Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з предмету: українська ділова мова (ID:184)
| Размер: 10 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 06.08.2004 |
Содержание1. Призначення і класифікація ділових документів 3
2. Розпорядчі документи. Накази із загальних питань. Ухвала як колегіальний розпорядчий документ 5
3. Автобіографія 8
4. Перекладіть українською мовою 8
Література 10

ЛитератураЛітература 1. Посібник з діловодства. – К., 2003. 2. Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К., 2000.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Контрольна українська ділова мова
  Зміст 1. ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ І ЙОГО ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 3 2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ТА СТОРІНКИ ДОКУМЕНТА. 4 3. ПРОТОКОЛ, ЙОГО РЕКВІЗИТИ ТА ПРАВИЛА НАПИСАННЯ. 6 4. Напишіть наказ про переведення на іншу роботу. 11 Білоцерківський механічний завод 11 5. ПЕРЕКЛАДІТЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 11 6. Від поданих слів утворіть іменники за допомогою суфікса -ств (о), поясніть наявність чи відсутність змін кінцевих приголосних основи. 11 7. Спишіть речення, поставивши числівники у відповідному відмінку. 12 8. Вставте, де треба, пропущені букви, з’ясуйте правопис слів. 13 9. 1). Утворіть від іменникових основ прикметники, поясніть наявність чи відсутність апострофа. 13 10. Доберіть власне українські відповідники до запозичених слів і навпаки. З’ясуйте використання цих слів в офіційно-діловому стилі. 15 Список використаних джерел 16

 2. Контрольна українська ділова мова
  ЗМІСТ 1. Стилі мовлення, їх особливості 3 2. Документ. Реквізити документів. Державні стандарти 12 3. Дайте тлумачення термінів та складіть на їх основі короткий текст: інвестиція, дивіденди, акції, ревальвація, прибуток 21 4. Мовленнєвий етикет. Звертання при службовому листуванні. Складіть службовий лист керівнику фірми Лев Юлії Олексіївні. 23 Список використаної літератури 29

 3. Контрольна робота ділова українська мова
  Варіант 18 І. З`ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення. 3 ІІ. Продовжіть речення: Доповідна записка... 3 ІІІ. Прочитайте документ, відредагуйте текст, допишіть відстутні реквізити.Протокол № 2 4 IV. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви і розділові знаки. Поясніть правопис підкреслених слів. 5 V. Поясніть значення поданих слів: Акціонер – власник акцій, пайовик. 5 Література: 7

 4. Контрольна робота з дисципліни Ділова українська мова
  1. Функціональні різновиди сучасної української мови 3 2. Службові телеграми, їх різновиди та правила написання 5 3. Користуючись Словником іншомовних слів та Словником української мови, відшукайте значення поданих слів, введіть їх у придумані речення офіційно-ділового стилю 7 4. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою 8 5. Вставте пропущені букви, з’ясуйте їх правопис 8 Література 10

 5. Контрольна робота з дисципліни Ділова українська мова
  1. Дайте визначення документа. Які основні види документів виділяються 3 2. Наведіть приклади стійких трафаретних сполучень, що найчастіше вживаються в діловодстві 4 3. Напишіть звіт про виконану роботу під час практики 5 4. На місці крапок, де потрібно, поставте апостроф, з’ясуйте його правопис 6 5. Перекладіть українською мовою 7 Література 8

 6. Ділова українська мова
  І. Дати відповіді на питання 3 1. Два види штампів 3 2. Усне ділове мовлення 3 3. Графічні скорочення в діловому писемному мовленні 6 4. Вимоги до оформлення акту 7 ІІ. Оформити документи 9 1. Скласти і оформити трудову угоду 9 2. Скласти і оформити пояснювальну записку 11 Література 12

 7. Українська ділова мова 10
  1. Подані слова запишіть скорочено за прийнятими традицією правилами. 2 2. Відредагуйте текст. Поясніть характер і причини помилок, допущених у тексті. 2 3. Вставити, де потрібно, пропущені букви і знаки. 3 4. Поставити наголоси, пояснити значення і функціонування наведених нар слів, ввівши їх у словосполучення чи речення. 3 5. Поставте наголоси у словах. 3 6. Вкажіть неправильно складені словосполучення і запишіть їх правильно. 4 7. Доберіть українські відповідники до російських словосполучень. 4 8. Запишіть подані слова у формі офіційного звертання, використовуючи при них потрібні іменники ввічливості. 4 9. Запишіть числівники словами. 5 10. Напишіть витяг з протоколу засідання кафедри правознавства про результати проведення стажування. 5 Використана література 6

 8. Українська ділова мова
  1. Написати заяву на ім’я керівника установи, де Ви навчаєтеся, про надання академічної відпустки. 3 2. Виправити помилки в адресуванні заяв. 4 3. Відредагувати тексти заяв. Записати правильно. 4 4. Записати правильно. 4 5. Виберіть правильну відповідь. 5 6. Написати власну автобіографію. 5 7. Записати правильно типові мовні звороти. 6 8. Записати, відповідно до норм Міністерства зв’язку, адресу, надсилаючи лист родичеві в сільську місцевість. 6 9. Виберіть правильну відповідь. 6 10. Написати довідку, розмістивши подані реквізити відповідно до правил оформлення. 7 11. Записати правильно пояснювальну записку. 8 12. Написати пояснювальну записку на ім’я керівника установи про пропуск занять. 9 13. З поданих нижче слів утворити прикметники. 10 14. Написати оголошення про проведення наукової студентської конференції, яка відбудеться на базі Вашого університету. 11 15. Написати доручення для отримання підручників у бібліотеці на Ваше ім’я. 12 16. Відредагувати текст, дописати відсутні реквізити. 13 Список використаної літератури 14

 9. УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА 8
  1. Подані слова запишіть скорочено за прийнятими традицією правилами. 2 2. Відредагуйте текст. Поясніть характер і причини помилок, допущених у тексті. 2 3. Вставити, де потрібно, пропущені букви і знаки. 3 4. Поставити наголоси, пояснити значення і функціонування наведених пар слів, ввівши їх у словосполучення чи речення. 3 5. Поставте наголоси у словах. 3 6. Вкажіть неправильно складені словосполучення і запишіть їх правильно. 4 7. Доберіть українські відповідники до російських словосполучень. 4 8. Запишіть подані слова у формі офіційного звертання, використовуючи при них потрібні іменники ввічливості. 5 9. Запишіть числівники словами. 5 10. Напишіть офіційного листа, адресованого директору типографії видавництва "Юрінком", з проханням виготовити бланки трудових угод. 6 Використана література: 7

 10. Ділова українська мова 3
  1. Орфоепічні норми приголосних звуків. Приклади. 2. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ- або -СТВ-. 3. Укладіть резюме для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади з вашого фаху. Варіант № З 1. Особливості вживання паронімів і синонімів у професійному мовленні. Приклади. 2. Запишіть 20 слів-термінів з вашої професійної галузі. П'ять із них введіть у речення. 3. Перекладіть українською мовою: 4. Поставте іменники в родовому відмінку однини. У дужках - пояснення значень слів. 5. Укладіть офіційну розписку про отримання в бібліотеці вашого навчального закладу двох томів "Англо-українського словника" (К., 1996). Список використаних джерел

 11. Кр українська ділова мова
  1. Поняття культури мовлення. Мовленнєвий етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів. 3 2. Документи з кадрово-контрактних питань (автобіографія, резюме): типи, види, реквізити, правила написання. 7 3. Скласти зразок автобіографії. 12 4. Виправити мовностилістичні помилки 12 Список використаної літератури 13

 12. Українська ділова мова
  1. Довідково – інформаційні документи: анотація, план, протокол, витяг з протоколу, стаття, прес - реліз 3 3.Зміни приголосних при словотворенні та словозміні 7 3. Системно – описовий підхід до вивчення мовних одиниць 8 Список літератури 11

 13. Ділова українська мова
  1. Предикативні конструкції на -но, -то в структурі речення офіційно-ділового тексту 3 2. Розділові знаки в складному реченні. 9 3. Підберіть по 5 прикладів, які б ілюстрували порушення морфологічних, синтаксичних і пунктуаційних норм сучасної української літературної мови. Вкажіть джерела, звідки взято приклади. Подайте правильний варіант. 12 4. Відредагуйте, використовуючи коректурні знаки, запропоновану анотацію. Подайте відредагований текст 16 Список використаних джерел 17

 14. Українська ділова мова
  1. Господарсько – договірні документи. 2 2.Правила складних слів. 5 3. Комунікативно – діяльнісний підхід до вивчення інформації. 10 4. Тлумачний словник професійних термінів 12 Список використаної літератури 20

 15. Ділова українська мова 7
  1. Паралельні синтаксичні конструкції. 2. Запишіть 20 слів-термінів з вашої професійної галузі. П'ять із них введіть у речення. 3. Перекладіть українською мовою: Бесполезный труд вводить в убыток довести до всеобщего сведения на будущей неделе неотложное дело поставить на вид прилагать все усилия согласно штатному расписанию исследования в разных сферах соответствующей отрасли 4. Перекладіть прийменникові конструкції українською мовою: Обратиться по адресу по случаю годовщины .. 5. Укладіть пояснювальну записку на ім'я Вашого керівника з приводу порушення трудової дисципліни. Варіант № 7 1. Синоніми в діловому та професійному мовленні. 2. Запишіть українською мовою нижчеподані слова. Дилер Президент Чичероне жирондист ориентир ... 3. Укладіть доповідну записку на ім'я директора Вашого інституту про недотримання студентами правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. Список використаних джерел:

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua