Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Дослідження кореляційної залежності між темпами збільшення продуктивності праці і реальної заробітної плати в Україні (ID:18843)
| Размер: 112 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеВступ. 3
Дослідження кореляційної залежності мієж темпами збільшення продуктивності праці і реальної заробітної плати в Україні 4
Висновки 18
Література 21

Литература1. Андрієнко В.Ю. Cтатистичні індекси в економічних дослідженнях. – К. : 2004 р., с. 17 – 24. 2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник, Київ: ІЗМН, 2002. 3. Борисов Е. Экономическая теория, Москва: Юрист, 2005. 4. Долішній М.І., Злупко С.М., Злупко Т.С., Токарський Т.Б. Труд, потенціал, зайнятість і ринок праці, Львів, 2000. 5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І., Основи економічних знань: навчальний посібник, Київ: Вища школа,2002. 6. Економічний аналіз за ред. Чумаченко М.Г., К:КНЕУ, 2002 7. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О. Основи економічної теорії: політекономічний аспект, Київ: Вища школа знань, 1997. 8. Кэмпбэл Р. Макконэл, Стенли Л. Брю Экономикс: Принципы, проблемы и политика, Киев: 1998. 9. Н. Грегори Мэнкью Экономикс: Принципы, Санкт-Петербург: 1999. 10. Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз Макроекономіка, Київ:2000. 11. Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз Мікроекономіка, Київ: 2005. 12. Ревенко А. Забута продуктивність праці, Дзеркало тижня, №10 15-21 березня 2008 року
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві
  Вступ ......3 1. Сутність та форми заробітної плати .....4 2. Аналіз продуктивності праці 9 3. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві .......11 Висновки 14 Список використаної літератури ......................15

 2. Дослідження підходів до організації заробітної плати в Україні і закордоном (нужна статистика таблици и графики)
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 4 1.1. Сутність, функції та принципи заробітної плати 4 1.2. Форми і системи заробітної плати 8 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 17 2.1. Формування фонду заробітної плати на підприємстві 17 2.2. Принципи і складові елементи організації заробітної плати на вітчизняних підприємствах 20 2.3. Зарубіжний досвід організації оплати праці на підприємствах 23 3. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 26 3.1. Дослідження тенденцій змін показників заробітної плати 26 3.2. Напрямки вдосконалення системи оплати праці в Україні 29 ВИСНОВКИ 37 ЛІТЕРАТУРА 38 ДОДАТКИ 40

 3. Дослідження формування фонду заробітної плати робітників
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 5 1.1. Сутність оплати праці, її склад та роль у підтримці трудового потенціалу підприємства 5 1.2. Основні види оплати праці 8 1.3. Формування фонду заробітної плати 12 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «Назва» 16 2.1. Аналітична оцінка фінансової діяльності ЗАТ «Назва» 16 2.2. Оцінка формування та динаміка фонду оплати праці на ЗАТ «Назва» 20 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «Назва» 38 3.1. Розробка заходів по вдосконаленню оплати праці на підприємстві ЗАТ «Назва» 38 3.2. Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення оплати праці на підприємстві ЗАТ «Назва» 45 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ 53

 4. Шляхи удосконалення заробітної плати в Україні
  Шляхи удосконалення заробітної плати в Україні. 3 Список літератури 10

 5. Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні
  Сутність поняття «мінімальна заробітна плата» 3 Проблеми в питаннях мінімальної заробітної плати в Україні. 3 Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні 4 Перспективи встановлення мінімальної заробітної плати в Україні 6 Список використаної літератури 8

 6. Облік праці і заробітної плати у Російській Федерації
  ВСТУП ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПРАКТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЛІТЕРАТУРА

 7. Економіка підприємства Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві
  1. Дайте розгорнуту відповідь на питання 3 1.1 Планування діяльності підприємства 3 1.2 Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві 9 1.3 Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства 14 2. Тести 19 Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь: 2.1. До основного капіталу належить: 2.2. Здібності до підприємництва - це 2.3. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва? 3. Розрахункове завдання 20 Задача 1. У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 280 тис. грн за наявності середньорічної суми оборотних коштів 60 тис. грн. У наступному році передбачається збільшити обсяги продажу на 15 %. Визначити на скільки днів та в який бік зміниться тривалість обороту оборотних коштів за умови незмінності суми обігових коштів? Задача 2. Визначити середньорічну вартість основних фондів підприємства, фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів підприємства, якщо їх вартість на початок року становила 50 млн. грн., а річний обсяг випуску продукції підприємства 15500 млн. грн. З 1 березня поточного року було введено основних фондів на суму 300 млн. грн., з 1 вересні - на 400 тис. грн.. азі травня вибули основні фонди на суму 170 млн. грн. Література 23

 8. Удосконалення механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників
  Вступ 3 Розділ І. Заробітна плата в системі мотивації трудової діяльності 6 1.1. Сутність та функції заробітної плати 6 1.2. Принципи організації та структура заробітної плати 12 1.3. Механізм узгодження заробітної плати з результатами праці працівників. 20 Висновки до розділу І 23 Розділ ІІ. Аналіз механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників 25 2.1. Аналіз стану матеріальної мотивації на підприємстві 25 2.2. Аналіз та оцінка ефективності вибору показників преміювання 27 2.3. Аналіз та оцінка ефективності установлення розмірів преміювання. 30 Висновки до розділу ІІ 32 Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників. 34 3.1. Підвищення ефективності розроблення показників і встановлення розмірів преміювання персоналу 34 3.2. Пропозиції щодо запровадження системи преміювання на основі управління за цілями 37 3.3. Пропозиції щодо запровадження преміювання за результатами роботи за рік. 40 Висновки до розділу ІІІ 42 Висновки 45 Література 47

 9. Фонд оплати праці, його склад. Державне регулювання заробітної плати
  Вступ 3 1. Фонд оплати праці та його склад 4 2. Державне регулювання заробітної плати 13 3. Задачі до теми 22 Задача № 1 На підставі наведених у таблиці даних розрахувати місячний Фонд оплати праці підприємства ВАТ «Бурчик» (таблиця 3). Таблиця 3 Вихідні дані Працівники Ставка, грн. Директор 1800 Головний бухгалтер 1700 Секретар 1000 Юрист 1500 Робітники ( 5 осіб) 1000 Розмір премії - 20%. Інші заохочувальні виплати дорівнюють 2000 грн. щомісяця Задача № 2 На підставі наведених даних у задачі один розрахувати структуру фонду оплати праці. Висновки 24 Список використаної літератури 26

 10. Ессе. Правове регулювання заробітної плати за умовою відхилення від нормальних умов праці
  Ессе. Правове регулювання заробітної плати за умовою відхилення від нормальних умов праці. 3 Практичне завдання. Скласти проект списку професій і посад із ненормованим робочим часом. 12 Список використаної літератури. 13

 11. Дослідження стану та динаміки продуктивності праці на українських підприємствах
  Вступ 3 1. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін 4 2. Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах 18 Висновки 26 Список використаної літератури 28

 12. Аудит розрахунку із заробітної плати
  Вступ 3 1. Аудит як форма контролю, його сутність, об'єкти і методи 8 2. Організація та методика аудиту розрахунку із заробітної плати 11 2.1.Мета і завдання аудиту розрахунку із заробітної плати. 11 2.2. Джерела інформації та об’єкти аудиту розрахунку із заробітної плати. 12 2.3. Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. 13 2.4. План та програма аудиту розрахунку із заробітної плати. 16 2.5. Проведення аудиту розрахунку із заробітної плати 19 3. Аудиторський висновок з аудиту розрахунку із заробітної плати 23 Висновок 27 Список використаної літератури 30 Додатки 32-39 Метою курсової роботи є дослідження аудиту розрахунку із заробітної плати на підприємстві. Предметом дослідження є методологія та діюча практика аудиту розрахунку із заробітної плати підприємства ТОВ „ДН”

 13. Методика аналізу фонду заробітної плати
  ВСТУП 3 1. Поняття «Фонд оплати праці». Задачі, джерела та напрямки аналізу. 4 2. Аналіз фонду оплати праці. 7 ВИСНОВОК 12 Список літератури 15 Задача 18. На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: тис.грн. ПОКАЗНИК Базисний період Звітний період 1 . Запаси сировини на початок періоду 380 410 2. Надходження сировини 10800 12350 3. Інше вибуття сировини 60 40 4. Запаси сировини на кінець періоду 410 280

 14. Методика аналізу фонду заробітної плати
  Методика аналізу фонду заробітної плати....2 Список використаної літератури.............8

 15. Диференціація заробітної плати в організації та її ефективність
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ 7 1.1. Соціально-економічна сутність заробітної плати та її функції 7 1.3. Чинники диференціації заробітної плати 20 1.4. Системи преміювання працівників 25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В МІНІСТЕРСТВІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 31 2.1. Загальна характеристика МПСПУ 31 2.2 Організація оплати праці 47 2.3. Аналіз диференціації заробітної плати 61 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В МПСПУ 72 3.1 Досвід зарубіжних країн з організації оплати праці 72 3.2 Вдосконалення оплати праці державних службовців 77 3.3 Пропозиції щодо вдосконалення диференціації заробітної плати 84 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96 ДОДАТОК А 101-105

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua