Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДокладТема: Дисконтні облігації як засіб залучення інвестицій (ID:18831)
| Размер: 16 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
Дисконтні облігації як засіб залучення інвестицій 4
1. Поняття дисконтних облігацій 4
2. Залучення інвестицій за допомогою дисконтних облігацій в Україні на прикладі будівельного комплексу 5
Висновки 11
Література 12

Литература1. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” // www.rada.gov.ua 2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник / За ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2004. – 368 с. 3. Булатов В.В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики: Монография. - М.: Наука, 2005. – 416 с. 4. Владиславлев Д.Н. Конкуренция и монополия на фондовом рынке. - М.: Экзамен, 2004. – 256 с. 5. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. А. Олійник, Р.Ткачук. - К.: Основи, 2004. – 856 с. 6. Дисконтні облігації набирають популярності серед будівельних компаній столиці // Українська столиця. – 2009. - № 11. с. 11-14 7. Неробоча сила // Український дiловий тижневик "Контракти" / № 49 вiд 05-12-2008 8. Розміщення та обіг цінних паперів за межами України // Цінні папери України. – 2008. - №. 28. – С. 12-15 9. Сучасні напрями розвитку міжнародного ринку капіталу // Ринок цінних паперів України. – 2009. - №3-4. - С. 11-15
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Залучення іноземних інвестицій в економіку Україну
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування інвестиційного механізму 7 1.1. Сутність, форми, цілі та задачі інвестування. 7 1.2. Основні структурні характеристики інвестиційного процесу 13 1.3. Організаційно-правові умови іноземного інвестування. 17 1.4. Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 25 2. Оцінка інвестиційного клімату України 32 2.1. Складові механізму створення інвестиційного клімату в Україні 32 2.2. Прямі іноземні інвестиції в Україну. 39 2.3. Портфельні іноземні інвестиції. 53 2.3.1. Ринок корпоративних цінних паперів. 54 2.3.2. Ринок державних цінних паперів 61 3. Шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій. 64 3.1. Заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 64 3.2. Зниження транснаціональних видатків інвесторів. 68 Висновки 77 Список використаних джерел 81 Додатки 86 Матриця спостережень для групи факторів регіональної привабливості Матриця нормованих значень Інтегральний показник інвестиційної привабливості та ранжовані оцінки регіональної інвестиційної привабливості Ранжовані оцінки по групи показників, пов’язаних з політикою регіональних властей щодо підприємницької діяльності в регіоні Операції на ринку державних цінних паперів України

 2. Механізм залучення прямих іноземних інвестицій у туристську сферу України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 6 1.1. Поняття міжнародного інвестування 6 1.2. Особливості менеджменту міжнародного туризму на сучасному етапі 6 1.3. Теоретичні засади залучення іноземних інвестицій у туристичну сферу 17 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 39 2.1. Загальна характеристика туристичних регіонів України та можливості їх розвитку 39 2.2.Аналіз практики залучення іноземних інвестицій у туристичну сферу в період незалежності України 39 2..3. Аналіз розвитку методів і форм залучення інвестицій 49 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 77 3.1. Проблеми залучення міжнародних інвестицій в галузі туристичного бізнесу 77 3.2. Потенціал розвитку туризму в Україні 77 3.3. Розробка шляхів залучення іноземних інвестицій в туристичну галузь України 89 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100 ДОДАТОК 105-109 Метою роботи є розвиток теоретичних питань і розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення управління туристичним комплексом шляхом залучення іноземних інвестицій в умовах ринкових відносин, на основі аналізу й узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, а також дослідження стану і тенденцій розвитку міжнародного туризму. Об'єкт дослідження - структурні підрозділи туристичної галузі України. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є результати досліджень в сфері менеджменту туризму. У дослідженні використовувалися роботи закордонних і вітчизняних шкіл маркетингу, менеджменту, економіки. Робота складається з вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаної літератури, додатку. У вступі роботи обґрунтована актуальність теми роботи, визначено предмет, об’єкт та завдання дослідження. В першому розділі роботи розкрито сутність міжнародних інвестицій як економічної категорії, охарактеризовано основні особливості менеджменту міжнародного туризму на сучасному етапі та розкрито теоретичні засади іноземного інвестування в туристичну галузь. В другому розділі роботи проведений аналіз туристичних регіонів України на предмет їх інвестиційного потенціалу, виділено перспективні шляхи інвестування. Проаналізовано також кількісні та якісні показники прямих іноземних інвестицій в туристичну галузь України в період незалежності. Досліджено та порівняно також основні методи залучення прямих іноземних інвестицій в туристичну галузь України. В третьому розділі роботи систематизовано проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в туризм України, окреслено перспективні напрямки інвестування та розроблено основні шляхи та методи залучення іноземних інвестицій в туристичну сферу України. В висновках наведені основні висновки та пропозиції по вищенаведеній проблематиці. Робота розміщена на 108 сторінках друкованого тексту, містить 5 рисунків, 2 таблиці, додаток.

 3. Механізм залучення прямих іноземних інвестицій у туристську сферу України
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 7 1.1. Поняття міжнародного інвестування 7 1.2. Особливості менеджменту міжнародного туризму на сучасному етапі 18 1.3. Теоретичні засади залучення іноземних інвестицій у туристичну сферу 27 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИЧСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 38 2.1. Загальна характеристика туристичних регіонів України та можливості їх розвитку 38 2.2.Аналіз практики залучення іноземних інвестицій у туристичну сферу в період незалежності України 48 2..3. Аналіз розвитку методів і форм залучення інвестицій 57 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 76 3.1. Проблеми залучення міжнародних інвестицій в галузі туристичного бізнесу 76 3.2. Потенціал розвитку туризму в Україні 82 3.3. Розробка шляхів залучення іноземних інвестицій в туристичну галузь України 88 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100 ДОДАТОК. Туристичні потоки та обсяги туристського споживання 105 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розвиток теоретичних питань і розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення управління туристичним комплексом шляхом залучення іноземних інвестицій в умовах ринкових відносин, на основі аналізу й узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, а також дослідження стану і тенденцій розвитку міжнародного туризму. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено й вирішено такі задачі: - уточнено сутність понять: “туризм”, “менеджмент туристичної діяльності”, “туристичний комплекс”; - виявлено основні функції міжнародного туризму, від яких залежить його розвиток; - визначено й охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму в існуючих економічних умовах; - проаналізовано сучасний стан міжнародного туризму в Україні; - виявлено можливості та перспективи розвитку туризму на території України; - досліджено діючу практику менеджменту міжнародного туризму; - визначено напрямки удосконалення менеджменту міжнародного туризму в умовах маркетингової орієнтації; - розроблено методичні підходи щодо стратегічного управління туристичною діяльністю на основі маркетингу. Предмет дослідження - процес міжнародного інвестування міжнародного туризму. Об'єкт дослідження - структурні підрозділи туристичної галузі України. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є результати досліджень в сфері менеджменту туризму. У дослідженні використовувалися роботи закордонних і вітчизняних шкіл маркетингу, менеджменту, економіки

 4. Залучення прямих іноземних інвестицій як приоритетний напрямок у оздоровленні економіки України
  1. Залучення прямих іноземних інвестицій як приоритетний напрямок у оздоровленні економіки України Список використаної літератури Додаток 1. Рисунок. Мультиплікація економічного ефекту від здійснення інвестиції. Додаток 2.Рис. Інвестиції до окремих перехідних економік (на душу населення, 2001 рік) Додаток 3. Рис. Частка прямих іноземних інвестицій у ВЕЗ та ТПР в Україні. Додаток 4. Таблиця. Показники діяльності ВЕЗ і ТПР, втрати бюджету та вартість створення одного робочого місця Додаток 5. Таблиця. Типізація регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості станом на 1.01.2001 року

 5. Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання
  1. Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання 3 2. Ціни на продукцію (послуги) підприємства: сутність, характеристика, види, методи встановлення і регулювання 8 Література 15

 6. Види фінансових інвестицій та принципи оцінки. Облік інвестицій у боргові зобовьязання. Облік інвестицій в акції
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття фінансових інвестицій. Принципи їх оцінки 7 2. Види фінансових інвестицій: облігації, акції 18 3. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій 21 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 45 Додатки 47-70 Завданнями курсової роботи є: дати порівняльну економічну характеристику та навести класифікацію фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; здійснити фінансовий облік фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандаптів бухгалтерського обліку. Методом дослідження є фінансові інвестиції відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, узагальнення і групування даних, засоби спостереження за об’єктами обліку. Для проведення аналізу використані економіко-математичні та діалектичні методи

 7. Визначити курс облігації
  ЗАДАЧА 2 Визначити курс облігації. Дані для розрахунку: – Готівкова вартість облігації – 25 тис. грн.; – До погашення облігації залишилось 3 роки; – Сума річного доходу за облігацією складає – 2,4 тис. грн.; – Ставка позичкового проценту – 25 %.

 8. Аналітичні вправи з дисципліни «Фінансові інвестиції» Акції та облігації
  Аналітичні вправи з дисципліни «Фінансові інвестиції» Акції та облігації 1. Компанія з управління активами придбала в портфель інвестиційного фонду облігації на суму 110 000 гр. од. за номінальної вартості 100 000 гр. од. До терміну погашення залишається 4 роки. Купонна ставка - 10 %. Через рік очікується ставка дохідності на ринку в розмірі 12 %. Визначте прогнозну ціну облігації через рік. 2. Фінансова установа придбала на 90 тис. гр. од. облігації номінальною вартістю 80 тис. гр. од., до терміну погашення - 5 років, купонна ставка - 16 %. Дохідність, що очікується через 2 роки, становитиме 18 %. За якою ціною фінансова установа зможе продати ці облігації через два роки, якщо фактично ставка доходу, що вимагають інвестори, буде 14 %. Як відрізнятиметься ціна продажу від прогнозної ціни? Що буде з фактичним доходом фінансової установи від операції купівлі-продажу облігацій порівняно з прогнозним? 3. Фінансова установа придбала за 59 тис. гр. од. облігації номінальною вартістю 60 тис. гр. од., до термін) погашення 5 років, купонна ставка 12 %. Дохід, що очікується через 2 роки, за прогнозом становить 15 %. За якою ціною фінансова установа зможе продати ці облігації через два роки, якщо фактично дохід, що вимагають інвестори, буде 14 %. Як відрізнятиметься ціна продажу від прогнозної ціни? Що буде з фактичним доходом фінансової установи від операції купівлі-продажу облігацій порівняно з прогнозним 4. Компанія може придбати або (1) 10-річну облігацію з нульовим купоном, яка має загальну номінальну вартість 100 тис. гр. од., ціну купівлі — 60 тис. гр. од., або (2) облігацію з таким самим ризиком, яка має 6 років до терміну погашення, купонну ставку 10 %, загальну номінальну вартість — 40 тис. гр. од., ціну купівлі 60 тис. гр. од. Компанія може інвестувати 60 тис. гр. од. на 6 років. Якщо дохід, який очікується через 6 років, становитиме 11 %, то яку інвестицію обере компанія? 5. Поточна ринкова ціна облігації становить 102 % від номіналу, купонна ставка 8 %, до терміну погашення залишилося 5 років. Визначте поточну дохідність та середньорічну (кінцеву)дохідність облігації. 6. Номінальна вартість облігації 5000 гр. од., купонна ставка 15%. До терміну погашення залишається 4 роки. Визначте поточну дохідність та дохідність до погашення облігацій, якщо ринкова ціна облігації 5100 гр. од. 7. Визначте дюрацію облігації (показник Макоулі). Облігація номіналом 1000 гр. од., річна купонна ставка 10 %, термін погашення на 6 років. Очікувана дохідність до погашення 11 %, ринкова ціна — 960 гр. од. Як зміниться ціна облігації, якщо очікувана дохідність до погашення: 8. Продемонструвати на конкретному прикладі таке положення: - чим більше термін облігації, тим більше її чутливість до змін відсоткових ставок. Задачу придумати самостійно, навести розв'язання і графічне зображення. 9. Дохід на акцію А становить 5,2 гр. од., дивіденд, сплачений акціонерам, — 2,4 гр. од. Ринкова ціна акції 35 гр. од. Знайти: 1) дивідендну віддачу(поточна дохідність); 2) коефіцієнт сплати дивідендів; 3) коефіцієнт Р/Е. 10. Ціна акції Б на біржі становить 1,7 грн. За останній рік дивіденди сплачені в розмірі 0,17 гр. од. на акцію. Очікується, що в наступні роки чистий прибуток та дивіденди зростатимуть на 5 % щорічно. Яку ставку доходу вимагають інвестори від вкладання коштів у акції Б? 11. Ринкова ціна акції А 53 гр. од. Чистий прибуток на акцію А становить 5,0 гр. од. Коефіцієнт сплати дивідендів 0,4. Знайти: 1) дивідендну віддачу (поточна дохідність); 2) коефіцієнт Р/Е. 12. Останній сплачений дивіденд за акціями компанії XYZ становить 2,0 гр. од. в розрахунку на одну акцію. Коефіцієнт сплати дивідендів — 0,4. Знайти розмір чистого прибутку на акцію та поточну дохідність, якщо на біржі ціна акції становить 24 гр. од. 13. Останній дивіденд, що був сплачений за акцією, — 3 гр. од. Протягом наступних 5 років щорічно дивіденди зростатимуть на 10 %. Через 5 років планується постійний щорічний темп зростання дивідендів у розмірі 5 %. Зробіть розрахунки можливої ринкової ціни такої акції за умови, що інвестори очікують дохідність у розмірі 10 %. 14. Акціонерне товариство сплатило дивіденди власникам простих акцій у розмірі 21 гр. од. на акцію. Очікується, що протягом наступних 3 років темпи приросту дивідендів становитимуть 10 %, після чого знизяться до 5 %. 15. Акція зі ставкою дивіденду 20 % придбана за ціною 1.3N. Вона забезпечує кінцеву дохідність інвестора 32 %. Визначити курс акції на момент продажу. Ризики та дохідність портфелю цінних паперів 1.Портфель складається з двох активів А і Б. Очікувана дохідність активу А -15 %, активу Б - 10 %. Вартість активу А - 300 грн.. активу В - 700 грн. Визначити очікувану дохідність портфеля. 2. Портфель складається з двох акцій А і В з кореляцією дохідності «-» 1. Стандартне відхилення дохідності акції А дорівнює 15%, акції В - 25%. Визначити питому вагу кожної акції в портфелі, щоб його ризик дорівнював нулю. 3. Дохідність ризикового активу дорівнює 30%, активу без ризику - 15%. Інвестор має намір сформувати інвестиційний портфель з дохідністю 18%. Визначити, у яких пропорціях йому потрібно придбати ризиковий і безризиковий актив. 4. Дохідність державних боргових зобов'язань склала близько 6%. Припустимо, що очікувана дохідність для портфеля з бетою = 1,0 склала 11%. Згідно САРМ: а) яка очікувана дохідність ринкового портфеля? б) якою була очікувана дохідність акцій з нульовою бетою? в) припустимо, ви маєте намір купити акції за ціною 50 грн за одну акцію. Очікується, що у наступному році за цими акціями будуть виплачуватись дивіденди з розрахунку 3 грн на акцію і тоді їх можна буде продати за ціною 43 грн за одну акцію. Ризик цих акцій оцінюється на рівні бета = 0,5. Що ви можете сказати про ціну цих акцій: вона занижена або завищена? 5. Портфель складається з п'яти активів. Питома вага і бета першого активу дорівнює відповідно 20% і 0,5, другого - 20% і 0,8, третього - 40% і 1, четвертого - 10% і 1,2, п'ятого -10% і 1,4. Визначити бету портфеля.

 9. Акції. Їх зміст і соціально-економічне значення. Види акцій. Облігації
  1. Акції, їх зміст та соціально-економічне значення 3 2. Види акцій 6 3. Поняття та характеристика основних видів облігацій 10 Література 14

 10. Залучення іноземного капіталу
  Вступ 3 1. Сутність залучення іноземного капіталу 4 2. Фактори, які стримують залучення капіталу в економіку 5 3. Шляхи оптимізації інвестиційного клімату 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 11. МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО КАПІТАЛУ
  Вступ 3 1. Методи та інструменти залучення довгострокового капіталу 4 2. Зарубіжний та український досвід залучення довгострокового капіталу 7 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 12. Розробка політики залучення позикового капіталу підприємства
  Вступ 3 1. Сутність і види позикового капіталу підприємства 5 2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 9 3. Методика визначення потреби в позикових коштах та оцінки ефективності їх залучення 16 4. Концептуальні підходи до управління залученням позикового капіталу підприємства 30 Висновок 39 Список використаних джерел 41

 13. Форми залучення коштів власників для фінансування санації
  Вступ 3 1. Форми та види джерел фінансової санації 4 2. Санація із залученням коштів власників підприємства 7 3. Альтернативна санація, фінансова участь персоналу в санації 10 5. Державна фінансова підтримка санації підприємств 14 Висновки 16 Література 17 Додатки 18 Динаміка зміни фінансових результатів збиткових підприємств Динаміка порушених справ про банкрутство в Україні Фінансові результати підприємств, що одержали збиток, за видами економічної діяльності

 14. Напрями удосконалення політики залучення позикових коштів підприємства
  ВСТУП 3 1. ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та процес формування політики залучення позикових коштів на підприємстві 5 1.2. Характеристика політики залучення різних видів позикових коштів 7 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «назва» 13 2.1. Аналіз залучення та використання позикових коштів на підприємстві ТОВ «назва» 13 2.2. Оцінка ефективності використання позикових коштів на підприємстві ТОВ «назва» 20 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «назва» 25 3.1. Напрями удосконалення формування політики залучення позикових коштів ТОВ «назва» 25 3.3. Шляхи підвищення ефективності залучення позикового капіталу на підприємстві ТОВ «назва» 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 36-39

 15. Форми залучення коштів власників для фінансування санації
  ВСТУП 3 1. Санація як комплексна реорганізаційна процедура оздоровлення суб’єктів господарювання 4 2. Форми фінансової санації та визначення потреби в капіталі 12 3. Джерела фінансування санації промислових підприємств 15 4. Викуп акцій власної емісії як інструмент реструктуризації пасиву балансу акціонерних товариств 22 ВИСНОВОК 28 ЛІТЕРАТУРА 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua