Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Сформулювати гіпотезу про зв’язок між інтелектом і порядком народжуваності дитини і розробити план її експериментальної перевірки (ID:18902)
| Размер: 1214 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
Содержание1. Методологічна частина 3

1. Актуальність дослідження
2. Мета дослідження
3. Об'єкт дослідження
4. Предмет дослідження
5. Характеристика досліджуваних понять:
6. Гіпотези дослідження
7. Завдання дослідження:
8. Психологічна характеристика вибірки

2. Методична частина 7
Прогресивні Матриці Равена
Б Л А Н К

3. Математична обробка отриманих даних 25
4. Формулювання висновків 25
Список використаної літератури 26
Литература1. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности.- М.: Просвещение, 1985. 2. Немов Р.С Психология / Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. В 3 кн. Кн 3. - 2-ое изд. - М.: Просвещение ВЛАДОС, 1995. 3. Практикум по общей психологии / Под ред. А.И. Щербакова. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: 1990. 4. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб.пособие. Сост. Д.Я.Райгородский.. –Самара:Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2004, - 672 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між стилем сімейного виховання і девіантною поведінкою дитини і розробити план її експериментальної перевірки
  Сформулювати гіпотезу про зв'язок між стилем сімейного виховання і девіантною поведінкою дитини і розробити план її експериментальної перевірки Гіпотеза: стиль сімейного виховання, який, певною мірою, є результатом взаємодії індивідуально-типових особливостей емоційності батьків та дитини, в свою чергу впливає на прояви емоційності дитини, підтримуючи чи маскуючи їх, спричинюючи девіантну поведінку дитини. Для реалізації поставленої мети й перевірки вірогідності гіпотези необхідно вирішити такі завдання: 1. На підставі теоретико-методологічного аналізу літератури обґрунтувати підходи до дослідження проблеми девіантної поведінки у співвідношенні зі стилями сімейного виховання, розглянути структуру цих явищ, їх психологічний зміст та специфіку проявів. 2. Розробити комплекс діагностичних методик, релевантних меті та завданням дослідження; створити психодіагностичний інструментарій, спрямований на вивчення девіантної поведінки дітей та їх батьків як членів однієї сімейної системи. 3. Емпірично дослідити якісні показники емоційності, широкий спектр властивостей особистості, характеристики стилю сімейного виховання та співвідношення між ними. 4. Визначити типи емоційності (комбінації емоційних модальностей) дітей та їх батьків і вивчити можливі варіанти їх сполучень. 5. Дослідити прояви психологічних властивостей особистості, в тому числі акцентуйованих рис, у дітей – представників різних типів емоційності. 6. Виявити стилі сімейного виховання та їх специфіку в сім’ях дітей, які розрізняються за типом емоційності.

 2. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між статусом та самооцінкою особистості та розробити план її експериментальної перевірки
  1. Методологічна частина 3 (Дослідження планується провести в один етап на учнях 10-11 класів СШ) 2. Методична частина 9 3. Математична обробка отриманих даних 14 4. Формулювання висновків 19 Список використаної літератури 20 Додатки 21

 3. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між рівнем розвитку соціально-психологічного клімату колективу та ефективністю його виробничої діяльності і розробити план її експериментальної перевірки
  Сформулювати гіпотезу про зв'язок між рівнем розвитку соціально-психологічного клімату колективу та ефективністю його виробничої діяльності і розробити план її експериментальної перевірки План експериментальної перевірки висунутої гіпотези Програма соціально-психологічного тренінгу безконфліктного спілкування в колективі

 4. Сформулювати гіпотезу про умови розвитку комунікативних навичок особистості і розробити план її експериментальної перевірки
  Сформулювати гіпотезу про умови розвитку комунікативних навичок особистості і розробити план її експериментальної перевірки План експериментальної перевірки висунутої гіпотези Констатуючий експеримент Формуючий експеримент Контрольний експеримент

 5. Гендерні стереотипи (фемінність і маскулінність) їх розуміння і взаємозв’язок з соціальним інтелектом
  Зміст ВСТУП 3 Розділ 1 Розуміння гендерних стереотипів 5 1.1 Поняття гендер. 5 1.2 Гедерні стереотипи. 8 Розділ 2. Зв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. 13 2.1 Поняття соціального інтелекту 13 2.2 Зв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. 18 Розділ 3. Вплив гендерних стереотипів на масову свідомість. 23 ВИСНОВКИ 27 Список використаної літератури 29 Об'єктом дослідження є вплив гендерних стереотипів на формування психологічних аспектів діяльності суспільства, на взаємини чоловіків і жінок у суспільстві. Предмет дослідження – взаємозв'язок гендерних стереотипів з масовими групами, масовою свідомістю, соціальним інтелектом. Ціль даної роботи полягає в аналізі ролі гендерних стереотипів у суспільних процесах, ефективності життєдіяльності суспільства, а також у визначенні впливу тендерних стереотипів на соціальний інтелект і масову свідомість. Досягнення зазначеної мети потребує рішення наступних конкретних задач: 1. проаналізувати сучасні дослідження гендерних стереотипів; 2. визначити особливості гендерних стереотипів; 3 охарактеризувати гендерні відносини в суспільстві; 4 проаналізувати зв'язок гендерних стереотипів з великими групами і масовою свідомістю; 5 розглянути взаємозв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. Для рішення поставлених задач були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, що розглядає поняття гендерних стереотипів, їхній взаємозв'язок із психологічними і соціальними аспектами суспільства, спостереження, аналіз громадського життя, аналіз життєдіяльності суспільства. Концептуальні основи вивчення гендерних стереотипів (основні дефініції, аналіз змісту стереотипів і механізмів стереотипізації) пропонуються в декількох десятках досліджень. [9, с.57] У вітчизняній науці вивчення гендерних стереотипів почалося порівняно недавно. Незважаючи на чималу кількість досить важливих робіт, де аналізується ця тема, серйозних праць, у яких би розглядалися як універсальні механізми гендерної стереотипізації, так і специфіка функціонування гендерних стереотипів у пострадянському суспільстві, поки не з'явилося. Теоретична значимість дослідження полягає в розширенні та поглибленні знань про психологічні особливості впливу гендерних стереотипів та таких їх основних ознак, як фемінність і маскулінність, на соціально-психологічні аспекти великих груп, масову свідомість, взаємозв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. Практична цінність роботи обумовлена можливістю подальшого наукового пошуку з метою написання дипломної роботи; використання результатів на практичних заняттях та в реальному житті, у спілкуванні. Базові поняття: гендерні стереотипи, фемінність, маскулінність, великі групи, масова свідомість, соціальний інтелект.

 6. Спори між батьком та матір’ю, щодо дитини та їх вирішення
  Вступ 3 1. Загальна характеристика права на виховання та можливих спорів 5 1.1 Спір між батьком і матір’ю, щодо про живання малолітньої дитини 11 1.2 Оспорювання батьківства (материнства) 14 2. Загальна характеристика розгляду та вирішення спорів між батьками, щодо дитини 18 2.1 Розгляд спорів між батьками в рамках окремого провадження 21 2.2 Рішення суду про виплату аліментів 24 Висновок 27 Список використаної літератури 29

 7. ОБОВ’ЯЗОК МАТЕРІ ЯК ВИХОВАТЕЛЯ (ДИТИНИ, ЯКА МАЄ ВАДИ У РОЗВИТКУ)
  ВСТУП 3 1. Дослідження сімей, які виховують дітей з вадами розвитку 4 2. Проблем родин з дітьми з вадами розвитку 6 3. Обов’язок матері як вихователя 8 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14 ПРЕДМЕТ: СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ У РОЗВИТКУ

 8. Взаємозв’язок між темпераментом і емпатією
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ТИПИ ТЕМПЕРА 4 1.1. Визначення темпераменту 4 1.2. Трансформація уявлень про темперамент 5 1.3. Основні властивості темпераменту 6 1.4. Типологія темпераментів 8 1.5. Екстраверсія та інтроверсія 14 РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ЕМПАТІЇ 18 2.1. Поняття емпатії 18 2.2. Компоненти емпатії 20 2.3. Типи темпераменту і емпатія 24 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 30

 9. Взаємозв’язок між рівновагою на грошовому ринку і процентом
  Зміст Вступ 3 1. Суть і структура грошового ринку 4 2. Суб'єкти грошового ринку 8 3. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші 10 4. Графічний аналіз грошового ринку 12 5. Грошовий ринок та інфляція 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 10. Заява про усиновлення дитини
  1.До якого виду провадження належить розгляд відповідної заяви? 3 2. У чому особливості справ даної категорії? 6 3. Які документи слід додати до заяви в даному випадку? 10 Список використаних джерел 17

 11. Розробити план дослідження одного з проявів особистості чи групи
  Види зміни. 3 Психологічна гіпотеза. 6 Методика виміру. 6 Шкала виміру. 9 Міра центральної тенденції. 10 Проведення дослідження. 11 Висновок. 15 Використана література. 16

 12. Механізм соціальних і між індивідуальних відносин. Взаємозв'язок потреб, інтересів та цінностей
  Варіант 6 План. Теорія. Питання 1. Механізм соціальних і між індивідуальних відносин. Взаємозв'язок потреб, інтересів та цінностей 3 Питання 2. Робочий план соціологічного дослідження 17 Практична робота. Проблема мотивації до навчання 19 Розробка програми дослідження 19 Вибір та застосування методів збору інформації 20 Аналіз, висновки, рекомендації 20 Використана література 23

 13. Конвенція про права дитини 1989
  Вступ 3 1. Конвенція ООН про права дитини як міжнародний документ 5 2. Визначення основних прав дитини в Конвенції ООН та особливості їх реалізації в Україні 7 3. Механізми виміру ефективності дії Конвенції 19 4. Проблеми реалізації положень Конвенції ООН про права дитини в Україні 22 Висновки 26 Бібліографія 28

 14. Розробити план проведення круглого столу і конференцій. Практичне завдання
  Вступ 3 1. Круглий стіл на тему: „Профілактика тютюнокуріння серед неповнолітніх” 6 2. План проведення конференцій 8 2.1. План проведення конференцій на 2007-2008 рр. 8 2.2. План проведення державних та міжнародних конференцій на 2007-2008 рр. 9 Висновок 11 1. Визначені завдання проведення круглого та конференцій; 11 Додаток №1 12 Додаток № 2 15

 15. Показники виробничої програми, взаємозв’язок між показниками, методика розрахунку, характер використання
  ВСТУП 3 1. Сутність виробничої програми та її показників 4 2. Методика розрахунку показників виробничої програми 8 ВИСНОВОК 12 Список використаних джерел 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua