Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Конкурентне право і антимонопольне законодавство (ID:18851)
| Размер: 37 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание1. Теоретичне завдання. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у конкурентному праві 3
2. Практичне завдання. Розібрати справи: 15
Справа 1. 15
ДП "Артемвугілля" (м. Горлівка) при проведені трьох тендерів по закупівлі шахтних саморятувальників за бюджетні кошти необґрунтовано визначило переможцем цих тендерів ТОВ "Компанія "Олександр", хоча, тендерні пропозиції ТОВ "Компанія "Олександр" щодо умов реалізації товару були найгіршими у порівнянні з тендерними пропозиціями інших учасників тендерів. За таких умов ТОВ "Компанія "Олександр" не могла бути визнана переможцем двох останніх тендерів.
При цьому ДП "Артемвугілля" не вжило ніяких заходів щодо притягнення ТОВ "Компанія "Олександр" до відповідальності за неналежне виконання договору купівлі - продажу в частині прострочення строків поставки шахтних саморятувальників, хоча це передбачено умовами договору, укладеного між ДП "Артемвугілля" та переможцем торгів - ТОВ "Компанія "Олександр".
Крім того, за результатами проведення останнього тендеру ТОВ "Компанія "Олександр" та ДП "Артемвугілля" укладали додаткову угоду про зміну умов оплати поставки шахтних саморятувальників, яка суперечить умовам вже проведеного тендеру. Внаслідок цього учасники тендерів були позбавлені можливості чесно та вільно конкурувати на ринку.
Такі дії ДП "Артемвугілля" та ТОВ "Компанія "Олександр" кваліфіковані як порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
1. Який рівень антимонопольних органів повинен розглядати дану справу?
2. Який вид порушень має місце в цій ситуації? Як в даному випадку за законодавством, будуть кваліфіковані дії цих суб'єктів господарювання?
3. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку?
4. Чи можуть бути в даному випадку надані цим суб'єктам господарювання попередні висновки органами АМКУ?

Справа 2. 19
Закрите акціонерне товариство "Лисичанський склозавод "Пролетарій" займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку скла полірованого.
У IV кварталі 2006 року ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" підвищило середню ціну за 1 ум. м2 скла полірованого на 11,4 відсотка у порівнянні з І кварталом цього ж року. При цьому рентабельність скла полірованого ЗАТ "Пролетарій" зросла з 46,7 до 66,3 відсотка, що перевищує рентабельність скла листового майже у 2 рази, середньогалузевий рівень рентабельності (скляна промисловість) - майже у 4 рази, а максимальний рівень рентабельності у скляній промисловості - більш ніж у 1,6 рази.
Як показало проведене розслідування підвищення протягом 2006 року ціни на скло поліроване не було економічно обґрунтовано.
1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу?
2. Як в даному випадку, за законодавством, слід кваліфікувати дії цих суб'єктів господарювання?
3. Що є обов’язковою умовою визначення складу такого порушення?
4. Яких правил дотримувалися органи АМКУ, визначаючи рівень монопольного (домінуючого) становища даного суб'єкта, яка процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання?
5. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку?

Справа 3 22
(Навести свій приклад). Керуючись необхідними нормами Закону України „Про захист економічної конкуренції" та Положенням „Про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання", зареєстрованим розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 19.02.2002 № 33-р., наведіть свій приклад здійснення концентрації у вигляді створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання. При цьому дайте відповідь на питання:
1. У яких випадках (які при цьому враховуються порогові показники) зазначена концентрація суб'єктів господарювання визнається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
2. Яка відповідальність повинна наступити за концентрацію з вашого прикладу, якщо на таку концентрацію не буде отримано дозволу органів АМКУ.

Справа 4. 28
Миколаївське обласне територіальне відділення АМКУ одержало заяву від ВАТ „Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій стосовно дій Очаківського МП „Туртранс".
МП „Туртранс" не дотримувалося порядку обслуговування населення та пасажирів на автостанціях, встановленого розділом V „Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", затверджених постановою КМУ від 18.02.1997 № 176. Автостанція не мала необхідного обладнання, упорядкованих зон за її межами для чекання та проїзду автобусів, перонів і платформ тощо, що дозволило МП „Туртранс" суттєво зменшити витрати на утримання автостанції і набути неправомірних переваг у конкуренції.
1. Який вид порушення має місце у даному випадку?
2. Як були кваліфіковані такі дії відповідними органами АМКУ за законодавством?
3. Які норми законодавства визначають поняття „чесні звичаї" у підприємницькій діяльності? Чи суперечать чесним звичаям дії МП „Туртранс"?
4. Які норми визначають відповідальність за таке порушення?

Список джерел 36
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради.-1996.-№ 30.-ст. 141. 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради.- 2003.-№18-.N 19-20.-№ 21-22.-ст. 144. 3. Цивільний кодекс України. від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №11. – Ст. 461. 4. Закон України Про захист економічної конкуренції. № 2210-III від 11.01.2001 // Відомості Верховної Ради, 2001, N 12, ст.64. 5. Закон України Про Антимонопольний комітет України № 3659-XII від 26.11.1993 // Відомості Верховної Ради, 1993, N 50, ст.472. 6. Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції // Відомості Верховної Ради, 1996, N 36, ст.164. 7. Розпорядження Антимонопольного комітету № 33-р від 19.02.2002 Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію) Зареєстровано у Мін’юсті України 21.03.2002 за № 284/6572. 8. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України Затверджено Розпорядження Антимонопольного комітету України 23.02.2001 N 32-р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 р. за N 291/5482 9. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку. Затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. N 49-р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 р. за N 317/6605 10. Лист Вищий господарський суд Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкуренційного законодавства. № 01-8/2361 від 24.10.2006. 11. Андрійчук О. Реформа конкурентного (антимонопольного) права Європейської Унії // Юридичний журнал № 12 / 2004. – С. 14-16. 12. Безух О. Правові підстави застосування звичаїв при здійсненні захисту від недобросовісної конкуренцції // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 3. - С. 24 — 27. 13. Валітов С.С. Конкурентне право. К., 2006. – 432 с. 14. Еременко В. И. Законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции капиталистических стран. - М.: “ВИНИТИ”, 1991. - 318 с. 15. Еременко В. И. Защита от недобросовестной конкуренции по законодательству Германии // Законодательство и экономика. - 1995. - С. 78 — 85. 16. Еременко В. И. Защита от недобросовестной конкуренции по законодательству Франции // Законодательство и экономика. - М. -1997. - № 13-14. - С. 69 — 79. 17. Завада О. Л. На сторожі добросовісної конкуренції // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 219. 18. Завада О. Л. Перспективи розвитку конкурентного законодавства: Доповідь на Міжнародній конференції, Київ, 1997 рік. - 8-9 липня. 19. Коваль И. Неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования как форма недобросовестной конкуренции // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 10. - С. 24 – 27. 20. Мельниченко О. І. Інструменти конкурентної політики //Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. - 2003. - № 3. 21. Савлицький М.І. Методологія конкурентного права // Право. – 2003. - №17. 22. Якушев С.В. Проблеми розвитку конкурентного права в Україні при вступі в СОТ. – К., 2004. – 616 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Конкурентне право і антимонопольне законодавство
  Теоретичне питання. Регулювання монопольного сектора в Україні: демонополізація монопольних утворень; регулювання діяльності суб'єктів природних монополій 3 2. Практичне завдання. Розібрати справи: 19 Справа 1. 20 Суб'єкти господарювання ВАТ "Львівський хлібокомбінат", ВАТ "Львівський хлібозавод № 1" та ЗАТ "Агропромпродукт" влітку 2005 року одночасно змінили вагу та ціни на основні види хліба, встановивши їх на однаковому рівні. При формуванні цін на основні види хліба до собівартості включалася ціна на борошно вища, ніж ціна придбання. Крім того, в торговій мережі до ціни реалізації хліба включалися завищені транспортні витрати. Зокрема, у цінах реалізації окремих видів хліба транспортні витрати завищено у 2.4 рази у порівнянні з попереднім періодом. Такі дії відповідними органами Антимонопольного комітету були визнані як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Суб'єктам господарювання надано рекомендації щодо усунення виявлених ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Рекомендації Комітету виконано. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Який вид правопорушень має місце в цій ситуації? Як в даному випадку, за законодавством, будуть кваліфіковані дії цих суб’єктів господарювання? 3. Що таке попередні висновки? На якій підставі органи Антимонопольного комітету можуть надавити суб'єктам господарювання попередні висновки? 4. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? Визначить механізм застосування заходів відповідальності. Справа 2. 23 Комунальне підприємство центральний аптечний склад Закарпатського обласного виробничого об'єднання "Фармація" (надалі - КП ЦАС ВО "Фармація" займається оптовою торгівлею наркомісткими препаратами в територіальних межах Закарпатської області. КП ЦАС ВО "Фармація" при однакових закупівельних цінах на наркотичні препарати для всіх суб'єктів господарювання однакової форми власності застосовувало різні торговельні надбавки. За відсутності альтернативи вибору іншого постачальника наркомістких препаратів при укладанні договорів на купівлю-продаж товару та при оформленні товарно-транспортних накладних на відпуск ліків споживачі (лікувальні та аптечні заклади області) були змушені погоджуватись з тими умовами відпуску товару, які пропонувало КП ЦАС ВО "Фармація". КП ЦАС ВО "Фармація" встановило для всіх покупців лікарських засобів єдину націнку на наркотики, наркомісткі препарати та психотропні речовини. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Як в даному випадку, за законодавством, слід кваліфікувати дії цих суб'єктів господарювання? 3. Що є обов’язковою умовою визначення складу такого порушення? 4. Яких правил дотримувалися органи АМКУ, визначаючи рівень монопольного (домінуючого) становища даного суб'єкта, яка процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання? 5. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? 6. Чи могли б органи АМКУ в даному випадку надати попередні висновки (рекомендаційні роз’яснення)? Справа 3. 26 (Навести свій приклад) Керуючись необхідними нормами Закону України „Про захист економічної конкуренції1" та Положенням „Про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання", зареєстрованим розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 19.02.2002 № 33-р., наведіть свій приклад здійснення концентрації у вигляді злиття суб'єкта господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого. При цьому дайте відповідь на питання: 1. У яких випадках (які при цьому враховуються порогові показники) зазначена концентрація суб'єктів господарювання визнається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 2. Яка відповідальність повинна наступити за концентрацію з вашого прикладу, якщо на таку концентрацію не буде отримано дозволу органів АМКУ. Справа 4. 30 У ході розслідування справи за заявою італійської компанії „Давіде Кампарі-Мілано С.п.А." було встановлено, що ЗАТ „Оболонь" неправомірно використовувало знак для товарів і послуг "CAMPARI", власником якого є італійська компанія „Давіде Кампарі-Мілано С.п.А Враховуючи, що зазначене порушення учинено ЗАТ „Оболонь" вперше, тривало незначний період та припинено добровільно, на порушника накладено незначний штраф. 1. Який вид порушення має місце у цьому випадку. 2. Як були кваліфіковані такі дії відповідними органами АМКУ за законодавством. 3. Які норми визначають відповідальність за таке порушення? 4. Чи можна було в даному випадку встановити адміністративну відповідальність? Список джерел 35

 2. Конкурентне право та антимонопольне законодавство. Варіант 3
  1. Поняття, система і завдання конкурентного права. 3 Завдання 2. 8 У січні 2005 року між представниками ВАТ "Вікторія", НТК "Норма- 4", МП "Таврида-Спектр", Ват "Берег", МП "Вітал", ВАТ "Вега-Супутник відбулася нарада, на якій розглядалося питання "розподіл дільниць території м. Херсона за Генеральною схемою інформаційно-телевізійної кабельної мережі для отримання дозволу Херсонського міськвиконкому народних депутатів на проектування, будівництво та експлуатацію мереж кабельного телебачення". Матеріали вказаної наради зафіксовані протоколом, який підписали всі її учасники. Згідно з цим протоколом учасниками наради були розподілені території міста Херсона за Генеральною схемою інформаційно-телевізійної мережі. В подальшому між підприємцями, які діяли на ринку послуг кабельного телебачення, мали місце факти перерозподілу ділянок. Так одна з ділянок НТК "Норма-4", що була розподілена за наведеним протоколом, невдовзі безпідставно виділена ПФ "Вега-Супутник". Відповідно до чинного законодавства для одержання ліцензії на право користування каналами мовлення організація подає в Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення документи, передбачені ст. 14 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", одним із яких є дозвіл місцевих органів державної влади на будівництво та експлуатацію мережі кабельного телебачення (у дозволі вказуються мережі території за планом населеного пункту), завдяки якій здійснюються розповсюдження телевізійних програм. Передбачено також, що у випадку наявності більш як одного претендента на створення мережі кабельного телебачення на одній території ліцензія видається на конкурсних засадах. Конкурс проводиться місцевими органами влади за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Однак підприємці, незважаючи на вимоги зазначених документів, самостійно шляхом узгоджених дій здійснили розподіл дільниць території міста Херсона. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Який вид правопорушень має місце в цій ситуації? Як в даному випадку, за законодавством, будуть кваліфіковані дії цих суб'єктів господарювання? 3. Чи повинні в даному випадку зазначені суб'єкти отримати дозвіл на узгоджені дії? 4. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? Визначить механізм застосування заходів відповідальності. Завдання 3. 15 Завдання 3. ДКП "ЖЕО Калінінського району м. Донецьк" займає монопольне становище на ринку експлуатації та поточного ремонту житлового фонду та на ринку з оформлення документів, надання довідок наймачам, власникам, користувачам житлового фонду в територіальних межах Калінінського району міста Донецька. ДКП "ЖЕО Калінінського району м. Донецьк" стягувало з окремих споживачів експлуатаційні витрати на послуги з обслуговування та забезпечення електроенергією ліфтів, прибирання сходових клітинок, опалення місць загального користування, які фактично споживачі не отримували; необґрунтоване завищувало вартість послуг внаслідок включення до їх складу витрат на заробітну плату працівників, участь яких не підтверджується технологічними картами виконання цих платних послуг, та застосування норм часу не підтверджені нормативними чи іншими документами. Крім того, ДКП "ЖЕО Калінінського району м. Донецьк" встановило необґрунтовану плату за оформлення документів на міжвідомчу комісію по обстеженню та реконструкції житлових та нежитлових приміщень, переводу з житлових приміщень у нежитлові, перебудування балконів, лоджій тощо, розмір якої не підтверджується фактичними витратами, а також відмовляло у наданні довідок мешканцям району, висуваючи вимоги щодо сплати заборгованості за квартирну плату. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Як в даному випадку, за законодавством., слід кваліфікувати дії цих суб'єктів господарювання? 3. Що є обов’язковою умовою визначення складу такого порушення. 4. Яких правил дотримувалися органи АМКУ, визначаючи рівень монопольного (домінуючого) становища даного суб'єкта, яка процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання? 5. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку. Завдання 4. 24 Завдання 4. Рядом розпоряджень Донецької облдержадміністрації було зобов'язано підприємців проводити дооцінку горілки, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів. Різницю між попередньою ціною і тією, що була встановлена облдержадміністрацією необхідно було надсилати на рахунок держадміністрації. В розпорядженнях облдержадміністрації обґрунтовувалася така необхідність -„кошти будуть спрямовані на соціальні послуги". В результаті ці підприємці мали збитки, тому що на відповідний Донецький ринок завозилася подібна імпортна продукція і споживач купляв саме імпортну горілку і цигарки тому що вони були дешевше. Антимонопольний комітет відкрив справу проти облдержадміністрації. Дії Донецької облдержадміністрації були кваліфіковані як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 1. Керуючись необхідними нормами законодавства про захист економічної конкуренції виберіть рівень антимонопольних органів, які повинні розглядати дану справу? 2. Який вид правопорушень має місце в цій ситуації? Як в даному випадку, за законодавством, будуть кваліфіковані дії Донецької облдержадміністрації? 3. Який вид відповідальності може бути застосований в даному випадку? 4. Які особливості застосування відповідальності у даному випадку? Завдання 5. 29 Завдання 5. Керуючись необхідними нормами Закону України „Про захист економічної конкуренції" та Положенням „Про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання", зареєстрованим розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 19.02.2002 № 33-р., наведіть свій приклад здійснення концентрації у вигляді набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання. При цьому дайте відповідь на питання: 1. У яких випадках (які при цьому враховуються порогові показники) зазначена концентрація суб'єктів господарювання визнається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 2. Яка відповідальність повинна наступити за концентрацію з вашого прикладу, якщо на таку концентрацію не буде отримано дозволу органів АМКУ? Список джерел 32

 3. Антимонопольне законодавство України та його роль в розвитку ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА МОНОПОЛІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКАХ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 5 1.1. Сутність монополії і монополізму, види монопольних утворень, їх якісні та кількісні характеристики 5 1.2. Необхідність та роль антимонопольного регулювання як елементу системи економічної безпеки держави 10 2. АНАЛІЗ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 15 2.1. Сутність, принципи та особливості вітчизняної системи антимонопольного регулювання економіки 15 2.2. Органи державного контролю за додержанням антимонопольного законодавства 19 3. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ОБМЕЖЕННЯ РИНКОВОЇ ВЛАДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 26 3.1. Зарубіжний досвід регулювання діяльності монополій 26 3.2. Напрямки вдосконалення системи регулювання конкурентного середовища в Україні 30 ВИСНОВОК 33 ЛІТЕРАТУРА 35

 4. Конкурентне право
  1. Правова основа захисту від недобросовісної конкуренції 3 2. Поняття та заходи щодо захисту ділової репутації 6 Список використаної літератури: 13

 5. Контрольна робота конкурентне право
  1. Поняття і види узгоджених антиконкурентних дій 3 2. Поняття та ознаки монопольного становища суб’єкта господарювання 10 Список використаної літератури 15

 6. Конкурентне право як самостійна галузь права України
  Вступ 3 1. Предмет, цілі, задачі конкурентного права України. 5 2. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції 9 Висновок 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

 7. Законодавство України про адміністративне право
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика адміністративного права 5 1.1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України 5 1.2. Джерела адміністративного права. Форми і тенденції систематизації адміністративного законодавства 8 1.3. Механізм адміністративно-правового регулювання 11 Розділ 2. Реформування адміністративного законодавства 15 2.1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України 15 2.2. Збагачення змісту предмету адміністративного права 21 2.3. Загальні засади адміністративної реформи 24 Висновок 29 Список використаних нормативно правових актів та літературних джерел 31

 8. Контрольна робота з дисципліни «Національне законодавство і право ЄС»
  План 1. Пріоритетні сфери адаптації законодавства України до права ЄС відповідно до УПС 3 2. Фінансове забезпечення інтеграційного процесу 5 3. Практична частина. Охарактеризуйте режим найбільшого сприяння стосовно охорони інтелектуальної власності за УПС? 6 Література 7

 9. Контрольна робота з предмету: Національне законодавство і право ЄС
  Зміст 1. Міжнародні договори, як джерело права ЄС 3 2. Заборона кількісних обмежень та інших заходів еквівалентного характеру 4 3. Загальні принципи співробітництва між сторонами за УПС 5 Список використаної літератури 7

 10. Антимонопольне регулювання в перехідній економіці
  Вступ 3 1. Аналіз вітчизняного антимонопольного законодавства 4 2. Проблеми в сфері регулювання діяльності монополій в Україні, шляхи їх вирішення 7 Висновок 11 Список літератури 12

 11. Конкурентне середовище підприємства та методи визначення інтенсивності конкуренції
  ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 4 2. СУТНІСТЬ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 12 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІНТЕНСИВНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ 18 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 25 5. ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 29 6. СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

 12. Конкурентне середовище та його вплив на діяльність організації (на прикладі під-ва)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 5 1.1. Поняття конкуренції та конкурентного середовища 5 1.2. Складові та фактори конкурентного середовища 8 1.3. Основні конкурентні стратегії підприємств 14 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНКА ЙОГО ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НАЗВА» 27 2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Назва» 27 2.3. Оцінка конкурентного середовища підприємства ТОВ «Назва» 28 2.3. Зміцнення конкурентних пропозицій підприємства ТОВ «Назва» з використанням стратегії диверсифікації 35 ВИСНОВКИ 40 ЛІТЕРАТУРА 43 ДОДАТКИ 46

 13. Господарське законодавство
  1. Форми власності в економіці України. 3 2. Зміст господарського договору 5 3. Правове регулювання банкрутства 11 Список використаної літератури 19

 14. Трудове законодавство
  1.Суб’єкти відносин, пов’язаних з працевлаштуванням 3 2.Зміст і мета організаційно-управлінських відносин 5 3.Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України 6 4. Зміст колективного договору 9 5. Укладання трудового договору 11 6. Віковий критерій трудової правосуб’єктивності 13 7. Державна служба зайнятості як суб’єкт трудового права 16 8. Зобов’язальні умови колективного договору 18 9. Джерела трудового права 19 10.Форми соціального партнерства 21 11. Умови ліквідації та реорганізації підприємств. Ліквідаційна комісія 23

 15. Господарське законодавство
  1. Які існують організаційно-правові форми підприємств 3 2. В якій формі укладається господарський договір 9 Задача 13 До господарського суду звернувся покупець з позовом про стягнення постачальника - металургійного заводу - неустойку за порушення договірних зобов'язань на поставку металопродукції. Заперечуючи проти позову, постачальник посилався на незабезпечення сировиною. У судовому засіданні доводи відповідача були підтверджені відповідними документами, у зв'язку з чим господарський суд визнав за можливе у порядку винятку знизити розмір неустойки, що підлягає стягненню. Чи звільняє сплата неустойки боржника від його обов'язку виконати зобов'язання в натурі? Чи має право господарський суд: а) зменшити розмір неустойки; б) звільнити повністю боржника-сторону від сплати неустойки? Використана література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua