Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз показників державного кредиту України (ID:18988)
| Размер: 191 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Аналіз показників фінансування державного бюджету України та розміру державного боргу за 2008 piк 4
2. Аналіз дефіциту Державного бюджету України на 2009 рік 16
Висновок 19
Література 20
Литература1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник / За ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2004. – 368 с. 2. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 442 с. 3. Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Александров В.Т., Недбаєва С.М. Державні фінанси: Фінанси.Бюджетна система України: Інтегрований навчально - атестаційний комплекс: Навч.підручник для студентів вищих навч.закладів: У 5 - ти т./За ред.А.А.Мазаракі.Т.1: Фінанси.Бюджетна система України. - К.: АВТ, 2004. - 388 с. 4. Василенко Л.І., Василенко А.В. Фінанси: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. Л.І. Василенко. - К.: КНТЕУ, 2004. – 199 с. 5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник для студентів вищих навч.закладів. - К.: ЦУЛ, 2004. - 544 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
  ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЛІТЕРАТУРА

 2. Порівняльний аналіз змішаної форми державного правління на прикладі України та Франції
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Поняття «форма держави» та її основні ознаки 7 РОЗДІЛ 2. Форма державного правління – організація державної влади 10 РОЗДІЛ 3. Республіка, як різновид державного правління 12 РОЗДІЛ 4. Правовий статус президента в республіках зі змішаною формою державного правління 17 РОЗДІЛ 5. Особливості республіканської змішаної форми державного правління в Україні 19 РОЗДІЛ 6. Особливості республіканської змішаної форми державного правління в Франції 24 РОЗДІЛ 7. Порівняльна характеристика республіканської змішаної форми державного правління в Україні і Франції 28 ВИСНОВКИ 33 Список використаних джерел і літератури 37

 3. Фінанси Сутність державного кредиту, його відмінність від банківського
  1. Варіант 9 3 1.1. Сутність державного кредиту, його відмінність від банківського. 3 1.2. Оподаткування прибутку підприємств, його роль і значення в податковій системі. 6 1.3. Фінансові ресурси, їх характеристика і роль у розвитку економіки. 9 2. Варіант 19 12 2.1. Характеристика фінансової системи України. 12 2.2. Роль митного регулювання у розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 14 2.3. Джерела погашення державного боргу і застосування їх в Україні. 18 Задача 10. 22 Річна ставка дивіденду акції номіналом 7000 грн. складає 40%. Поточна прибутковість папера - 32%. Ставка додаткового доходу - 46%. Визначити ринкову ціну цінного папера. Задача 20. 23 Номінал акції - 5200 грн. Поточна прибутковість 20%. Дивідендна ставка 30%. Додаткова прибутковість 12%. Визначити ринкову ціну цінного папера. Література 24

 4. Аналіз динаміки головних напрямків витрат Державного бюджету України за п’ять останніх років
  Вступ. 4 1. Видатки бюджету – поняття, сутність та класифікація 6 3. Принципи фінансування видатків державного бюджету 11 2. Аналіз динаміки головних напрямків витрат Державного бюджету України за період з 2002 по 2006 роки 17 Висновки. 35 Джерела для виконання роботи 38

 5. Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки
  1. Система органів державного регулювання економіки 3 2. Принципи організації державного регулювання економіки 4 3. Характеристика і функції міністерств, відомств, державних комітетів 8 4. Функції та повноваження Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України 11 Список використаної літератури 15

 6. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб
  1. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб. ЗМІСТ Вступ 3 1. Державний кредит: поняття, ознаки, форми 3 2. Державний кредит та формування державного боргу країни 8 Висновок 14 Література 16 2. Поняття та економічний зміст державних доходів. Чинники, що впливають на масштаби державних доходів. Джерела доходів централізованих та децентралізованих державних фінансових ресурсів. Вступ 18 1. Поняття та економічний зміст державних доходів 18 2. Чинники, що визначають масштаби державних доходів 22 3. Аналіз державних цільових фондів 23 Висновки 27 Література 29 3. Поняття фінансів. Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Вступ 31 1. Сутність фінансів, передумови виникнення фінансів, їх ознаки 31 2. Види і характеристика фінансових відносин 35 3. Функції фінансів та їх роль у суспільстві 37 Висновок 38 Література 39

 7. Аналіз сучасних форм міжнародгного кредиту
  Вступ 3 1. Кредит у міжнародних економічних відносинах 4 2. Міжнародний кредит та зовнішній борг 7 3. Форми та види міжнародного кредиту 8 4. Механізм міжнародних кредитних операцій 18 Висновок 22 Практичне завдання 24 1. Здійснити аналіз та побудувати діаграми, що ілюструють динаміку валютних курсів вказаних валют (євро, дол.США, грн,, рос.рубль) за З попередні роки. Зробити висновки. Література 33

 8. Роль кредиту у становленні ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Необхідність та сутність кредиту 4 2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 9 3. Функції кредиту 11 Висновки 13 Задача 1 14 На основі даних таблиці 1 визначити: 1. Чому дорівнює М1? 2. Як зміниться М1, якщо: - зміниться МВ; - зміниться CR; - зміниться HR. 3. На скільки треба змінити МВ, щоб збільшити М1? 4. Як треба змінити HR, щоб збільшити М1? Задача 2 16 Розрахувати ціну облігації за формулою… Література 17

 9. Аналіз нарахування сплати ПДВ і погашення податкового кредиту
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні засади функціонування ПДВ в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та значення ПДВ 5 1.2. Методика розрахунку податку на додану вартість 10 1.3. Організація бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ 13 Розділ ІІ. Аналіз нарахування та сплати ПДВ на ТОВ «Назва» 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз податкових розрахунків з ПДВ на ТОВ «Назва» 20 2.3. Порядок відшкодування та відстрочення ПДВ на підприємстві 24 Розділ ІІІ. Проблеми та шляхи вдосконалення механізму нарахування і сплати ПДВ 30 3.1. Недоліки і переваги ПДВ 30 3.2. Напрямки оптимізації ПДВ в сучасних умовах господарювання 32 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Додатки 42

 10. Аналіз показників виробничої програми та товарообороту
  Теоретична частина (по темі) 3 Практична частина (по темі на прикладі під-ва) 6 Література 13

 11. Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки
  Розрахувати відношення дефіциту державного бюджету України до загального обсягу видатків державного бюджету, зведеного бюджету та по відношенню до ВВП за останні 3 роки.

 12. Сутність і функції кредиту та форми кредиту
  План Вступ 1. Сутність і функції кредиту 2. Форми кредиту Висновки Література

 13. Аналіз та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності
  ВСТУП 3 1. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ АНАЛІЗУ 5 1.1. Форма фінансових звітів 5 1.2. Методи і технологія проведення фінансового аналізу звітів 7 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 2.1. Аналіз показників бухгалтерської фінансової звітності ВАТ «Галнафтогас» 11 2.2. Аналіз бухгалтерської звітності за допомогою фінансових коефіцієнтів 19 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 30 3.1. Складання прогнозних фінансових звітів 30 3.2. Прогнозування фінансового стану підприємства 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 42-45 Метою роботи є виявлення методів аналізу та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності. Об’єктом дослідження є діяльність, фінансова звітність підприємства, показники його фінансової діяльності та методи і технологія проведення аналізу фінансової звітності. Предметом дослідження є законодавчі акти, наукові публікації, навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансів, фінансового менеджменту.

 14. АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 15. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ ( НА ПРИКЛАДІ ВАТ)
  Вступ 3 1. Ідентифікація обраної корпорації як транснаціональної 4 2. Огляд масштабів і напрямів діяльності обраної ТНК на світових ринках 7 3. Детальна характеристика одного з напрямів функціонування ТНК 9 4. Організаційна структура ТНК, форми присутності на зарубіжних ринках 13 5. Причини виходу даної ТНК на український ринок 18 6. Місце даної ТНК у структурі українського ринку та її роль у розвитку вітчизняної соціальної та економічної сфери 20 7. Проблеми взаємин даної ТНК із урядовими структурами України 22 8. Напрямки подолання суперечностей та протиріч у взаєминах ТНК-Україна 26 Висновки 30 Література 32

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua