчинська, Р. Ткачук,. - К.: Вид-во Соломії Павличко Основи , 2002. - 671 с. 5. Рудінська О. Менеджмент: Посібник. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2002. - 334 с. 6. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів. Скібіцький. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 415 с. 7. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Практичні завдання Облік ЗЕД
  Задача 1. Згідно контракту від іноземного замовника надійшла давальницька сировина вартістю 7000 дол. За курсом 7 грн. за дол. За виконання робіт по виготовленню продукції замовник перерахував інвалюту в сумі 3000 дол. За курсом 7,8 грн. за 1 дол. При виготовлені готової продукції витрати виконавця складають 15600 грн. При вивезенні готової продукції замовнику, при оформленні ВМД курс НБУ :1 дол.=7,7 грн. Митний збір при ввезенні готової продукції 0,2% ; мито 10% і 5% відповідно; ПДВ - ? Задача 2 Журнал реєстрації господарських операцій № Зміст Кореспонденція рахунків Сума Первинні документи Дт Кт 1 За відкриття поточного рахунку підприємством банку перераховані кошти 92 311 200 Платіжне доручення, Банківська виписка 2 Від постачальника ЗАТ “Радість” надійшли товари ПДВ 28 641 631 631 12500 2500 Накладна, Податкова накладна 3 На валютний рахунок від нерезидента за товари надійшла валюта 1 дол.=8,0 грн. 10000*8=80000 грн. 312 681 80000 Банківська виписка ...............

 2. Практичні завдання з дисципліни „Політекономія”
  Задача 3 Проблема для аналізу. Дайте розгорнуту характеристику конкретних форм існування капіталу. Доведіть справедливість використання поняття «людський капітал» та його зміст. Що являють собою інвестиції в людський капітал? 1. Надамо розгорнуту характеристику форм існуваня капіталу 2. Справедливість використання поняття «людський капітал» та його зміст 3. Інвестиції в людський капітал 3.3. Як мала зміниться ціна американських автомобілів у Японії, а японських – у Сполучених Штатах у 1988 р. порівняно із 1985 р., якщо курс ієни за цей період зріс з 262 до 123 ієн за 1 дол. США? Аналіз реальної динаміки цін на автомобілі в США і Японії за цей період свідчить, що американські авто в Японії дешевшали, а ціни на японські автомобілі у Сполучених Штатах майже не змінилися. Поясніть, чому так сталося. Варіант 13 3. Проблема для аналізу. Розкрийте сутність фіктивного капіталу, його функції і роль в сучасній економіці. Поясність причини та проаналізуйте наслідки інтенсивного зростання фіктивного капіталу.

 3. Практичні завдання фінансове право
  1. Зобразіть схематично бюджетний устрій України 3 2. Встановіть різницю між бюджетним устроєм та бюджетною системою України 4 3. На підставі Закону України "Про Державний бюджет" на поточний рік, визначити за рахунок яких джерел покривається дефіцит бюджету в поточному році та в яких сумах 12 Список джерел 14

 4. Практичні завдання Організація праці менеджера
  1. НАВЕСТИ СТИСЛУ ЗАГАЛЬНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ БАЗИ ПРАКТИКИ 3 ВАРІАНТ 1 7 1. На прикладі одного структурного підрозділу організації зробити аналіз документів, що регламентують діяльність керівників та їх підлеглих. Додати до звіту копії положення про структурний підрозділ і посадові інструкції 7 2. Вивчити і проаналізувати ставлення організації до навчання менеджерів: хто, де навчається, підвищує кваліфікацію, стажується, яку суму коштів організація витрачає за рік на навчання менеджерів усього, в тому числі на одного керівника 12 3. За даними обліку тимчасової непрацездатності за минулий рік зробити аналіз захворюваності керівників (не менше 5 осіб): скільки витрачено робочих днів через хвороби кожним, які хвороби найбільше дошкуляли керівникам. З’ясувати, чи корелюється статистика захворювань з віковими показниками керівників 18 4. Взяти участь у двох-трьох виробничих нарадах, провести хронометраж доповідей і виступів, записати, які приймалися рішення. З’ясувати, як ці рішення виконувалися. Зробити власну оцінку доцільності та ефективності цих нарад 19 5. З’ясувати, які категорії працівників організації працюють у режимі ненормованого робочого дня, чим це обумовлено, які засоби компенсації (заохочення) встановила для них адміністрація? Навести конкретні приклади 21 ЛІТЕРАТУРА 22 ДОДАТКИ 23-32

 5. Практичні завдання з аудиту в зарубіжних країнах
  Завдання 2. Незалежність аудиторів 3 1. Вихідні дані Аудитор, з котрим було укладено договір на довгострокове обслуговування, не отримав платню за проведену у минулому році перевірку. Він поставив умову: якщо робота не буде оплачена, він не розпочне бухгалтерської звітності за поточний рік. Клієнт відповів, що результати перевірки за цей рік мають критичне значення, оскільки у разі несвоєчасного отримання висновку фірма не зможе одержати додаткове фінансування. Після виконання перевірки за цей рік аудитор отримає всю оплату за два роки. Потрібно: Визначити, якого роду проблема незалежності постане перед аудитором, якщо він вирішить проводити перевірку на таких умовах. 2. Вихідні дані Клієнт попросив зробити йому копії робочих паперів аудитора, щоб до перевірки наступного року він раніше підготував потрібну документацію (з метою економії коштів та часу). Потрібно: 1. Визначити, яка проблема виникає з точки зору незалежності. 2. Якою має бути реакція аудитора на пропозицію? 3. Вихідні дані Ви аудитор фірми К. Ваша фірма бажає переїхати в інший офіс, та фірма К пропонує Вам дуже зручне приміщення в будівлі, власником якої вона є. Потрібно: Визначити, які проблеми виникають у зв’язку з цією пропозицією. 4. Вихідні дані Фірма К звернулась до аудиторської фірми з проханням про організацію переходу на комп’ютеризовану форму обліку. Аудиторська фірма вже не перший рік здійснює аудиторські перевірки бухгалтерської звітності фірми К, добре володіє особливостями організації фінансового та управлінського обліку, проблемами облікової роботи та може чітко сформулювати основні завдання при організації комп’ютеризованого обліку. Потрібно: Визначити, як може вплинути цей вид послуг на незалежність аудитора при висловленні думки про стан бухгалтерської звітності фірми К. 5. Вихідні дані Один із засновників фірми К вимагає укласти договір з аудиторською фірмою про надання послуг щодо оцінки правильності огранізації бухгалтерського обліку з метою дати обґрунтування усунення з посади генерального директора. Розмір плати за послуги засновник пропонує визначити залежно від ступеня досягнення поставленої мети. Потрібно: Визначити дії аудиторської фірми. Завдання 4. Аудиторський ризик 7 1. Вихідні дані Ваш клієнт володіє трьома великими магазинами. У кожному з них кілька відділів. Усі відділи мають бути ретельно перевірені щонайменше один раз у п’ять років. Більш детально слід перевіряти ті відділи, де найвищий аудиторський ризик. Відомо, що в минулому році у цих магазинах також був проведений аудит. У кожному з магазинів існує відділ внутрішнього контролю. Потрібно: Визначити, які дії повинен здійснити аудитор для оцінки ризику. 1. Вихідні дані 1) Фінансова звітність не може бути правильною на 100%. 2) Внутрішній ризик може бути знижений у результаті аудиторської перевірки. 3) Діяльність керівництва фірми впливає на внутрішній ризик. 4) Внутрішній ризик змінюється залежно від виду діяльності фірми. 5) Аудитор може знизити ризик при контролі шляхом внесення припущень щодо вдосконалення (в листах до керівництва). 6) Якщо внутрішній та контрольний ризики високі, то також високий і ризик невиявлення. 7) Якщо внутрішній і контрольний ризики низькі, то аудитор може знизити ступінь деталізації перевірки. 8) Ризик невиявлення має один і той самий рівень для всіх областей перевірки — циклу закупок, реалізації та ін. Потрібно: Установити, чи правильне дане твердження. 1. Вихідні дані Фірма К обрала вас аудитором перший раз. Контракт із попереднім аудитором був припинений унаслідок несвоєчасного подання висновку. У фірми є два незалежні підрозділи. Перший та головний офіс розміщені в одному місці. Перший підрозділ виробляє опалювальні системи для офісів, заводів та ін. Усі роботи виконуються на замовлення споживачів. Другий підрозділ розташований за 250 км від першого та виробляє побутову електротехніку. У кожному підрозділі працює свій бухгалтер. Звіт про прибутки і збитки та баланс підготовлюються окремо, потім у головному офісі складається консолідована звітність. В останні роки перший підрозділ став дуже прибутковим, тоді як рентабельність другого знизилась. Рада директорів займається пошуком покупців для другого підрозділу. Якщо їх не знайдуть, то він буде закритий. Менеджери першого підрозділу вирізняються високим професіоналізмом та мають добру репутацію. Директори сподіваються підняти курс акцій підприємства, оголошуючи результати діяльності по цьому підрозділу раніше, ніж це зроблять конкуренти. Тому вони бажають, щоб аудиторський висновок за бухгалтерською звітністю було підготовлено якомога раніше. Вони не приховують комерційної інформації і вже сповістили деяких журналістів, які висвічують аналіз бізнесу, що очікують зростання прибутку за поточний рік по першому підрозділу порівняно з минулим роком щонайменше на 30%. Потрібно: Перелічити індикатори ризику і шляхи їх можливого подолання. Завдання 10. Вибірка при аудиті 11 1. Вихідні дані Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10 000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%. Потрібно: Визначити розмір вибірки, якщо: 1) помилки не очікуються; 2) очікується одна помилка. 2. Вихідні дані Аудитор повинен підтвердити оцінку товарних запасів. За даними бухгалтерського обліку вартість товарних запасів становить 200 000 грн. Вартість вибірки становить 65 000 грн. Виявлена помилка — 1000 грн. Потрібно: Визначити очікувану помилку і загальну фактичну очікувану помилку в генеральній сукупності. 3. Вихідні дані Загальна сума запасів становить 300 тис. грн (генеральна сукупність). Припустима помилка — 500 грн. Ризик під час вибірки — 10% (тобто необхідний рівень довіри становить 90%). Виявлення помилок не очікується. Потрібно: Визначити розмір вибірки. 4. Вихідні дані Розмір вибіркової сукупності — 50 документів, генеральної сукупності — 500. Потрібно: Установити вибірковий інтервал і порядок проведення випадкової вибірки. 5. Вихідні дані Аудитор бажає розглянути 60 рахунків на купівлю. Потрібно: Визначити припустиму помилку. 6. Вихідні дані Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки. Потрібно: Визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90%. 7. Вихідні дані Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) — 4 500 грн. Припустима помилка — 750 грн. Ризик при вибірці — 5%. Виявлення помилок не очікується. Потрібно: Розрахувати розмір вибірки. 8. Вихідні дані Аудитор перевіряє дані за дебіторською заборгованістю. Аналітичні дані такі: Дебітор Сальдо на кінець звітного року 1011 42357 1012 3649 1013 12821 1014 6761 1015 8993 1016 4106 1017 16797 1018 15311 1019 29825 1020 2005 1021 12317 1022 8999 1023 4016 1024 7932 1025 10504 1026 15657 1027 19328 1028 21069 1029 1787 1030 6592 250826 Припустима помилка — 700 грн. Ризик під час вибірки — 5%. Виявлення помилок не очікується. Вибірка починається з елемента в сумі 14 504. Потрібно: 1. Розрахувати розмір вибірки. 2. Визначити інтервал вибірки і вибрати елемент для перевірки. Список використаної літератури 17

 6. Практичні завдання Організація праці менеджера
  1. НАВЕСТИ СТИСЛУ ЗАГАЛЬНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ БАЗИ ПРАКТИКИ 3 ВАРІАНТ 1 7 1. На прикладі одного структурного підрозділу організації зробити аналіз документів, що регламентують діяльність керівників та їх підлеглих. Додати до звіту копії положення про структурний підрозділ і посадові інструкції 7 2. Вивчити і проаналізувати ставлення організації до навчання менеджерів: хто, де навчається, підвищує кваліфікацію, стажується, яку суму коштів організація витрачає за рік на навчання менеджерів усього, в тому числі на одного керівника 12 3. За даними обліку тимчасової непрацездатності за минулий рік зробити аналіз захворюваності керівників (не менше 5 осіб): скільки витрачено робочих днів через хвороби кожним, які хвороби найбільше дошкуляли керівникам. З’ясувати, чи корелюється статистика захворювань з віковими показниками керівників 18 4. Взяти участь у двох-трьох виробничих нарадах, провести хронометраж доповідей і виступів, записати, які приймалися рішення. З’ясувати, як ці рішення виконувалися. Зробити власну оцінку доцільності та ефективності цих нарад 19 5. З’ясувати, які категорії працівників організації працюють у режимі ненормованого робочого дня, чим це обумовлено, які засоби компенсації (заохочення) встановила для них адміністрація? Навести конкретні приклади 21 ЛІТЕРАТУРА 22 ДОДАТКИ 23

 7. Практичні завдання з фінансів підприємств (4 варіант)
  Завдання 1 на тему «Основні фонди підприємства»……………………………..2 Задача№1. Визначення норми амортизаційних відрахувань на нове устаткування…………………………………………………………………………2 Задача№2. Кількісна оцінка фондовіддачі, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці………………………………………………………………3 Завдання 2 на тему «Оборотні фонди підприємства»……………………………4 Задача№1. Розрахунок рівня ефективності використання оборотних коштів у по¬рівнюваних періодах……………………………………………………………...4 Задача№2. Визначення показників оборотності та вивільнення оборотних коштів внаслідок кращого їх використання……………………………………….5 Перелік літератури………………………………………………………………….7

 8. Практичні завдання з Системи підтримки прийняття рішень 5 варіант
  Завдання 1. Прийняття рішення при декількох критеріях 3 На підприємстві є можливість випуску продукції видів Пj (j=1, 2, 3). При її виготовленні використовуються ресурси Р1, Р2, Р3. Розміри припустимих витрат ресурсів обмежені відповідно величинами В1, В2, В3. Видаток ресурсу j-го виду (і=1,2,3) на одиницю продукції j-го виду становить аij одиниць. Ціна одиниці продукції j-го виду дорівнює Сі (j=1, 2, 3). Питомий виторг від реалізації дорівнює Dj. Потрібно: Знайти план випуску продукції, що забезпечує підприємству максимальний дохід при максимальному виторзі від реалізації. Дані наведено в таблицях Варіант В1 В2 В3 а11 а12 а13 а21 а22 а23 а31 а32 а33 5 240 360 180 7 7 5 13 8 10 12 4 11 Варіант D1 D2 D3 C1 C2 C3 5 120 120 80 230 220 130 Завдання 2. Застосування асоціативних правил для стимулювання продажів 5 Створити базу даних про продаж товарів у деякій торговельній точці. Дані розмістити у текстовому файлі «Supermarket.txt». У таблиці, яка має два поля «Номер чека» і «Товар», представити інформацію для покупок продуктів декількох груп. Необхідно вирішити задачу аналізу споживчого кошика з метою наступного застосування результатів для стимулювання продажів. Для цього необхідно: 1. За допомогою аналітичної платформи Deductor Academic провести пошук асоціативних правил. 2. Після завершення процесу пошуку вивести отримані результати, використовуючи спеціальні візуалізатори «Популярні набори», «правила», «Дерево правил», «Що-Якщо». 3. Зробити необхідні висновки. Завдання 3. Розрахунок автокореляції стовпців 9 Створити базу даних про місячний продаж товарів за певний період часу. Дані по продажам розмістити у файлі «Trade.txt». таблиця повинна містити наступні стовпці: «Період» - рік і місяць продажів, «Кількість» - кількість продажів за цей період. За допомогою аналітичної платформи Deductor Academic необхідно визначити чи є сезонність, і якщо є, то яка. Список використаної літератури 12

 9. Завдання з менеджменту персоналу
  1.Загальна характеристика навчальних планів бакалаврів з спеціальності „Менеджмент організації” 3 2. Аналіз і анотації програм навчальних дисциплін 9 Список використаної літератури 14

 10. Завдання та Кейс з менеджменту
  1. Завдання 7 3 Проблема: Один з Ваших працівників завжди налаштований негативно. ЧЯи завжди песимізм є негативним явищем? Якщо н, то чому? Як треба поводити себе з таою людиною? 2. Кейс 9 1. Характеристика ситуації 20 травня 2008 року до регіонального відділення Приватбанку надійшов лист про обов’язкову організацію «зеленого суботника» за участю всіх працівників з метою згуртування колективу та підняття іміджу банку серед громадськості. На таких «зелених суботниках» передбачається виконання заходів по озелененню міста. Керівник регіонального відділення Котенко Олена Василівна оголосила про суботник колективу персоналу того ж дня. Працівники сприйняли цю інформацію без ентузіазму. Провідний економіст відділення Панкеєв Віктор Семенович, який має великий вплив на працівників колективу, заявив, що посадовими інструкціями не передбачені ніякі «зелені суботники». Тим більше це не передбачено ні в жодному укладеному договору з працівниками, ні в колективному договорі, ні в Положенні відділення. Він наголосив, що субота - це його вільний час, і він вправі розпоряджатись ним, як вважає за потрібне. Якщо керівництво банку прагне підвищувати імідж установи, то для цього є робочий час. А згуртованість колективу формується протягом п’яти робочих днів. Олена Василівна запевнила, що відсутність бажання жити одним життям з колективом та сприяти згуртованості колективу є поважною причиною до перегляду можливості працювати у відділенні. Напередодні суботи Олена Василівна нагадала про суботник, на що Віктор Семенович категорично запевнив, що він не збирається змінювати свої плани і на суботнику не з’явиться. Олена Василівна, в свою чергу, ще раз нагадала, що це може закінчитись звільненням. В суботу Олена Василівна зустріла на суботнику лише декілька працівників. Віктор Семенович разом з більшістю працівників були відсутні. Наступного робочого дня Віктор Семенович отримав догану. А практика «зелених суботників» для всього колективу у відділенні не прижилась. Список літератури 15

 11. Завдання та кейс з менеджменту
  Завдання 8 3 Проблема: Ви керівник підрозділу в організації. Один з ваших співробітників часто порушує правила. Які можливі причини такої ситуації. Яка буде Ваша реакція? Кейс 8 2.1. Ситуація Підприємство ТОВ «Модест» виробляє продукцію широкого вжитку. При започаткуванні товариства у 2003 році було троє засновників Конюх К.В., Сивий М.Н. та Навка Н.В. При формуванні штату було вирішено, що Конюх К.В. стане генеральним директором товариства, на якого покладені всі обов’язки по організації та забезпеченню фінансово-господарської діяльності товариства. Двоє інших засновників стануть заступниками. В ході довгих диспутів та перемовин було вирішено посади у свої обов’язках та правах зрівняти. І Сивий М.Н. і Навка Н.В. стали комерційними директорами. Протягом 4 років підприємство успішно розвивалось, нарощуючи обсяги реалізації та клієнтської бази. Проте у 2007 році Конюх К.В. був змушений по стану здоров’я залишити керівництво товариством на 6 місяців. Повертаючись до виконання своїх обов’язків, генеральний директор товариства Конюх К.В. отримав проект річного звіту за 2007 рік. Показники ІІ півріччя свідчили про значне погіршення фінансово-господарської діяльності товариства: доходи від реалізації знизились, собівартість продукції необґрунтовано підвищилась, загальний результат діяльності – збитки. Генеральний директор товариства звернувся за поясненнями до Сивого М.Н. та Навка Н.В. Жодних зрозумілих причин не виявилось. Сивий М.Н. стверджував, що в усьому винний Навка Н.В., він втручався не в свої справи і заважав роботі товариства. Навка Н.В. стверджував, що все було навпаки. Згодом було з’ясовано, що весь час відсутності Конюха К.В. Сивий М.Н. та Навка Н.В. виясняли чиї повноваження більші та займалися поділом влади і не цікавились вирішення поточних проблем товариства. Товариство перебувало фактично без влади. Список літератури 13

 12. Завдання та Кейс з менеджменту
  1. Завдання № 11 3 Як необхідно усунути перепони у спілкуванні з вищим керівництвом. Який порядок дій оберете? 2. Кейс 8 Опис ситуації У жовтні 2008 року у зв’язку із світовою фінансовою кризою та з метою збільшення доходів Правлінням ВАТ «Державний Ощадний банк України» вирішено підняти процентну ставку по існуючій кредитній заборгованості фізичних осіб на 2-4% по кожній наявній кредитній справі. Для цього необхідно було згідно нормативних вимог Національного банку та чинного законодавства скласти додаткову угоду до кредитного договору, яка підтверджує домовленості банку та клієнту щодо підняття процентної ставки. З цією метою кожному клієнту були надіслані листи з роз’ясненням зміни кредитної політики банку в частині нарахування відсотків. Список використаної літератури 14

 13. Ситуаційне завдання з менеджменту
  Зміст 1. Ситуаційне завдання 3 Умови завдання. Підготуйте і проведіть переговори та складіть необхідну документацію за наведеною ситуацією: Комерційні переговори з метою закупівлі оптової партії взуття. Представники: продавець оптової партії взуття Київського ЗАТ «Київ» і директор торгівельного дому «Взуття», що знаходиться на Хрещатику в місті Києві. 2. Ситуаційне завдання 12 Умови завдання. Одне із Київських взуттєвих підприємств зіткнулося з проблемою реалі-зації виготовленого взуття, яке все більше залишається в залишках на підпри-ємстві. Сформулюйте оптимальну місію і маркетингові цілі підприємства. Перелік літератури 19

 14. 3 ситуаційні завдання з менеджменту
  Завдання 1. 3 Завдання 1. На прикладі ВАТ “Київгума” проаналізуйте вплив факторів зовнішнього середовища на організацію . Завдання 2. 8 Ви - менеджер середньої ланки управління. В підлеглому вам колективі є неформальний лідер, дії якого мають негативний вплив на ефективність функціонування колективу і значно зменшують ваші можливості по керівництву. Запропонуйте можливі заходи по відношенню до неформального лідера. Завдання 3. 12 Вас призначили керівником відстаючого цеху. Ви вивчили ситуацію, яка там склалася, і вирішили зібрати актив цеху. Вам потрібно підготуватись до виступу перед ним. Як ви побудуєте свій виступ? Література 17

 15. Завдання та Кейс з менеджменту
  1. Завдання 12 3 Проблема: Ви не можете переконати вище керівництво вислухати вашу ідею. Як вам треба діяти, щоб звернути увагу на неї (під час проведення наради чи в письмовому вигляді)? 2. Кейс 9 Чатсина 1. На співбесіду на одну з ключових посад в компанії прийшов претендент, чоловік 30 років. Дані його резюме, компетентність і досвід роботи перевищують ваші очікування. Це саме "той", кого ви так довго шукали. І ось претендент сидить перед вами у вельми недбалій позі. Одна з перших його фраз звучить так: - Ну, давайте, ставте мені свої питання. Я навіть знаю, про що саме ви мене запитаєте. Я всі питання знаю напам'ять. А. Питання до менеджера по персоналу: 1. Чому кандидат так поводиться? 2. Чого він хоче добитися цими словами? Б. Який з перерахованих нижче варіантів відповіді ви виберете: 1. Дуже добре, що ви їх знаєте. Давайте почнемо. 2. А чому ви думаєте, що знаєте, які питання я збираюся поставити? 3. Ви прийшли на співбесіду. Значить, зацікавлені в цій роботі. Тому, будьте добрі, поводьтеся шанобливо. 4. Ви дуже самовпевнені. Не боїтеся, що ця якість перешкодить вам в працевлаштуванні? 5. Ваш власний варіант відповіді. Частина 2. Надалі в ході бесіди претендент парирує вашу репліку: - Ну, ви так говорите тільки тому, що ви - жінка. У нас, у чоловіків, що займаються бізнесом, погляд на це питання абсолютно іншої. А. Питання до менеджера по персоналу: 1. Чому кандидат так поводитися? 2. Чого він хоче добитися цими словами? Б. Який з перерахованих нижче варіантів відповіді співбесідникові ви виберете: 1. Ви, що ж, вважаєте, що жінки дурніші за чоловіків? 2. Ви хочете сказати, що краще розбираєтеся в бізнесі тільки тому, що ви - чоловік? 3. Вам не здається, що поводитеся зухвало? 4. Так, ви маєте рацію, ми, жінки, зовсім по-іншому дивимося на багато речей. 5. Ваш власний варіант відповіді. С. Питання до менеджера по персоналу: 1. Чи приймете ви на роботові даного претендента? 2. Якщо "так", то які заходь зробите в період адаптації нового співробітника? Список літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua