Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міністерства України та їх повноваження (ID:18657)
| Размер: 31 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Міністерство аграрної політики України 4
2. Міністерство внутрішніх справ України 6
3. Міністерство вугільної промисловості України 8
4. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України 9
5. Міністерство економіки України 10
6. Міністерство закордонних справ України 11
7. Міністерство регіонального розвитку та будівництва 12
8. Міністерство культури і туризму України 13
9. Міністерство оборони України 14
10. Міністерство освіти і науки України 15
11. Міністерство охорони здоров'я України 16
12. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 17
13. Міністерство палива та енергетики України 17
14. Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України 19
15. Міністерство промислової політики України 19
16. Міністерство транспорту та зв'язку України 20
17. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 21
18. Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту 23
19. Міністерство фінансів України 24
20. Міністерство юстиції України 25
Висновки 27
Список джерел 29

Литература1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. вiд 28.06.1996. № 254к/96-ВР (Із змінами, внесеними Законом України №2222-ІV від 8 грудня 2004 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30, ст. 141. 2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16.05.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - N 25. _Ст.241 3. Указ Президента України від 15 грудня 1999 року “Про систему центральних органів виконавчої влади” (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. - 1999. - № 54. – Ст. 4-6. 4. Авер'янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). — К. : Юстиніан, 2007. — 288c. 5. Адміністративне право України. Навч. посібник – Тернопіль: Карт бланш, 2008. – 579 с. 6. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Коломоєць Т.О. (заг.ред.), Гулєвська Г.Ю. (заг.ред.). — К.: Істина, 2007. — 216с. 7. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2006. - 896 с. 8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк – К.: Юрінком Інтер. 2005. – 544 с. 9. Гладун З. С. Адміністративне право України: навч. посіб.-довід. для підгот. до іспиту / Тернопільський національний економічний ун-т — Т. : ТНЕУ, 2008. — 172с. 10. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 495c. 11. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — 3. вид., перероб. і доп. — О. : Юридична література, 2006. — 488с. 12. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер. 2006. – 736 с. 13. Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В. Адміністративне право: навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. — 533с. 14. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К.: Атіка, 2008. — 624c.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Структура міністерства освіти та науки України як органу державного управління
  Вступ 3 1. Структура Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 5 2. Правовий статус Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: завдання та функції 9 3. Повноваження керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19 4. Колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25 Висновок 30 Список використаної літератури 32

 2. Скласти карту умов праці по Постанові № 41 1992 року Міністерства праці України від лиця студента
  Скласти карту умов праці по Постанові № 41 1992 року Міністерства праці України від лиця студента

 3. Функції та повноваження Президента України
  Вступ 1 Розділ I. 1. Утвердження України як суверенної, демократичної, правової держави 5 2. Законодавче утвердження інституту президентства в Україні 7 3. Функції та повноваження Президента України 13 4. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України 19 Розділ II. 1. Функції та повноваження Президента Російської Федерації. Порівняльна характеристика 22 Висновок 26 Список використаної літератури 29

 4. Повноваження Президента України з 2004 року
  Вступ 3 1. Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади 4 2. Повноваження Президента України 8 3. Особливості повноважень Президента України після конституційної реформи 2004 року 13 Висновок 15 Список використаної літератури 18

 5. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття бюджетних повноважень 4 2. Бюджетні повноваження України 6 3. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 6. Антимонопольний комітет України його структура, функції і повноваження
  Вступ 3 1. Антимонопольний комітет України, його структура 5 2. Функції Антимонопольного комітету України 8 3. Повноваження Антимонопольного комітету України 11 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 7. Голова аудиторської палати України, його функції та повноваження
  Вступ 3 1. Організація і управління аудиторської діяльності в Україні 5 2. Функції та повноваження голови аудиторської палати України згідно статуту 15 3 Порядок обрання та звільнення (відкликання) Голови АПУ та його заступників 20 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 8. Конституційний суд України, порядок його формування та повноваження
  1. Конституційний суд України, порядок його формування та повноваження. 3 2. Порядок обрання народних депутатів Верховної Ради України. 6 3. Глобальні проблеми, які турбують людство. 10 Література 19

 9. Ви керівник підрозділу обласної служби зайнятості. в процесі виконання соціального дослідження економічно активного населення, яке виконано на замовлення Міністерства праці і соціальної політики України отримані такі данні:
  Ситуаційна задача 5 Вихідні дані: Ви керівник підрозділу обласної служби зайнятості. в процесі виконання соціального дослідження економічно активного населення, яке виконано на замовлення Міністерства праці і соціальної політики України отримані такі данні: Таблиця 1. Чисельність населення, тис.осіб. Коефіцієнт економічної активності за віковими групами,% 15-19 20- 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- 54 55-59 60-69 Регіон А 1093 13 25 65 95 98 98 96 80 70 66 Регіон Б 1471 39 55 85 92 95 96 95 74 56 38 1. Проаналізуйте залежність економічної активності населення двох регіонів від віку. 2. Зробіть відповідні висновки у вигляді аналітичної записки. 3. Чи повинна відрізнятися політика по відношенню до економічно активного населення у цих двох регіонах і яким чином?

 10. Компетенція, повноваження та функції Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення
  1. Статус Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення 3 2. Повноваження та функції Національної ради 4 3. Організація діяльності Національної ради 9 Список використаної літератури 13

 11. Система та структура органів Державного казначейства України, їх повноваження та правова основа діяльності
  Державне казначейство у системі органів виконавчої влади, його система та структура 3 Завдання Державного казначейства і його підрозділів згідно законодавства України 5 Повноваження органів Державного казначейства 11 Література: 13

 12. Система та структура органів експортного контролю України, їх повноваження та правова основа діяльності
  Вступ 3 1. Історія створення і процес удосконалювання системи експортного контролю України. 4 2. Сучасна система експортного контролю України. 7 3. Правова база експортного контролю в Україні. 12 Висновок. 14 Список використаної літератури. 15

 13. Система і структура органів Державної податкової адміністрації України їх повноваження та правова основа діяльності
  Вступ 3 1. Сучасні наукові погляди про статус органів Державної податкової адміністрації в Україні 4 2. Система та завдання органів державної податкової служби 10 3. Основні функції податкових органів 15 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 14. Система органів, які здійснюють фінансову діяльність та їх повноваження щодо захисту фінансової системи України
  Вступ 3 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави 5 1.1 Спеціалізовані органи, що здійснюють фінансову діяльність 9 1.2 Повноваження органів Державної податкової служби та Контрольно-ревізійної служби України в сфері фінансової діяльності 15 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності 20 Висновок 24 Список використаної літератури 26-28 Метою написання курсової роботи є: розкрити такі понять, як система, та механізм діяльності державних органів; з'ясувати ряд питань, зокрема, правове положення та повноваження державних органів, що здійснюють фінансову діяльність. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є система державних органів, у внутрішній взаємодії та підпорядкуванні, що здійснюють регулювання в сфері фінансової діяльності, яка буде розглядатися як певна ієрархічна структура, певний порядок, який утворився в результаті поєднання загальнодержавних та місцевих органів. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту проголошення незалежності нашою державою і до сьогодення.

 15. Система та структура органів центрального апарату Державної митної служби України, їх повноваження та правова основа діяльності
  Вступ 3 1. Органи державного регулювання митною справою та митні органи 4 2. Структура центрального апарату державної митної служби України 10 3. Правова основа діяльності працівників митних органів України 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- курьером в любом удобном для вас месте (г. Киев)

- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам (044)592-56-57, 097-087-31-72, 093-674-76-89
- Skype: diplomna1


При заказе on-line, diplomna@ukr.net скидка 10%!
У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или оплатить картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2014 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора 097-087-31-72, Skype: diplomna1. Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua