Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Необхідність розвитку електронної комерції та її структури (ID:18953)
| Размер: 18 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття та сутність електронної комерції 4
2. Інструменти електронної комерції 6
3. Основні види електронної комерції та їх подальший розвиток 8
Висновки 13
Список використаної літератури 14
Литература1. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп'ютерна злочинність. Навчальний посібник. - К.:Атіка, 2002. - 240 с. 2. Жовтенко В.В. Продвижение веб-сайта. - К.:ООО "Деловая книга", 2002. - 200 с. 3. Киселев Ю.Н. Электронная коммерция: практическое руководство. - СПб: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. - 204 с. 4. Макарова М.В. Електронна комерція. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.:Видавничий центр "Академія", 2002. - 272 с. 5. Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу. -К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2004. - 223 с. 6. Эймор Д. Электронный бизнес: эволюция и/или революция. - М.:Изд.дом "Вильямс", 2001. - 752 с. 7. Юрасов А.В. Электронная коммерция. Учебное пособие. - М.:Дело, 2003. - 480 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Використання концепції CRM в інформаційних системах електронної комерції
  ВСТУП 3 1. Сутність та базові концепції CRM 4 2. Використання концепції CRM в інформаційних системах електронної комерції 9 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 2. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва
  План: Вступ 3 1. Теоретичні основи диверсифікації діяльності підприємств у ринковій економіці 6 1.1. Диверсифікація діяльності підприємства як елемент антикризового управління 6 1.2. Стратегія розвитку господарського портфеля фірми 9 2. Методичні основи формування диверсифікованого підприємства 13 2.1. Класифікація процесу диверсифікації 13 2.2. Методичні рекомендації щодо здійснення диверсифікації діяльності підприємств 18 3. Стабілізації фінансового стану підприємства шляхом диверсифікації виробництва 21 3.1. Загальна характеристика ВАТ “Дніпропетровський стрілочний завод 21 3.2. Диверсифікація виробництва на базі допоміжних цехів та служб 25 Висновки 31 Література 33 Метою роботи є розробка науково обґрунтованого організаційно-економічного механізму вибору ефективних варіантів диверсифікації виробництва і капіталу на промислових підприємствах за критерієм покращення їх фінансового стану, поліпшення й оптимізації структури джерел доходів і практичного застосування результатів дослідження при управлінні діяльністю підприємства в умовах розвитку в Україні економіки змішаного типу. Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких задач:  аналіз використання диверсифікації виробництва і капіталу у світовій практиці господарювання та існуючих теоретичних підходів до вибору ефективних напрямків і методів диверсифікації;  обґрунтування приоритетних напрямків забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах відкритої економіки, обґрунтування та уточнення поняття „диверсифікація виробництва і капіталу”;  визначення чинників та результативних показників, на підставі дослідження яких можна рекомендувати найбільш прийнятні для підприємства напрями і методи диверсифікації;  розробка та наукове обґрунтування моделі визначення оптимальної структури доходів підприємства для різних напрямів диверсифікації виробництва і капіталу;  розробка практичних рекомендацій щодо вибору ефективних варіантів диверсифікації виробництва і капіталу підприємства та апробація розроблених у ході дослідження положень, висновків і рекомендацій, щодо диверсифікації виробництва і капіталу на промисловому підприємстві. Об’єкт дослідження - процес диверсифікації виробництва і капіталу підприємства та його вплив на формування ефективності функціонування підприємства. Предмет дослідження – організаційно-економічний механізм формування найбільш прийнятних та доцільних для підприємства напрямів і методів диверсифікації виробництва і капіталу на прикладі ВАТ “Дніпропетровський стрілочний завод”

 3. Електронна комерція Правове забезпечення електронної торгівлі
  Вступ 3 Правове забезпечення електронної торгівлі 4 Модель поведінки покупця. 9 Висновки 17 Література 19

 4. Крайня необхідність
  ВСТУП 3 1. Обставини, що виключають злочинність діяння 4 2. Характеристика крайньої необхідності 6 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

 5. Необхідність і виникнення грошей
  Вступ 3 1. Походження і розвиток грошей 5 2. Необхідність їх виникнення 8 3. Еволюція грошей з економічної точки зору 12 4. Визначення грошей як загального еквіваленту 21 5. Місце грошей у ринковій економіці 28 Висновок 33 Список використаної літератури 35

 6. Економічна необхідність страхових послуг
  Вступ 3 1. Економічна роль страхування в період переходу до ринкової економіки 4 2. Економічна необхідність страхових послуг 9 Висновок 13 Використана література 14

 7. Дизайн виробів як необхідність сучасності
  Вступ 3 1. Виникнення дизайну 4 2. Сутність дизайну виробів 7 3. Сучасний дизайн: повернення до класики 9 Висновки 11 Список використаної літератури 12

 8. Необхідність обліку біологічних активів
  У статті наведені основні форми ведення бухгалтерського обліку біологічних активів на підприємствах, зайнятих сільськогосподарською діяльністю. Висвітлені проблеми, які виникають під час обліку. Визначена актуальність і необхідність ведення обліку біологічних активів. Розкриті шляхи його вдосконалення.

 9. Необхідність, джерела, форми та види кредиту
  ПЛАН Вступ 3 I. Кредит як економічна категорія 6 1.1 Економічна необхідність кредиту 6 1.2 Поняття та ознаки кредиту 7 II. Джерела утворення кредиту 14 2.1. Кредитний потенціал банків 14 2.1. Джерела формування кредитних ресурсiв комерцiйних банкiв 18 III. Форми та види кредиту 23 3.1 Форми та види кредиту 23 3.2 Характеристика функціонування окремих видів кредиту в Україні 26 Висновки і пропозиції 29 Список використаної літератури 32 Мета даної курсової роботи – визначення поняття кредиту, його ознак, характеристика видової структури кредитiв комерцiйних банкiв, аналiз сучасного стану кредитування в Українi, пропозиції шляхiв реформування системи надання кредитiв комерцiйними банками фiзичним i юридичним особам. Предметом дослiдження роботи є тi економiчнi вiдносини, що виникають мiж суб`єктами господарювання, населенням та комерцiйними банками з приводу надання кредитiв на принципах повернення, строковостi i платностi. Об`єкт дослiдження – саме види кредитiв, що надають комерцiйнi банки України своїм клiєнтам і які знаходять своє місце в кредитних портфелях банків України. Наприкiнцi роботи розглядаються проблеми, пов`язані з практикою надання комерційними банками України деяких видів кредитів, вказані заходи, впровадження яких допоможе вітчизняним банкам уникнути “небажаних” видів кредитів і підвищити частку кредитів, які сприяють зростанню прибутковості кредитної діяльності банків, покращують їх фінансовий стан.

 10. Необхідність інтеграції української фінансової системи
  1. Необхідність інтеграції української фінансової системи до міжнародної спільноти. 3 2. Перетворення на шляху до інтеграції в світове співтовариство. 6 3. Характеристика взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями. 8 Список використаних літературних джерел. 18

 11. Запаси готової продукції, їх необхідність и призначення

 12. Грошові реформи: необхідність та методи проведення
  ВСТУП 3 1. ГРОШОВІ РЕФОРМИ: НЕОБХІДНІСТЬ І МЕТА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ РЕФОРМ. МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ 4 2. МОДЕЛІ ГРОШОВИХ РЕФОРМ 11 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 13. Макроекономічне планування сутність та практична необхідність
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Місце макроекономічного планування в системі ДРЕ 4 2. Досвід макроекономічного планування 6 3. Особливості макроекономічного планування на сучасному етапі економічного розвитку 12 Висновок 16 Література 17

 14. Конкурентноспроможність медичних послуг, сутність, необхідність забезпечення та підвищення
  Предмет: маркетинг медичних послуг Зміст Вступ 3 1. Стан фармацевтичного ринку в Україні. 4 2. Причини та наслідки незадовільного стану сфери медичних полсуг. 7 3. Реформування галузі медичних послуг. 9 Висновок 12 Література 13

 15. Держава і ринок: необхідність взаємодій в перехідній економіці
  ВСТУП 3 1. МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ – СУТНІСТЬ І ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ 5 1.1. Основні типи економічних систем та механізми їх регулювання 5 1.2. Національні моделі ринкової економічної системи 8 2. НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 15 2.1. Політика державного регулювання: сутність, принципи, функції, завдання 15 2.2. Форми та методи впливу держави на соціально-економічний розвиток країни 18 3. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 26 3.1. Система органів управління економікою країни 26 3.2. Напрямки вдосконалення державної економічної політики в Україні 31 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua