Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з метрології вар 2 (ID:19024)
| Размер: 127 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание1. Види похибок. Класи точності приладів 3
2. Електросилові перетворювачі сигналів 5
3. Пірометричні мілівольтметри, будова і принцип дії. 7
4. Рекомендації щодо вибору, установлення, експлуатування та перевірки манометрів 8
5. Схеми розміщення вимірювального комплекту для вимірювання витрати різних середовищ 9
6. Психрометричний метод вимірювання. 13
Схема автоматичного психрометра 13
7. Оптичні газоаналізатори. 15
Список використаної літератури 18
ЛитератураБоженко Л.І. Стандартизація,метрологія та кваліметрія у машинобудування:Навч.посібник.-Львів:Світ,2003.-328 с. Кирилюк Ю.Є.,Якимчук Г.К.,Бугай Ю.М. Взаємозамінність,стандартизація та технічні вимірювання: Підручник / За ред.Ю.М.Бугая.-К.: Основа,2003.-212 с. Кострицкий В.Г. И др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении.- К.:Техніка,1986.-135 с. Саранча Г.А.,Якимчук Г.К. Метрологія,стандартизація та управління якістю: підручник. - К.: Основа,2004.-376 с. Серый И.С. Взаимозаменяемость,стандартизация и технические измерения.-М.: Колос,1981-351 с. Мельников В.Г.,Казанов Л.С. Основы стандартизации, допуски.посадки и технические измерения.-М.: Высшая школа,1978.-253 с. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. – М. : Энергия, 1978 – 700 с. Цюцюра В.Д.,Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювань:Навч.посібник.-К.:Знання -Прес,2003.-180 с. Якушев А.И. И др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. -М.:Машиностроение,1987.-352 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з метрології
  1. Принцип роботи нормувальних перетворювачів, що працюють з термометрами опору і термоопорами 3 2. Скляні термометри розширення. Різновиди, вимоги до установлення, переваги і недоліки 5 3. Дво- та трипровідна схема підключення термометра опору до вимірювального приладу 6 4. Деформаційні прилади тиску, принцип їх роботи, конструктивні різновиди, переваги і недоліки 8 5. Принцип роботи гідростатичних рівномірів. Метод зменшення їх похибок. 11 6. Лотові рівнеміри пилу 13 7. Кондуктометричний метод. Електродні і безелектродні кондуктометри. 15 Список використаної літератури 18

 2. Контрольна робота основи стандартизації, метрології та управління якістю
  1.19. Міжнародні організації з питань стандартизації (діяльність та функції) 3 2.33. Похибки вимірювань. 8 3.46. Оцінка рівня якості продукції: характеристика та порядок здійснення. 11 4.70. Використовуючи каталог нормативних документів, визначити, з якими міжнародними стандартами гармонізовані такі державні стандарти України: ДСТУ 2035-92; ДСТУ 2202-93; ДСТУ 2773-94. 14 5.72. Використовуючи каталог нормативних документів, встановити, чи входять наступні стандарти до переліку міждержавних нормативних документів, які розроблені країнами-учасницями відповідної угоди, та чи чинні вони на території України: ГОСТ ИСО 1389-II-93; КНД 3-01-9-94; ГОСТ МЭК 384-14-95. 15 Список використаної літератури 16

 3. Контрольна робота інвестування вар. 2
  Вступ 3 1. Сутність та форми інвестицій 4 2. Міжнародні інвестиції 8 3. Іноземні інвестиції в економіку України 19 Висновки 23 2. Задача. 25 Порівняти ефективність інвестиційних проектів за умов. Роки Проект А Проект Б Інвестиції 200 тис. грн. 300 тис. грн Доходи по рокам, тис. грн. 1. 100 0 2. 150 200 3. 50 200 Необхідна норма прибутковості по проекту А-10%, В- 11% Література 26

 4. Контрольна робота з мікроекономіки вар 4
  1. Поняття 3 2. Еластичність попиту: поняття, види, методики обчислення рівня та діапазон, в якому може коливатись рівень еластичності. Фактори еластичності попиту 4 3. Вправа. Зобразіть графічно сутність ринкової рівноваги та механізм її встановлення за моделями Л. Вальраса та А. Маршала. Проаналізуйте та проілюструйте графічно ситуації, за яких неможливе формування ринкової рівноваги 8 4. Задачі 17 4.1. Оптимальний набір споживача складається із 6 од. товару «Х» і 8 од. товару «Y». Визначте ціни даних товарів за умов, що витрати споживача на їх купівлю дорівнюють 540 грн., а функція корисності споживача має вигляд TU (x, y) = x1/2 y1/2 . 4.2. В наведеній нижче таблиці містяться дані про залежність сукупних витрат фірми від обсягу випуску продукції в короткостроковому періоді: Q, од. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TC, грн. 40 80 102 118 130 144 160 180 203 234 280 248 На підставі даних таблиці: 1. Обчисліть постійні, змінні, середні сукупні, середні змінні і граничні витрати фірми. 2. Наведіть графічно середні сукупні, середні, змінні і граничні витрати, зробіть аналіз взаємозв’язку їх динаміки. 3. Визначте оптимальний обсяг випуску продукції для даної фірми, якщо ціна становить 45 грн. Який прибуток при цьому отримує фірма? 4. Як зміниться обсяг випуску і результат господарювання, якщо ринкова ціна на продукцію фірми знизиться до 23 грн.? 4.3. За якою ціною доцільно купити облігацію номіналом 1000 грн., якщо річні виплати за нею становлять 100 грн., а термін погашення облігації – 5 років. Ставка банківського проценту дорівнює 10% річних. Як зміниться ціна даної облігації, якщо ставка проценту зросте до 15% річних? 5. Тести 22 5.1. Сукупна корисність від споживання даного блага зростає у разі, коли гранична корисність 5.2. Переміщення кривої попиту на даний товар не може бути результатом: 5.3. При підвищенні ставки банківського проценту внутрішня норма окупності проекту: 5.4. За умови досконалої конкуренції ціни дорівнюють мінімальним середнім витратам виробників 5.5. До складу економічних витрат включають: Список використаної літератури 24

 5. Контрольна робота логістика вар 5
  1. Формування логістичних систем 3 2. Технологічний процес роботи складу 8 Задача 14 Виберіть найбільш оптимальний спосіб перевезень вантажів за такими умовами (цифри умовні)... Використана література 18

 6. Контрольна робота бухоблік вар 0
  1. Види господарського обліку, їх характеристика та взаємозв'язок. 3 2. Порядок перевірки, опрацювання і збереження документів. Поняття документообігу. 6 3. Наведіть загальні риси та розбіжності між основними засобами та нематеріальними 9 Практичне завдання 13 На основі даних про залишки по рахунках бухгалтерського обліку (табл. 6): а) скласти початковий баланс, за формою, наведеною в додатку А, визначивши при цьому відсутні суми; б) господарські операції за місяць (табл. 7, 8) занести у журнал реєстрації господарських операцій (табл. 2), вказавши тип господарської операції та кореспонденцію бухгалтерських рахунків; Таблиця 2. Журнал реєстрації господарських операцій за звітний період… ЛІТЕРАТУРА 22

 7. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА вар 12
  1. Екологічні стандарти визначають: 1) поняття і терміни, режим використання та охорони природних ресурсів; 2) систематизований звіт даних про біосферу; 3) інформацію, яка характеризує кількісний і якісний стан компонентів біосфери. 2. Структуру біоценозу складають: 1) продуценти, консументи, редуценти; 2) консументи, редуценти; 3) популяція, біотоп; 4) автотрофи, гетеротрофи. 3. Вставте пропущене слово. Максимальна кількість полютанту в одиниці об’єму повітря або води, яка за умови щоденної дії на організм людини протягом тривалого часу не викликає патологічних змін або захворювань, а також не порушує нормальної життєдіяльності, називається ______________________. 4. Охарактеризуйте джерела фінансування природоохоронних заходів. 5. Дайте характеристику транспортним системам і проблемам раціонального природокористування. 6. Розв’язати задачу. За даними статистичної звітності викиди підприємства забруднюючих речовин в атмосферу визначаються даними наведеними в таблиці. Визначити категорію небезпечності підприємства (КНП) та ширину санітарно-захисної зони (СЗЗ). Назва речовин, які викидаються Викид Мі, т/рік ГДКс.д. мг/м3 Клас небезпечності речовини Сірковуглець 727,28 0,005 2 Оксид вуглецю 8992,42 3 4 Азоту діоксид 150,20 0,04 2

 8. Контролінг контрольна робота, вар 17
  Теорія управління за центрами відповідальності 2 Індивідуальне завдання №1 Розробка бюджету підприємства 9 Література 18 На підприємстві розпочата підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні припущення: - бюджет розробляється поквартальне; - підприємство виробляє і продає один вид продукції; - податок на прибуток розраховується по спрощеній схемі - прибуток розраховується за рік і рівномірно ділиться між кварталами. Система бюджетів складається поквартально на основі даних про прогнозовані обсяги збуту продукції: варіант 17...

 9. Контрольна робота діловодство вар 7
  План: 1. Склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів. 3 2. Скласти рекламний лист і рекламу та пояснити їх відмінності. 8 3. Порядок передачі справ до архіву установи, організації, підприємства. 12 4. Охарактеризувати документ: контракт про прийняття на роботу. 13 Література 16

 10. Контрольна робота Цивільний захист Вар 4
  МОВИ СИТУАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ Загальна обстановка і вихідні дані. Об'єкт ЦЗ - підприємство (авторемонтний завод), розташований на південній околиці м. Зарічанська - великого обласного центру з населенням 300 тис. осіб. Підприємство виконує капітальний ремонт вантажних автомобілів. Виробничий процес організований в дві зміни: - перша зміна I50 осіб; - друга - 100 осіб. На території підприємства розміщено 17 будівель і споруд, в тому числі: - виробничий цех - промисловий будинок з металевим каркасом, бетонним заповненням (будинок №1); - адміністративний корпус - багатоповерховий будинок з металевим каркасом (будинок №2); - складські приміщення готової продукції, запчастин, ПММ, лаків, фарб, карбіду кальцію (будинки №3, 5, 7, 9, 10, 11); - допоміжні приміщення - майданчик прийому і видачі продукції (№4), пожежне водосховище (№6), компресорна (№8), пожежне депо (№12), гараж (13), бюро перепусток (№14), їдальня (№15), спортмайданчик (№16), газгольдерна (№17) на 13 т газоповітряної суміші. За територією підприємства на хімічно небезпечному об'єкті знаходиться ємкість місткістю 50 т СДОР- аміаку. Для захисту робітників і службовців є три герметичні сховища з розрахунковим надлишковим тиском Д Рф=200 кПа і коефіцієнтом ослаблення радіоактивного випромінювання Косл=2000, місткість сховищ №1 - 50 осіб, №2 - 100 осіб; №3 - 100 осіб 100% робітників і службовців забезпечені промисловими протигазами марки "К", що зберігаються поблизу робочих місць. Система ЦЗ та цивільного захисту на підприємстві організована наступним чином. Для організації захисту працюючих створено штаб ЦЗ, котрий організовує роботу та управління службами ЦЗ, невоєнізованими формуваннями ЦЗ (рятувальними, протипожежними, медичними інженерно-технічними, транспортними та ін.). В кожній із змін заводу передбачені ланки: радіаційної і хімічної розвідки (РХР), зв'язку, група моніторингу та розвідки, команда пожежогасіння, група охорони громадського порядку, команда знезараження, ланки сховищ та ін. Управління силами та засобами ЦЗ об'єкту забезпечується з трьох пунктів управління (ПУ), один з яких обладнаний в будинку заводоуправління (основний), другий (запасний) - в заміській зоні — с. Бикове, де розміщена філія підприємства, третій рухомий (запасний) - на автомобілі керівника підприємства. Згідно з планом цивільного захисту керівництвом підприємства проводяться теоретичні та практичні заняття з особовим складом формувань та тренування. З командирами формувань періодично проводяться заняття з прогнозування можливої аварійної обстановки на території об'єкту та управління діями формувань у надзвичайних ситуаціях. Загальна ситуаційна обстановка на час надзвичайної ситуації. Погода та метеорологічні умови: день, хмарно, вітер північно-західний, середня швидкість вітру у приземному шарі / м/с, температура повітря -1 С. Можлива обстановка і дії персоналу під час вибуху ємкості з газоповітряною сумішшю. О 12.00 год. внаслідок порушень правил безпеки при заповненні газгольдера на території заводу стався вибух газоповітряної суміші (споруда №17). Кількість газоповітряної суміші для проведення індивідуальних розрахунків по варіантах зазначена у таблиці 1. За основу в наведених нижче розрахунках взято 13 т. газоповітряної суміші (що позначено як варіант №24). З метою організації ліквідації наслідків аварії та прийняття найбільш оптимального рішення керівництвом проводиться оцінка ситуації, що виникла. Визначаються: - радіус зони детонаційної хвилі R1, - радіус дії продуктів вибухуR2 - радіус дії повітряної ударної хвилі R3 для надмірних тисків. ДРф=10;20;30;50кПа. Радіуси зон наносяться на карту чи план об'єкту. За даними аналітичних та графічних розрахунків проводиться оцінка характеру руйнувань елементів підприємства, визначаються зони пожеж та зони можливого зараження території сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР). Література 9

 11. Контрольна робота Цивільний захист Вар 13
  УМОВИ СИТУАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ Загальна обстановка і вихідні дані. Об'єкт ЦЗ - підприємство (авторемонтний завод), розташований на південній околиці м. Зарічанська - великого обласного центру з населенням 300 тис. осіб. Підприємство виконує капітальний ремонт вантажних автомобілів. Виробничий процес організований в дві зміни: - перша зміна I50 осіб; - друга - 100 осіб. На території підприємства розміщено 17 будівель і споруд, в тому числі: - виробничий цех - промисловий будинок з металевим каркасом, бетонним заповненням (будинок №1); - адміністративний корпус - багатоповерховий будинок з металевим каркасом (будинок №2); - складські приміщення готової продукції, запчастин, ПММ, лаків, фарб, карбіду кальцію (будинки №3, 5, 7, 9, 10, 11); - допоміжні приміщення - майданчик прийому і видачі продукції (№4), пожежне водосховище (№6), компресорна (№8), пожежне депо (№12), гараж (13), бюро перепусток (№14), їдальня (№15), спортмайданчик (№16), газгольдерна (№17) на 13 т газоповітряної суміші. За територією підприємства на хімічно небезпечному об'єкті знаходиться ємкість місткістю 50 т СДОР- аміаку. Для захисту робітників і службовців є три герметичні сховища з розрахунковим надлишковим тиском Д Рф=200 кПа і коефіцієнтом ослаблення радіоактивного випромінювання Косл=2000, місткість сховищ №1 - 50 осіб, №2 - 100 осіб; №3 - 100 осіб 100% робітників і службовців забезпечені промисловими протигазами марки "К", що зберігаються поблизу робочих місць. Система ЦЗ та цивільного захисту на підприємстві організована наступним чином. Для організації захисту працюючих створено штаб ЦЗ, котрий організовує роботу та управління службами ЦЗ, невоєнізованими формуваннями ЦЗ (рятувальними, протипожежними, медичними інженерно-технічними, транспортними та ін.). В кожній із змін заводу передбачені ланки: радіаційної і хімічної розвідки (РХР), зв'язку, група моніторингу та розвідки, команда пожежогасіння, група охорони громадського порядку, команда знезараження, ланки сховищ та ін. Управління силами та засобами ЦЗ об'єкту забезпечується з трьох пунктів управління (ПУ), один з яких обладнаний в будинку заводоуправління (основний), другий (запасний) - в заміській зоні — с. Бикове, де розміщена філія підприємства, третій рухомий (запасний) - на автомобілі керівника підприємства. Згідно з планом цивільного захисту керівництвом підприємства проводяться теоретичні та практичні заняття з особовим складом формувань та тренування. З командирами формувань періодично проводяться заняття з прогнозування можливої аварійної обстановки на території об'єкту та управління діями формувань у надзвичайних ситуаціях. Загальна ситуаційна обстановка на час надзвичайної ситуації. Погода та метеорологічні умови: день, хмарно, вітер північно-західний, середня швидкість вітру у приземному шарі / м/с, температура повітря -1 С. Можлива обстановка і дії персоналу під час вибуху ємкості з газоповітряною сумішшю. О 12.00 год. внаслідок порушень правил безпеки при заповненні газгольдера на території заводу стався вибух газоповітряної суміші (споруда №17). Кількість газоповітряної суміші для проведення індивідуальних розрахунків по варіантах зазначена у таблиці 1. За основу в наведених нижче розрахунках взято 13 т. газоповітряної суміші (що позначено як варіант №24). З метою організації ліквідації наслідків аварії та прийняття найбільш оптимального рішення керівництвом проводиться оцінка ситуації, що виникла. Визначаються: - радіус зони детонаційної хвилі R1, - радіус дії продуктів вибухуR2 - радіус дії повітряної ударної хвилі R3 для надмірних тисків. ДРф=10;20;30;50кПа. Радіуси зон наносяться на карту чи план об'єкту. За даними аналітичних та графічних розрахунків проводиться оцінка характеру руйнувань елементів підприємства, визначаються зони пожеж та зони можливого зараження території сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР).

 12. Контрольна робота 6 “Airline management” вар 1
  І. Прочитайте текст, перекладіть його. Прочитайте текст, переведите его. MANAGEMENT FUNCTIONS 1. Management plays a vital role in any business or organized activity. Management is composed of a team of managers who have charge of the organization at all levels. Their duties include making sure company objectives are met and seeing that the business operates efficiently. Regardless of the specific job, most managers perform four basic functions. These management functions are planning, organizing, directing and controlling. II. Знайдіть у тексті та випишіть еквіваленти таких слів та словосполучень: III. Випишіть із тексту речення з герундієм. Перекладіть їх. IV. Знайдіть у тексті 2 словосполучення “іменник + іменник”. Випишіть їх та перекладіть. V. Поставте до першого речення 1 абзацу загальне та спеціальні запитання. VI. Дайте письмові відповіді на запитання. VII. Перепишіть і перекладіть письмово 3 і 4-й абзаци тексту.

 13. Контрольна робота з психології управління вар 12
  1. Психологічні закономірності розвитку групи 3 2. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі для досягнення поставлених завдань 8 Список літератури 13

 14. Контрольна робота з української та зарубіжної культури (2 вар)
  1. Т.Г. Шевченко і його вплив на національно-культурне становлення українського народу. 3 2. Готичний стиль в архітектурі 9 Список використаної літератури 14

 15. Контрольна робота по "Экономико-математическому моделированию мировых хозяйственных процессов" вар 10
  Завдання 1.1. Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи. Завдання 1.2. Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами. Завдання 2.1. На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”. Країна імпортер кінцевий продукт разом 1 2 3 4 5 експорт спожив. накоп. Експортер 1 39,6 70,4 85,3 89,1 94,2 43,9 14,2 99,4 536,1 2 16,8 38,1 47,8 85,7 24,0 77,9 63,5 2,0 355,8 3 46,7 14,8 10,6 79,6 29,7 54,4 60,0 85,5 381,3 4 56,2 31,1 36,9 3,0 36,7 51,4 9,1 87,0 311,4 5 95,5 68,2 23,9 15,5 29,2 55,0 42,5 66,4 396,2 Імпорт 28,1 13,3 17,7 3,9 18,2 оплата праці 53,4 25,3 33,6 7,3 34,7 Прибуток 199,7 94,6 125,5 27,3 129,5 Разом 536,1 355,8 381,3 311,4 396,2 1980,8 Припустимо, що прогнозуються зміни в експортній політиці країн такі, що нові значення експорту дорівнюють: Країна 1 2 3 4 5 Експорт 38,7 73,3 53,8 59,4 60,6 Знайти нові значення валового випуску та виробничих витрат . Завдання 2.2. Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) : 0,073 0,058 0,140 0,085 0,030 0,157 0,120 0,098 0,060 0,030 0,108 0,102 0,045 0,114 0,028 0,152 0,105 0,049 0,123 0,039 0,097 0,080 0,016 0,093 0,017 та коефіцієнтів капіталовкладень ( ): 0,0085 0,0013 0,0067 0,0071 0,0014 0,0004 0,0078 0,0072 0,0093 0,0057 0,0059 0,0073 0,0072 0,0086 0,0020 0,0038 0,0012 0,0036 0,0062 0,0003 0,0089 0,0088 0,0043 0,0015 0,0065 а також значення валового випуску за попередній період та кінцевого продукту на поточний період : Країна 1 2 3 4 5 Валовий випуск за попередній період, 237,0 344,0 117,0 198,0 283,0 Кінцевий випуск на поточний період, 117,8 86,6 113,9 122,5 230,0 Знайти значення валового випуску на поточний період . Завдання 3.1. Розв’язати задачу лінійного програмування: Завдання 3.2. Розв’язати задачу лінійного програмування: 1) графічним методом; 2) симплекс-методом; Завдання 4. Компанія має 3 заводи з виробництва продукції, які експортують її у 5 країн. Задано максимальну потужність виробництва кожного заводу, вартість виробництва та транспортування одиниці товару від кожного заводу до країни-імпортера та мінімальні потреби кожної країни імпортера. Знайти - опорний план транспортної задачі методом апроксимації Фогеля. - оптимальний план транспортної задачі методом потенціалів. - розв’язати задачу засобами MS Excel, перевірити правильність розв’язку. Максимальна потужність імпортери 1 2 3 4 5 Заводи 1 543 14 12 14 19 14 2 728 19 19 17 16 12 3 644 13 15 14 17 18 Потреби 152 224 200 269 221 - Завдання 5. У таблиці 1 наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі України товарами за 2005-2009 рр. (у млн. дол. США, джерело - дані держкомстату України, www.ukrstat.gov.ua), у таблиці 2 –значення ВВП країн (у млрд. дол. США, джерело - "The World Factbook", www.cia.gov, vvp.org.ua). У таблиці 3 наведено значення середньої відстані перевезень . Використовуючи MS Excel: 1) знайти оцінку коефіцієнта гравітаційної моделі та її 95%-ий довірчий інтервал; 2) перевірити гіпотезу з рівнем значущості ; 3) Обчислити середню відносну похибку та коефіцієнт детермінації де – прогнозований обсяг торгівлі у рік , – середній річний фактичний обсяг торгівлі, – середній річний прогнозований обсяг торгівлі, 4) побудувати діаграму залежності обсягів експорту від добутку ВВП країн за 2005-2009 рр. з лінією тренду. Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС та СНД за 2005-2009 рр., млн. дол. США, . Країна 2005 2006 2007 2008 2009 Кіпр 221.8 263.3 193.9 518.0 179.9 ВВП країн ЄС та СНД за 2005-2009 рр., млрд. дол. США, . Країна 2005 2006 2007 2008 2009 Україна 299,1 77,9 81,5 140,5 116,2 Кіпр 15.7 15.4 16.4 21.3 23.6 Країна Середня відстань перевезень, , км. Кіпр 1715 Список використаної літератури

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua